Ch 10 Mateusz

Mateusz 10

10:1 A zwoławszy dwunastu swoich uczniów, dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie słabości.
10:2 Now the names of the twelve Apostles are these: the First, Simon, who is called Peter, i Andrzej, brat jego,
10:3 Jakub, syn Zebedeusza, and John his brother, Filip i Bartłomiej, Thomas and Matthew the tax collector, and James of Alphaeus, and Thaddaeus,
10:4 Simon the Canaanite, i Judasz Iskariota, who also betrayed him.
10:5 Jezus wysłał tych dwunastu, ich instruowanie, powiedzenie: "Nie należy podróżować przez drogę pogan, i nie wejść do miasta Samarytan,
10:6 ale zamiast iść do owiec, które spadły z dala od domu Izraela.
10:7 I wyszedłszy, kazanie, powiedzenie: "Dla królestwa niebieskiego wydała w pobliżu."
10:8 Leczyć niedołężnych, wskrzeszać umarłych, oczyścić trędowatych, wypędzać demony. Otrzymałeś swobodnie, więc dać się swobodnie.
10:9 Do not choose to possess gold, nor silver, nor money in your belts,
10:10 nor provisions for the journey, nor two tunics, ani buty, nor a staff. For the laborer deserves his portion.
10:11 Teraz, into whatever city or town you will enter, inquire as to who is worthy within it. And stay there until you depart.
10:12 Następnie, when you enter into the house, greet it, powiedzenie, "Pokój temu domowi".
10:13 I jeśli, w rzeczy samej, that house is worthy, your peace will rest upon it. But if it is not worthy, your peace will return to you.
10:14 And whoever has neither received you, nor listened to your words, departing from that house or city, shake off the dust from your feet.
10:15 Zaprawdę powiadam wam:, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment, than for that city.
10:16 Ujrzeć, I am sending you like sheep in the midst of wolves. Dlatego, be as prudent as serpents and as simple as doves.
10:17 But beware of men. Albowiem oni oddać cię do rad, and they will scourge you in their synagogues.
10:18 And you shall be led before both rulers and kings for my sake, as a testimony to them and to the Gentiles.
10:19 But when they hand you over, do not choose to think about how or what to speak. For what to speak shall be given to you in that hour.
10:20 For it is not you who will be speaking, but the Spirit of your Father, who will speak in you.
10:21 And brother will hand over brother to death, and father will hand over son. And children will rise up against parents and bring about their deaths.
10:22 I będziecie w nienawiści u wszystkich z mego imienia. But whoever will have persevered, aż do końca, the same shall be saved.
10:23 Now when they persecute you in one city, flee into another. Zaprawdę powiadam wam:, you will not have exhausted all the cities of Israel, before the Son of man returns.
10:24 The disciple is not above the teacher, nor is the servant above his master.
10:25 It is sufficient for the disciple that he be like his teacher, and the servant, like his master. If they have called the Father of the family, ‘Beelzebub,’ how much more those of his household?
10:26 Dlatego, do not fear them. For nothing is covered that shall not be revealed, nor hidden that shall not be known.
10:27 What I tell you in darkness, speak in the light. And what you hear whispered in the ear, preach above the rooftops.
10:28 And do not be afraid of those who kill the body, but are not able to kill the soul. But instead fear him who is able to destroy both soul and body in Hell.
10:29 Are not two sparrows sold for one small coin? And yet not one of them will fall to the ground without your Father.
10:30 For even the hairs of your head have all been numbered.
10:31 Dlatego, nie bój się. Jesteś wart więcej niż wiele wróbli.
10:32 Dlatego, everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father, który jest w niebie.
10:33 But whoever will have denied me before men, I also will deny before my Father, który jest w niebie.
10:34 Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. przyszedłem, nie wysyłać spokój, ale miecz.
10:35 Bo przyszedł do dzielenia człowieka przeciwko ojcu, a córka przeciw matce, a synowa prawo przeciwko matka-in-law.
10:36 A wrogowie człowieka będą ci z jego domownicy.
10:37 Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę nade mną, nie jest mnie godzien.
10:38 A kto nie bierze swego krzyża,, i niech Mnie naśladuje, nie jest Mnie godzien.
10:39 Ktokolwiek znajdzie swoje życie, , straci. A kto straci swe życie z powodu mnie, powinien go znaleźć.
10:40 Kto was przyjmuje, odbiera mnie. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
10:41 Kto przyjmuje proroka, w imię proroka, otrzyma nagrodę proroka. A kto odbiera tylko w imię sprawiedliwego otrzyma nagrodę sprawiedliwych.
10:42 A kto udziela, nawet jeden z tych najmniejszych, kubek zimnej wody do picia, wyłącznie w imię ucznia: Zaprawdę powiadam wam:, nie utraci swojej nagrody ".