ch 13 ජෝන්

ජෝන් 13

13:1 පාස්කු මංගල්යයේ පෙර, ඔහු මේ ලෝකයේ සිට පියාණන් වහන්සේ වෙත ගමන් කරන විට පැය පැමිණෙමින් සිටි බව යේසුස් දැන සිටියා. සහ ලොව සිටි ඔහු සෑම විටම තම හිතවතුන්ට ප්රේම කළ බැවින්, ඔහු, අවසාන වහන්සේ වෙත ඔවුන් ආදරය.
13:2 හා ආහාර වේලක් සිදු වූ විට, යක්ෂයා දැන් ජූදස් ඉස්කාරියොත්ගේ සිත තුලට දමා වූ විට, සීමොන්ගේ පුත්රයා, උන් වහන්සේ පාවා දීමට,
13:3 සියලු දේ පියාණන් ඔහුගේ අතට ලබා දී ඇති අතර ඔහු දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් පැමිණ බව ද තමන් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට වැඩම කරන බව ද දැන,
13:4 ඔහු ආහාර වේලක් නැඟිට, ඔහු තම වස්ත්ර වෙන්, ඔහු තුවායක් ලැබී ඇති විට, ඔහු වටා ඔතා.
13:5 ඔහු ඊළඟට නොගැඹුරු පාත්රය වතුර, ඔහු ගෝලයන්ගේ පාද සෝදා ඔහු ඔතා තිබූ සමග තුවායක් ඔවුන් පිස ආරම්භ.
13:6 එවිට ඔහු සීමොන් පේදුරු ළඟට. හා පේදුරු උන් වහන්සේ කතා කොට, ', "සමිඳාණන්, ඔබ වහන්සේ මාගේ පාදත් සෝදන ඇත?"
13:7 ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට ප්රතිචාර සහ පවසයි: "මා කරන්නේ කුමක්ද, ඔබ දැන් නොදන්නෙහි ය. එහෙත්, ඔබ ඊට පසුව එය තේරුම් යුතු ය. "
13:8 පේදුරු උන් වහන්සේ කතා කොට, ', "ඔබ වහන්සේ මාගේ පාදත් සෝදන කිසි විටෙකත්!"යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින්, "මා ඔබ නොසේදුවොත් මා නැති නම්, ඔබ මා සමඟ තැනක් නොමැති වනු ඇත. "
13:9 සීමොන් පේදුරු ඔහුට කතා කොට,, "එවිට ස්වාමීන්, මාගේ පාද පමණක් නොව, නමුත් මගේ අත් ද හිස ද!"
13:10 ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට,: "සෝදා සිටින ඔහු පමණක් ඔහුගේ පාද සෝදා කිරීම අවශ්ය, පසුව ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම පවිත්ර වෙයි. ඔබ ද පවිත්ර, නමුත් සියළුම. "
13:11 ඔහු එක්, තමන් පාවා දෙන ලද දැන. මේ හේතුව නිසා, ඔහු කිව්වා, "ඔබ සියල්ල පිරිසිදු නැහැ."
13:12 ඉතිං මොක ද, ඔහු ඔවුන්ගේ පාද සෝදා සහ ඔහුගේ වස්ත්ර ලැබුණු පසු, ඔහු නැවත වරක් කෑමට වාඩි වූ විට, ඔහු ඔවුන්ට මෙසේ: "ඔබ මට ඔබ වෙනුවෙන් කළ මේ දේ ඔබට තේරුණාද?
13:13 ඔබ ගුරු හා සමිඳාණන් වහන්සේ මට කතා, ඔබ හොඳින් කතා: එසේ කිරීම සඳහා මම.
13:14 එබැවින්, මම නම්, ඔබේ ස්වාමීන් ද ගුරුදේවයන් ද වන, ඔබේ පාද සෝදා, ඔබත් එකිනෙකාගේ පාද සේදිය යුතුයි.
13:15 මම ඔබට උදාහරණයක් දී ඇත සඳහා, මම ඔයා වෙනුවෙන් සිදු කළ ලෙස එසේ, කුමක් නිසා ද, ඔබ කළ යුත්තේ.
13:16 ආමෙන්, ආමෙන්, මම ඔබට කියමි, සේවකයා තම දෙවියන් වඩා උසස් නොවේ, සහ ප්රේරිත ඔහු එවූ ඔහු වඩා උතුම් නොවන බව.
13:17 මෙය තේරුම් නම්, ඔබ එය කරන්නේ නම්, ඔබ ආශීර්වාද ලත් විය යුතු ය.
13:18 මම ඔබ හැම දෙනා ගැන ම කතා නොකරමි. මා තෝරාගත් අය මම දන්නවා. නමුත් මේ බව එසේ යන ශුද්ධ ලියවිල්ල ඉෂ්ට විය යුතු, 'මා සමඟ කෑම අනුභව ඔහු මට ද්රෝහි ඔසවන්න යුතු ය.' '
13:19 මම දැන් ඔබ මේ කියන්න, එය ඉටු වන්න පෙර, ඇති බැවින් එය සිදු වී ඇත විට, ඔබ මා විශ්වාස කළ හැකිය.
13:20 ආමෙන්, ආමෙන්, මම ඔබට කියමි, යමෙක් මා යවන කවුරුන් ඕනෑම කෙනෙකුට ලැබෙන, මා පිළිගන්නේ. තවද, යමෙක් මා පිළිගන්නේ, මා එවා වදාළ තැනැන් වහන්සේ පිළිගන්නේ ය. "
13:21 ජේසුස් වහන්සේ මේ වචන පවසා විට, ඔහු ආත්මය කැළඹී. ඔහු මෙසේ සාක්ෂි දැරූ: "ආමෙන්, ආමෙන්, මම ඔබට කියමි, ඔබ අතරේ කෙනෙක් මා පාවා යුතු ය. "
13:22 එබැවින්, ශ්රාවකයෝ එකිනෙකා දෙස හැරී බැලුවෙමි, ඔහු කතා කළ කෙනෙක් වෙත්ද,.
13:23 ජේසුස් වහන්සේගේ ළයට හේත්තු ඔහුගේ ශ්රාවකයන්ගෙන් එක් කෙනෙක් වූ, ජේසුස් වහන්සේ ප්රේම කළ තැනැත්තා.
13:24 එබැවින්, සීමොන් පේදුරු ඒ එක් සංඥා සහ ඔහුට කතා කොට,, "ඔහු ගැන කතා කරන බව, ඒ කවුරු?"
13:25 ඉතිං මොක ද, යේසුස් පපුව හේත්තු, ඔහු කතා කොට,, "සමිඳාණන්, කවුද ඒ?"
13:26 යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින්, "එය මට වැටිණි පාන් දීර්ඝ යන්නද ඔහු ය." ඔහු ඒ රොටි වැටිණි වූ විට, ඔහු ජූදස් ඉස්කාරියොත් දුන්නේ ය, සීමොන්ගේ පුත්.
13:27 හා දීමනාවකින්ම පසු, ඔහුට සාතන් ආවේශ. ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට,, "ඔබ මොනවද කරන්න යන්නේ කුමක්ද, ඉක්මනින් කරන්න. "
13:28 ඔහු ඔහුට මෙසේ පවසා ඇයි දැන් කෑමට හිඳගෙන සිටි කිසිවෙකුවත් දැන.
13:29 සමහර බව සිතුවිලි සඳහා, ජූදස් පසුම්බිය පැවති නිසා, ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට කී බව, "මංගල්යයේ සඳහා අප විසින් අවශ්ය කරන ඒ දේවල් මිලදී ගන්න,"හෝ ඔහු අසරණ යමක් දෙන්න පුළුවන්.
13:30 එබැවින්, මෙම දීමනාවකින්ම පිළිනොගත්තාට, ඔහු වහාම පිටතට ගොස්. එය රෑ.
13:31 ඉන්පසු, ඔහු පෙන්වා ගිය, යේසුස් පැවසුවේ: "දැන් මනුෂ්ය-පුත්රයාණන් මහිමයට පත් වී ඇත, හා උන් වහන්සේ තුළ මහත් ගෞරවයක් ඇති.
13:32 උන් වහන්සේ තුළ මහත් ගෞරවයක් කොට තිබේ නම්, එවිට දෙවියන් වහන්සේ ද තමන් ගැන ඔහු ගෞරවයට පත් කරන්නෙමි, ඔහු ප්රමාද නොවී ඔහු ගෞරවයට පත් කරන්නෙමි.
13:33 පුංචි පුතුන්, කෙටි කලකට, මම ඔබ සමග සිටිමි. ඔබ මා සොයන්නහු ය, මම එළිපිට ම කතා කළ ලෙස, 'මා යන තැනට, ඔබ යන්න නොහැකි,'නිසා ද, මම ඔබට දැන් කියන්න.
13:34 මම ඔබට අලුත් ආඥාවක් දෙන්න: එකිනෙකාට ප්රේම. මා ඔබට ප්රේම කළාක් මෙන්ම,, කුමක් නිසා ද, ඔබ එකිනෙකාට ප්රේම කළ යුතු.
13:35 මෙම විසින්, සියල්ල ඔබ මාගේ ශ්රාවකයන් බව හඳුනා යුතු: ඔබ එකිනෙකාට ප්රේම කළ ඇත නම්. "
13:36 සීමොන් පේදුරු ඔහුට කතා කොට,, "සමිඳාණන්, ඔබ කොහෙද යන්නේ?"යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින්: "මා යන තැනට, ඔබ දැන් මාව අනුගමනය කිරීමට නොහැකි. එහෙත්, ඔබ ඉන් පසු අනුගමනය කරනු ලැබිය යුතුය. "
13:37 පේදුරු උන් වහන්සේ කතා කොට, ': "ඇයි මට නොහැකි ඔබ දැන් අනුගමනය කිරීමට මා? මම ඔබ වෙනුවෙන් මගේ ජීවිතය පූජා කරනු ඇත!"
13:38 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්: "ඔබ මා නිසා ඔබේ දිවි පුදන්නට ඇත? ආමෙන්, ආමෙන්, මම ඔබට කියමි, කුකුළා නොහඬළන්නේ, ඔබ මට තුන් වතාවක් ප්රතික්ෂේප වන තුරු. "