තෙසලෝනික පාවුල් 2 වන ලිපිය

2 තෙසලෝනික 1

1:1 පාවුල් හා සිල්වනුස් හා තිමෝති, තෙසලෝනිකවරුන්ගේ සභාව වෙත, අපගේ පියාණන් වන දෙවියන් වහන්සේ ද ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේ.
1:2 ඔබට කරුණාව හා ශාන්තිය, දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් අපගේ පියාණන් වන ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේ සිට.
1:3 අපි ඔබ වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේ සෑම විටම ස්තුති දිය යුත්තේ, සහෝදරයන්, උචිත ආකාරයට, ඔබේ ඇදහිල්ල මහත් වර්ධනය වන නිසයි, හා එකිනෙකා කෙරෙහි ඔබ එක් එක් පුණ්ය බහුල නිසා,
1:4 එතරම් බව අප පවා දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවන් අතර ඔබ මහිමය නිසා, නිසා ඔබ මුහුණ ඔබේ පීඩා හා පීඩාවන් සියල්ල ඔබේ ඉවසීම හා ඇදහිල්ල,
1:5 දෙවියන් වහන්සේගේ සාධාරණ විනිශ්චයේ ලකුණක් වන, ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්යය පිළිබඳ සුදුසු පැවැත්වීමට පිණිස, ඔබ දුක් සඳහා.
1:6 නිසැකව සඳහා, එය දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කරදර අයට කරදර ආපසු ගෙවීම සඳහා වන ඔබ සඳහාම,
1:7 ඔබ ආපසු ගෙවීම සඳහා වන, කරන කැළඹී ලැබේ, අප සමඟ ලියනලද සමග, ඔහුගේ පළාෙත් මහනුවර දිස්තික්කෙය් උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් දූතයන් සමඟ ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වර්ගයෙන් හෙළි වූ විට,
1:8 තම නිර්දෝෂී භාවය ලබා දීම, ගිනි දැල්ලක් විසින්, දෙවියන් වහන්සේ දන්නේ නැහැ හා අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේ පිළිබඳ සුවිශේෂ කීකරු නො වූ අය එරෙහිව.
1:9 මෙම විනාශය සදාකාලික දඬුවමක් දෙනු ලැබේ, ලකුණින් බැහැරව භාවිතය සඳහා, සමිඳාණන් වහන්සේගේ මුහුණ සහ ලකුණින් ඔහුගේ පළාෙත් මහනුවර දිස්තික්කෙය් උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් මහිමය සිට,
1:10 ඔහු තම සැදැහැවතුන්ට මහිමයට පත් කළ යුතු පැමිණි විට, හා විශ්වාස කළ සියලු දෙනා තුළ පුදුම වීමට, ඒ දවසේ දී, අපගේ සාක්ෂි ඔබ විසින් විශ්වාස කර ඇති නිසා.
1:11 මේ නිසා, ද, අපි ඔබ වෙනුවෙන් සෑම විටම යාච්ඤා, එසේ අපේ දෙවි ඔහුගේ කැඳවීමට ඔබ සුදුසු විය හැකියි සහ ඔහුගේ යහපත්කම සෑම ක්රියාවක් සම්පූර්ණ හැකි බව, මෙන්ම පළාෙත් මහනුවර දිස්තික්කෙය් උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් කෙරෙහි විශ්වාසය ඔහුගේ වැඩ,
1:12 අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ තුළ මහිමයට පමුණුවනු ලබන පිණිස, ඔහු තුළ ඔබ, අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ වරප්රසාදය අනුව හා ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේගේ.

2 තෙසලෝනික 2

2:1 එහෙත්, අපි ඔබට, සහෝදරයන්, අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේ හා උන් වහන්සේ වෙත අපගේ පිරිසක් පැමිණීමත් ගැන,
2:2 ඔබ පහසුවෙන් බාධා හෝ ඔබේ සිත් තුළ බිය නොවන බව, ඕනෑම බලයෙන්, හෝ වචනය, හෝ සංදේශයක්, යයි කියන අප විසින් යවන ලද, දෙවියන් වහන්සේගේ දවස ආසන්න බව කියමින්.
2:3 කිසිම ආකාරයකින් ඔබ මුළා කරන්නට කිසිවෙකුට ඉඩ. මේ සඳහා කළ නොහැකි, මෙම කැරැල්ල පළමු පැමිණ ඇති වේ නම්, පාපයේ මනුෂ්යයා අනාවරණය කර ඇත ඇත, වචනයේ පුත්,
2:4 විරුද්ධවාදියෙකු කවුද, හා කරන ඉහත ඔසවා ඇත, දෙවියන් වහන්සේ ලෙස හැඳින්වේ හෝ නමස්කාර කරනු සියලු, මේ තරම් ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ ඇදුමින් එසේ, ඔහු දෙවියන් වහන්සේ නම් ලෙස තමන්ම පෙනී.
2:5 බව ඔබට මතක නෑ, මම තවමත් ඔබ සමග වූ විට, මම මේ දේවල් ඔබට කී?
2:6 දැන් ඔබ එය ඔහුට නැවත පවත්වයි මොකක්ද කියලා, ඔහු තමාගේ ම කාලයේදී බව විය හැකි බව ඒ නිසා.
2:7 අයුතුකම අභිරහස සඳහා වැඩ දැනටමත්. හා එකම දැන් ආපසු පවත්වයි, නැවත පැවැත්වීමට තවදුරටත්, ඔහු අප සමඟ සිට ගන්නා තුරු.
2:8 පසුව දුෂ්ට එක් හෙළිදරව් කළ යුතු බව, ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ තම කටේ බලය විනාශ කිරීමට ගෙනා යුතු ය තැනැත්තා, සහ ඔහුගේ නැවත දීප්තිය දී විනාශ යුතු:
2:9 කාගේ පැමිණීමත් සාතන්ගේ ක්රියා සමග අත්වැල් බැඳගනී ඔහු, බලය හා ලකුණු හා ව්යාජ ප්රාතිහාර්ය සෑම ආකාරයේ සමග,
2:10 අධර්මිෂ්ඨකමට සෑම පෙළබවීම සමග, ඔවුන් සත්යය ප්රේමය පිළිගත් නැති නිසා විනාශ කරන අය කෙරෙහි, ඔවුන් ගැලවීම විය හැකි බව ඒ නිසා. මේ හේතුව නිසා, දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට වංචාවේ ක්රියා එවනු ලැබේ, ඔවුන් බොරු විශ්වාස කරන පිණිස,
2:11 සත්යය තුළ සියලු විශ්වාස නො කරන බව සඳහා, නමුත් අයුතුකම සඳහා කැමැත්ත පළ කර ඇති, විනිශ්චය කරනු ඇත.
2:12 එහෙත්, අප සෑම විටම ඔබ ගැන දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කළ යුතුය, සහෝදරයන්, දෙවියන් වහන්සේගේ ප්රේමණීය, දෙවියන් වහන්සේ ගැලවීම සඳහා පළමු පළතුරු ලෙස ඔබ විසින් තෝරා කර ඇති නිසා, ආත්මයාණන් වහන්සේ විශුද්ධ හා සත්යය කෙරෙහි ඇදහිල්ල විසින්.
2:13 ඒ වගේම අපේ සුබ අස්න දේශනා කිරීමෙන් සත්ය කරා ඔබ ඉල්ලා ඇත, අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේගේ තේජාන්විත අත්පත් කර ගැනීම මෙසේ.
2:14 ඉතිං මොක ද, සහෝදරයන්, ස්ථීරව, හා ඔබ ඉගෙනගත් සම්ප්රදායන් පැවැත්වීමට, වචනය මගින් හෝ අපගේ සංදේශයක් විසින් වේවා.
2:15 ඒ නිසා, අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේ හැක, හා අපගේ පියාණන් වන දෙවියන් වහන්සේ, අපට ප්රේම කර කවුද කරුණාව අපට සදාකාල සැනසිලි හා හොඳ බලාපොරොත්තුවක් ලබා දී ඇත,
2:16 ඔබේ සිත් අනුශාසනා හා සෑම යහපත් වචනයෙන් හා ක්රියාවෙන් ඔබ තහවුරු.

2 තෙසලෝනික 3

3:1 වෙනත් දේවල් ගැන, සහෝදරයන්, අප උදෙසා යාච්ඤා කළ, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඉදිරියට ප්රශංසා විය හැකි බව ඒ නිසා, එය ඔබ අතර සේම,
3:2 අපි pertinacious හා නරක මිනිසුන් නිදහස් කළ හැකි බව ඒ නිසා. සෑම කෙනෙකුටම විශ්වාසවන්ත ය.
3:3 එහෙත්, දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්ත ය. ඔහු ඔබට ශක්තිමත් කරනු ඇත, ඔහු නපුරු ඔබ ආරක්ෂා වනු ඇත.
3:4 අපි සමිඳාණන් වහන්සේ තුළ ඔබ ගැන විශ්වාසයක් ඇති, ඔබ කරන බව, හා දිගටම කළ ඇත, අපි උපදෙස් දී තිබෙනවා සේම.
3:5 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ ඔබේ සිත් යොමු විය හැක, දෙවියන් වහන්සේගේ පුණ්ය හා ක්රිස්තුස් වහන්සේගේ ඉවසීමෙන්.
3:6 නමුත් අපි දැඩි ලෙස ඔබ සැලකිලිමත් වන්න, සහෝදරයන්, අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේගේ නාමයෙන්, ආබාධ ගමන් යන සෑම සහෝදරයා සිට ඔබ ඈත් කර ගැනීමට ඔවුන් අපට ලැබුණු සම්ප්රදායට අනුව.
3:7 ඔබ වෙනුවෙන් ඔබ ඔබ අප අනුකරණය යුතු වන ආකාරය දැන. අපි කලහකාරී ඔබ අතර නො වූ නිසා.
3:8 ගැටලුව අප නිදහස් කිරීම සඳහා ඕනෑම අයෙකු රොටි අනුභව කළේ, නමුත් ඒ වෙනුවට, අපි දිවා රෑ වැඩ, දුෂ්කරතා හා වෙහෙසට දී, එසේ ලෙස ඔබට බරක් වෙන්න එපා.
3:9 එය අප බලයක් නැති නම් නොවේ, නමුත් මේ නිසා අපි ඔබට ආදර්ශයක් ලෙස අප ඉදිරිපත් විය හැකි බවයි, අපට අනුකරණය කිරීම සඳහා.
3:10 ඉන්පසු, ද, අපි ඔබ සමඟ සිටි අතර,, අපි ඔබට මෙම මත අවධාරනය කලේ ය: කෙනෙකුට වැඩ කැමැති වූයේ නැහැ නම්, වත් ඔහු අනුභව කළ යුතුයි.
3:11 අපට යම් හැර කටයුතු කරන, ඔබ අතර සිටින බව ආරංචි විය, සියලුම වැඩ කරන්නේ නැහැ, නමුත් ඉතා ආශාවෙන් meddling.
3:12 දැන් අප මේ ආකාරයට ක්රියා කරන අය අය, අපි ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේ ඔවුන් අයදිනවා, ඔවුන් නිහඬව වැඩ හා ඔවුන්ගේ ම රොටි අනුභව බව.
3:13 එතකොට ඔයා, සහෝදරයන්, යහපත දුර්වල වෙන්න එපා.
3:14 නමුත් යමෙක් මේ ලිපිය අපගේ වචනය කීකරු නොවේ නම්, ඔහු සටහන් කර ගත හා ඔහු සමඟ ඇසුරු කරන්නේ නැහැ, ඔහු ගැනත් ලජ්ජා වනු පිණිස.
3:15 නමුත් සතුරා ලෙස ඔහු සලකා බැලීමට තමන් කැමති වෙන්න එපා; වෙනුවට, සහෝදරයෙක් ලෙස නිවැරදි.
3:16 එවිට තමා සාමය සමිඳාණන් වහන්සේ ඔබ සදාකාලික සාමය ලබා දෙන්න, සෑම තැනක දී. සමිඳාණන් වහන්සේ ඔබ සියල්ලන් සමඟ වේ වා.
3:17 මම මාගේ ම අත් පාවුලු සුබ පැතූ, සෑම සංදේශයක් දී ඇති මුද්රාව වේ. ඒ නිසා මම ලියන්නේ.
3:18 අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේගේ කරුණාව ඔබ සියල්ලන් සමඟ වේ වා. ආමෙන්.