Paul's 2nd Letter to Timothy

2 තිමෝති 1

1:1 පෝල්, දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත හරහා ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේගේ ප්රේරිතවරයෙකු, යේසුස් ක්රිස්තුස් වහන්සේ තුළ වන ජීවිතයේ පොරොන්දුව අනුව,
1:2 තිමෝති, බොහෝ අයගේ ආදරණීය සොහොයුරා වූද. කරුණාව, දයාව, සාම, දෙවියන් වහන්සේ අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේ හා ක්රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ සිට.
1:3 මම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති දෙන්න, මම සේවය කරන, මගේ මුතුන්මිත්තන් මෙන්, පිරිසිදු හෘදය සාක්ෂියක්. නොනවත්වාම සඳහා මම මගේ යාච්ඤා ඔබ සිහිපත් පැවැත්වීමට, දිවා රෑ,
1:4 ඔබ දකිනු රිසියෙන්, ප්රීතිය පරිපූර්ණ විය යුතු පරිදි, නුඹේ කඳුළු සිහිපත්,
1:5 එම විශ්වාසය දෙසා, ඔබ තුළ unfeigned වේ, වන ද ප්රථමයෙන් ඔබේ ආච්චි පදිංචි, ලොයිස්, ඔබේ මව, යූනිස්, ද, මම මට සහතික, ඔබ තුළ.
1:6 මේ නිසා, මම දෙවියන් වහන්සේගේ වරප්රසාදය යළි ඇති කිරීමට ඔබට අවවාද, මාගේ අත් පැනවීම විසින් ඔබ තුළ ඇති වන්නේ.
1:7 දෙවියන් වහන්සේ අපට බියෙන් ආත්මය කර දී තිබෙනවා සඳහා, නමුත් පළාෙත් මහනුවර දිස්තික්කෙය් උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ක, සහ ප්රේමය, සහ ස්වයං සංවරය හික්මීම ආදී.
1:8 ඉතිං මොක ද, අපගේ ස්වාමීන් වන සාක්ෂිය ගැන ලජ්ජා වෙන්න එපා, හෝ මා, ඔහුගේ සිරකරුවකු. වෙනුවට, දෙවියන් වහන්සේගේ පළාෙත් මහනුවර දිස්තික්කෙය් උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් අනුව සුවිශේෂය සමග සහයෝගයෙන්,
1:9 අප නිදහස් කර ඇති අතර ඔහුගේ ශුද්ධ වෘත්තිය අපට ඉල්ලා ඇත, අපගේ ක්රියා අනුව නොව, එහෙත්, උන් වහන්සේ තමන්ගේ අරමුණ හා කරුණාව අනුව, , ක්රිස්තුස් ජේසුස් වහන්සේ තුළ අපට දෙන ලද, කාලය ත් පෙර.
1:10 මෙම දැන් අපේ ගැලවුම්කරු වන යේසුස් ක්රිස්තුස් වහන්සේ ආලෝකය විසින් ප්රකාශ කර ඇත, කරන නිසැකව මරණය විනාශ වී ඇති, හා කරන ද සුබ අස්න දේශනා කිරීමෙන් ජීවිතය සහ නොදිරන සුලු ආලෝකමත්.
1:11 මෙම සුවිශේෂයේ, මම දේශනා පත් කර ඇති, හා අපොස්තුළු, හා විජාතීන්ට ගුරුවරියක්.
1:12 මේ හේතුව නිසා, මම ද මේ දුක් වේදනා. නමුත් මම කල යුත්තේ කුමන වෙලාවේද මම දන්නෙ නෑ. මම මොහු කෙරෙහි මම විශ්වාස දැන සඳහා, මම ඔහු මට පවරන ලද දේ ආරක්ෂා කිරීමට බලය ඇති බව මට සහතික ය, ඒ දවස මෙසේ.
1:13 ඔබ ක්රිස්තුස් ජේසුස් වහන්සේ තුළ වන විශ්වාසය හා ආදරය මට ඇසූ බව ශබ්ද වචන ආකාරයේ පැවැත්වීමට.
1:14 ශුද්ධාත්මයාණන් තුළින් ඔබට භාර හොඳ ආරක්ෂා, අප තුළ ජීවත් වන.
1:15 මේ ගැන දන්නේ: that all those who are in Asia have turned away from me, among whom are Phigellus and Hermogenes.
1:16 May the Lord have mercy on the house of Onesiphorus, because he has often refreshed me, and he has not been ashamed of my chains.
1:17 වෙනුවට, when he had arrived in Rome, he anxiously sought me and found me.
1:18 May the Lord grant to him to obtain mercy from the Lord in that day. And you know well in how many ways he has ministered to me at Ephesus.

2 තිමෝති 2

2:1 සහ ඔයා වගේම, මගේ පුතා, be strengthened by the grace which is in Christ Jesus,
2:2 and by the things which you have heard from me through many witnesses. These things encourage faithful men, who shall then be suitable to teach others also.
2:3 Labor like a good soldier of Christ Jesus.
2:4 No man, acting as a soldier for God, entangles himself in worldly matters, so that he may be pleasing to him for whom he has proven himself.
2:5 ඉන්පසු, ද, whoever strives in a competition is not crowned, unless he has competed lawfully.
2:6 The farmer who labors ought to be the first to share in the produce.
2:7 Understand what I am saying. For the Lord will give you understanding in all things.
2:8 දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් ක්රිස්තුස් වහන්සේ බව සිහියේ, දාවිත්ගේ පෙළපතින් කවුද, මරණයෙන් උත්ථාන කර ඇත, මාගේ ශුභාරංචියේ ප්රකාරයට.
2:9 මේ සුබ අස්න දී මා කම්කරු, අපරාධකරුවෙකු මෙන් අසාත්මික පවා අතර. එහෙත්, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය බැඳී නැත.
2:10 මම මේ හේතුව නිසා සියලු දේ දරාගන්න: , තෝරාගත්තවුන් උදෙසා, ඒ අතර ඔවුන්, ද, යේසුස් ක්රිස්තුස් වහන්සේ තුළ වන ගැලවීම ලබා ගැනීමට පුළුවන, ස්වර්ගීය මහිමය සමග.
2:11 එය විශ්වාසවන්ත කියමනක් වේ: අපි ඔහු සමඟ මිය ගොස් ඇති නම්, අපි ද ඔහු සමඟ ජීවත් වනු ඇත.
2:12 අපි දුක් විඳින්නේ නම්,, අපි ද ඔහු සමඟ රජකම් කරන. අපි උන් වහන්සේ ප්රතික්ෂේප නම්, ඔහු අපට ප්රතික්ෂේප කරනු ඇත.
2:13 අප අවිශ්වාසවන්ත නම්, ඔහු විශ්වාසවන්ත පවතී: ඔහු ප්රතික්ෂේප කිරීමට නොහැකි වේ.
2:14 මේ දේවල් මත අවධාරනය, සමිඳාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි සාක්ෂි. වචන ගැන විවාද වෙන්න එපා, මේ සඳහා සවන් දෙන කඩාකප්පල්කාරී නමුත් කිසිවක් සඳහා ප්රයෝජනවත් වේ.
2:15 සත්යය වචනය නිවැරදිව හසුරුවා ඇති ප්රත්යක්ෂ හා උදවිය සේවකයෙකු ලෙස දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබ ඉදිරිපත් කිරීමේ කර්තව්යයේ කොලඹට ඇති.
2:16 But avoid profane or empty talk. For these things advance one greatly in impiety.
2:17 And their word spreads like a cancer: among these are Hymenaeus and Philetus,
2:18 who have fallen away from the truth by saying that the resurrection is already complete. And so they have subverted the faith of certain persons.
2:19 But the firm foundation of God remains standing, having this seal: the Lord knows those who are his own, and all who know the name of the Lord depart from iniquity.
2:20 හැබැයි, in a large house, there are not only vessels of gold and of silver, but also those of wood and of clay; and certainly some are held in honor, but others in dishonor.
2:21 ඕනෑම කෙනෙකුට නම්, එවකට, will have cleansed himself from these things, he shall be a vessel held in honor, sanctified and useful to the Lord, prepared for every good work.
2:22 එබැවින්, flee from the desires of your youth, තවමත් සැබෑ, pursue justice, විශ්වාසය, බලාපොරොත්තුව, පුණ්ය, හා සාමය, along with those who call upon the Lord from a pure heart.
2:23 But avoid foolish and undisciplined questions, for you know that these produce strife.
2:24 For the servant of the Lord must not be contentious, but instead he must be meek toward everyone, teachable, patient,
2:25 correcting with self-restraint those who resist the truth. For at any time God may give them repentance, so as to recognize the truth,
2:26 and then they may recover from the snares of the devil, by whom they are held captive at his will.

2 තිමෝති 3

3:1 හා මේ ගැන දන්නේ: that in the last days perilous times will press near.
3:2 Men will be lovers of themselves, greedy, ස්වයං වර්ණනා, අහංකාර, blasphemers, දෙමාපියන්ට අකීකරු, ungrateful, wicked,
3:3 සෙනෙහස තොරව, without peace, false accusers, unchaste, cruel, without kindness,
3:4 traitorous, reckless, self-important, loving pleasure more than God,
3:5 even having the appearance of piety while rejecting its virtue. ඉතිං මොක ද, avoid them.
3:6 For among these are ones who penetrate houses and lead away, like captives, foolish women burdened with sins, who are led away by means of various desires,
3:7 always learning, yet never achieving knowledge of the truth.
3:8 And in the same manner that Jannes and Jambres resisted Moses, so also will these resist the truth, men corrupted in mind, reprobates from the faith.
3:9 But they will not advance beyond a certain point. For the folly of the latter shall be made manifest to all, just as that of the former.
3:10 But you have fully comprehended my doctrine, instruction, purpose, විශ්වාසය, longsuffering, ආදරය, ඉවසීම,
3:11 persecutions, afflictions; such things as happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra; how I endured persecutions, and how the Lord rescued me from everything.
3:12 And all those who willingly live the piety in Christ Jesus will suffer persecution.
3:13 But evil men and deceivers will advance in evil, erring and sending into error.
3:14 එහෙත් සැබෑ, ඔබ ඉගෙනගෙන තිබෙන අතර ඔබට භාර දී ඇති අතර එම දේවල් ගැන විය යුතුය. කවුරුන් විසින් ඔබ ඔවුන් ඉගෙනගත් ඔබ දන්නහු.
3:15 සහ, ඔබේ ළදරු කාලයේ සිට, ඔබ ශුද්ධ ලියවිල්ල දැන, ගැලවීම කෙරෙහි ඔබට ගුරුකම් කිරීමට හැකි, යේසුස් ක්රිස්තුස් වහන්සේ තුළ වන ඇදහිල්ල කරණකොටගෙන.
3:16 මුළු ශුද්ධ ලියවිල්ල, දේවානුභාවය වී තිබීමේ, ඉගැන්වීම සඳහා ප්රයෝජනවත් වේ, අවවාද කිරීම සඳහා, නිවැරදි කිරීම සඳහා, සහ යුක්තිය උපදෙස් සඳහා,
3:17 දෙවියන් වහන්සේට කැප වූ මනුෂ්යයා පරිපූර්ණ විය හැකි බව ඒ නිසා, , සියලු යහපත් ක්රියා වලට පුහුණු කර ගැනීමෙන්.

2 තිමෝති 4

4:1 මම දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි සාක්ෂි, හා ඊට පෙර යේසුස් ක්රිස්තුස් වහන්සේ, ඔහුගේ නැවත පැමිණීම හා ඔහුගේ රාජ්යය මගින් ජීවතුන් හා මළවුන් විනිශ්චය:
4:2 ඔබ ඉක්මනින් වචනය දේශනා කළ යුතු බව, සමය හා සමය එළියට: දොස්, සරදම්, තරවටු, සියලු ඉවසීම හා මූලධර්ම සමග.
4:3 For there shall be a time when they will not endure sound doctrine, එහෙත් ඒ වෙනුවට, according to their own desires, they will gather to themselves teachers, with itching ears,
4:4 and certainly, they will turn their hearing away from the truth, and they will be turned toward fables.
4:5 නමුත් ඔබ, සැබවින්ම, අවධියෙන් සිටිය, laboring in all things. Do the work of an Evangelist, fulfilling your ministry. Show self-restraint.
4:6 මම දැනටමත් ඉවත් පැළඳ කරමින් සිටිමි සඳහා, මගේ විසුරුවා කාලය සමීප තල්ලූ.
4:7 මම යහපත් සටනෙහි සටන් කර ඇත. මම පාඨමාලාව සම්පූර්ණ. මම ඇදහිල්ල ආරක්ෂා කර.
4:8 ඉතිරි සඳහා පරිදි, යුක්තිය ඔටුන්න මට වෙන් කර ඇත, එකක් සමිඳාණන් වහන්සේ, සාධාරණ විනිසුරු, ඒ දවසේ දී මට විනිශ්චය කරනු ලැබේ, හා පමණක් මට, පමණක් නොව, ඔහුගේ ආපසු බලාපොරොත්තු අයට. ඉක්මනින් මා වෙත පැමිණීමට ඉක්මන්.
4:9 For Demas has abandoned me, out of love for this age, and he has departed for Thessalonica.
4:10 Crescens ගලාතිය ගොස් ඇති; තීතස් Dalmatia කිරීමට.
4:11 ලූක් පමණක් මා සමඟ. මාක් ගෙන ඔබ සමඟ කැඳවාගෙන එන්න; ඔහු සේවයේ මට ප්රයෝජනවත් වේ.
4:12 එහෙත්, තුකිකස් මා එපීසයට යවා ඇත.
4:13 ඔබ නැවත ආ විට, මම ත්රෝවස්හි දී කාර්පස් ඉතිරි කල සැපයුම් ඔබ සමඟ ගෙන, හා පොත්, විශේෂයෙන්ම හම්පත්.
4:14 ඇලෙක්සැන්ඩර් තඹකරුවා මට බොහෝ නපුරු පෙන්වා තිබේ; සමිඳාණන් වහන්සේ තම ක්රියා අනුව විපාක දෙන සේක.
4:15 සහ ඔබ ද ඔහු වැළකී සිටිය යුත්තේ; ඔහු දැඩි ලෙස අපේ වචන වැලැක්වීය සඳහා.
4:16 මගේ පළමු නඩු විභාගයේ දී, මා විසින් නැගී කිසිවෙක්, නමුත්, සියළු දෙනාටම මා අත්හැර. එය ඔවුන්ට එරෙහිව ගණන් කළ නොහැකි විය හැක!
4:17 එහෙත්, සමිඳාණන් වහන්සේ මා සමඟ සිටි බවත්, මා ශක්තිමත්, මා තුළින් දේශනා ඉටු කරන බව එසේ, එසේ සියලු විජාතීන්ට ඇසෙන බව. ඒ වගේම මම සිංහයාගේ මුඛයෙන් නිදහස් වූ.
4:18 සමිඳාණන් වහන්සේ සියලු දරුණු වැඩ සිට මට නිදහස් කර ඇත, ඔහු, උන් වහන්සේගේ ස්වර්ග රාජ්යයට ගැලවීම ඉටු. ඔහුට සදහට ම මහිමය කවදා. ආමෙන්.
4:19 Greet Prisca, and Aquila, and the household of Onesiphorus.
4:20 Erastus remained at Corinth. And Trophimus I left sick at Miletus.
4:21 Hurry to arrive before winter. Eubulus, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brothers greet you.
4:22 May the Lord Jesus Christ be with your spirit. ඔබ සමඟ මැතිනිය හැක. ආමෙන්.