Ch 5 Mateusz

Mateusz 5

5:1 Następnie, widząc tłumy, wstąpił na górę, a kiedy usiadł, Jego uczniowie przybliżyli się do niego,
5:2 i otwierając usta, uczył ich, powiedzenie:
5:3 "Błogosławieni ubodzy w duchu,, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
5:4 Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
5:5 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
5:6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5:7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
5:8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
5:9 Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
5:10 Błogosławieni, którzy się znosić prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
5:11 Błogosławieni jesteście, gdy wam ich oczerniany, i prześladował cię, i mówi wszystko złe na was, fałszywie, ze względu na mnie:
5:12 Raduj się i wesel, albowiem wasza nagroda w niebie jest obfite. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
5:13 Jesteś solą Ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, z tym, co będzie solone? To nie jest już przydatna w ogóle, z wyjątkiem aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana pod.
5:14 Wy jesteście światłem świata. Miasto położone na górze nie może być ukryte.
5:15 I nie zapala się też światła i nie stawia pod koszem, ale na świeczniku, tak, że może świecić dla wszystkich, którzy są w domu.
5:16 A następnie, niech świeci wasze światło w oczach mężczyzn, tak aby widzieli wasze dobre uczynki, i chwalili Ojca waszego,, który jest w niebie.
5:17 Nie myślcie, że przyszedłem, aby poluzować Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem, aby poluzować, ale wypełnić.
5:18 Zaprawdę powiadam wam:, na pewno, Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, nie jedna jota, nie jedna kropka przeminie z zakonu, aż się wszystko zrobić.
5:19 Dlatego, kto będzie miał poluzowane jednym z tych najmniejszych przykazań, i nauczyły ludzi tak, zwołuje najmniejszy w królestwie niebieskim. Ale kto będzie zrobili i nauczał ich, taki jeden będzie wielki w królestwie niebieskim.
5:20 Albowiem powiadam wam, that unless your justice has surpassed that of the scribes and the Pharisees you shall not enter into the kingdom of heaven.
5:21 You have heard that it was said to the ancients: ‘You shall not murder; whoever will have murdered shall be liable to judgment.’
5:22 Ale powiadam wam:, that anyone who becomes angry with his brother shall be liable to judgment. But whoever will have called his brother, ‘Idiot,’ shall be liable to the council. Następnie, whoever will have called him, ‘Worthless,’ shall be liable to the fires of Hell.
5:23 Dlatego, if you offer your gift at the altar, and there you remember that your brother has something against you,
5:24 leave your gift there, przed ołtarzem, and go first to be reconciled to your brother, and then you may approach and offer your gift.
5:25 Be reconciled with your adversary quickly, while you are still on the way with him, lest perhaps the adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you will be thrown in prison.
5:26 Zaprawdę powiadam wam:, that you shall not go forth from there, until you have repaid the last quarter.
5:27 You have heard that it was said to the ancients: ‘You shall not commit adultery.’
5:28 Ale powiadam wam:, that anyone who will have looked at a woman, so as to lust after her, has already committed adultery with her in his heart.
5:29 And if your right eye causes you to sin, root it out and cast it away from you. For it is better for you that one of your members perish, than that your whole body be cast into Hell.
5:30 And if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it away from you. For it is better for you that one of your members perish, than that your whole body go into Hell.
5:31 And it has been said: ‘Whoever would dismiss his wife, let him give her a bill of divorce.’
5:32 Ale powiadam wam:, that anyone who will have dismissed his wife, except in the case of fornication, causes her to commit adultery; and whoever will have married her who has been dismissed commits adultery.
5:33 Ponownie, you have heard that it was said to the ancients: ‘You shall not swear falsely. For you shall repay your oaths to the Lord.’
5:34 Ale powiadam wam:, do not swear an oath at all, ani na niebo, for it is the throne of God,
5:35 nor by earth, for it is his footstool, nor by Jerusalem, for it is the city of the great king.
5:36 Neither shall you swear an oath by your own head, because you are not able to cause one hair to become white or black.
5:37 But let your word ‘Yes’ mean ‘Yes,’ and ‘No’ mean ‘No.’ For anything beyond that is of evil.
5:38 You have heard that it was said: ‘An eye for an eye, and a tooth for a tooth.’
5:39 Ale powiadam wam:, do not resist one who is evil, but if anyone will have struck you on your right cheek, offer to him the other also.
5:40 And anyone who wishes to contend with you in judgment, and to take away your tunic, release to him your cloak also.
5:41 And whoever will have compelled you for one thousand steps, go with him even for two thousand steps.
5:42 Whoever asks of you, give to him. And if anyone would borrow from you, do not turn away from him.
5:43 You have heard that it was said, ‘You shall love your neighbor, and you shall have hatred for your enemy.’
5:44 Ale powiadam wam:: Love your enemies. Do good to those who hate you. And pray for those who persecute and slander you.
5:45 W ten sposób, you shall be sons of your Father, który jest w niebie. He causes his sun to rise upon the good and the bad, and he causes it to rain upon the just and the unjust.
5:46 For if you love those who love you, what reward will you have? Do not even tax collectors behave this way?
5:47 And if you greet only your brothers, what more have you done? Do not even the pagans behave this way?
5:48 Dlatego, być idealnym, even as your heavenly Father is perfect.”