ගැන

Mosaic of two fish and a basket of loaves inside Church in Tabgha, Israel2fish.co පිරිමි හා කාන්තාවන් සමාගම ද වේ, කිහිපයක් ඇතුළු කතෝලික පූජකයන්, dedicated to defending and explaining the Catholic faith–විශේෂයෙන් රෝමානු කතෝලික විශ්වාසය–හේතුව හා සත්යය මගින්.

සියලුම අපගේ වෙබ් අඩවිය ගවේෂණය හා දෙවිගේ පණිවිඩය හා අපගේ අර්ථ කියවීමට සාදරයෙන් පිලිගන්නවා. ඔබ ද අපේ ප්රශ්න ඉදිරිපත් කිරීමට සාදරයෙන් පිලිගන්නවා “වූ පූජක අසන්න” කැමතිම ඉදිරිපත් කිරීමට පිටුව හෝ ධර්ම දේශනය. අපි පිළිතුරු පළ හා හැකි ඉක්මනින් අන්තර්ගතයට පිළිගනු ඇත, නමුත් අපි ස්වේච්ඡා සංවිධානයක්, හා එක් එක් සාමාජිකයා ඇත (අවම වශයෙන්) එක් පූර්ණ-කාලීන රැකියාවක්.

හැකි තාක් දුරට, අපේ පණිවුඩය ආචාරශීලී හා ක්රිස්තියානි ලෝකයට අයත්, වන, මෙතෙක් කතෝලික මධ්යම ප්රතිපත්ති පාවා තොරව. විවිධ ක්රිස්තියානි නිකායන් අතර වෙනස්කම් වඩා සමානකම් ඇත, අපි එම සමානකම් සැමරීමට අතර, අපට මෙන් අපි ද අපි කරන දේ විශ්වාස කරන්නේ මන්ද පැහැදිලි හා පුහුණු කරනු ඇත.

අපි පැහැදිලි එය සියල්ල කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා, සරල ඉංග්රීසි.

අපි නම තෝරා “2මසුන්” නිසා ද්විත්ව අර්ථය.
Photograph of relief panel at Notre Dame

පලමු, මෙම ආශ්චර්යය වගේ (දෙක) මාළු සහ (පහ) ශුභාරංචි පොත් හතර එක් එක් පෙනෙන රොටි, අපි ඉතා සුළු සම්පත් හැකි තරම් ජනතාවට බලපාන කිරීමට අවශ්ය. ඒ නිසා, Springsteen ගායනා වැනි, “අපි countin කරන්නේ’ හාස්කමක් මත.”

දෙවැනි, අපේ අවිධිමත් (හැකි තාක් දුරට), ධනාත්මක, ඇතුළු (සහ, , බලාපොරොත්තු, උද්වේගකර) පණිවුඞයක්, අපි කිහිපයක් මාළු අල්ලා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා, ද. අපව අමතන්න වැඩි විස්තර සඳහා.