ch 10 ජෝන්

ජෝන් 10

10:1 "ආමෙන්, ආමෙන්, මම ඔබට කියමි, බැටළුවන් ගාලට බවට දොර හරහා ඇතුල් කරන්නේ නැත වූ ඔහු, නමුත් තවත් ක්රමයක් විසින් නැඟී එන්නා, ඔහු සොරෙක් ද කොල්ලකන්නෙක් ද වේ.
10:2 එහෙත් දොර හරහා ඇතුළු වන ඔහු බැටළුවන් එඬේරා වන.
10:3 ඔහු තමන් doorkeeper විවෘත කරයි, බැටළුවෝ ඔහුගේ හඬ ඇසෙන, ඔහු තම බැටළුවන්ට සිටී, ඔහු ඔවුන් පිටතට ගෙන යයි.
10:4 එවිට ඔහු තම බැටළුවන් යවා ඇත විට, ඔහු ඔවුන් ඉදිරියෙහි යයි, හා බැටළුවන් ඔහු අනුගමනය, ඔහුගේ හඬ දන්නා නිසා.
10:5 නමුත් ඔවුන් නාඳුනන අනුගමනය කරන්නේ නැහැ; ඒ වෙනුවට ඔවුන් ඔහු වෙතින් පලා, නාඳුනන කෙනෙක්ගේ හඬ ඔවුන් හඳුනන්නේ නැති නිසා. "
10:6 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් විසින් මෙම ආප්තෝපදේශය කතා. එහෙත් උන් වහන්සේ ඔවුන්ට මෙසේ වදාළ දේ තේරෙන්නේ නැහැ.
10:7 එබැවින්, ජේසුස් වහන්සේ යළිත් ඔවුන්ට කතා කොට: "ආමෙන්, ආමෙන්, මම ඔබට කියමි, මම බැටළුවන් දොර බව.
10:8 අනෙක් සියලු, ආවේ තරම්, සොරු ද කොල්ලකන්නෝ ය, හා බැටළුවන් ඔවුන්ට ඇහුම්කන් දුන්නේ නැහැ.
10:9 මම දොර මම. ඕනෑම කෙනෙකුට මා තුළින් ඇතුල් වී ඇත නම්, ඔහු සුරැකෙනු ඇත. ඔහු ඇතුළට හා පිටතට යා යුතු ය, ඔහු තෘණ භූමි සොයා යුතු ය.
10:10 හොරා එන්නේ නැහැ, වූ නිසා ඔහු සොරකම් හා මරා විනාශ විය හැක හැර. ඔවුන් ජීවිතය ඇති විය හැකි බව ඒ නිසා මම ආවේ, අතර එය බොහෝ විට ඔබට වඩාත් බහුල ඇති.
10:11 I am the good Shepherd. The good Shepherd gives his life for his sheep.
10:12 But the hired hand, and whoever is not a shepherd, to whom the sheep do not belong, he sees the wolf approaching, and he departs from the sheep and flees. And the wolf ravages and scatters the sheep.
10:13 And the hired hand flees, because he is a hired hand and there is no concern for the sheep within him.
10:14 I am the good Shepherd, and I know my own, and my own know me,
10:15 just as the Father knows me, and I know the Father. And I lay down my life for my sheep.
10:16 And I have other sheep that are not of this fold, and I must lead them. They shall hear my voice, and there shall be one sheepfold and one shepherd.
10:17 මේ හේතුව නිසා, the Father loves me: because I lay down my life, so that I may take it up again.
10:18 No one takes it away from me. වෙනුවට, I lay it down of my own accord. And I have the power to lay it down. And I have the power to take it up again. This is the commandment that I have received from my Father.”
10:19 A dissension occurred again among the Jews because of these words.
10:20 Then many of them were saying: “He has a demon or he is insane. Why do you listen him?"
10:21 අන් අය කියා සිටි: “These are not the words of someone who has a demon. How would a demon be able to open the eyes of the blind?"
10:22 Now it was the Feast of the Dedication at Jerusalem, and it was winter.
10:23 And Jesus was walking in the temple, in the portico of Solomon.
10:24 And so the Jews surrounded him and said to him: “How long will you hold our souls in suspense? If you are the Christ, tell us plainly.”
10:25 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට පිළිතුරු දෙමින්: “I speak to you, and you do not believe. The works that I do in the name of my Father, these offer testimony about me.
10:26 But you do not believe, because you are not of my sheep.
10:27 මාගේ බැටළුවෝ මාගේ හඬ අසා. මම ද ඔවුන් අඳුනමි, ඔවුන් මාව අනුගමනය.
10:28 මම ඔවුන්ට සදාතන ජීවනය දෙමි-, ඔවුන් විනාශ නොකළ යුතු ය, සදාකාලික සඳහා. කිසිවෙක් මාගේ අතින් ඔවුන් අල්ලා යුතු.
10:29 මගේ පියාණන් මට දුන්නේ සියල්ලන්ට ම වඩා ශ්රේෂ්ඨ, කිසිවෙක් මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ අතින් අල්ලා ගැනීමට හැකි වේ.
10:30 මගේ පියාණන් සහ මම එක් කෙනෙක් ම ය. "
10:31 එබැවින්, යුදෙව්වන් ගල් අතට ගත්හ, ඔහුට ගල් ගසා ගැනීම සඳහා.
10:32 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට පිළිතුරු දෙමින්: "මගේ පියාණන් බොහෝ යහපත් ක්රියා මම ඔබ පෙන්වා දී ඇත. ඔබ මට ගල් කරන්න එම කෘති සඳහා?"
10:33 ජුදෙව්වරු පිළිතුරු දෙමින්,: "අපි හොඳ වැඩ සඳහා ඔබට ගල් නැහැ, නමුත් කළ දේවාපහාසය නිසා ය නිසා, ඔබ මිනිසෙකු වුවත්, ඔබ දෙවියන් වහන්සේ කරන්න. "
10:34 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට පිළිතුරු: "එය ඔබගේ නීතිය ලියා නැද් ද, 'මම කිව්වා: ඔබ දෙවිවරු?'
10:35 ඔහු කරන අය නම් නම්, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දෙවියන් දෙන ලදී, ශුද්ධ ලියවිල්ල කඩා කළ නොහැකි,
10:36 ඇයි ඔබ කියන්නේ, ඔහු ගැන පියාණන් ශුද්ධ හා ලෝකයේ එවා වදාළ තැනැන්, 'ඔබ අපහාස කර ඇත,'මම කිව්වා නිසා, '' මම දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්රයා වෙමි'යි?'
10:37 මම මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ ක්රියා කරන්න එපා නම්, මා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ.
10:38 නමුත් මම ඒවා පිළිපදින්නහු නම්,, ඔබ මා විශ්වාස කරන්න කැමති නැහැ පවා නම්, ක්රියා විශ්වාස, ඔබ දන්නා ද පියාණන් වහන්සේ මා බව විශ්වාස කරන පිණිස, හා මා පියාණන් වහන්සේ තුළ. "
10:39 එබැවින්, ඔවුන් ඔහුව අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා උත්සාහ, නමුත් ඔහු තම අත් පලා.
10:40 ඔහු ජොර්දාන් ගඟෙන් එතෙර නැවත ගොස්, ජෝන් පළමු බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරමින් සිටි ඒ ස්ථානයට. ඔහු එහි ලැගුම්.
10:41 හා තවත් බොහෝ ඔහුට පිටතට ගොස්. ඔවුන් කියා සිටි: "ඇත්ත වශයෙන්ම, ජෝන් කිසිදු ලකුණක් ඉටු.
10:42 නමුත් කුමන මේ මිනිසා ගැන යොහන් පැවසූ සියල්ල සැබෑ වූ විය. "බොහෝදෙනෙක් ඔහු කෙරෙහි විශ්වාස.