Paul's 2nd Letter to Timothy

2 Timothy 1

1:1 پولس, خدا جي مرضي جي ذريعي عيسى مسيح جي رسول جي, زندگيء جنهن مسيح عيسى ۾ آهي جو انجام سان معاهدي ۾,
1:2 ٽموٿي لاء, سڀ کان محبوب پٽ. فضل, رحمت, سلام, پيء اسان جي پالڻھار الله کان ۽ مسيح عيسى کان.
1:3 مون کي خدا جو شڪر ڏي, جنھن مون کي عبادت ڪريو, منهنجي ابن ڏاڏن ڪيو ته جيئن, هڪ خالص ضمير سان. اڄ کان سواء لاء مون کي منھنجي نماز ۾ توهان جي ياد ڪرڻ جو عهدو, رات ۽ ڏينهن,
1:4 desiring to see you, recalling your tears so as to be filled with joy,
1:5 calling to mind the same faith, which is in you unfeigned, which also first dwelt in your grandmother, Lois, and in your mother, Eunice, and also, I am certain, in you.
1:6 ڇو ته هن جو, مون کي خدا جي فضل سان جياريوسون اوھان کي نصيحت, جنهن کي منهنجي هٿ جي پوڻ جي اوھان ۾ آھي.
1:7 خدا اسان کي خوف جي روح نه ڏنو آھي لاء, پر فضيلت جي, ۽ پيار جي, ۽ خود تحمل جو.
1:8 ۽ پوء, اسان جي پالڻھار جو وصي جي حياء نه ڪر, ۽ نڪي مون کي مان, سندس قيدي. فراق, خدا جي فضيلت مطابق انجيل سان سهڪار,
1:9 جيڪو اسان کي آزاد ڪري ڇڏيو آهي ۽ سندس پاڪ vocation ڪرڻ لاء اسان کي سڏيو ڪري ڇڏيو آهي, اسان جي ڪمائي موجب نه, پر پنهنجي مقصد ۽ انهيء مطابق, مسيح عيسى ۾ اسان کي ڏنو ويو جنهن, وقت جي عمر کان اڳ.
1:10 And this has now been made manifest by the illumination of our Savior Jesus Christ, who certainly has destroyed death, and who has also illuminated life and incorruption through the Gospel.
1:11 Of this Gospel, I have been appointed a preacher, and an Apostle, and a teacher of the Gentiles.
1:12 هن سبب لاء, I also suffer these things. But I am not confounded. For I know in whom I have believed, and I am certain that he has the power to preserve what was entrusted to me, unto that day.
1:13 Hold to the kind of sound words that you have heard from me in the faith and love which is in Christ Jesus.
1:14 Guard the good entrusted to you through the Holy Spirit, who lives within us.
1:15 Know this: that all those who are in Asia have turned away from me, among whom are Phigellus and Hermogenes.
1:16 May the Lord have mercy on the house of Onesiphorus, because he has often refreshed me, and he has not been ashamed of my chains.
1:17 فراق, when he had arrived in Rome, he anxiously sought me and found me.
1:18 May the Lord grant to him to obtain mercy from the Lord in that day. And you know well in how many ways he has ministered to me at Ephesus.

2 Timothy 2

2:1 ۽ اوھان لاء, منهنجو پٽ, be strengthened by the grace which is in Christ Jesus,
2:2 and by the things which you have heard from me through many witnesses. These things encourage faithful men, who shall then be suitable to teach others also.
2:3 Labor like a good soldier of Christ Jesus.
2:4 No man, acting as a soldier for God, entangles himself in worldly matters, so that he may be pleasing to him for whom he has proven himself.
2:5 ان کان پوء, به, whoever strives in a competition is not crowned, unless he has competed lawfully.
2:6 The farmer who labors ought to be the first to share in the produce.
2:7 Understand what I am saying. For the Lord will give you understanding in all things.
2:8 Be mindful that the Lord Jesus Christ, who is the offspring of David, has risen again from the dead, according to my Gospel.
2:9 I labor in this Gospel, even while chained like an evildoer. But the Word of God is not bound.
2:10 I endure all things for this reason: for the sake of the elect, پوء ته اھي, به, may obtain the salvation which is in Christ Jesus, with heavenly glory.
2:11 It is a faithful saying: that if we have died with him, we will also live with him.
2:12 If we suffer, we will also reign with him. If we deny him, he will also deny us.
2:13 If we are unfaithful, he remains faithful: he is not able to deny himself.
2:14 Insist on these things, testifying before the Lord. Do not be contentious about words, for this is useful for nothing but the subversion of listeners.
2:15 Be solicitous in the task of presenting yourself before God as a proven and unashamed worker who has handled the Word of Truth correctly.
2:16 But avoid profane or empty talk. For these things advance one greatly in impiety.
2:17 And their word spreads like a cancer: among these are Hymenaeus and Philetus,
2:18 who have fallen away from the truth by saying that the resurrection is already complete. And so they have subverted the faith of certain persons.
2:19 But the firm foundation of God remains standing, having this seal: the Lord knows those who are his own, and all who know the name of the Lord depart from iniquity.
2:20 پر, in a large house, there are not only vessels of gold and of silver, but also those of wood and of clay; and certainly some are held in honor, but others in dishonor.
2:21 If anyone, پوء, will have cleansed himself from these things, he shall be a vessel held in honor, sanctified and useful to the Lord, prepared for every good work.
2:22 ته پوء, flee from the desires of your youth, موجود بيشڪ, pursue justice, faith, hope, charity, and peace, along with those who call upon the Lord from a pure heart.
2:23 But avoid foolish and undisciplined questions, for you know that these produce strife.
2:24 For the servant of the Lord must not be contentious, but instead he must be meek toward everyone, teachable, patient,
2:25 correcting with self-restraint those who resist the truth. For at any time God may give them repentance, so as to recognize the truth,
2:26 and then they may recover from the snares of the devil, by whom they are held captive at his will.

2 Timothy 3

3:1 And know this: that in the last days perilous times will press near.
3:2 Men will be lovers of themselves, greedy, self-exalting, arrogant, blasphemers, disobedient to parents, ungrateful, wicked,
3:3 without affection, without peace, false accusers, unchaste, cruel, without kindness,
3:4 traitorous, reckless, self-important, loving pleasure more than God,
3:5 even having the appearance of piety while rejecting its virtue. ۽ پوء, avoid them.
3:6 For among these are ones who penetrate houses and lead away, like captives, foolish women burdened with sins, who are led away by means of various desires,
3:7 always learning, yet never achieving knowledge of the truth.
3:8 And in the same manner that Jannes and Jambres resisted Moses, so also will these resist the truth, men corrupted in mind, reprobates from the faith.
3:9 But they will not advance beyond a certain point. For the folly of the latter shall be made manifest to all, just as that of the former.
3:10 But you have fully comprehended my doctrine, instruction, purpose, faith, longsuffering, love, patience,
3:11 persecutions, afflictions; such things as happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra; how I endured persecutions, and how the Lord rescued me from everything.
3:12 And all those who willingly live the piety in Christ Jesus will suffer persecution.
3:13 But evil men and deceivers will advance in evil, erring and sending into error.
3:14 اڃان بيشڪ, you should remain in those things which you have learned and which have been entrusted to you. For you know from whom you have learned them.
3:15 ۽, from your infancy, you have known the Sacred Scriptures, which are able to instruct you toward salvation, through the faith which is in Christ Jesus.
3:16 All Scripture, having been divinely inspired, is useful for teaching, for reproof, for correction, and for instruction in justice,
3:17 so that the man of God may be perfect, having been trained for every good work.

2 Timothy 4

4:1 I testify before God, and before Jesus Christ, who shall judge the living and the dead through his return and his kingdom:
4:2 that you should preach the word urgently, in season and out of season: reprove, entreat, rebuke, with all patience and doctrine.
4:3 For there shall be a time when they will not endure sound doctrine, پر بدران, according to their own desires, they will gather to themselves teachers, with itching ears,
4:4 and certainly, they will turn their hearing away from the truth, and they will be turned toward fables.
4:5 پوء اوھان لاء, بيشڪ, پڇيائين ٿي, laboring in all things. Do the work of an Evangelist, fulfilling your ministry. Show self-restraint.
4:6 لاء مون اڳ ۾ ئي پري موٽندي رهيو آهيان, ۽ منهنجي ٽوڙڻ واري عمل جي وقت بند پريسون.
4:7 مون کي خير سان جنگ وڙهيا آهن. مون کي ڪورس مڪمل ڪيو. مون تي ايمان آڻڻ محفوظ آهن.
4:8 جي remainder لاء, انصاف جي تاج مون لاء مخصوص ڪيو ويو آهي, هڪ جنهن جي پالڻھار, ته صرف جج, ان ڏينھن ۾ مون کي نصيحت ڪندو, ۽ نه ئي مون کي, پر جن پنهنجي واپسيء لاء اڳتي نظر. مون کي جلد موٽي تڪڙ.
4:9 For Demas has abandoned me, out of love for this age, and he has departed for Thessalonica.
4:10 Crescens has gone to Galatia; Titus to Dalmatia.
4:11 Luke alone is with me. Take Mark and bring him with you; for he is useful to me in the ministry.
4:12 But Tychicus I have sent to Ephesus.
4:13 When you return, bring with you the supplies that I left with Carpus at Troas, and the books, but especially the parchments.
4:14 Alexander the coppersmith has shown me much evil; the Lord will repay him according to his works.
4:15 And you should also avoid him; for he has strongly resisted our words.
4:16 At my first defense, no one stood by me, but everyone abandoned me. May it not be counted against them!
4:17 پر جي پالڻھار مون سان گڏ بيٺو ۽ مون کي سگھ, پوء ته مون کي ذريعي تبليغ انجام ڪري ڇڏي, ۽ پوء ته سڀني قومن ٻڌي ڇڏي. ۽ مون کي شعر جي وات مان آزاد ٿي ويو.
4:18 جي پالڻھار مون کي هر ڏک ڪم کان آزاد ڪري ڇڏيو آهي, ۽ هن پنهنجي آسماني بادشاهت جي نجات جي سعادت حاصل ٿيندي. کيس جلال سدائين ۽ ڪڏهن ٿي. آمين.
4:19 Greet Prisca, and Aquila, and the household of Onesiphorus.
4:20 Erastus remained at Corinth. And Trophimus I left sick at Miletus.
4:21 Hurry to arrive before winter. Eubulus, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brothers greet you.
4:22 May the Lord Jesus Christ be with your spirit. May grace be with you. آمين.