Paul's Letter to the Hebrews

හෙබ්රෙව් 1

1:1 බොහෝ ස්ථාන වල හා බොහෝ ක්රම, පසුගිය කාලයේ දී, දෙවියන් වහන්සේ ද, දිවැසිවරයන් මඟින් අපේ පියවරුන්ට කතා;
1:2 අවසානයේදී සැලකිය, මේ දවස් වල, උන් වහන්සේ පුත්රයාණන් මඟින් අපට කතා කළ, ඔහු සියලු දේ උරුමකරු ලෙස පත් කළ, හා ඔවුන් තුළින් ඔහු ලොව සිදු.
1:3 හා පුත්රයා තම තේජස දීප්තිය නිසා, සහ ඔහුගේ ද්රව්යයක චරිතයක්, සහ ඔහුගේ පළාෙත් මහනුවර දිස්තික්කෙය් උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් වචනය විසින් සියලු දේ රැගෙන ඇත, එමගින් පව් විරේක ඉෂ්ඨ සිද්ධ, ඔහු උසස් මහෝත්තමයාණන්ගේ දකුණු පැත්තේ වාඩි.
1:4 හා දේවදූතයන් බෙහෙවින් උසස් කර ගැනීමෙන්, ඔහු නමක් උරුම එයාලගෙ වඩා ගොඩක් වැඩි කර ඇත.
1:5 දේව දූතයන් වන කිරීම සඳහා ඔහු මෙතෙක් පවසා ඇත: "ඔබ මාගේ පුත්රයා ය; අද දින මා ඔබට ජනිත කර ඇත?"එහෙම නැත්නම් නැවත: "මම ඔහුට පියෙක් වන්නෙමි, ඔහු මට පුත්රයෙක් වන්නේ ය?"
1:6 නැවතත්, ඔහු ලෝකයට ඒකජාතක පුත්රයා ගෙනෙන විට, ඔහු පවසයි: "දෙවියන් වහන්සේ සියලු දූතයෝ උන් වහන්සේට අගේ කරනවා කරමු."
1:7 And about the Angels, නිසැකව, ඔහු පවසයි: “He makes his Angels spirits, and his ministers a flame of fire.”
1:8 But about the Son: “Your throne, අහෝ දෙවියනි, සදහට ම වේ. The scepter of your kingdom is a scepter of equity.
1:9 You have loved justice, and you have hated iniquity. මේ නිසා, දෙවි, ඔබේ දෙවි, has anointed you with the oil of exultation, above your companions.”
1:10 සහ: “In the beginning, සමිඳුනි, ඔබ පොළොව නිර්මාණය. හා අහස් ඔබේ අත් වැඩ සිටින.
1:11 These shall pass away, but you will remain. සියලු වස්ත්රයක් මෙන් පැරණි වර්ධනය වනු ඇත.
1:12 And you will change them like a cloak, and they shall be changed. Yet you are ever the same, and your years will not diminish.”
1:13 But to which of the Angels has he ever said: මාගේ දකුණු පැත්තේ "අසුන්, until I make your enemies your footstool?"
1:14 Are they not all spirits of ministration, sent to minister for the sake of those who shall receive the inheritance of salvation?

හෙබ්රෙව් 2

2:1 මේ හේතුව නිසා, it is necessary for us to observe more thoroughly the things that we have heard, lest we let them slip away.
2:2 For if a word that was spoken through the Angels has been made firm, and every transgression and disobedience has received the recompense of a just retribution,
2:3 in what way might we escape, if we neglect such a great salvation? For though initially it had begun to be described by the Lord, it was confirmed among us by those who heard him,
2:4 with God testifying to it by signs and wonders, and by various miracles, and by the pouring out of the Holy Spirit, in accord with his own will.
2:5 දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයේ අනාගතය යටත් වුණේ නැහැ සඳහා, අප කතා කරමින් සිටින, දේවදූතයන් කිරීමට.
2:6 නමුත් කෙනෙක්, එක් තැනක, කැරෙනු ඇත, කියමින්: "මොකක්ද මිනිසා, ඔයා ඔහු දැනුවත්ව බව, හෝ මනුෂ්ය පුත්රයා, ඔබ ඔහුට පැමිණෙන බව?
2:7 ඔබ දේව දූතයන් වඩා ටිකක් අඩු ඔහුට අඩු කර තියෙනවා. ඔබ ගෞරවය සහ තේජස ඔහු කිරුළු ඇත, ඔබ ඔබේ අතින් ක්රියා කෙරෙහි ඔහුව තබා ඇත.
2:8 ඔබ ඔහුට සියල්ල යටත් කර තිබේ තරම් තුළ සඳහා ඔහුගේ පාදවලට සියල්ල යටත් කර තිබේ. ", ඔහු යටත් නොවන කිසි දෙයක් නැත ඇත. එහෙත්, වර්තමාන කාලය තුළ, අපි තවමත් සියලු දේ ඔහුට යටත් කර ඇති බව තේරුම් නොගන්නහු.
2:9 එහෙත් අපි යේසුස් බව තේරුම්, දේවදූතයන් වඩා ටිකක් අඩු වී සිටි, නිසා ඔහුගේ පැෂන් සහ මරණය ගෞරවය සහ තේජස බවට අභිෂේක ලැබීය, පිණිස, දෙවියන් වහන්සේගේ වරප්රසාදය විසින්, ඔහු සියලු මරණ රස විය.
2:10 එය ඔහුට පැවසීම වැදගත් වුණේ සඳහා, නිසා ඔවුන්ගෙන් අතර, ඔහු සියලු දේ පවතී ඔවුන් තුළින්, කරන මහිමය බවට බොහෝ දරුවන් නායකත්වය දුන්, ඔහුගේ පැෂන් හරහා සිය ගැලවීම කර්තෘත්වයෙන් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා.
2:11 ඔහු විශුද්ධ කරන සඳහා, හා ශුද්ධ කරන අය, සියලු එක් සිට ඇත. මේ හේතුව නිසා, ඔහු සහෝදරයන් ඔවුන් අමතන්න කිරීමට ලැජ්ජා නොවන, කියමින්:
2:12 "මම මගේ සහෝදරයන්ට ඔබේ නාමය නිවේදනය කරනු ඇත. පල්ලියේ මධ්යයේ, මම ඔබට ප්රශංසා කරන්නෙමි. "
2:13 නැවතත්: “I will be faithful in him.” And again: "'' මෙන්න, මම සහ මගේ දරුවන්, whom God has given to me.”
2:14 එබැවින්, දරුවන් පොදු මස්, ලේ ඇති නිසා, ඔහු තමා, වැනි ආකාරයෙන්, එම හවුල් කර ඇත, එසේ බව මරණය තුළින්, ඔහු මිය යන ඩොමීනියන් දැරූ ඔහුව විනාශ විය, බව ය, යක්ෂයා,
2:15 ඔහු අය නිදහස් පිණිස, මරණයෙන්, මරණ බියෙන්, හරහා, ඔවුන්ගේ සමස්ත ජීවිතය පුරා පරවශතා අයිතිය සමඟ, වරදට පත් කරනු ලැබූ.
2:16 කිසිදු අවස්ථාවක ඔහු දේවදූතයන් අල්ලා ගත වුණේ සඳහා, එහෙත් ඒ වෙනුවට ඔහු ආබ්රහම්ගේ දරුවන් අල්ලාගෙන.
2:17 එබැවින්, ඔහු සියලු දේ ඔහුගේ සහෝදරයන් හා සමාන කළ යුතු එය සුදුසු වන්නේ, දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔහු දයාන්විත, විශ්වාසවන්ත උත්තම පූජකයෙකු වී පිණිස, ඔහු ජනතාවගේ වැරදි සමාව ගෙන එන පිණිස.
2:18 සඳහා තරම් ඔහු පීඩා විඳි අතර සහ පරීක්ෂා කර ඇති ලෙස, ඔහු පරීක්ෂා කරන අයට උපකාර කිරීමට හැකි.

හෙබ්රෙව් 3

3:1 එබැවින්, holy brothers, sharers in the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our confession: යේසුස් වහන්සේ.
3:2 He is faithful to the One who made him, just as Moses also was, ඔහු සිය සමස්ත නිවසක් සමග.
3:3 For this Jesus was considered worthy of greater glory than Moses, so much so that the house which he has built holds a greater honor than the former one.
3:4 For every house is built by someone, but God is the One who has created all things.
3:5 And certainly Moses was faithful, ඔහු සිය සමස්ත නිවසක් සමග, like any servant, as a testimony to those things that would soon be said.
3:6 එහෙත් සැබෑ, Christ is like a Son in his own house. We are that house, if we firmly retain the faithfulness and the glory of hope, අවසානයේ මෙසේ පවා.
3:7 මේ නිසා, එය ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ කියන පරිදි වේ: "ඔබ අද ඔහුගේ හඬ ඇසෙන නම්,
3:8 ඔබේ සිත් දැඩි නොවේ, මෙම ප්රකෝප දී මෙන්, පරීක්ෂාවට දවසේම, පාළුකරයේ දී,
3:9 ඔබේ පියවරුන්ගේ මට පරීක්ෂා එහිදී, ඔවුන් දැක, සතළිස් අවුරුද්දක් මාගේ ක්රියා පරීක්ෂා කර තිබුණද,.
3:10 මේ හේතුව නිසා, මේ පරම්පරාව මම උදහස් වූ, මම සඳහන්: ඔවුන් හැම විටම සිත මුළා මුළා. ඔවුන් මගේ ක්රම නොදන්නා සඳහා.
3:11 ඒ නිසා එය මාගේ උදහසින් දිවුළ ලෙස ය: ඔව්හු මාගේ විශ්රාමයට ඇතුළු නොවන්නෝ ය!"
3:12 සැලකිලිමත් වන්න, සහෝදරයන්, සමහර විට ඇති විය හැක නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,, ඔබ කිසිදු, අවිශ්වාසය නපුරු හෘදය, ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ දෙයින් ඈත්.
3:13 වෙනුවට, සෑම දිනකම එකිනෙකාට අනුශාසනා, එය තවමත් අද හැඳින්වේ අතර,'ඔබ කිසිවක් පාපයේ falseness හරහා ඇට්ටර වෙලා පිණිස.
3:14 අප ක්රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සහභාගී කර ඇත සඳහා. මෙම නිසා පමණක්, අපි දැඩි ලෙස තම ද්රව්යයක ආරම්භයේ රඳවා නම්, අවසානයේ මෙසේ පවා.
3:15 For it has been said: "ඔබ අද ඔහුගේ හඬ ඇසෙන නම්, ඔබේ සිත් දැඩි නොවේ, in the same manner as in the former provocation.”
3:16 For some of those listening did provoke him. But not all of these had set forth from Egypt through Moses.
3:17 So against whom was he angry for forty years? Was it not those who had sinned, whose dead bodies lay prostrate in the desert?
3:18 But to whom did he swear that they would not enter into his rest, except to those who were incredulous?
3:19 ඉතිං මොක ද, we perceive that they were not able to enter because of unbelief.

හෙබ්රෙව් 4

4:1 එබැවින්, we should be afraid, lest the promise of entering into his rest may be relinquished, and some of you may be judged to be lacking.
4:2 For this was announced to us in a similar manner as to them. But the mere hearing of the word did not benefit them, since it was not joined together with a faith in those things that they heard.
4:3 For we who have believed shall enter into rest, in the same manner as he said: “So it is as I have sworn in my wrath: ඔව්හු මාගේ විශ්රාමයට ඇතුළු නොවන්නෝ ය!” And certainly, this is when the works from the foundation of the world have been finished.
4:4 සදහා, එක් තැනක, he spoke about the seventh day in this manner: “And God rested on the seventh day from all his works.”
4:5 And in this place again: “They shall not enter into my rest!"
4:6 එබැවින්, this is because certain ones remain who are to enter into it, and those to whom it was announced first did not enter into it, because of unbelief.
4:7 නැවත, he defines a certain day, after so much time, saying in David, "අද,” just as it was stated above, "ඔබ අද ඔහුගේ හඬ ඇසෙන නම්, harden not your hearts.”
4:8 For if Jesus had offered them rest, he would never have spoken, ඉන්පසු, about another day.
4:9 ඉතිං මොක ද, there remains a Sabbath of rest for the people of God.
4:10 For whoever has entered into his rest, the same has also rested from his works, just as God did from his.
4:11 එබැවින්, let us hasten to enter into that rest, so that no one may fall into the same example of unbelief.
4:12 දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ජීවමාන හා ඵලදායී වේ සඳහා: ඕනෑම දෙමුවහත් කඩුවකට වඩා වැඩි විදින, පවා ප්රාණය හා ආත්මය අතර ඇති අංශය වෙත ළඟා, පවා හා සන්ධි මිදුළු අතර, හා එය සිතේ සිතුවිලි සහ අදහස් discerns.
4:13 ඔහුගේ ඇස් නොපෙනෙන වන බවට කිසිදු නිර්මාණය දෙයක් තියෙනවා. සියලු දේ සඳහා නග්න සහ ඔහු ඇස් ඉදිරියෙහි විවෘත වේ, ඔහු ගැන අප කතා කරමින් සිටින.
4:14 එබැවින්, අප මහා උත්තම පූජකයා ඇති බැවින්, කරන අහස හිල් කර ඇත, යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්රයා, අපි අපේ පාපොච්චාරණය තිබිය යුතුයි.
4:15 අපි අපේ අඩුපාඩු අනුකම්පා කිරීමට නොහැකි වූ, උත්තම පූජකයා නෑ සඳහා, නමුත් ඒ වෙනුවට සියලු දේ පරීක්ෂා ලැබූ එක්, අපි මෙන්, තවමත් පාපය තොරව.
4:16 එබැවින්, අප කරුණාවේ සිංහාසනය වෙත විශ්වාසය සමඟ පිටතට යන්න දෙන්න, අපට දයාව ලබා පිණිස, හා කරුණාව සොයා, උපකාරවත් කාලය තුළ.

හෙබ්රෙව් 5

5:1 සියලු නායක පූජකයෝ, මිනිසුන් අතරින් අත්පත් කර ගනු, දෙවියන් වහන්සේ වලට පමණක් වන දේවල් කෙරෙහි මිනිසුන් වෙනුවෙන් පත් කරනු, ඔහු පව් වෙනුවෙන් ත්යාග සහ පූජා ඔප්පු කරන පිණිස;
5:2 ඔහු අඥාන අය සමග commiserate කිරීමට හැකි වන අතර, මාර්ගය වැරද මුළා කරන, උන් වහන්සේ ද ආබාධ වෙලාගෙන නිසා.
5:3 හේතුව නිසාම මෙම, ඔහු ද පවා තමා පව් සඳහා එවැනි පූජා කළ යුතුයි, ජනතාව සඳහා මෙන් ම ආකාරයට.
5:4 ඕනෑම කෙනෙකුට තමා මේ ගෞරවය දක්වා ගත කරන්නේ වත්, නමුත් ඒ වෙනුවට ඔහු දෙවියන් වහන්සේ විසින් නම් ලත්, ආරොන් සේම.
5:5 මේ අනුව, පවා ක්රිස්තුන් වහන්සේ මහිමයට පත් කළේ නැත, උත්තම පූජකයා බවට පත් කිරීමට තරම්, එහෙත් ඒ වෙනුවට, ඔහුට කතා කොට, දෙවියන් වහන්සේ එය: "ඔබ මාගේ පුත්රයා ය. අද මම ඔබ ජනිත තියෙනවා. "
5:6 හා සමානව, ඔහු තවත් තැනක සඳහන්: "ඔබ පූජකයෙක් ලෙස සදහටම වේ, මෙල්කිසදෙක් අනුපිළිවෙල අනුව. "
5:7 එය කළ ක්රිස්තුස්, ඔහුගේ මාංසයේ දින තුළ, ශක්තිමත් ඝෝෂා හා කඳුළු, මරණයෙන් බේරා ගැනීමට හැකි තැනැත්තාණන් යාච්ඤා හා කන්නලව් ඉදිරිපත්, කවුද නිසා ඔහුගේ ගෞරවය අසා විය.
5:8 හා වුවද, නිසැකව, ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්ර වන, ඔහු සිදු වූ දේවල් කීකරුකම ඉගෙනගත්.
5:9 ඔහුගේ ඒ කරන ලඟා වූ, ඔහු කරන ලදී, ඔහුට කීකරු සිටින සියලු සඳහා, ගැලවීමේ හේතුව,
5:10 උත්තම පූජකයා ලෙස දෙවියන් වහන්සේ විසින් කැඳවනු ලැබ සිටින, මෙල්කිසදෙක් අනුපිළිවෙල අනුව.
5:11 Our message about him is great, and difficult to explain when speaking, because you have been made feeble when listening.
5:12 For even though it is the time when you ought to be teachers, you are still lacking, so that you must be taught the things that are the basic elements of the Word of God, and so you have been made like those who are in need of milk, and not of solid food.
5:13 For anyone who is still feeding on milk is still unskillful in the Word of Justice; for he is like an infant.
5:14 But solid food is for those who are mature, අය සඳහා, by practice, have sharpened their mind, so as to discern good from evil.

හෙබ්රෙව් 6

6:1 එබැවින්, interrupting an explanation of the basics of Christ, let us consider what is more advanced, not presenting again the fundamentals of repentance from dead works, and of faith toward God,
6:2 of the doctrine of baptism, and also of the imposition of hands, and of the resurrection of the dead, and of eternal judgment.
6:3 And we shall do this, if indeed God permits it.
6:4 For it is impossible for those who were once illuminated, and have even tasted of the heavenly gift, and have become sharers in the Holy Spirit,
6:5 කවුද, despite having tasted the good Word of God and the virtues of the future age, have yet fallen away,
6:6 to be renewed again to penance, since they are crucifying again in themselves the Son of God and are still maintaining pretenses.
6:7 For the earth accepts a blessing from God, by drinking in the rain that often falls upon it, and by producing plants that are useful to those by whom it is cultivated.
6:8 But whatever brings forth thorns and briers is rejected, and is closest to what is accursed; their consummation is in combustion.
6:9 But from you, බොහෝ අයගේ ආදරණීය, we are confident that there will be things better and closer to salvation; even though we speak in this way.
6:10 දෙවියන් වහන්සේ අසාධාරණ නොවන, ඔහු ඔබ කළ සේවය හා ඔහුගේ නාමය පෙන්වා ඇති ප්රේමය අමතක කරන බව එම. ඔබ සේවය කර තිබේ සඳහා, ඔබ අමාත්ය දිගටම, සැදැහැවතුන්ට.
6:11 එහෙත් අපි ඔබ එක් එක් බලාපොරොත්තුව ඉටු කෙරෙහි එකම solicitude විදහා දැක්වීම, ආශා, අවසානයේ මෙසේ පවා,
6:12 ඔබ ක්රියා කිරීම ප්රමාද විය හැකි බව ඒ නිසා, එහෙත් ඒ වෙනුවට අයව අනුකරණය විය හැකිය, විශ්වාසයකින් හා ඉවසීමකින්, පොරොන්දු උරුම ය.
6:13 දෙවියන් වහන්සේ, ආබ්රහම්ට පොරොන්දු දෙමින් දී, තමා විසින් දිවුරා පොරොන්දු, (ඔහු වැඩි කවුරුන් විසින් ඔහු මතකය විය හැකි නො වී ය නිසා),
6:14 කියමින්: "ආශිර්වාදය, මම ඔබට ආශීර්වාද කරන්නෙමි, සහ ගුණනය, මම ඔබට බොහෝ සෙයින් වැඩි කරන්නෙමි. "
6:15 මේ ආකාරයෙන්, ඉවසීමෙන් විඳදරාගෙන විසින්, ඔහු පොරොන්දු ලබා.
6:16 මිනිසුන් තමන්ට වඩා උතුම් නාමයෙන් දිවුරා කියමි සඳහා, හා තහවුරු ලෙස දිවුරුම් ඔවුන්ගේ සියලු මතභේදයට අවසානය.
6:17 මේ කාරණය සම්බන්ධයෙන්, දෙවි, පොරොන්දු වූ වැටුප් හිමිකරුවන් වෙත වැඩි තරයේ ඔහුගේ උපදෙස් පිළිම්ඹු හෙළි කිරීමට කැමති, දිවුරුමකින් බටනලාව,
6:18 පරමාණු හා අණුවල පැවැත්ම සඳහා කරුණු දෙකක් විසින් එසේ, දෙවියන් වහන්සේ බොරු කිව නොහැකිය වන, අපි ශක්තිමත් අවාසියක් විය හැක: අප පෙර බලාපොරොත්තුව කට්ටලයක් ඇලී කිරීමට තරම් එකට පලා ගිය.
6:19 මේ අප ආත්මයේ නැංගුරමක් වැනි ඇති, ආරක්ෂිත හා ශබ්ද, පවා ඒ වැස්ම අභ්යන්තරය අත්තිකාරම්,
6:20 පූර්වගාමියා යේසුස් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් ඇතුළු වී ඇති අතර එම ස්ථානයට, සදාකාලික සඳහා උත්තම පූජකයා බවට පත් කිරීමට තරම්, මෙල්කිසදෙක් අනුපිළිවෙල අනුව.

හෙබ්රෙව් 7

7:1 මෙම මෙල්කිසදෙක් සඳහා, මේ කතාවට රජු, මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේගේ පූජකයෙක්, ආබ්රහම්ව හමු, ඔහු රජවරුන්ව සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජය කර පැමිණි පසු කරන ලදී ලෙස, ඔහුට ආශීර්වාද.
7:2 සහ ආබ්රහම් ඔහුට හැම දෙයක්ම දහයෙන් කොටසක් වෙන්. හා පරිවර්තන ඔහුගේ නම පළමු, ඇත්ත වශයෙන්ම, යුක්තිය රජු, හා ලබන ද කතාවට රජු, බව ය, සාමය රජ.
7:3 පියා නැති, මව නොමැතිව, පෙළපත් තොරව, දින හෝ ආරම්භයේ ඇති, ජීවිතයේ හෝ අවසන්, ඔහු එමගින් දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්රයා සමාන වේ, වෙනුවෙන් අඛණ්ඩ පූජකයෙකි.
7:4 ඊළඟ, consider how great this man is, since the Patriarch Abraham even gave tithes to him from the principal things.
7:5 හා ඇත්ත, those who are from the sons of Levi, having received the priesthood, hold a commandment to take tithes from the people in accord with the law, බව ය, from their brothers, even though they also went forth from the loins of Abraham.
7:6 එහෙත් මේ මිනිසා, whose lineage is not enumerated with them, received tithes from Abraham, and he blessed even the one who held the promises.
7:7 Yet this is without any contradiction, for what is less should be blessed by what is better.
7:8 නියත, මෙහි, men who receive tithes still die; but there, he bears witness that he lives.
7:9 And so it may be said that even Levi, who received tithes, was himself a tithe through Abraham.
7:10 For he was still in the loins of his father, when Melchizedek met him.
7:11 එබැවින්, if consummation had occurred through the Levitical priesthood (for under it the people received the law), then what further need would there be for another Priest to rise up according to the order of Melchizedek, one who was not called according to the order of Aaron?
7:12 For since the priesthood has been transferred, it is necessary that the law also be transferred.
7:13 For he about whom these things have been spoken is from another tribe, in which no one attends before the altar.
7:14 For it is evident that our Lord arose out of Judah, a tribe about which Moses said nothing concerning priests.
7:15 එහෙත් එය වඩා පැහැදිලි ය, මෙල්කිසදෙක් ස්වරූපයට සමාන අනුව, තවත් පූජක දක්වා එහි ඉහළට,
7:16 කරන ලදී, එය ලෞකික ආඥාව නීතිය අනුව නොව,, නමුත් indissoluble ජීවිතයේ පළාෙත් මහනුවර දිස්තික්කෙය් උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් අනුව.
7:17 ඔහු ගැන සාක්ෂි දරන සඳහා: "ඔබ පූජකයෙක් ලෙස සදහටම වේ, මෙල්කිසදෙක් අනුපිළිවෙල අනුව. "
7:18 නිසැකව, there is a setting aside of the former commandment, because of its weakness and lack of usefulness.
7:19 For the law led no one to perfection, yet truly it introduced a better hope, through which we draw near to God.
7:20 තව, it is not without an oath. නිසැකව සඳහා, the others were made priests without an oath.
7:21 But this man was made a priest with an oath, by the One who said to him: “The Lord has sworn and he will not repent. You are a priest forever.”
7:22 By so much, Jesus has been made the sponsor of a better testament.
7:23 නියත, so many of the others became priests because, due to death, they were prohibited from continuing.
7:24 එහෙත් මේ මිනිසා, because he continues forever, has an everlasting priesthood.
7:25 මේ හේතුව නිසා, ඔහු හැකි, දිගින් දිගටම, උන් වහන්සේ කරණකොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ වෙත ළඟා අය බේරා ගැනීමට, ඔහු අප වෙනුවෙන් මැදිහත් කිරීමට මෙතෙක් ජීවත් වන බැවින්,.
7:26 එය එවැනි උත්තම පූජකයා තිබිය යුතු බව සුදුසු වූ නිසා: ශුද්ධ, අහිංසක, දක්වන්නේ පිරිසිදු, පව්කාරයන් සිට වෙන්, සහ උත්කෘෂ්ට අහස වඩා වැඩි.
7:27 ඔහු අවශ්ය නැහැ, දිනපතා, වෙනත් පූජකයන් කර ඇති ආකාරයට, පූජා ඔප්පු කිරීමට, තම පව් පළමු, පසුව ජනතාවගේ අයට. ඔහු වරක් මෙය සිදු කර ඇත සඳහා, තමා ඉදිරිපත් කරමින්.
7:28 නීතියට පත් පූජකයන් ලෙස මිනිසුන්, ඔවුන් අඩුපාඩු ඇති නමුත්. හැබැයි, නීතිය පසුව බව දිවුරුම් වචනය විසින්, පුත්රයා සදාකාලික පරිපූර්න කර ඇත.

හෙබ්රෙව් 8

8:1 දැන් ප්රකාශ කර ඇති බව දේවල් ප්රධාන කාරණය වන්නේ: අප මෙතරම් උත්තම පූජකයා ඇති බව, ස්වර්ගයේ මහෝත්තමයාණන්ගේ සිංහාසනයේ දකුණු පැත්තේ ඉඳගෙන සිටින,
8:2 ශුද්ධ දේවල් අමාත්යවරයා කවුද, හා සැබෑ මණ්ඩපයේ, සමිඳාණන් වහන්සේ විසින් ස්ථාපිත කරන ලද, මිනිසා විසින් නොවේ.
8:3 සියලු නායක පූජකයෝ පඬුරු හා පූජා ඔප්පු කරන පිණිස පත්කරනු ලබති සඳහා. එබැවින්, ඔහු ද ලබා යමක් ඇති කිරීම සඳහා එය අවශ්ය වන.
8:4 ඉතිං මොක ද, ඔහු පොළොව මත නම්, ඔහු පූජක වන්නේ නැහැ, නීතිය අනුව පඬුරු ඔප්පු කිරීමට වෙනත් අය එහි නොවන බැවින්,
8:5 ස්වර්ගීක දේවල් හුදු උදාහරණ හා සෙවනැලි ලෙස සේවය කරන ත්යාග. ඒ නිසා ඒ මෝසෙස්ට උත්තර දුන්නේ, ඔහු මණ්ඩපය අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබියදී: "එය බලන්න," ඔහු කිව්වා, "ඔබ කන්ද මත ඔබ වෙත පහළ කරන ලද උදාහරණයක් අනුව සියල්ල සිදු වන බව විශ්වාස කිරීමට."
8:6 එහෙත්, දැන් ඔහු වඩාත් හොඳ අමාත්යාංශය ලබා දී ඇති බවත්, මේ තරම් ඔහු වඩා හොඳ සාක්ෂියක් මැදිහත්කරු බව එසේ, වඩා උතුම් පොරොන්දු විසින් තහවුරු කොට ඇති,.
8:7 වරදක් නොමැතිව සම්පූර්ණයෙන්ම හිටපු එක් වී නම් සඳහා, පසුව සිදු නිසැකව පසුව එකක් සඳහා උත්සාහ වුණේ නැහැ.
8:8 සදහා, ඔවුන්ට දොස්, ඔහු පවසයි: "'' මෙන්න, දින පැමිණීමට ය, මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය, මම ඉශ්රායෙල් වංශය හා ජුදා වංශය කෙරෙහි අළුත් ගිවිසුමේ ලෙසින් ඇත විට,
8:9 මම ඔවුන්ගේ පියවරුන් සමඟ කළ ගිවිසුම අනුව නොව,, මම අතින් ගත් විට දින, මම ඉවත් මිසර දේශයේ සිට ඔවුන් නායකත්වය පිණිස. ඔවුන් මගේ පත්රයෙන් සිටියේ නැහැ සඳහා, ඒ නිසා මම ඔවුන් නොසලකා හරින, මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය.
8:10 මේ සඳහා මම ඉශ්රායෙල් වංශය ඉදිරියෙහි තබා ඇත වන මනාව සනාථ වේ, දවස්වලට පසු, මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය. මම ඔවුන්ගේ සිත් තුළ මාගේ නීති පැළපදියම් ඇත, මම ඔවුන්ගේ සිත් මාගේ නීති දීමෙනි ඇත. ඉතිං මොක ද, මම ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ වන්නෙමි, ඔව්හු මාගේ සෙනඟ වන්නෝ ය.
8:11 හා තමන් උගන්වන නැහැ, එක් එක්කෙනා තම තමාගේ අසල්වාසියා, හා එක් එක් එක් ඔහුගේ සහෝදරයා, කියමින්: සියලු මාව දන්නේ කරන්නෙමි 'ස්වාමීන් දැනගන්න.', අවම සිට, පවා ඔවුන් ලොකු.
8:12 මම ඔවුන්ගේ අයුතුකම් කමා වෙනවා ඇත, මම තවදුරටත්, තම පව් සිහි කරන්නෙමි. "
8:13 දැන් අලුත් යමක් කියමින්, ඔහු හිටපු පැරණි කර ඇත. නමුත් භූමි අවස්ථාවට හා පැරණි වර්ධනය වන බව පහව යන සමීප.

හෙබ්රෙව් 9

9:1 නිසැකව, the former also had the justifications of worship and a holy place for that age.
9:2 එය, මණ්ඩපයේ පළමු කරන ලදී, පහන් රුක ලබා සිටි, මේසය, හා පිදීමේ රොටි, ශුද්ධ යන නමින් නම් කර තිබූ.
9:3 ඉන්පසු, දෙවන වැස්ම ඔබ්බට, මණ්ඩපය විය, මුදුන් මල්කඩ ශුද්ධ යන නමින් නම් කර තිබූ,
9:4 having a golden censer, හා ගිවිසුම ගිවිසුම් කරඬුව, covered all around and on every part with gold, in which was a golden urn containing manna, and the rod of Aaron which had blossomed, and the tablets of the testament.
9:5 And over the ark were the Cherubim of glory, overshadowing the propitiatory. There is not enough time to speak about each of these things.
9:6 එහෙත් සැබෑ, once such things were placed together, in the first part of the tabernacle, the priests were, ඇත්ත වශයෙන්ම, continually entering, so as to carry out the duties of the sacrifices.
9:7 But into the second part, once a year, the high priest alone entered, not without blood, which he offered on behalf of the neglectful offenses of himself and of the people.
9:8 මෙ මාවතින්, the Holy Spirit is signifying that the way to what is most holy was not yet made manifest, not while the first tabernacle was still standing.
9:9 And this is a parable for the present time. අනුව, those gifts and sacrifices that are offered are not able, as concerns the conscience, to make perfect those things that serve only as food and drink,
9:10 as well as the various washings and justices of the flesh, which were imposed upon them until the time of correction.
9:11 නමුත් ක්රිස්තුස් වහන්සේ, අනාගත යහපත් දේවල් උත්තම පූජකයා ලෙස සිටගෙන, එය වඩා උතුම් හා වඩා සම්පූර්ණ මණ්ඩපය හරහා, අතින් කරන ලද එකක් නොවේ, බව ය, මෙම නිර්මාණය නොවන,
9:12 මුදුන් මල්කඩ ශුද්ධ බවට වරක් ඇතුළු, සදාකාලික මිදීම ලබා ගැනීමෙන්, සතුන්ගේ රුධිරය විසින් හෝ, හෝ පැටවුන්, නමුත් ඔහුගේ රුධිරය මගින්.
9:13 සඳහා නම් එළුවන් සහ ගවයන් ලේ, හා වස්සෙකුගේ අළු, මෙම ඉස විට, දූෂණය වී තිබේ අය කැප, මස් පවිත්ර කිරීම සඳහා,
9:14 ක්රිස්තුස් වහන්සේගේ රුධිරය ඊට කොපමණ වැඩියෙන්, ශුද්ධාත්මයාණන් තුළින් කරන තමා ඉදිරිපත් කර ඇත, සුදෝ, දෙවියන් වහන්සේ, මළ ක්රියා වලින් අපේ හෘදය සාක්ෂිය පවිත්ර, ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේට සේවය කිරීම සඳහා?
9:15 හා ඒ නිසා ඔහු අලුත් ගිවිසුම මැදිහත්කරු වන, ඉතින් එතකොට, ඔහුගේ මරණය විසින්, ඔහු හිටපු ගිවිසුම යටතේ පැවති එම පාප බේරාගැන්ම සඳහා මැදිහත්, නම් කර තිබේ අය සදාකාලික උරුමයක් වහන්සේගේ පොරොන්දුව අප විසින් ලබාගන්නා පිණිස.
9:16 For where there is a testament, it is necessary for the death of the one who testifies to intervene.
9:17 For a testament is confirmed by death. එසේ නොමැති, it as yet has no force, as long as the one who testifies lives.
9:18 එබැවින්, ඇත්ත වශයෙන්ම, the first was not dedicated without blood.
9:19 For when every commandment of the law had been read by Moses to the entire people, he took up the blood of calves and goats, with water and with scarlet wool and hyssop, and he sprinkled both the book itself and the entire people,
9:20 කියමින්: “This is the blood of the testament which God has commanded for you.”
9:21 And even the tabernacle, and all the vessels for the ministry, he similarly sprinkled with blood.
9:22 And nearly everything, නීතියට අනුව, is to be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no remission.
9:23 එබැවින්, it is necessary for the examples of heavenly things to be cleansed, just as, ඇත්ත වශයෙන්ම, these things were. Yet the heavenly things are themselves better sacrifices than these.
9:24 යේසුස් අතින් සෑදූ ශුද්ධ දේවල් මගින් ඇතුල් කළේ නැත, සැබෑ දේවල් හුදු උදාහරණ, නමුත් ඔහු ස්වර්ගයට ම ඇතුළු, ඔහු අප වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ මුහුණ පෙර දැන් පෙනී පිණිස.
9:25 නැවත නැවතත් තමන් ම පූජා ලෙස ඔහු එසේ ඇතුළු නො, උත්තම පූජකයා සෑම වසරකම මුදුන් මල්කඩ ශුද්ධ ඇතුල් ලෙස, තවත් ලේ සමඟ.
9:26 එසේ නොමැති, ඔහු ලෝකයේ පටන්ගැන්මේ සිට නැවත නැවතත් දුක් කිරීමට අවශ්ය. නමුත් දැන්, එක වරක්, වයස අවුරුදු කරන ලද වැරැද්දකට දී, ඔහු තමාගේ ම පූජාව වුව පාපය විනාශ කිරීම සඳහා පෙනී සිට ඇත.
9:27 එමෙන්ම එම ආකාරයට එය එක් කාල මැරෙන්න පිරිමින් සඳහා පත් කර ඇති පරිදි, මෙම පසු, විනිශ්චය කිරීමට,
9:28 එසේ ද ක්රිස්තුස් ඉදිරිපත් කරන ලදී, එක වරක්, එසේ බොහෝ දෙනෙකුගේ පව් හිස් කිරීම සඳහා. උන් වහන්සේ පාපය නැති දෙ වන වර ප්රකාශ වන සේක-, ඔහු බලා සිටිනවා අය සඳහා, ගැළවීම දෙන පිණස-, උන්.

හෙබ්රෙව් 10

10:1 නීතියට අනාගත හොඳ දේවල් සෙවනැල්ල අඩංගු, මේ දේවල් ඉතා පින්තූරයක් නොවේ. ඒ නිසා, ඒ හා සමාන පූජා ඔවුන් එක් එක් වර්ෂය වෙනුවෙන් නොනවත්වා ලබා විසින්, ඔවුන් ප්රවේශය පරිපූර්ණත්වය මෙම කවදාවත් ඇති විය හැක.
10:2 එසේ නොමැති, ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන කටයුතු නවතා දමන ඇත, නමස්කාර කරන නිසා, වරක් පවිත්ර, තවදුරටත් කිසිදු පාපය ගැන දැනුවත් වනු ඇත.
10:3 වෙනුවට, මේ දේවල් ගැන, පව් සමරු සෑම වසරකම සිදු වන.
10:4 සඳහා එය කළ නොහැකි ය පව් ගවයන් හා එළුවන් ලේ මගින් ඔවුන් ගෙන පැහැර ගැනෙමින් සඳහා.
10:5 මේ හේතුව නිසා, ක්රිස්තුස් වහන්සේ ලෝකයට ඇතුල් වන, ඔහු පවසයි: "පරිත්යාගය හා තුවරලා, ඔබ කැමති වුණේ නැහැ. එහෙත්, ඔබ මා වෙනුවෙන් ශරීරයක් හැඩගැසීමෙන් ඇත.
10:6 පාපය සඳහා Holocausts ඔබ ප්රසන්න නොවන.
10:7 එවිට මම මෙසේ, '' 'මෙන්න, මම ළං. 'පොතේ හිස දී, එය මා ලියා ඇත්තේ මා, ඔබේ කැමැත්ත කළ යුතු බව, . දෙවියනි "
10:8 ඉහත දී, කියමින්, "පූජා, හා oblations, හා පාපය සඳහා holocausts, ඔබ කැමති වුණේ නැහැ, හෝ එම දේවල් ඔබ ප්රසන්න, නීතියට අනුව ඉදිරිපත් කරන ලද;
10:9 පසුව මම කිව්වා, '' 'මෙන්න, මම, ඔබේ කැමැත්ත කිරීමට පැමිණ ඇති, අහෝ දෙවියනි,' "ඔහු පළමු පැහැරගනු, එසේ වන්නේ, පහත සඳහන් දේ තහවුරු විය හැක.
10:10 මෙම කැමැත්ත විසින්, අපි ශුද්ධ කර ඇත, යේසුස් ක්රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය එක් කාල තුවරලා හරහා.
10:11 නියත, සෑම පූජකයා විසින් පවතී, දිනපතා සේවය කරන, හා නිතර නිතර එම පූජා ඔප්පු, පව් දුරු කිරීමට හැකි කිසි වන.
10:12 එහෙත් මේ මිනිසා, පාපයට එක් පූජාව ඔප්පු, සදහටම දෙවියන් වහන්සේගේ දකුණු පස වැඩ හිඳින,
10:13 ඔහුගේ සතුරන් තම පාපුටුව කරනු ලැබේ විට කාලය පැමිණෙන තෙක් බලා සිටින.
10:14 සදහා, එක් තුවරලා විසින්, ඔහු ඉටු කිරීමට ගෙනැවිත් ඇත, සියලු කාලය සඳහා, ශුද්ධ කරන අය.
10:15 Now the Holy Spirit also testifies for us about this. For afterward, ඔහු කිව්වා:
10:16 “And this is the testament which I will commit to them after those days, මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය. I will instill my laws in their hearts, and I will inscribe my laws on their minds.
10:17 And I will no longer remember their sins and iniquities.”
10:18 දැන්, මේ දේවල් යොදති නොමැති විට, පාපය සඳහා තුවරලා තවත් නැත.
10:19 ඉතිං මොක ද, සහෝදරයන්, have faith in the entrance into the Holy of Holies by the blood of Christ,
10:20 and in the new and living Way, which he has initiated for us by the veil, බව ය, ඔහුගේ මාංසය විසින්,
10:21 and in the Great Priest over the house of God.
10:22 ඒ නිසා, let us draw near with a true heart, in the fullness of faith, having hearts cleansed from an evil conscience, and bodies absolved with clean water.
10:23 Let us hold fast to the confession of our hope, without wavering, for he who has promised is faithful.
10:24 And let us be considerate of one another, so as to prompt ourselves to charity and to good works,
10:25 not deserting our assembly, as some are accustomed to do, but consoling one another, and even more so as you see that the day is approaching.
10:26 For if we sin willingly, after receiving knowledge of the truth, there is no sacrifice remaining for sins,
10:27 එහෙත් ඒ වෙනුවට, a certain terrible expectation of judgment, and the rage of a fire that shall consume its adversaries.
10:28 If someone dies for acting against the law of Moses, and is shown no compassion because of two or three witnesses,
10:29 how much more, do you think, someone would deserve worse punishments, if he has tread upon the Son of God, and has treated the blood of the testament, by which he was sanctified, as unclean, and has acted with disgrace toward the Spirit of grace?
10:30 For we know that he has said: "පළිගැනීම මා සතු ය, and I will repay,” and again, “The Lord will judge his people.”
10:31 It is dreadful to fall into the hands of the living God.
10:32 But call to mind the former days, වන, after being enlightened, you endured a great struggle of afflictions.
10:33 නියත, in one way, by insults and tribulations, you were made a spectacle, but in another way, you became the companions of those who were the object of such behavior.
10:34 For you even had compassion on those who were imprisoned, and you accepted with gladness being deprived of your goods, knowing that you have a better and more lasting substance.
10:35 ඉතිං මොක ද, do not lose your confidence, which has a great reward.
10:36 For it is necessary for you to be patient, ඉතින් එතකොට, by doing the will of God, you may receive the promise.
10:37 “For, in a little while, and somewhat longer, he who is to come will return, and he will not delay.
10:38 For my just man lives by faith. But if he were to draw himself back, he would not please my soul.”
10:39 එබැවින්, we are not sons who are drawn away to perdition, but we are sons of faith toward the securing of the soul.

හෙබ්රෙව් 11

11:1 දැන්, බලාපොරොත්තු විශ්වාසය දේවල් ද්රව්යයක්, දේවල් සාක්ෂි පැහැදිලි නැත.
11:2 මේ හේතුව නිසා, මූලිකයන් සාක්ෂි ලබා දුන්.
11:3 විශ්වාසය නිසා, we understand the world to be fashioned by the Word of God, so that the visible might be made by the invisible.
11:4 විශ්වාසය නිසා, Abel offered to God a much better sacrifice than that of Cain, through which he obtained testimony that he was just, in that God offered testimony to his gifts. And through that sacrifice, he still speaks to us, though he is dead.
11:5 විශ්වාසය නිසා, Enoch was transferred, so that he would not see death, and he was not found because God had transferred him. For before he was transferred, he had testimony that he pleased God.
11:6 But without faith, it is impossible to please God. For whoever approaches God must believe that he exists, and that he rewards those who seek him.
11:7 විශ්වාසය නිසා, නෝවා, having accepted an answer about those things which were not yet seen, බිය, fashioned an ark for the salvation of his house. Through the ark, he condemned the world, and was established as the heir of the justice that occurs through faith.
11:8 විශ්වාසය නිසා, ආබ්රහම් කීකරු නම් වූ එක්, ඔහු උරුමයක් ලෙස ලැබීමට නියමිතව තිබුණු බව මේ ස්ථානයේ එළියට යනවා. ඔහු නික්ම ගොස්, ඔහු කොතැනට යනවාදැයි නොදැන.
11:9 විශ්වාසය නිසා, ඔහු විදේශීය රටක නම් පොරොන්දුව ඉඩම් නැවතී, නිවාසවලට වාසය, ඊසාක් සහ ජාකොබ් සමඟ, එම පොරොන්දුව සම උරුමකරුවන්.
11:10 ඔහු අත්තිවාරම් සහිත නගරයක් ගැනිමට සඳහා, කාගේ නිර්මාණ හා තනන්නා දෙවියන්.
11:11 තිබූ විශ්වාසය නිසා, සාරා, වඳ වීම, දරුවන් පිළිසිඳ ගැනීමට හැකියාව ලැබී, ඇය ජීවිතයේ බව වයස් සීමාව පසු කර ගියත්. ඇය ඔහුට විශ්වාසවන්ත බව විශ්වාස, කරන පොරොන්දු වූ.
11:12 මේ නිසා, එහි ද උපත, මිය ගිය නම් තමා සිටි එක්, අහසේ තරු මෙන් mulititude, කවුද, මුහුදු වෙරළේ වැලි මෙන්, නිමක් නැති.
11:13 මේ සියලු අභාවප්රාප්ත, විශ්වාසය බද්ධවී, පොරොන්දු ලබා නොදීම, තවමත් ඈත සිට ඔවුන් දෙස හා ඔවුන්ට ආචාර, හා පොළොවෙහි කරගන්න මෙතැන ක් සබැදී කිරීමට තමන් හෙළි.
11:14 මේ ආකාරයෙන් කතා කරන අය සඳහා තමන් නිජභූමියක් සොයන බව පෙන්නුම් කරයි.
11:15 නම්, ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔවුන් පිටත් ලබන ඉතා ස්ථානය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත, ඔවුන් නිශ්චිතවම කාලය ආපසු ඇත.
11:16 නමුත් දැන් ඔවුන් වඩාත් යහපත් තැනක් කිරීම සඳහා කුසගින්න, බව ය, ස්වර්ගයේ. මේ හේතුව නිසා, දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ දෙවි ලෙස හඳුන්වනු ලජ්ජා නොවන්නේ. ඔහු ඔවුන්ට නුවරක් පිළියෙළ කර තිබෙන නිසා.
11:17 විශ්වාසය නිසා, ආබ්රහම්, ඔහු පරීක්ෂා කරන විට, ඉදිරිපත් ඊසාක්, පොරොන්දු ලැබූ ඔහු තම එකම පුත්රයා පූජා කළ බව එසේ.
11:18 ඔහුට, කී, "ඊසාක් තුළින්, ඔබේ දරුවන් කැඳවා කළ යුතු ය,"
11:19 දෙවියන් වහන්සේ විසින් මරණයෙන් උත්ථාන කිරීමට පවා නොහැකි බව පෙන්නුම් කරන. හා ඒ නිසා, ද ඔහු උපමාවක් වශයෙන් ඔහුට ස්ථාපිත.
11:20 විශ්වාසය නිසා, තවද, Isaac blessed Jacob and Esau, concerning future events.
11:21 විශ්වාසය නිසා, ජාකොබ්, as he was dying, blessed each of the sons of Joseph; and he reverenced the summit of his rod.
11:22 විශ්වාසය නිසා, ජෝශප්, as he was dying, recalled the departure of the sons of Israel, and gave a commandment concerning his bones.
11:23 විශ්වාසය නිසා, මෝසෙස්, after being born, was hidden for three months by his parents, because they had seen that he was a graceful infant, and they did not fear the king’s edict.
11:24 විශ්වාසය නිසා, මෝසෙස්, after growing up, denied himself a place as the son of Pharaoh’s daughter,
11:25 choosing to be afflicted with the people of God, rather than to have the pleasantness of sin for a time,
11:26 valuing the reproach of Christ to be a greater wealth than the treasures of the Egyptians. For he looked forward to his reward.
11:27 විශ්වාසය නිසා, he abandoned Egypt, not dreading the animosity of the king. For he pressed on, as if seeing him who is unseen.
11:28 විශ්වාසය නිසා, he celebrated the Passover and the shedding of the blood, so that he who destroyed the firstborn might not touch them.
11:29 විශ්වාසය නිසා, they crossed the Red Sea, as if on dry land, yet when the Egyptians attempted it, they were swallowed up.
11:30 විශ්වාසය නිසා, the walls of Jericho collapsed, after being encircled for seven days.
11:31 විශ්වාසය නිසා, රාහාබ්,, ගණිකාවට, did not perish with the unbelievers, after receiving the spies with peace.
11:32 And what should I say next? For time is not sufficient for me to give an account of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, ඩේවිඩ්, සාමුවෙල්, හා දිවැසාවලිය:
11:33 those who, by faith, conquered kingdoms, accomplished justice, obtained promises, closed the mouths of lions,
11:34 extinguished the violence of fire, escaped the edge of the sword, recovered from infirmities, showed strength in battle, turned back the armies of foreigners.
11:35 Women received their dead by means of resurrection. But others suffered severe punishment, not yet receiving redemption, so that they would find a better resurrection.
11:36 සැබැවින්, others were tested by mocking and lashes, and moreover by chains and imprisonment.
11:37 They were stoned; they were cut; they were tempted. With the slaughter of the sword, they were killed. They wandered about in sheepskin and in goatskin, in dire need, in anguish afflicted.
11:38 Of them, the world was not worthy, wandering in solitude on mountains, in the caves and caverns of the earth.
11:39 අතර මේ සියලු, having been proven by the testimony of faith, did not receive the Promise.
11:40 God’s Providence holds something better for us, so that not without us would they be perfected.

හෙබ්රෙව් 12

12:1 තවද, අපි ද අප කෙරෙහි සාක්ෂිකරුවන් මෙපමණ විශාල වලාකුළක් ඇති බැවින්, අප පසෙකට අප වටා හැකි සෑම බර සහ පාප සකස් කරමු, හා පෙර, ඉවසීමකින්, අප ලද අරගලයට.
12:2 අපට යේසුස් වහන්සේ දකින්න ඉඩ, කර්තෘ සහ අපේ විශ්වාසය සම්පූර්ණ ලෙස, කවුද, ප්රීතිය ඔහු ඉදිරියේ අතුළ කිරීමෙන්, කුරුසිය මුහුණ, ලැජ්ජාව නොසලකා, කවුද දැන් දෙවිගේ සිංහාසනයේ දකුණු පැත්තේ වාඩි.
12:3 එබැවින්, ඔහුට ම විරෝධී ව පව්කාරයන් එවැනි දුෂ්කර මුහුණ දුන් ඔහු ගැන මෙනෙහි, ඔබ වෙහෙසට පත් විය නො හැකි බව ඒ නිසා, ඔබේ ජීවිත අසාර්ථක.
12:4 ඔබ තවමත් ලේ වහන්සේ ප්රතිරෝධය නොමැති සඳහා, පාපයට විරුද්ධව අඛණ්.
12:5 ඔබ පුත්රයන් මෙන් ඔබ කතා කරන්නේ කරන සැනසිලි අමතක වී ඇත, කියමින්: "මගේ පුතා, එවිට දෙවියන් වහන්සේගේ හික්මවීම අතපසු කිරීමට කැමති නැහැ. ඔබ වෙහෙසට පත් විය යුත්තේ වත්, ඔහු විසින් තරවටු කරමින් සිටියදී. "
12:6 ස්වාමීන් වහන්සේ ප්රේම තමාට අභිමත සඳහා, ඔහු chastises. ඔහු පිළිගන්නා සියලු පුත්රයන්ට, ඔහු තළන.
12:7 විනය යෙදෙන්න. දෙවියන් වහන්සේ පුත්රයන් ලෙස තමා ඔබ ඉදිරිපත්. එහෙත් පුතා පවතී, ඔහුගේ පියා, නිවැරදි නොවේ කාටද?
12:8 But if you are without that discipline in which all have become sharers, then you are of adultery, and you are not sons.
12:9 ඉන්පසු, ද, we have certainly had the fathers of our flesh as instructors, and we reverenced them. Should we not obey the Father of spirits all the more, and so live?
12:10 හා ඇත්ත, for a few days and according to their own wishes, they instructed us. But he does so to our benefit, so that we may receive his sanctification.
12:11 දැන් හැම අංශයක්ම, වර්තමාන කාලය තුළ, එය සොම්නස් බවක් පෙනෙන්නට නැත, ඇත්ත වශයෙන්, නමුත් දුක. එහෙත් පසුව, එය එහි පුහුණු බවට පත් කරන අයට යුක්තිය ඉතා සාමකාමී ජීවිතයක පල විපාක දෙන සේක.
12:12 මේ නිසා, ඔබේ කම්මැලි අත් සහ ඔබේ අපරික්ෂාකාරී දණ ඔසවා,
12:13 හා කකුල් මාර්ගය කෙළින්, කිසිවෙකු ඒ නිසා, කොර වීම, නොමග මුළා විය හැක, එහෙත් ඒ වෙනුවට සුව කළ හැකිය.
12:14 Pursue peace with everyone. Pursue sanctity, without which no one shall see God.
12:15 Be contemplative, lest anyone lack the grace of God, lest any root of bitterness spring up and impede you, and by it, many might be defiled,
12:16 lest any fornicator or worldly person be like Esau, කවුද, for the sake of one meal, sold his birthright.
12:17 For you know that afterwards, when he desired to inherit the benediction, he was rejected. For he found no place for repentance, even though he had sought it with tears.
12:18 එහෙත්, ඔබ දැනෙන කන්දට ළං නැත, හෝ ඇවිළෙන ගින්නක්, හෝ සුළි සුළඟකින්, හෝ මීදුම, හෝ කුණාටු,
12:19 හොරණෑ හෝ ශබ්දය, වචන හෝ හඬ. මේ දේවල් අත්විඳි බව අය තමන් ලැබුව, වචනය ඔවුන්ට කතා කළ යුතු නොවන පිණිස.
12:20 For they could not bear what was said, ඉතිං මොක ද, if even a beast would have touched the mountain, it would have been stoned.
12:21 And what was seen was so terrible that even Moses said: “I am terrified, ඉතිං මොක ද, I tremble.”
12:22 එහෙත්, ඔබ සියොන් කන්ද අසල ඇඳ ඇත, ද, ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ නගරය, ස්වර්ගීය ජෙරුසලමට, හා සමාගම වෙත දූතයන් දහස් ගණනක් වන,
12:23 හා පළමු උපන් පල්ලිය, ස්වර්ගයෙහි සටහන් කර ඇති අය, හා දෙවියන් වහන්සේට, සියලු විනිසුරු, හා සාධාරණ කළ පරිපූර්ණ ආත්ම කිරීමට,
12:24 ජේසුස් වහන්සේ වෙතට, අළුත් ගිවිසුමේ මැදිහත්කරු, හා ලේ ඉස කිරීමට, වන දිවැසිවරයන්ගේ ලේ වඩා හොඳ කතා.
12:25 Be careful not to reject the One who is speaking. For if those who rejected him who was speaking upon the earth were not able to escape, so much more we who might turn away from the One who is speaking to us from heaven.
12:26 ඉන්පසු, his voice moved the earth. නමුත් දැන්, he makes a promise, කියමින්: “There is still one more time, and then I will move, not only the earth, but also heaven itself.”
12:27 ඉතිං මොක ද, කියමින්, “There is still one more time,” he declares the transfer of the moveable things of creation, so that those things which are immoveable may remain.
12:28 මේ අනුව, in receiving an immoveable kingdom, we have grace. ඒ නිසා, through grace, let us be of service, by pleasing God with fear and reverence.
12:29 For our God is a consuming fire.

හෙබ්රෙව් 13

13:1 May fraternal charity remain in you.
13:2 And do not be willing to forget hospitality. For by it, certain persons, without realizing it, have received Angels as guests.
13:3 Remember those who are prisoners, just as if you were imprisoned with them, and those who endure hardships, just as if you were in their place.
13:4 May marriage be honorable in every way, and may the marriage bed be immaculate. For God will judge fornicators and adulterers.
13:5 Let your behavior be without avarice; be content with what you are offered. For he himself has said, “I will not abandon you, and I will not neglect you.”
13:6 එබැවින්, we may confidently say, “The Lord is my helper. I will not fear what man can do to me.”
13:7 Remember your leaders, who have spoken the Word of God to you, whose faith you imitate, by observing the goal of their way of life:
13:8 යේසුස් ක්රිස්තුස්, yesterday and today; Jesus Christ forever.
13:9 Do not be led away by changing or strange doctrines. And it is best for the heart to be sustained by grace, not by foods. For the latter have not been as useful to those who walked by them.
13:10 We have an altar: those who serve in the tabernacle have no authority to eat from it.
13:11 For the bodies of those animals whose blood is carried into the Holy of holies by the high priest, on behalf of sin, are burned outside the camp.
13:12 මේ නිසා, යේසුස් වහන්සේ, ද, in order to sanctify the people by his own blood, suffered outside the gate.
13:13 ඉතිං මොක ද, let us go forth to him, outside the camp, bearing his reproach.
13:14 For in this place, we have no everlasting city; වෙනුවට, we seek one in the future.
13:15 එබැවින්, උන් වහන්සේ කරණකොටගෙන, let us offer the sacrifice of continual praise to God, which is the fruit of lips confessing his name.
13:16 But do not be willing to forget good works and fellowship. For God is deserving of such sacrifices.
13:17 Obey your leaders and be subject to them. For they watch over you, as if to render an account of your souls. එබැවින්, may they do this with joy, and not with grief. එසේ නොමැති, it would not be as helpful to you.
13:18 Pray for us. For we trust that we have a good conscience, being willing to conduct ourselves well in all things.
13:19 And I beg you, all the more, to do this, so that I may be quickly returned to you.
13:20 Then may the God of peace, who led back from the dead that great Pastor of sheep, අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේ, with the blood of the eternal testament,
13:21 equip you with all goodness, so that you may do his will. May he accomplish in you whatever is pleasing in his sight, යේසුස් ක්රිස්තුස් වහන්සේ කරණකොටගෙන, to whom is glory forever and ever. ආමෙන්.
13:22 And I beg you, සහෝදරයන්, that you may permit this word of consolation, especially since I have written to you with few words.
13:23 Know that our brother Timothy has been set free. If he arrives soon, then I will see you with him.
13:24 Greet all your leaders and all the saints. The brothers from Italy greet you.
13:25 Grace be with you all. ආමෙන්.