Sakramenty

Jak sama nazwa wskazuje, the Sacraments are sacred rites instituted in the Church by Jesus. Properly speaking, istnieje siedem sakramentów w wierze katolickiej: Chrzest, Potwierdzenie, the Eucharystia, Spowiedź, Małżeństwo, Zamówienia, oraz Namaszczenia Chorych.

Image of The Seven Sacraments by Rogier Van Der Weyden

Through the Sacraments believers receive God’s grace through material things like water, chleb, wina i oliwy.

The Sacraments may be understood as outward signs that convey the grace they signify. Woda, na przykład, oznacza czystość i życie. Z łaski Boga, wodach chrztu rzeczywiście oczyścić duszę z grzechu i wypełnić go z boskiego życia (widzieć Ewangelia Jana, 3:5, oraz Dzieje Apostolskie, 2:38). Sakramenty są wzorowane Wcielenia, w którym Bóg, istotą duchową, wziął na ludzkim ciele–i niewidzialne jeden stały się widoczne.

Pomysł łaski są przesyłane poprzez rzeczy materialne to koncepcja biblijna.

W Nowym Testamencie sam, widzimy wody wykorzystywanej w ten sposób (ponownie, widzieć Jan 3:5; 9:7; Dzieje Apostolskie, 8:37; Pawła List do Tytusa 3:5; lub Piotra Pierwszy List 3:20 – 21); jak olej (zobacz Ewangelia Marka 6:13, albo List Jakuba 5:14); glina (widzieć Jan 9:6); odzież (Znak 5:25 lub Łukasz 8:43); a nawet chusteczki (zobacz Dzieje Apostolskie 19:11-12).

Łaska Boża jest przekazywane przez innych sensownych rzeczy, także, such as Mary’s voice and Peter’s shadow (zobacz Ewangelia Łukasza 1:41, 44, oraz Dzieje Apostolskie 5:15, odpowiednio).