Ch 6 Mateusz

Mateusz 6

6:1 "Zwróć uwagę, lest you perform your justice before men, in order to be seen by them; otherwise you shall not have a reward with your Father, który jest w niebie.
6:2 Dlatego, when you give alms, do not choose to sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the towns, so that they may be honored by men. Zaprawdę powiadam wam:, they have received their reward.
6:3 But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing,
6:4 so that your almsgiving may be in secret, and your Father, who sees in secret, will repay you.
6:5 And when you pray, you should not be like the hypocrites, who love standing in the synagogues and at the corners of the streets to pray, so that they may be seen by men. Zaprawdę powiadam wam:, they have received their reward.
6:6 Ale ty, when you pray, enter into your room, and having shut the door, pray to your Father in secret, and your Father, who sees in secret, will repay you.
6:7 A kiedy modląc, nie wybrać wiele słów, jak poganie zrobić. Oni myślą, że przez ich nadmiarem słów mogą być brane pod uwagę.
6:8 Dlatego, nie zdecydują się je naśladować. Dla Ojciec wasz wie, jakie są Twoje potrzeby mogą być, nawet zanim go zapytać.
6:9 Dlatego, będą się modlić w ten sposób: Nasz Ojciec, który jest w niebie: Niech twoje imię przechowywane święty.
6:10 Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech wasz zrobienia, jak w niebie, tak też na ziemi.
6:11 Daj nam dzisiaj naszego chleba podtrzymującej życie.
6:12 I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
6:13 I nie wódź nas na pokuszenie. Ale uwolnić nas od zła. Amen.
6:14 Bo jeśli będziesz wybaczyć ludziom ich grzechy, Ojciec wasz niebieski będzie również przebaczy wam wasze wykroczenia.
6:15 Ale jeśli nie przebaczycie ludziom, ani Ojciec wasz przebaczy wam wasze grzechy.
6:16 And when you fast, do not choose to become gloomy, like the hypocrites. For they alter their faces, so that their fasting may be apparent to men. Zaprawdę powiadam wam:, that they have received their reward.
6:17 Ale jak dla Ciebie, when you fast, anoint your head and wash your face,
6:18 so that your fasting will not be apparent to men, but to your Father, who is in secret. And your Father, who sees in secret, will repay you.
6:19 Nie należy wybierać do gromadźcie sobie skarbów na ziemi: gdzie rdzy i mól zużywają, i gdzie złodzieje włamują się i kradną.
6:20 Zamiast, gromadźcie sobie skarby w niebie: gdzie ani mól, ani rdza zużywa, i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną.
6:21 Bo gdzie jest twój skarb, istnieje również serce.
6:22 Lampa z ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe ciało zostanie wypełniona światłem.
6:23 Lecz jeśli twoje oko zostało uszkodzone, całe ciało się zaćmi. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jak wielka będzie ta ciemność być!
6:24 No one is able to serve two masters. For either he will have hatred for the one, and love the other, or he will persevere with the one, and despise the other. You cannot serve God and wealth.
6:25 I tak mówię do ciebie, do not be anxious about your life, as to what you will eat, nor about your body, as to what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothing?
6:26 Consider the birds of the air, how they neither sow, nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of much greater value than they are?
6:27 And which of you, by thinking, is able to add one cubit to his stature?
6:28 And as for clothing, why are you anxious? Consider the lilies of the field, how they grow; they neither work nor weave.
6:29 Ale powiadam wam:, that not even Solomon, in all his glory, was arrayed like one of these.
6:30 So if God so clothes the grass of the field, which is here today, and cast into the oven tomorrow, how much more will he care for you, O little in faith?
6:31 Dlatego, do not choose to be anxious, powiedzenie: ‘What shall we eat, and what shall we drink, and with what shall we be clothed?'
6:32 For the Gentiles seek all these things. Yet your Father knows that you need all these things.
6:33 Dlatego, seek first the kingdom of God and his justice, and all these things shall be added to you as well.
6:34 Dlatego, do not be anxious about tomorrow; for the future day will be anxious for itself. Sufficient for the day is its evil.”