Paul's 1st Letter to the Corinthians

1 කොරින්ති 1

1:1 පෝල්, දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුව ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේගේ ප්රේරිතවරයෙකු ලෙස නම්; හා වෙතට ය, සහෝදරයෙක්:
1:2 කොරින්තියේ පිහිටා ඇති දෙවියන් වහන්සේගේ සභාව වෙත, යේසුස් ක්රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ශුද්ධ අයට, එයාලගෙ සහ අපේ සෑම තැනක දී, අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේගේ නාමයෙන් කැඳවමින් සිටින සියලු ශුද්ධවන්තයන් වීමට කැඳවීම.
1:3 දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් ඔබ වෙත කරුණාව හා ශාන්තිය අපගේ පියාණන් වහන්සේට සහ ජේසුස් ක්රිස්තුස් ස්වාමීන් සිට.
1:4 මම, ක්රිස්තුස් ජේසුස් වහන්සේ තුළ ඔබ වෙත ලබා දී ඇති බව දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව නිසා ඔබ වෙනුවෙන් දිගින් දිගටම මාගේ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති.
1:5 කරුණාව විසින්, සියළු දේ, ඔබ ඔහුට ධනවත් බවට පත්ව ඇත, සෑම වචනයක් මුළු දැනුම.
1:6 ඉතිං මොක ද, ක්රිස්තුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය ඔබ තුළ ශක්තිමත් කර තිබෙනවා.
1:7 මෙ මාවතින්, කිසිවක් ඕනෑම කරුණාව ඔබ වෙත ඇතුළත් නොවේ, අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේගේ එළිදරව් බලා සිටිනවා නම්.
1:8 සහ ඔහු, ද, ඔබ ශක්තිමත් කරනු ඇත, අවසන් වන තුරු පවා, වරද තොරව, අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේගේ පැමිණීමත් යන තෙක්ම.
1:9 දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්ත ය. උන් වහන්සේ කරණකොටගෙන, ඔබ ඔහුගේ පුත්රයා සහභාගිකම බවට නම් කර තිබේ, අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේ.
1:10 ඉතිං මොක ද, මම ඔබෙන් අයාචනා කර සිටිනවා, සහෝදරයන්, අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේගේ නාමය, ඔබ සෑම දෙනා ම එකම විදිහට කතා කරන, කිසිදු schisms ඔබ අතර ඇති විය බව. ඒ නිසා ඔබ පරිපූර්ණ බවට පත් විය හැකි, එම සිත සහ එම විනිශ්චය සමග.
1:11 එය මට පෙන්වා ඇත සඳහා, ඔයා ගැන, මගේ සහෝදරයා, Chloes සමඟ සිටින අය විසින්, ඔබ අතර භේද තිබෙන බව.
1:12 මම දැන් මේ කියන්න ඔබ එක් එක් කියා නිසා: "නිසැකවම, මම පාවුලුගේ පැත්තට;"" ඒත්, මම ඇපලෝ වෙමි;"" ඇත්තෙන්ම, මම, අපොල්ලොස් වෙමි;" මෙන්ම: "මම ක්රිස්තුස් වෙමි."
1:13 ක්රිස්තුන් වහන්සේ මෙලෙස බෙදා වෙන් කර ඇත? පෝල් ඔබ වහන්සේ කුරුසියේ ඇණ ගසනු ලැබූ? හෝ ඔබ පෝල් නාමයෙන් බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලැබූ?
1:14 I give thanks to God that I have baptized none of you, except Crispus and Gaius,
1:15 lest anyone say that you have been baptized in my name.
1:16 And I also baptized the household of Stephanus. Other than these, I do not recall if I baptized any others.
1:17 ක්රිස්තුස් වහන්සේ බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරන්නට මා එව්වේ නැත, නමුත් ශුභාරංචිය ප්රකාශ: වචන ප්රඥාව මගින් නොවේ, හිස් බවට පත් ක්රිස්තුස් වහන්සේගේ කුරුසිය නිෂ්ඵල.
1:18 කුරුස වචනය අනිවාර්යයෙන්ම විනාශ කරන අයට විකාර දෙඩුමකි සඳහා. එහෙත්, ඉතිරි වී ඇති අයට, බව ය, අපට, එය දෙවියන් වහන්සේගේ බලය වේ.
1:19 එය ලියා ඇත්තේ සඳහා: "මම ප්රඥාවන්තයන්ගේ ප්රඥාව විනාශ වී යනු ඇත, මම විචක්ෂණශීලී වන විචාර බුද්ධිය ප්රතික්ෂේප කරයි. "
1:20 කොහෙද ඥානවන්ත? කොහෙද විනයධරයෝ වේ? කොහෙද මේ යුගයේ ඇති සත්යය-පතන්නන් වේ? දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ ප්රඥාව ප්රලාපයක් බවට පත් කර නැත?
1:21 ලෝකයට ප්රඥාව කරණකොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ දැන සිටියේ නැත, ඉතිං මොක ද, දෙවියන් වහන්සේගේ ප්රඥාව, එය ඇදහිලිවන්තයන් ගැලවීම ඉටු කිරීමට දෙවි සතුටු, අපගේ දේශනා ප්රලාපයක්.
1:22 යුදෙව්වන්ට සංඥා ඉල්ලා, හා ග්රීකයන් ප්රඥාව සොයා.
1:23 නමුත් අපි ක්රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසපත් දේශනා. නිසැකව, යුදෙව්වන්ට, මෙම නින්දිත වේ, හා විජාතීන්ට, මෙම විකාර දෙඩුමකි.
1:24 එහෙත් කැඳවා ඇති අයට, යුදෙව්වන් මෙන්ම ග්රීකයන්, ක්රිස්තුස් දෙවියන් වහන්සේගේ පළාෙත් මහනුවර දිස්තික්කෙය් උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම්, දෙවියන් වහන්සේගේ ප්රඥාව යනු.
1:25 මිනිසුන් විසින් ප්රඥාවන්ත ලෙස සැලකේ සඳහා දෙවියන් වහන්සේ මොන විකාර දෙඩුමකි, හා දෙවියන් වහන්සේට දුර්වල වන බව මිනිසුන් විසින් ශක්තිමත් ලෙස සැලකේ.
1:26 ඒ නිසා ඔබේ වෘත්තිය බලාගන්න, සහෝදරයන්. මස් අනුව බොහෝ නොවේ ඥානවන්ත සඳහා, බොහෝ නොවේ බලවත්, බොහෝ නොවේ උතුම් වේ.
1:27 එහෙත්, දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයේ මෝඩ තෝරාගෙන ඇත, ඔහු ප්රඥාවන්ත දමනය පිණිස. දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයේ දුර්වල තෝරාගෙන ඇත, ඔහු ශක්තිමත් දමනය පිණිස.
1:28 දෙවියන් වහන්සේ ද ඒ ignoble සහ ලෝකයේ පිලිකුල් තෝරාගෙන ඇත, කිසිවක් අය, ඔහු යමක් අය කිසිවක් අඩු කර ගත හැක එසේ.
1:29 එබැවින්, ඔහුගේ ඇස් හමුයෙහි මස් කළ යුත්තේ ගෞරවය බව කිසිවක්.
1:30 එහෙත්, ඔබ ක්රිස්තුස් ජේසුස් වහන්සේ තුළ උන් වහන්සේ ය, අපගේ ප්රඥාව හා යුක්තිය සහ පවිත්රවීම හා මිදීමේ හැටියට දෙවියන් විසින් කරන ලද සිටි.
1:31 ඉතිං මොක ද, එකම විදිහට, එය ලියන ලද්දේ: "යමෙක් පොදි බැඳගත්, සමිඳාණන් වහන්සේ තුළ පාරට්ටු කළ යුතුය. "

1 කොරින්ති 2

2:1 ඉතිං මොක ද, සහෝදරයන්, මම ඔබට පැමිණි විට, ඔබ වහන්සේගේ සාක්ෂිය දරන නිවේදනය, මම උසස් වචන හෝ උදාර ප්රඥාව ගෙන ආවේ නැත.
2:2 මම, ඔබ අතර කිසිම දෙයක් දන්නේ කිරීම සඳහා මා විනිශ්චය කළේ නැහැ සඳහා, යේසුස් ක්රිස්තුස් වහන්සේ හැර, හා උන් වහන්සේ කුරුසියෙහි ඇණ ගසා.
2:3 ඒ වගේම මම දුබල ඔබ සමඟ, බිය, හා බොහෝ තැතිගැන්මෙන්.
2:4 මගේ වචන සහ දේශනා මානව ප්රඥාව කෙරෙහි ඇථම් වචන නෑ, නමුත් ආත්මයාණන් හා පළාෙත් මහනුවර දිස්තික්කෙය් උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ප්රකාශ වීමක් විය,
2:5 ඔබේ ඇදහිල්ල ප්රඥාව මත පදනම් විය නොහැකි බව ඒ නිසා, එහෙත් දෙවියන් වහන්සේගේ පළාෙත් මහනුවර දිස්තික්කෙය් උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් මත.
2:6 දැන්, අපි පරිපූර්ණ අතර ප්රඥාව කතා කරන්නේ, තවමත් සැබෑ, මෙය මෙම වයස අවුරුදු ප්රඥාව නොවේ, මේ යුගයේ නායකයන්ගේ බවට හෝ, කිසිවක් දක්වා අඩු කළ යුතු ය.
2:7 වෙනුවට, අප සඟවා ඇති වන අභිරහස, දෙවියන් වහන්සේගේ ප්රඥාව කතා, දෙවියන් වහන්සේ අපගේ ගෞරවය සඳහා මෙම වයස් පෙර පෙර නියම කරන,
2:8 මේ ලෝකයේ නායකයන් කිසිවක් දැන දෙයක්. ඔවුන් එය දැන සිටියේ නම් සඳහා, ඔවුන් තේජස ස්වාමීන් වහන්සේ කුරුසියේ ඇණ ගසනු ඇත නැහැ.
2:9 නමුත් මේ ලියා ඇති පරිදි වේ: "ඇස දැක නොමැති, හා කණකින් අසා නැත, හෝ එය මනුෂ්යයාගේ සිත එළඹ ඇත, දේවල් ඔහුට ප්රේම කරන අය වෙනුවෙන් ඔහු සූදානම් කර ඇත. "
2:10 එහෙත්, දෙවියන් වහන්සේ සිය ආත්මයාණන් වහන්සේ කරණකොටගෙන අපට මේ දේවල් අනාවරණය කර තිබේ. ආත්මයාණන් වහන්සේ සියලු දේ විමසන සඳහා, දෙවියන් වහන්සේ පවා ගැඹුරේ.
2:11 හා වන පුරුෂයාගේ තිබෙන දේවල් දැනගන්න පුළුවන්, ඒ මනුෂ්යයා තුළ වන ආත්මය හැර? ඒ නිසා ද, කිසිවෙකු දෙවියන් වහන්සේ වන දේවල් දන්නවා, දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයාණන් වහන්සේ හැර.
2:12 නමුත් අපි මේ ලෝකයේ ආත්මය ලැබී නැත, එහෙත් දෙවියන් වහන්සේගේ වන ආත්මයාණන්, අපි දෙවියන් වහන්සේ විසින් අපට දී තිබෙන දේවල් තේරුම් ගන්නා පිණිස.
2:13 අපි ද මේ දේවල් කතා කරන, මානව ප්රඥාව ඉගෙන ගත් වචන නැති, නමුත් ආත්මයාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තුළ, ආත්මික දේ ආත්මික දේ එකට එක් කරමින්.
2:14 එහෙත් මනුෂ්ය සත්ව ස්වභාවය දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයාණන් වහන්සේ වන බව මේ දේවල් ගැන අවබෝධයක් නැත. එය ඔහුට මෝඩකමකි, ඔහු එය තේරුම් ගැනීමට නොහැකි, ආත්මිකව පරීක්ෂා කළ යුතු නිසා.
2:15 නමුත් මිනිසා විනිසුරු ආත්මික ස්වභාවය සියලු දේ, එවිට ඔහු කිසිදු මිනිසා විසින් විනිශ්චය කරනු ඇත.
2:16 සඳහා වූ, ස්වාමින් වහන්සේගේ සිත දැන ගත්තේ, එසේ ඔහුට උගන්වන්න? නමුත් අපි ක්රිස්තුස්ගේ මනස ඇති.

1 කොරින්ති 3

3:1 ඉතිං මොක ද, සහෝදරයන්, මම ආත්මික අයට නම් ඔබ සමඟ කතා කරන්න නොහැකි විය, නමුත් ඒ වෙනුවට ලෞකික අයට නම්. ඔබ ක්රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ළදරුවන් මෙන් වන.
3:2 මම ඔබට බීමට කිරි දුන්, ඝන ආහාර නොව. ඔබ තවමත් නොහැකි වූ නිසා. හා ඇත්ත, දැන් පවා, ඔබට නොහැකි ය; තවමත් ඔබ පෘථග්ජන සඳහා.
3:3 හා ඔබ අතර ඊර්ෂ්යාව හා තර්කයට තවමත් වන බැවින්,, ඔබ සාමාන්ය මිනිස්සු නොවෙත් වේ, හා ඔබ මනුෂ්ය අනුව ගමන් නොමැත?
3:4 එක් පවසන්නේ නම් සඳහා, "නිසැකවම, මම පාවුලුගේ පැත්තට,"තවත් පවසයි අතර, "මම ඇපලෝ වෙමි,"ඔබ මිනිසුන් නොවේ? නමුත් ඇපලෝ දේ, හා පාවුල් දේ?
3:5 අපි එයා ගැන ඇමතිවරුන් පමණක් ඔබ විශ්වාස කළ මොහු තුළ, සමිඳාණන් වහන්සේ ඔබ එක් එක් කිරීමට අවසර වූ ලෙස.
3:6 මම රෝපණය, ඇපලෝ වතුර පෙවී, නමුත් දෙවියන් වහන්සේ වර්ධනය ලබා.
3:7 ඉතිං මොක ද, වත් ඔහු පැළ කළ තැනැත්තා, හෝ තැනැත්තා හා වතුර, දෙයක් නො වේ, නමුත් දෙවියන් වහන්සේ පමණක්, වූ වර්ධනය සපයයි.
3:8 දැන් ඔහු පැළ කළ, තැනැත්තා හා වතුර, එක් කෙනෙක් ම ය. නමුත්, එක් එක් සිය නියම විපාකය ය, තම වික්රම අනුව.
3:9 අප දෙවිගේ සහකාර නිලධාරීන් සඳහා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වගාවන්; ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිකිරීම් කටයුතු.
3:10 දෙවියන් වහන්සේගේ වරප්රසාදය අනුව, මට ලබා දී ඇති, මම ප්රඥාවන්ත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා වැනි අත්තිවාරම දමා ඇත. එහෙත් තවත් ඒ මත ගොඩ නගයි. එබැවින්, එක් එක් ඔහු ඒ මත ගොඩනඟන ආකාරය ප්රවේශම් විය යුතුයි.
3:11 කෙනෙකුට වෙනත් ඕනෑම අඩිතාලම කිරීමට හැකි වේ, තැන්පත් කර ඇති බව වෙනුවට, ක්රිස්තුස් ජේසුස් වහන්සේ අතර එය.
3:12 But if anyone builds upon this foundation, whether gold, silver, precious stones, wood, hay, or stubble,
3:13 each one’s work shall be made manifest. For the day of the Lord shall declare it, because it will be revealed by fire. And this fire will test each one’s work, as to what kind it is.
3:14 If anyone’s work, which he has built upon it, remains, then he will receive a reward.
3:15 If anyone’s work is burned up, he will suffer its loss, but he himself will still be saved, but only as through fire.
3:16 ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව බව දන්නේ නැහැ, හා දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයාණන් ඔබ තුළ ජීවත් වන බවත්?
3:17 එහෙත්, ඕනෑම කෙනෙකුට දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව උල්ලංඝනය කරයි නම්, දෙවියන් වහන්සේ ඔහු විනාශ කරනු ඇත. දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව සඳහා ශුද්ධ, ඔබ බව අරලියගහ වේ.
3:18 කිසිවෙක් තමා ම රවටා ගනිමු. ඔබ අතර යමෙක් මේ යුගයේ දී ප්රඥාවන්ත බව පෙනේ නම්, ඔහු මෝඩ වීමට ඉඩ, ඔහු ප්රඥාවන්ත විය හැකි බව ඒ නිසා.
3:19 මේ ලෝකයේ ප්රඥාව දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි මෝඩකමකි. ඒ නිසා ඒ ශුද්ධ ලියවිල්ලේ ලියා තිබෙන: "තමන්ගේ ම දේශපාලන කෘතහස්ත මම ප්රඥාවන්ත අල්ලා ඇත."
3:20 නැවතත්: "ස්වාමීන් ප්රඥාවන්තයන්ගේ සිතුවිලි දන්නවා, ඔවුන් නිෂ්ඵල බව. "
3:21 ඉතිං මොක ද, මිනිසුන් කිසිවෙක් මහිමය දෙන්න.
3:22 සියල්ල සඳහා ඔබට අයිති: පාවුලු,, හෝ ඇපලෝ, අපොල්ලොස්, හෝ ලොව, හෝ ජීවිතය, හෝ මරණය, හෝ වත්මන්, දී හෝ අනාගතයේ. ඔව්, අද ඔයාගේ.
3:23 එහෙත්, ඔබ ක්රිස්තුන් වහන්සේට අයිති, ක්රිස්තුස් වහන්සේ හා දෙවියන් වහන්සේගේ වේ.

1 කොරින්ති 4

4:1 අනුව, මිනිසා, අපට යේසුස් වහන්සේ හා දෙවියන් වහන්සේගේ අබිරහස් පිළිබඳ සේවිකාවන් ඇමතිවරු විය සලකා බලමු.
4:2 මෙන්න දැන්, එය එක් එක් විශ්වාසවන්ත බව සොයා ගත බව සේවිකාවන් අවශ්ය කරන්නේ.
4:3 නමුත් මට ලෙස, එය ඔබ විසින් විනිශ්චය කරනු එවැනි සුළු දෙයක් වන්නේ, නැතහොත් මිනිස් වර්ගයා වයස අවුරුදු විසින්. නොකා මම විනිශ්චය කරන්නේ.
4:4 මම මගේ හෘද සාක්ෂිය මත කිසිවක් නැත සඳහා. එහෙත්, මම මේ මගින් නො යුක්ති සහගත වෙමි. මන්ද, සමිඳාණන් වහන්සේ මට විනිශ්චය කරන එක.
4:5 ඉතිං මොක ද, කාලය පෙර විනිශ්චය තෝරා නොගන්නා, සමිඳාණන් වහන්සේ ප්රතිලාභ තෙක්. ඔහු අන්ධකාරයේ සැඟවුණු දේ ආලෝකවත් වනු ඇත, ඔහු සිත් තීරණ පිළිබිඹු වනු ඇත. එවිට එක් එක් දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් ප්රශංසා තිබිය යුතු ය.
4:6 ඉතිං මොක ද, සහෝදරයන්, මම මා තුළ හා ඇපලෝ දී මේ දේවල් ඉදිරිපත් කර ඇත, ඔබ උදෙසා, ඔබ ඉගෙන පිණිස, අපව, එක් පුද්ගලයෙකු එරෙහිව සහ තවත් කිසිවෙක් පුම්බා කළ යුතු බව, ලියා ඇති දේ ඉක්මවා නැත.
4:7 තවත් ඔබ හඳුනා දේ සඳහා? ඔබ ලැබී නොමැති බව එහි මොනවද? එහෙත්, ඔබ එය ලැබී තිබේ නම්,, ඔබ ගෞරවය කරන්න ඇයි, ඔබ එය ලැබී නැත නම්?
4:8 ඒ නිසා, දැන් ඔබ සම්පූර්න කර ඇත, හා දැන් ඔබ ධනවත් කර ඇත, අප නැතුව රජකම් කිරීමට නම්? එහෙත්, මම නම්, ඔබ රජකම් කරන බව බලාපොරොත්තු, අපි ඒ නිසා, ද, ඔබ සමඟ රජකම් විය!
4:9 මම දෙවියන් වහන්සේගේ අවසාන අපෝස්තුළුවරුන් වශයෙන් අපට ඉදිරිපත් කර ඇත කියලා සඳහා, මරණය නියම අයට මෙන්,. අප මේ ලෝකයේ සඳහා ඇස් කණ්නාඩි බවට පත් කර ඇත සඳහා, හා දේවදූතයන් සඳහා, හා පිරිමින් සඳහා.
4:10 ඒ නිසා අපි නිසා ක්රිස්තුස් මෝඩයෝ, නමුත් ඔබ ක්රිස්තුස් වහන්සේ තුළ හඳුනා ඇත? අපි දුබල ය, නමුත් ඔබ ශක්තිමත්? ඔබ උතුම් වේ, නමුත් අපි ignoble වේ?
4:11 පවා, මේ පැයේ කිරීමට, අප සාගින්නෙන් හා පිපාසයෙන්, අපි ඉන්නෙ නිරුවතින් හා නැවත පහර, අපි වගේමයි.
4:12 ඒ වගේම අපි ශ්රම, අපගේ අතට සමග වැඩ. අපි නින්දා කරන්නේ, හා ඒ නිසා අපි ආශීර්වාද. අපි පීඩා දුක් විඳ දරාගැනීමට.
4:13 අපි සාප වේ, හා ඒ නිසා අපි යාච්ඤා කරන්න. අපි මේ ලෝකයේ කසල මෙන් වී, සියලු දේ වල බලකායේ වගේ, මේ වන තුරු පවා.
4:14 මම ඔබට දමනය කිරීම සඳහා මේ දේවල් ලියන්නේ නැහැ, නමුත් ඔබට අවවාද කිරීම සඳහා, මගේ ආදරණිය පුත්රයන් ලෙස.
4:15 ඔබ ක්රිස්තුස් වහන්සේ තුළ දස දහස් උපදේශකවරුන් තිබිය හැකිය සඳහා, නමුත් බොහෝ පියවරුන් නැති. යේසුස් ක්රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සඳහා, සුවිශේෂය හරහා, මම ඔබට ජනිත කර ඇත.
4:16 එබැවින්, මම ඔබෙන් අයාචනා කර සිටිනවා, be imitators of me, just as I am of Christ.
4:17 මේ හේතුව නිසා, I have sent you Timothy, who is my dearest son, and who is faithful in the Lord. He will remind you of my ways, which are in Christ Jesus, just as I teach everywhere, in every church.
4:18 Certain persons have become inflated in thinking that I would not return to you.
4:19 But I will return to you soon, if the Lord is willing. And I will consider, not the words of those who are inflated, but the virtue.
4:20 For the kingdom of God is not in words, but in virtue.
4:21 What would you prefer? Should I return to you with a rod, or with charity and a spirit of meekness?

1 කොරින්ති 5

5:1 සියල්ලටම වඩා, ඔබ අතර වේශ්යාකම පවතින බවයි කොට ඇත, විජාතීන් අතර නොවන බව එවැනි ආකාරයේ වේශ්යාකම පවා, එසේ කෙනෙකු තම පියාගේ බිරිඳ ඇති බව.
5:2 ඔබ තවමත් පුම්බා ඇත, ඔබ ඒ වෙනුවට රිදවීමට වී නැත, මේ වගේ දෙයක් කළේ කවුද ඔහු ඉවතට ඔබේ මැද සිට කටයුතු කරන බව ද ඒ නිසා.
5:3 නිසැකව, ශරීරය කෙනකු වුවත්, මම ආත්මය සහභාගි වෙනවා. මේ අනුව, මම දැනටමත් විනිශ්චය කර ඇත, මම දැනට නම් ලෙස, කවුද මේ කර ඇති ඔහු.
5:4 අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේගේ නාමයෙන්, ඔබ මගේ ආත්මය සමඟ රැස් කර ඇත, අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් වහන්සේගේ බලයෙන්,
5:5 සාතන් මෙවැනි එක් භාරදීමට, මාංසය විනාශ වීම සඳහා, ආත්මය, අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේගේ විනිශ්චය දිනයේ දී ගැලවීම පිණිස.
5:6 එය ගෞරවය, ඔබ වෙනුවෙන් යහපත් නොවේ. ඔබ දන්නේ නැහැ ටිකක් මුහුන් සමස්ත මහා දූෂණය බව?
5:7 පැරණි මුහුන් සංචිතය විරේචනය, ඔබට නව පාන් බවට පත් විය හැකි බව ඒ නිසා, ඔබ මුහුන් නොදැමූ සිටිති. මන්ද, ක්රිස්තුන් වහන්සේ, අපගේ පාස්කු, දැන් බිලිපූජාවක් කර ඇත.
5:8 ඉතිං මොක ද, අපට කෑමට ඉඩ, පැරණි මුහුන් සමඟ නොවේ, ඔවුන්ගේ ඒකායන සහ දුෂ්ටකම නමැති මුහුන්වලින් සමග නොවේ, නමුත් අවංක හා සත්යය පිළිබඳ මුහුන් නොදැමු රොටි සමග.
5:9 As I have written to you in an epistle: “Do not associate with fornicators,"
5:10 certainly not with the fornicators of this world, nor with the greedy, nor with robbers, nor with the servants of idolatry. එසේ නොමැති, you ought to depart from this world.
5:11 But now I have written to you: do not associate with anyone who is called a brother and yet is a fornicator, or greedy, or a servant of idolatry, හෝ නින්දා, or inebriated, or a robber. With such a one as this, do not even take food.
5:12 For what have I to do with judging those who are outside? But do not even you yourselves judge those who are inside?
5:13 For those who are outside, God will judge. But send this evil person away from yourselves.

1 කොරින්ති 6

6:1 එය ඔබ කවරකුට ඒ කොහොමද, තවත් එරෙහිව ආරවුලක් ඇති, මෙම දුෂ්ට පෙර විනිශ්චය කරනු නොපෙළඹෙන බවට, නොව සැදැහැවතුන්ගේ පෙර?
6:2 හෝ ඔබ දන්නේ නැහැ මේ යුගයේ සිට සැදැහැවතුන්ගේ එය විනිශ්චය කරන බව නැහැ? සහ ලොව ඔබ විසින් විනිශ්චය කරනු කිරීමට නම්, are you unworthy, එවකට, to judge even the smallest matters?
6:3 Do you not know that we shall judge angels? How much more the things of this age?
6:4 එබැවින්, if you have matters to judge concerning this age, why not appoint those who are most contemptible in the Church to judge these things!
6:5 But I am speaking so as to shame you. Is there no one among you wise enough, so that he might be able to judge between his brothers?
6:6 වෙනුවට, brother contends against brother in court, and this before the unfaithful!
6:7 Now there is certainly an offense among you, beyond everything else, when you have court cases against one another. Should you not accept injury instead? Should you not endure being cheated instead?
6:8 But you are doing the injuring and the cheating, and this toward brothers!
6:9 Do you not know that the iniquitous will not possess the kingdom of God? Do not choose to wander astray. For neither fornicators, nor servants of idolatry, nor adulterers,
6:10 nor the effeminate, nor males who sleep with males, nor thieves, nor the avaricious, nor the inebriated, nor slanderers, nor the rapacious shall possess the kingdom of God.
6:11 And some of you were like this. But you have been absolved, but you have been sanctified, but you have been justified: all in the name of our Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God.
6:12 සියලු මට නීත්යානුකූල වේ, නමුත් සියලු කාර්යයෙන් නොවේ. සියලු මට නීත්යානුකූල වේ, but I will not be driven back by the authority of anyone.
6:13 Food is for the stomach, and the stomach is for food. But God shall destroy both the stomach and food. And the body is not for fornication, but rather for the Lord; and the Lord is for the body.
6:14 සැබැවින්, God has raised up the Lord, and he will raise us up by his power.
6:15 Do you not know that your bodies are a part of Christ? එබැවින්, should I take a part of Christ and make it a part of a harlot? එය එසේ නොවේ වා!
6:16 And do you not know that whoever is joined to a harlot becomes one body? “For the two," ඔහු කිව්වා, “shall be as one flesh.”
6:17 But whoever is joined to the Lord is one spirit.
6:18 Flee from fornication. Every sin whatsoever that a man commits is outside of the body, but whoever fornicates, sins against his own body.
6:19 Or do you not know that your bodies are the Temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and that you are not your own?
6:20 For you have been bought at a great price. Glorify and carry God in your body.

1 කොරින්ති 7

7:1 Now concerning the things about which you wrote to me: It is good for a man not to touch a woman.
7:2 හැබැයි, because of fornication, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband.
7:3 A husband should fulfill his obligation to his wife, and a wife should also act similarly toward her husband.
7:4 It is not the wife, but the husband, who has power over her body. හැබැයි, සමානව ද, it is not the husband, but the wife, who has power over his body.
7:5 ඒ නිසා, do not fail in your obligations to one another, except perhaps by consent, for a limited time, so that you may empty yourselves for prayer. ඊළගට, return together again, lest Satan tempt you by means of your abstinence.
7:6 But I am saying this, neither as an indulgence, nor as a commandment.
7:7 For I would prefer it if you were all like myself. But each person has his proper gift from God: one in this way, yet another in that way.
7:8 But I say to the unmarried and to widows: It is good for them, if they would remain as they are, just as I also am.
7:9 But if they cannot restrain themselves, they should marry. For it is better to marry, than to be burned.
7:10 But to those who have been joined in matrimony, it is not I who commands you, but the Lord: a wife is not to separate from her husband.
7:11 But if she has separated from him, she must remain unmarried, or be reconciled to her husband. And a husband should not divorce his wife.
7:12 ඉතිරි ගැන, මම කතා කරමි, not the Lord. If any brother has an unbelieving wife, and she consents to live with him, he should not divorce her.
7:13 And if any woman has an unbelieving husband, and he consents to live with her, she should not divorce her husband.
7:14 For the unbelieving husband has been sanctified through the believing wife, and the unbelieving wife has been sanctified through the believing husband. එසේ නොමැති, your children would be unclean, whereas instead they are holy.
7:15 But if the unbeliever departs, let him depart. For a brother or sister cannot be made subject to servitude in this way. For God has called us to peace.
7:16 And how do you know, wife, whether you will save your husband? Or how do you know, husband, whether you will save your wife?
7:17 කෙසේ වුවද, let each one walk just as the Lord has distributed to him, each one just as God has called him. And thus do I teach in all the churches.
7:18 Has any circumcised man been called? Let him not cover his circumcision. Has any uncircumcised man been called? Let him not be circumcised.
7:19 Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing; there is only the observance of the commandments of God.
7:20 Let each and every one remain in the same calling to which he was called.
7:21 Are you a servant who has been called? Do not be concerned about it. But if you ever have the ability to be free, make use of it.
7:22 For any servant who has been called in the Lord is free in the Lord. ඒ වගේම, any free person who has been called is a servant in Christ.
7:23 You have been bought with a price. Do not be willing to become the servants of men.
7:24 සහෝදරයන්, let each one, in whatever state he was called, remain in that state with God.
7:25 දැන්, concerning virgins, I have no commandment from the Lord. But I give counsel, as one who has obtained the mercy of the Lord, so as to be faithful.
7:26 එබැවින්, I consider this to be good, because of the present necessity: that it is good for a man to be such as I am.
7:27 Are you bound to a wife? Do not seek to be freed. Are you free of a wife? Do not seek a wife.
7:28 But if you take a wife, you have not sinned. And if a virgin has married, she has not sinned. එසේ වුවත්, such as these will have the tribulation of the flesh. But I would spare you from this.
7:29 ඉතිං මොක ද, this is what I say, සහෝදරයන්: The time is short. What remains of it is such that: those who have wives should be as if they had none;
7:30 and those who weep, as though they were not weeping; and those who rejoice, as if they were not rejoicing; and those who buy, as if they possessed nothing;
7:31 and those who use the things of this world, as if they were not using them. For the figure of this world is passing away.
7:32 නමුත් මම කරදර තොරව කිරීමට ඔබ කැමති වනු ඇත. යමෙක් බිරිඳ තොරව ය, සමිඳාණන් වහන්සේගේ දේවල් ගැන කනස්සල්ලට පත්ව, ඔහු දෙවියන් වහන්සේ සතුටු විය හැක ආකාරය.
7:33 එහෙත්, යමෙක් බිරිඳ සමඟ ලෝකයේ දේවල් ගැන කනස්සල්ලට පත්ව, ඔහු තම බිරිඳ සතුටු විය හැක ආකාරය. ඉතිං මොක ද, ඔහු බෙදා ඇත.
7:34 හා අවිවාහක කාන්තාවක් හා කන්යා සමිඳාණන් වහන්සේගේ තිබෙන දේවල් ගැන හිතන්න, ඇය ශරීරය හා ආත්මය ශුද්ධ විය හැකි බව ඒ නිසා. නමුත් විවාහ වී සිටින ඇය ලෝක තිබෙන දේවල් ගැන සිතන, ඇය ඇගේ සැමියා සතුටු විය හැක ආකාරය.
7:35 තවද, ඔබේ ම යහපත සඳහා මම මේ කියන්නේ මම, නෑ ඔබ කෙරෙහි උගුලට ප්රකාශ කිරීම සඳහා, නමුත් අවංක වන ඕනෑම දෙයක් දෙසට හා ඕනෑම දෙයක් ඔබ බාධාවකින් තොරව කිරීමට ඇති හැකියාව සමග ලබා දෙනු ඇත, සමිඳාණන් වහන්සේට නමස්කාර කිරීමට තරම්.
7:36 But if any man considers himself to seem dishonorable, concerning a virgin who is of adult age, and so it ought to be, he may do as he wills. If he marries her, he does not sin.
7:37 But if he has decided firmly in his heart, and he does not have any obligation, but only the power of his free will, and if he has judged this in his heart, to let her remain a virgin, he does well.
7:38 ඉතිං මොක ද, he who joins with his virgin in matrimony does well, and he who does not join with her does better.
7:39 A woman is bound under the law for as long as her husband lives. But if her husband has died, she is free. She may marry whomever she wishes, but only in the Lord.
7:40 But she will be more blessed, if she remains in this state, in accord with my counsel. And I think that I, ද, have the Spirit of God.

1 කොරින්ති 8

8:1 දැන් දේවතා රූපවලට පූජා කරන බව එම දේවල් ගැන: අප සෑම දැනුම ඇති බව දැන. දැනුම ඉහළ මල්, නමුත් පුණ්ය ගොඩනංවයි.
8:2 නමුත් යම් කෙනෙකු යමක් දැන ගැනීමට තමා සලකා බලන්නේ නම්, ඔහු තවමත් ඔහු දැන යුතු බව මාර්ගය ගැන දන්නේ නැහැ.
8:3 ඕනෑම කෙනෙකුට දෙවියන් වහන්සේ ප්රේම නම් සඳහා, ඔහු, ඔහු විසින් දන්නා.
8:4 නමුත් රූප බිලිපූජාවක් කරන ආහාර ලෙස, අපි ලෝකය රූපයක් කිසිවක් බව දැන, කිසිවෙක් දෙවි බව, එක් හැර.
8:5 දෙවිවරුන් හැඳින්වේ දේවල් ඇතත්, සඳහා, ස්වර්ගයේ හෝ පොළොවේ, (එක් පවා බොහෝ දෙවිවරුන් සහ බොහෝ සාමිවරු තිබිය යුතු සලකන නම්)
8:6 තවමත් අප තුළ ඇත්තේ එකම දෙවි කෙනෙකු බව දැන, පියා, කවුරුන් සියලු දේවල්, සහ කවුරුන් දී අපි, හා එක් ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේ, ඔවුන් තුළින් සියලු දේ, හා අපි කවුරුන් විසින්.
8:7 නමුත් දැනුම සෑම නොවන. සමහර පුද්ගලයන් සඳහා, දැන් පවා, පිළිමයකට කැමැත්ත ඇතිව, රූපයක් පූජා කර ඇත දේ කන්න. හා ඔවුන්ගේ හෘදය සාක්ෂිය, අබල දුබල වීම, දූෂිත බවට පත්.
8:8 Yet food does not commend us to God. For if we eat, we will not have more, and if we do not eat, we will not have less.
8:9 But be careful not to let your liberty become a cause of sin to those who are weak.
8:10 For if anyone sees someone with knowledge sitting down to eat in idolatry, will not his own conscience, අබල දුබල වීම, be emboldened to eat what has been sacrificed to idols?
8:11 හා අබල දුබල සහෝදරයා ඔබේ දැනුම විසින් විනාශ කළ යුතු, ක්රිස්තුස් වහන්සේ ඔහු වෙනුවෙන් මිය ගියත්?
8:12 ඒ නිසා ඔබ සහෝදරයන්ට එරෙහිව මේ ආකාරයට පව් කරන විට, ඔබ ඔවුන්ගේ දුර්වල හෘදය සාක්ෂියක් හානි, ඔබ ක්රිස්තුස් වහන්සේට විරුද්ධව පව්.
8:13 මේ නිසා, ආහාර පව් කිරීමට මගේ සහෝදරයා නායකත්වය නම්, මට මස් කන්න නැහැ, මම පව් කිරීමට මගේ සහෝදරයා නායකත්වය නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,.

1 කොරින්ති 9

9:1 Am I not free? Am I not an Apostle? Have I not seen Christ Jesus our Lord? Are you not my work in the Lord?
9:2 And if I am not an Apostle to others, yet still I am to you. For you are the seal of my Apostleship in the Lord.
9:3 My defense with those who question me is this:
9:4 Do we not have the authority to eat and to drink?
9:5 Do we not have the authority to travel around with a woman who is a sister, just as do the other Apostles, and the brothers of the Lord, and Cephas?
9:6 Or is it only myself and Barnabas who do not have the authority to act in this way?
9:7 Who has ever served as a soldier and paid his own stipend? Who plants a vineyard and does not eat from its produce? Who pastures a flock and does not drink from the milk of the flock?
9:8 Am I saying these things according to man? Or does the law not also say these things?
9:9 For it is written in the law of Moses: “You shall not bind the mouth of an ox, while it is treading out the grain.” Is God here concerned with the oxen?
9:10 Or is he saying this, ඇත්ත වශයෙන්ම, for our sake? These things were written specifically for us, because he who plows, ought to plow in hope, and he who threshes, ද, in hope of receiving the produce.
9:11 If we have sown spiritual things in you, is it important if we harvest from your worldly things?
9:12 If others are sharers in this authority over you, why are we not more entitled? And yet we have not used this authority. වෙනුවට, we bear all things, lest we give any hindrance to the Gospel of Christ.
9:13 Do you not know that those who work in the holy place eat the things that are for the holy place, and that those who serve at the altar also share with the altar?
9:14 ඒ නිසා, ද, has the Lord ordained that those who announce the Gospel should live by the Gospel.
9:15 Yet I have used none of these things. And I have not written so that these things may be done for me. For it is better for me to die, rather than to let anyone empty out my glory.
9:16 මම සුබ අස්න දේශනා නම් සඳහා, එය මට ම මහිමය නොවේ. වගකීමක් සඳහා මා පිට තබා ඇත. හා මට දුක් කිරීමට, මම සුබ අස්න දේශනා නොකළොත්.
9:17 මම කැමැත්තෙන්ම මෙම කරන්න නම් සඳහා, මම විපාකයක්. නමුත් මම මේක ගැන අකමැත්තෙන් කරන්න නම්, එය සමාජ සංවිධානය මට අවසර දී ඇත.
9:18 කුමක්, එවකට, මාගේ විපාකය වනු ඇත? ඒ නිසා, සුබ අස්න දේශනා කරන විට, මම නොගෙන සුවිශේෂය ලබා දිය යුතුයි, මම සුවිශේෂයේ මගේ බලය වැරදි ලෙස විය හැක නොවන බව එසේ.
9:19 මම සියලු නිදහස් මිනිසෙකු විට සඳහා, මම සියලු සේවකයා කළ, මම තව තවත් ලබා පිණිස.
9:20 ඉතිං මොක ද, යුදෙව්වන්ට, I became like a Jew, so that I might gain the Jews.
9:21 To those who are under the law, I became as if I were under the law, (though I was not under the law) so that I might gain those who were under the law. To those who were without the law, I became as if I were without the law, (though I was not without the law of God, being in the law of Christ) so that I might gain those who were without the law.
9:22 දුර්වල කිරීමට, මම දුර්වල බවට පත් විය, මම දුර්වල ලබා පිණිස. සියලු, මම සියලු බවට පත් විය, මම සියලු බේරා පිණිස.
9:23 ඒ වගේම මම සුවිශේෂය වෙනුවෙන් සෑම දෙයක්ම, මම එහි හවුල්කාර බවට පත් විය හැකි බව එසේ.
9:24 බව ඔබ දන්නේ නැහැ, ධාවන තුළ ධාවනය කරන අයට, ඔවුන් සියලු, නිසැකව, අනු ශූරයන් වන, නමුත්, ත්යාගය සාක්ෂාත් කරගනු එකම එක. ඒ වගේම, ඔබ ක්රියාත්මක කළ යුතුයි, ඔබ එය සාක්ෂාත් කර පිණිස.
9:25 හා තරගයට ඔලිම්පික් තැනැත්තා සියලු දේ වලින් වැළකී. හා ඔවුන් මෙය, ඇත්ත වශයෙන්, ඔවුන් දිරාපත් වන ඔටුන්නක් සාක්ෂාත් පිණිස. නමුත් අපි මේ කරන්න, අපි මෙයින් කියැවෙන්නේ දේ සාක්ෂාත් කර පිණිස.
9:26 ඒ නිසා මම ක්රියාත්මක, නමුත් අවිනිශ්චිතතාවය සමග. ඒ නිසා මම සටන්, නමුත් ගුවන් flailing විසින් නොව.
9:27 වෙනුවට, මම මාගේ ශරීරය තැනදී, අ ය බවට හරවා යැවීමට තරම්. එසේ නොමැති, මම අන් අයට දේශනා විය, නමුත් මා කොන් වී.

1 කොරින්ති 10

10:1 මම ඔබට අවබෝධයක් වෙන්න ඕන නෑ සඳහා, සහෝදරයන්, අපේ පියවරුන් වලාකුළු යටතේ සියලු සිටි බව, ඔවුන් සියලු මුහුද හරහා ගොස්.
10:2 හා මෝසෙස්, ඔවුන් සියලු බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලැබූ, වලාකුළු හා මුහුදේ.
10:3 ඔවුන් සියලු දෙනා එම ආත්මික ආහාර අනුභව.
10:4 ඔවුන් සියලු දෙනා එම ආත්මික බීම පානය. ඉතිං මොක ද, ඔවුන් සියලු ඔවුන් ලබා ගැනීම සඳහා ආත්මික ගල් ගැනීමේ පානය; ඒ පර්වතය නම් ක්රිස්තුන් වහන්සේ.
10:5 එහෙත්, ඔවුන් බොහෝ සමග, දෙවියන් වහන්සේ හොඳින් කැමති වුණේ නැහැ. ඔවුන් පාළුකරයේ දී මරා ලදී සඳහා.
10:6 දැන් මේ දේවල් අපට උදාහරණයක් ලෙස සිදු කරන ලදී, අප නපුරු දේ ආශා නොවන පිණිස, ඔවුන් අපේක්ෂිත පරිදි.
10:7 ඉතිං මොක ද, do not take part in idolatry, as some of them did, එය ලියන ලද්දේ මෙන්: “The people sat down to eat and to drink, and then they rose up to amuse themselves.”
10:8 And let us not commit fornication, as some of them fornicated, and so twenty-three thousand fell on one day.
10:9 And let us not tempt Christ, as some of them tempted, and so they perished by serpents.
10:10 ඔබ මැසිවිලි නොකළ යුතුය, ඔවුන් සමහර මැසිවිලි ලෙස, හා ඒ නිසා ඔවුන් විසින් විනාශ කරනු විනාශ.
10:11 දැන් මේ සියල්ල සඳහා උදාහරණයක් ලෙස ඔවුන් සිදු, හා ඒ නිසා ඔවුන් අපගේ නිවැරදි කිරීම සඳහා ලියා ඇති, අවසන් වයස අප මත වැටී ඇති නිසා.
10:12 ඉතිං මොක ද, කවරෙකු වුව ද සිටගෙන කිරීමට යැයි සිතා, ඔහු වැටී පරෙස්සම් වෙන්න ඉඩ දෙන්න.
10:13 Temptation should not take hold of you, except what is human. For God is faithful, and he will not permit you to be tempted beyond your ability. වෙනුවට, he will effect his Providence, even during temptation, so that you may be able to bear it.
10:14 මේ නිසා, මගේ බොහෝ ආදරණීය, රූප නමස්කාරය වෙතින් පලා.
10:15 මම දූරදර්ශී අයට කතා කරමි සිට, මම ඔබ සඳහා කියන දේ විනිශ්චය.
10:16 අපි ආශීර්වාද බව benediction කුසලාන, එය ක්රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ දී හවුල් නොවන? අපි කඩ කරන රොටි, එය දෙවියන් වහන්සේගේ ශරීරය තුළ සහභාගිත්වය නොවේ?
10:17 එක් පාන් හරහා, අප, බොහෝ වුවත්, එක ශරීරයක්: එක් පාන් පංගුකාරයන් සිටින අප සියලු.
10:18 ඊශ්රායෙල් සලකා බලන්න, මස් අනුව. පූජාසනයේ පූජා පංගුකාරයන් කන්න අය නොවේ?
10:19 ඊළඟ කුමක්ද? මම කුමක් රූපවලට බිලිපූජාවක් ඇත දෙයක් බව කිව යුතු? හෝ, ඒ රූපයට දෙයක් බව?
10:20 එහෙත් දේවල් විජාතීන් ගිනි තබා ඇති, ඔවුන් භූතයන් ගිනි තබා, හා දෙවියන් වහන්සේට නොව. මම ඔබ භූතයන් සමඟ කෑම කෑවේ බවට පත් කිරීමට අවශ්ය නැහැ.
10:21 ඔබ සමිඳාණන් වහන්සේගේ කුසලානෙන් ද පානය කළ නොහැක, භූතයන්ගේ හා කුසලානය. ඔබ සමිඳාණන් වහන්සේගේ මේසයට පංගුකාරයන් විය නොහැකි, සහ භූතයන්ගේ මේසයට පංගුකාරයන්.
10:22 හෝ අපි ඊර්ෂ්යා සමිඳාණන් වහන්සේ කුපිත කළ යුතු? අපි ඔහුට වඩා ශක්තිමත් වේ? සියලු මට නීත්යානුකූල වේ, නමුත් සියලු කාර්යයෙන් නොවේ.
10:23 සියලු මට නීත්යානුකූල වේ, but not all is edifying.
10:24 Let no one seek for himself, but for others.
10:25 Whatever is sold in the market, you may eat, without asking questions for the sake of conscience.
10:26 “The earth and all its fullness belong to the Lord.”
10:27 If you are invited by any unbelievers, and you are willing to go, you may eat whatever is set before you, without asking questions for the sake of conscience.
10:28 But if anyone says, “This has been sacrificed to idols,” do not eat it, for the sake of the one who told you, and for the sake of conscience.
10:29 But I am referring to the conscience of the other person, not to yours. For why should my liberty be judged by the conscience of another?
10:30 If I partake with thanksgiving, why should I be slandered over that for which I give thanks?
10:31 එබැවින්, ඔබ කෑවත් බීවත් යන්න, හෝ ඔබ කරන්න පුළුවන් වෙන ඕනෑම දෙයක්, දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය සඳහා සියල්ල කරන්න.
10:32 යුදෙව්වන් දෙසට වරදක් නොමැති එකක්, හා විජාතීන්ට දෙසට, දෙවියන් වහන්සේගේ සභාව වෙතට,
10:33 ලෙස ද මම, සියළු දේ, පෘථීවියේ සෑම, මා සඳහා හොඳම දේ මොකක්ද කියලා අපේක්ෂාවෙන් නොවන, නමුත් කුමක් තවත් බොහෝ අය සඳහා හොඳම, ඔවුන් ගැලවීම විය හැකි බව ඒ නිසා.

1 කොරින්ති 11

11:1 මට අනුකරණය කරන්න, මම ද ක්රිස්තුස් වෙමි ලෙස.
11:2 Now I praise you, සහෝදරයන්, because you are mindful of me in everything, in such a way as to hold to my precepts as I have handed them down to you.
11:3 So I want you to know that the head of every man is Christ. But the head of woman is man. එහෙත් සැබෑ, the head of Christ is God.
11:4 Every man praying or prophesying with his head covered disgraces his head.
11:5 But every woman praying or prophesying with her head not covered disgraces her head. For it is the same as if her head were shaven.
11:6 So if a woman is not veiled, let her hair be cut off. Truly then, if it is a disgrace for a woman to have her hair cut off, or to have her head shaven, then she should cover her head.
11:7 නිසැකව, a man ought not to cover his head, for he is the image and glory of God. But woman is the glory of man.
11:8 For man is not of woman, but woman is of man.
11:9 හා ඇත්ත, man was not created for woman, but woman was created for man.
11:10 එබැවින්, a woman ought to have a sign of authority on her head, because of the Angels.
11:11 එහෙත් සැබෑ, man would not exist without woman, nor would woman exist without man, සමිඳාණන් වහන්සේ තුළ.
11:12 For just as woman came into existence from man, so also does man exist through woman. But all things are from God.
11:13 Judge for yourselves. Is it proper for a woman to pray to God unveiled?
11:14 Does not even nature herself teach you that, ඇත්ත වශයෙන්ම, if a man grows his hair long, it is a disgrace for him?
11:15 එහෙත් සැබෑ, if a woman grows her hair long, it is a glory for her, because her hair has been given to her as a covering.
11:16 But if anyone has a mind to be contentious, we have no such custom, nor does the Church of God.
11:17 දැන් මම ඔබ සැලකිලිමත් වන්න, ප්රශංසා තොරව, මේ ගැන: ඔබ එක්රැස් බව, නොව හොඳ, නමුත් නරක අතට.
11:18 සියල්ලට කළින්, ඇත්ත වශයෙන්ම, මම ඔබට සභාව තුළ එක්රැස් වන විට බව අසා, ඔබ අතර schisms ඇත. මගේ විශ්වාසය, කොටසක් ලෙස.
11:19 ද ගණන් නොගැනීමකි තිබිය යුතුය සඳහා, පරීක්ෂා කර ඇති අය, ඔබ අතර ප්රකාශ කළ හැකි බව ඒ නිසා.
11:20 ඉතිං මොක ද, ඔබ එක් ලෙස එක්රැස් විට, එය ස්වාමීන්ගේ සන්ධ්යා භෝජනය අනුභව කිරීම සඳහා තවදුරටත්.
11:21 කන්න එක් එක් පළමු තම තමාගේ ම ගනී සඳහා. එහි ප්රතිපලය ලෙස, එක් පුද්ගලයෙකු බඩගිනි, තවත් බීමත් වන අතර.
11:22 ඔබ නිවාස නොමැති, කන්න බොන්න ඇති? හෝ ඔබ ඔබ එවැනි අපහාස නැති අයට දමනය කරන බව, දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවට එවැනි අපහාස කර නැහැ? මා ඔබට කුමක් කිව යුතු? මම ඔබට ප්රශංසා කළ යුතුය? මම මේ ඔබට ප්රශංසා නැහැ.
11:23 මම ද ඔබට බාර දේ සමිඳාණන් වහන්සේගෙන් ලැබී ඇති කිරීම සඳහා: ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ බව, එම රාත්රියේ ම ඔහු බාරදී ඇති මත, රොටි ගෙන,
11:24 හා ස්තුති, එය කඩා, හා පැවසුවේ: "රැගෙන කන්න. මේ මගේ ශරීරය, ඔබ වෙනුවෙන් ලබා දිය යුතු ය. මාව සිහි කිරීමට මේ කරන්න. "
11:25 සමානව ද, කුසලාන, ඔහු රාත්රි කෑමෙන් අනුභව කළ පසු, කියමින්: "මේ කුසලාන මාගේ රුධිරයෙන් පිහිටුවන නව ගිවිසුම. මෙය කරන්න, බොහෝ විට ඔබ මෙයින් පානය, මා සිහි කිරීම. "
11:26 ඔබ මේ රොටි කන, මේ කුසලානෙන් පානය සෑම විටම සඳහා, ඔබ සමිඳාණන් වහන්සේගේ මරණය ප්රකාශ, ඔහු නැවත තෙක්.
11:27 ඉතිං මොක ද, whoever eats this bread, or drinks from the cup of the Lord, unworthily, shall be liable of the body and blood of the Lord.
11:28 But let a man examine himself, සහ, මෙ මාවතින්, let him eat from that bread, and drink from that cup.
11:29 For whoever eats and drinks unworthily, eats and drinks a sentence against himself, not discerning it to be the body of the Lord.
11:30 ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, many are weak and sick among you, and many have fallen asleep.
11:31 But if we ourselves were discerning, then certainly we would not be judged.
11:32 Yet when we are judged, we are being corrected by the Lord, so that we might not be condemned along with this world.
11:33 ඉතිං මොක ද, මගේ සහෝදරයා, ඔබ කෑම එකට ගොනු විට, එකිනෙකාට සැලකිල්ල යොමු කළ.
11:34 If anyone is hungry, let him eat at home, so that you may not assemble together unto judgment. As for the rest, I will set it in order when I arrive.

1 කොරින්ති 12

12:1 Now concerning spiritual things, I do not want you to be ignorant, සහෝදරයන්.
12:2 You know that when you were Gentiles, you approached mute idols, doing what you were led to do.
12:3 මේ නිසා, මම නුඹලා දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයාණන් වහන්සේ කතා කරමින් කිසිවෙකු යේසුස් එරෙහිව ශාප පවසන දැන ඇතැයි. කිසිවෙක් ජේසුස් වහන්සේ සමිඳාණන් වහන්සේ බව කිසිවෙකුට කිව නොහැකි ය, ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ හැර.
12:4 සැබැවින්, විවිධ කරුණාට ඇත, නමුත් එම ආත්මයාණන්.
12:5 හා විවිධ අමාත්යාංශ ඇත, නමුත් එම ස්වාමීන්.
12:6 හා විවිධ වැඩ තියෙනවා, නමුත් එම දෙවියන් වහන්සේ, ඕනෑම කෙනෙකු තුළ සෑම දෙයක්ම වැඩ.
12:7 කෙසේ වුවද, ආත්මයාණන් වහන්සේගේ ප්රකාශනයකි ප්රයෝජනවත් දේ දෙසට එක් එක් ලබා දී ඇත.
12:8 නිසැකව, to one, ආත්මයාණන් වහන්සේ තුලින්, is given words of wisdom; but to another, according to the same Spirit, words of knowledge;
12:9 to another, in the same Spirit, විශ්වාසය; to another, මෙම එක ම ආත්මයාණන් වහන්සේ, the gift of healing;
12:10 to another, miraculous works; to another, prophecy; to another, the discernment of spirits; to another, different kinds of languages; to another, the interpretation of words.
12:11 But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one according to his will.
12:12 ශරීරය එක් මෙන් සඳහා, තවමත් බොහෝ ප්රදේශවල ඇති, ඒ නිසා ශරීරයේ සියලුම කොටස්, ඔවුන් බොහෝ වුවත්, එකම එක ශරීරයක්. ඒ නිසා ද ක්රිස්තුස්.
12:13 හා ඇත්ත, එක ම ආත්මයාණන් වහන්සේ, අපි සියලු දෙනා එක ශරීරය නාමයට බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරනු ලැබූ, යුදෙව්වන් හෝ වෙනත් ජාතීන්ට අයත් ද යන්න, සේවකයා ද යන්න හෝ නොමිලේ. ඒ වගේම අපි සියලු එක ම ආත්මයාණන් වහන්සේ පානය.
12:14 මෘත දේහය, ද, එක් කොටසක් නොවේ, නමුත් බොහෝ.
12:15 If the foot were to say, “Because I am not the hand, I am not of the body,” would it then not be of the body?
12:16 And if the ear were to say, “Because I am not the eye, I am not of the body,” would it then not be of the body?
12:17 If the whole body were the eye, how would it hear? If the whole were hearing, how would it smell?
12:18 එහෙත්, ඒ වෙනුවට, God has placed the parts, each one of them, in the body, just as it has pleased him.
12:19 So if they were all one part, how would it be a body?
12:20 එහෙත්, ඒ වෙනුවට, there are many parts, ඇත්ත වශයෙන්ම, yet one body.
12:21 And the eye cannot say to the hand, “I have no need for your works.” And again, the head cannot say to the feet, “You are of no use to me.”
12:22 ඇත්තටම, so much more necessary are those parts of the body which seem to be weaker.
12:23 And though we consider certain parts of the body to be less noble, we surround these with more abundant dignity, ඉතිං මොක ද, those parts which are less presentable end up with more abundant respect.
12:24 කෙසේ වුවද, our presentable parts have no such need, since God has tempered the body together, distributing the more abundant honor to that which has the need,
12:25 so that there might be no schism in the body, but instead the parts themselves might take care of one another.
12:26 ඉතිං මොක ද, if one part suffers anything, all the parts suffer with it. නැතහොත්, if one part finds glory, all the parts rejoice with it.
12:27 දැන් ඔබ ක්රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය වේ, හා ඕනෑම කොටසක් වගේ කොටස්.
12:28 හා ඇත්ත, දෙවියන් වහන්සේ පල්ලිය යම් නියෝගයක් ස්ථාපිත කර ඇත: පළමු අපෝස්තුළුවරුන්, දෙවන නබිවරුන්, තෙවන ගුරු, ඊළඟ ආශ්චර්යය කම්කරුවන්, පසුව සුව සහන, අන් අයට උපකාර කිරීම, ආණ්ඩු, භාෂා ආකාරයේ විවිධ, හා වචන අර්ථ නිරූපණය පිළිබඳ.
12:29 සියලු අපෝස්තුළුවරුන්? සියලු නබිවරුන් ද? සියලු ගුරුවරුන්?
12:30 හාස්කම් සියලු කම්කරුවන්,? සියලු සුව වරප්රසාදය තියෙනවද? සියලු භාෂාවලින් කතා කරන්න එපා? සියලු අර්ථ එපා?
12:31 එහෙත් වඩා හොඳ charisms උද්යෝගයෙන් විය. ඒ වගේම මම ඔයාට තව තවත් අගනා ක්රමයක් හෙළි.

1 කොරින්ති 13

13:1 මම පිරිමි භාෂාවෙන් කතා කිරීමට නම්, හෝ දේවදූතයන් පිළිබඳ, තවමත් පුණ්ය නැහැ, මම clanging සීනුව හෝ ආකාරයකට හැසිරෙන වැතිර සිටියේ වගේ.
13:2 මම අනාවැකිය නම්, සෑම අභිරහස ඉගෙන, සියලු දැනුම ලබා, සියලු විශ්වාසය උරුම, මම කඳු ගමන් ගත හැකි නිසා, තවමත් පුණ්ය නැහැ, මම කිසිම දෙයක් මම.
13:3 මම දුප්පත් පෝෂණය කිරීම සඳහා මගේ සියලු භාණ්ඩ බෙදා හැරීමට නම්,, මගේ ශරීරය පුරා මම අත පුළුස්සා විනාශ කල යුතු නම්, තවමත් පුණ්ය නැහැ, එය මට කිසිවක් ඉදිරිපත් කරයි.
13:4 පුණ්ය රෝගියෙක්, වගේ. පුණ්ය ඊර්ෂ්යා කරන්නේ නැත, වැරදි සහගත ලෙස කටයුතු කරන්නේ නැහැ, පුම්බා නැත.
13:5 පුණ්ය සහගත නොවේ, තමන් සඳහා උත්සාහ කරන්නේ නැහැ, කෝපය අවුලුවා නැත, කිසි නපුරක් උපා.
13:6 පුණ්ය අයුතුකම ප්රීති නැත, එහෙත් සැබැවින්ම ප්රීති.
13:7 පුණ්ය සියලු දුක්, සියලු විශ්වාස, සියලු බලාපොරොත්තු, සියලු ම ස්ථීරව.
13:8 පුණ්ය ඉවතට ඉරා කවදාවත් ඇත, අනාවැකි පහ පවා නම්, හෝ භාෂා සටන් විරාමය, හෝ දැනුම විනාශ.
13:9 අප කොටසක් පමණක් දැන සඳහා, අපි කොටසක් පමණක් අනාවැකි.
13:10 නමුත් පරිපූර්ණ පැමිණි විට, අසම්පූර්ණ අභාවප්රාප්ත වෙයි.
13:11 මගේ ළමා කාලයේ, මම කුඩා දරුවා මෙන් කතා, මම කුඩා දරුවා මෙන් තේරුම්, මම කුඩා දරුවා මෙන් කල්පනා. නමුත් මම මිනිසෙක් බවට පත් වන විට, මම දරුවාගේ දේවල් පැත්තකින් තියලා.
13:12 දැන් අපි darkly වීදුරුවක් තුලින් බලන්න. එහෙත්, ඉන්පසුව අප මුහුණට මුහුණ දකින්නෝ ය. දැන් මම කොටසක් දැන, නමුත්, පසුව, මම දන්නේ ය, මම දන්නා මා පවා.
13:13 නමුත් දැනට, මෙම කරුණු තුන දිගටම: විශ්වාසය, බලාපොරොත්තුව, හා පුණ්ය කටයුතු. මෙම ශ්රේෂ්ඨතම පුණ්ය වේ.

1 කොරින්ති 14

14:1 Pursue charity. Be zealous for spiritual things, but only so that you may prophesy.
14:2 For whoever speaks in tongues, speaks not to men, නමුත් දෙවියන් වහන්සේ. For no one understands. Yet by the Spirit, he speaks mysteries.
14:3 But whoever prophesies speaks to men for edification and exhortation and consolation.
14:4 Whoever speaks in tongues edifies himself. But whoever prophesies edifies the Church.
14:5 Now I want you all to speak in tongues, but more so to prophesy. For he who prophesies is greater than he who speaks in tongues, unless perhaps he interprets, so that the Church may receive edification.
14:6 නමුත් දැන්, සහෝදරයන්, if I were to come to you speaking in tongues, how would it benefit you, unless instead I speak to you in revelation, or in knowledge, or in prophecy, or in doctrine?
14:7 Even those things that are without a soul can make sounds, whether it is a wind or a stringed instrument. But unless they present a distinction within the sounds, how will it be known which is from the pipe and which is from the string?
14:8 උදාහරණ වශයෙන්, if the trumpet made an uncertain sound, who would prepare himself for battle?
14:9 So it is with you also, for unless you utter with the tongue in plain speech, how will it be known what is said? For then you would be speaking into the air.
14:10 Consider that there are so many different kinds of languages in this world, and yet none is without a voice.
14:11 එබැවින්, if I do not understand the nature of the voice, then I shall be like a foreigner to the one with whom I am speaking; and he who is speaking will be like a foreigner to me.
14:12 So it is with you also. And since you are zealous for what is spiritual, seek the edification of the Church, so that you may abound.
14:13 මේ හේතුව නිසා, ද, whoever speaks in tongues, let him pray for the interpretation.
14:14 ඒ නිසා, if I pray in tongues, my spirit prays, but my mind is without fruit.
14:15 ඊළඟ කුමක්ද? I should pray with the spirit, and also pray with the mind. I should sing psalms with the spirit, and also recite psalms with the mind.
14:16 එසේ නොමැති, if you have blessed only with the spirit, how can someone, in a state of ignorance, add an “Amen” to your blessing? For he does not know what you are saying.
14:17 In this case, නිසැකව, you give thanks well, but the other person is not edified.
14:18 I thank my God that I speak in tongues for all of you.
14:19 But in the Church, I prefer to speak five words from my mind, so that I may instruct others also, rather than ten thousand words in tongues.
14:20 සහෝදරයන්, do not choose to have the minds of children. වෙනුවට, be free of malice like infants, but be mature in your minds.
14:21 It is written in the law: “I will speak to this people with other tongues and other lips, and even so, they will not heed me, මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය. '
14:22 ඉතිං මොක ද, tongues are a sign, not for believers, but for unbelievers; and prophecies are not for unbelievers, but for believers.
14:23 If then, the entire Church were to gather together as one, and if all were to speak in tongues, and then ignorant or unbelieving persons were to enter, would they not say that you were insane?
14:24 But if everyone prophesies, and one who is ignorant or unbelieving enters, he may be convinced by it all, because he understands it all.
14:25 The secrets of his heart are then made manifest. ඉතිං මොක ද, falling to his face, he would adore God, proclaiming that God is truly among you.
14:26 ඊළඟ කුමක්ද, සහෝදරයන්? When you gather together, each one of you may have a psalm, or a doctrine, or a revelation, or a language, or an interpretation, but let everything be done for edification.
14:27 If anyone is speaking in tongues, let there be only two, or at most three, and then in turn, and let someone interpret.
14:28 But if there is no one to interpret, he should remain silent in the church, then he may speak when he is alone with God.
14:29 And let the prophets speak, two or three, and let the others discern.
14:30 නමුත්, පසුව,, if something is revealed to another who is sitting, let the first one become silent.
14:31 For you are all able to prophesy one at a time, so that all may learn and all may be encouraged.
14:32 For the spirits of the prophets are subject to the prophets.
14:33 And God is not of dissension, but of peace, just as I also teach in all the churches of the saints.
14:34 Women should be silent in the churches. For it is not permitted for them to speak; එහෙත් ඒ වෙනුවට, they should be subordinate, as the law also says.
14:35 And if they want to learn anything, let them ask their husbands at home. For it is disgraceful for a woman to speak in church.
14:36 So now, did the Word of God proceed from you? Or was it sent to you alone?
14:37 If anyone seems to be a prophet or a spiritual person, he should understand these things which I am writing to you, that these things are the commandments of the Lord.
14:38 If anyone does not recognize these things, he should not be recognized.
14:39 ඉතිං මොක ද, සහෝදරයන්, be zealous to prophesy, and do not prohibit speaking in tongues.
14:40 But let everything be done respectfully and according to proper order.

1 කොරින්ති 15

15:1 ඒ නිසා මම ඔබට කියා දෙන්න, සහෝදරයන්, මම ඔබට දේශනා කළ සුවිශේෂ, ඔබ ද ලැබී, හා එම ඔබ සිටින.
15:2 සුවිශේෂය විසින්, ද, ඔබ ගැළවීම ලබන, මා ඔබට දේශනා කළ අවබෝධය පැවැත්වීමට නම්, ඔබ නිෂ්ඵල විශ්වාස නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,.
15:3 මම ඔබට භාර, සියල්ලට කළින්, දේ මා ලබාගත්: ක්රිස්තුන් වහන්සේ අපගේ පාප උදෙසා මිය ගිය බව, ශුද්ධ ලියවිල්ලට අනුව;
15:4 ඔහු තැන්පත් කරනු ලැබූ බවත්,; ඔහු තුන් වන දින නැවත වර්ධනය වී ඇති, ශුද්ධ ලියවිල්ලට අනුව;
15:5 ඔහු, අපොල්ලොස් විසින් දැක ඇති බව, ඉන්පසු, එකොළොස් දෙනා විසින්.
15:6 ඔහු ඊළඟට තවත් අවස්ථාවක ඔහු සහෝදරයන් පන්සියයක් කට වඩා දක්නට විය, ඒ අතරින් බොහෝ පවතිනු, පවා වර්තමාන කාලය, සමහර සැතපී වුවත්.
15:7 ඊළඟ, ඔහු ජේම්ස් දක්නට විය, අනතුරුව සියලු ප්රේරිතයන්ට ද විසින්.
15:8 සියලු පසුගිය, ඔහු මා විසින් ද දක්නට විය, මම වැරදි වෙලාවක උපත කෙනෙක් වගෙයි.
15:9 මම ගෝලයන්ගේ අවම වෙමි. මම අපොස්තුළු කියනු ලබන්නට නැහැ, මම දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවට පීඩා නිසා.
15:10 හැබැයි, දෙවියන් වහන්සේගේ වරප්රසාදය විසින්, මම වෙමි මම. මා තුළ, උන් වහන්සේගේ කරුණාවේ හිස් වී නැත, මම වඩාත් බහුල ඔවුන් සියල්ලන්ට ම වඩා වෙහෙස මහන්සි වී සිට. එහෙත් එය මා නොවේ, නමුත් මා තුළ ද මා දෙවියන් වහන්සේගේ වරප්රසාදය.
15:11 එය මම හෝ ඔවුන් යන්න සඳහා: ඒ නිසා අපි දේශනා, හා එසේ ඔබ විශ්වාස.
15:12 දැන් දේශනා කරන්නේ ක්රිස්තුන්, ඔහු මළවුන්ගෙන් නැඟිට බව, එය, ඔබ අතරේ මළවුන්ගෙන් උත්ථාන වීමක් බව කියන්න එය කෙසේද?
15:13 මළවුන්ගෙන් උත්ථාන වීමක් නම් සඳහා, ඊට පසු ක්රිස්තුස් වහන්සේ ඉහළ ගොස් නැත.
15:14 ක්රිස්තුස් වහන්සේ හා ඉහළ ගොස් නොමැති නම්,, නම් අපගේ දේශනා කිරීම ද නිෂ්ඵල, ඔබේ ඇදහිල්ල ද ද නිෂ්ඵල.
15:15 ඉන්පසු, ද, අපි දෙවියන් වහන්සේගේ බොරු සාක්ෂි දීමට සොයා ගත වනු ඇත, අපි දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව සාක්ෂි ලබා දී ඇත නිසා, ඔහු වහන්සේ ක්රිස්තුන් වහන්සේ උත්ථාන කළ බව පවසමින්, ඔහු නැඟිටුවනු නැත විට, ඇත්නම්, ඇත්ත වශයෙන්ම, මිය ගිය අය නැවත නැඟිටින්නේ නැහැ.
15:16 මිය ගිය අය නැවත නැඟිටින්නේ නැති නම් සඳහා, ඊට පසු ක්රිස්තුස් වහන්සේ නැවත ඉහළ ගොස් තිබේ වත්.
15:17 නමුත් ක්රිස්තුස් වහන්සේ ඉහළ ගොස් නොමැති නම්,, ඔබගේ ඇදහීම නිරර්ථක ය; ඔබ තවමත් පාපයෙහි ඇලී වනු සඳහා.
15:18 ඉන්පසු, ද, , ක්රිස්තුන් වහන්සේ අදහාගෙන මියගිය අය විනාශ වනු ඇත.
15:19 අපි මේ ජීවිතයට පමණක් ක්රිස්තුස් වහන්සේ තුළ බලාපොරොත්තුව නම්, ඉන් පසුව අපි සියලුම මිනිසුන්ට වඩා වළල්ලට වේ.
15:20 නමුත් දැන් ක්රිස්තුස් වහන්සේ මරණයෙන් උත්ථාන කර ඇත, නිදා සිටින අයගේ පළමු-පලතුරු ලෙස.
15:21 නිසැකව සඳහා, මිනිසෙකු කරණකොටගෙන මරණය පැමිණි. ඉතිං මොක ද, මිය ගිය අය නැවත නැඟිටින කෙනෙක් හරහා පැමිණි
15:22 හා ඇත්තෙන්ම ආදම් නිසා සියලුදෙනාම මිය, නිසා ද, ක්රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සියලු ජීවත් කරවනවා,
15:23 ඔහු සිය නියම පිණිස නමුත්, එක් එක් එක්: යේසුස්, පළමු පළතුරු, සහ ලබන, ක්රිස්තුස් වහන්සේගේ අය, ඔහුගේ පැමිණීමත් විශ්වාස කළ.
15:24 මීට පසුව අවසානය, ඔහු රාජ්යය දෙවි පියාණන් භාර දී තිබේ ඇත විට, ඔහු සියලු මොන්ටිනිග්රෝ හිස් කර ඇත විට, හා අධිකාරිය, හා බලය.
15:25 ඔහු රජකම් කිරීම සඳහා එය අවශ්ය වන්නේ, මන්ද, දෙවියන් වහන්සේ සියලු සතුරන් උන් වහන්සේගේ පාද යට තබා ඇත තුරු.
15:26 අවසාන වශයෙන්, මරණය නමැති සතුරා විනාශ කළ යුතු ය. ඔහු ඔහුගේ පාදවලට සියල්ල යටත් කර තිබේ සඳහා. ඔහු කියන නමුත්,
15:27 "සියලු දේවල් ඔහුට යටත් කර ඇති,"කිසිදු සැකයකින් තොරව ඔහු සියල්ල යටත් කර ඇති තැනැත්තා ඇතුලත් නැත.
15:28 සියලු දේවල් ඔහුට යටත් කර ඇති ඇත විට, ඒ සඳහා පවා පුත්රයා තමා ඔහුට සියල්ල යටත් කළ එක් භාජනය කරනු ලැබේ, දෙවියන් වහන්සේ සියලු ම විය හැකි බව ඒ නිසා.
15:29 එසේ නොමැති, what will those who are being baptized for the dead do, if the dead do not rise again at all? Why then are they being baptized for them?
15:30 Why also do we endure trials every hour?
15:31 Daily I die, by means of your boasting, සහෝදරයන්: you whom I have in Christ Jesus our Lord.
15:32 නම්, according to man, I fought with the beasts at Ephesus, how would that benefit me, if the dead do not rise again? "අපි කමු, බොමු, for tomorrow we shall die.”
15:33 Do not be led astray. Evil communication corrupts good morals.
15:34 අවධියෙන් සිටිය, ඔබ අය, පව් කිරීමට කැමති නැහැ. For certain persons have an ignorance of God. I say this to you with respect.
15:35 නමුත් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්, "නැවත මිය ගිය ඉහළ කෙසේද?" හෝ, "ශරීරයේ කුමන ආකාරයේ ඔවුන් සමඟ ආපසු නෑ?"
15:36 එය මොන තරම් මෝඩ! ඔබ වපුරන දේ නැවත ජීවත් කළ නොහැකි, එය පළමු මිය මිස.
15:37 ඔබ වපුරන දේ අනාගතයේ දී වනු ඇත බව ශරීරය නොවේ, නමුත් හිස් ධාන්ය, එවැනි තිරිඟු ලෙස, හෝ වෙනත් ධාන්ය.
15:38 For God gives it a body according to his will, and according to each seed’s proper body.
15:39 Not all flesh is the same flesh. But one is indeed of men, another truly is of beasts, another is of birds, and another is of fish.
15:40 තවද, there are heavenly bodies and earthly bodies. But while the one, නිසැකව, has the glory of heaven, the other has the glory of earth.
15:41 One has the brightness of the sun, another the brightness of the moon, and another the brightness of the stars. For even star differs from star in brightness.
15:42 ඒ නිසා එය මිය ගිය අය නැවත නැඟිටින සමග ද. කුමක්ද පිළිගත්තහු ය සිරුර නොදිරන සුලු දක්වා ඉහළ යනු ඇත.
15:43 කුමක්ද අගෞරවයක් වළලනු ගෞරවය, නැඟිටින. කුමන දුර්වලතාව වළලනු බලයට නැඟිටින.
15:44 දේ සත්ව ශරීරය සමග වපුරා ඇත ආත්මික ශරීරයක් සමග නැඟිටින. සත්ව ශරීරය තිබේ නම්, අධ්යාත්මික එකක් ද ඇත.
15:45 එය පළමු මිනිසා බව ලියා තිබුණා සේම, ආදම්, ජීවමාන කෙනෙක් සමඟ කරන ලදී, ඒ නිසා අන්තිම ආදම් ආත්මය නැවත ජීවත් සමග සිදු කළ යුතු ය.
15:46 එතකොට මොකක්ද, පළමු අවස්ථාවේ දී, ආත්මික දේ නොව, නමුත් සත්ව, ඊළඟ ආත්මික බවට පත්.
15:47 පළමු මිනිසා, පොළොවේ වීම, පොළොවේ සිටි; දෙවෙනි මිනිසා, ස්වර්ගයේ වීම, ස්වර්ගයේ වනු ඇත.
15:48 පොළොව මෙන් වේ වැනි දේවල් පොළොවේ සිටින; හා අහස් හා සමාන ය වැනි දේවල් ස්වර්ගයේ සිටින.
15:49 ඉතිං මොක ද, අපි පොළොවේ දේ ප්රතිරූපය සිදු කළ ලෙස, අප ද, ස්වර්ගීක දේවල් ප්රතිරූපය ඉටු කරමු.
15:50 මම දැන් මේ කියන්න, සහෝදරයන්, because flesh and blood is not able to possess the kingdom of God; neither will what is corrupt possess what is incorrupt.
15:51 '' මෙන්න, I tell you a mystery. නිසැකව, we shall all rise again, but we shall not all be transformed:
15:52 in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will rise up, incorruptible. And we shall be transformed.
15:53 මේ අනුව, it is necessary for this corruptibility to be clothed with incorruptibility, and for this mortality to be clothed with immortality.
15:54 And when this mortality has been clothed with immortality, then the word that was written shall occur: “Death is swallowed up in victory.”
15:55 “O death, where is your victory? O death, where is your sting?"
15:56 Now the sting of death is sin, and the power of sin is the law.
15:57 But thanks be to God, who has given us victory through our Lord Jesus Christ.
15:58 ඉතිං මොක ද, my beloved brothers, be steadfast and unmovable, abounding always in the work of the Lord, knowing that your labor is not useless in the Lord.

1 කොරින්ති 16

16:1 Now concerning the collections which are made for the saints: just as I have arranged for the churches of Galatia, so should it also be done with you.
16:2 On the first day of the week, the Sabbath, let each one of you take from himself, setting aside what will be well-pleasing to him, so that when I arrive, the collections will not have to be made then.
16:3 And when I am present, whomever you shall approve through letters, these I shall send to bear your gifts to Jerusalem.
16:4 And if it is fitting for me to go too, they shall go with me.
16:5 Now I will visit you after I have passed through Macedonia. For I will pass through Macedonia.
16:6 And perhaps I will stay with you, and even spend the winter, so that you may lead me on my way, whenever I depart.
16:7 For I am not willing to see you now only in passing, since I hope that I may remain with you for some length of time, if the Lord permits.
16:8 But I must remain at Ephesus, even until Pentecost.
16:9 For a door, great and unavoidable, has opened to me, as well as many adversaries.
16:10 Now if Timothy arrives, see to it that he may be among you without fear. For he is doing the work of the Lord, just as I also do.
16:11 එබැවින්, let no one despise him. වෙනුවට, lead him on his way in peace, so that he may come to me. For I am awaiting him with the brothers.
16:12 But concerning our brother, Apollo, I am letting you know that I pleaded with him greatly to go to you with the brothers, and clearly it was not his will to go at this time. But he will arrive when there is a space of time for him.
16:13 අවධියෙන් සිටිය. Stand with faith. නිර්භීතව ක්රියා හා ශක්තිමත්.
16:14 Let all that is yours be immersed in charity.
16:15 And I beg you, සහෝදරයන්: You know the house of Stephanus, and of Fortunatus, and of Achaicus, that they are the first-fruits of Achaia, and that they have dedicated themselves to the ministry of the saints.
16:16 So you should be subject also to persons such as this, as well as to all who are cooperating and working with them.
16:17 Now I rejoice in the presence of Stephanus and Fortunatus and Achaicus, because what was lacking in you, they have supplied.
16:18 For they have refreshed my spirit and yours. එබැවින්, recognize persons such as this.
16:19 The churches of Asia greet you. Aquila and Priscilla greet you greatly in the Lord, with the church of their household, where I also am a guest.
16:20 All the brothers greet you. සිඹගනිමින් එකිනෙකාට සුබ පතන්න.
16:21 This is a greeting from my own hand, පෝල්.
16:22 If anyone does not love our Lord Jesus Christ, ඔහු තුල වෛරයට ඉඩ දෙන්න! Maran Atha.
16:23 අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේගේ කරුණාව ඔබ සියල්ලන් සමඟ වේ වා.
16:24 My charity is with all of you in Christ Jesus. ආමෙන්.