ජෝන් 2

2:1 හා තුන් වන දා, මංගල, ගලීලයේ කානාහි දී පැවැත්විණි, ජේසුස් වහන්සේගේ මව විය.
2:2 දැන් ජේසුස් වහන්සේ ද මංගල්යයට ආරාධනා කරන ලදී, ඔහුගේ ගෝලයන් සමඟ.
2:3 සහ වයින් අසමත් වූ විට, යේසුස්ගේ මව ඔහුට කතා කොට, ', "ඔවුන්ට මුද්රිකපානය නැත."
2:4 ජේසුස් වහන්සේ ඇයට වදාළ: "මොකක්ද කියලා මට සහ ඔබ කිරීමට, කාන්තාවක්? මාගේ මොහොත තව ම පැමිණ නැති කර ඇත. "
2:5 ඔහුගේ මව සේවකයන්ට මෙසේ පැවසීය, "ඔහු ඔබට කියන ඕනෑම දෙයක් කරන්න."
2:6 දැන් එම ස්ථානයේ, ගල් ජලය භාජන හයක් තිබුණා, යුදෙව්වන් පිරිසිදු චාරිත්රය සඳහා, දෙකක් හෝ තුනක් පියවර බැගින් අඩංගු.
2:7 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට,, "ජලය සමග ජලය භාජන පුරවන්න." ඔවුන් ඉතා ඉහළට පුරවා.
2:8 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට,, "දැන් එය උගත, හා මංගල්යයේ ප්රධාන සේවකයා එය රැගෙන යයි. "ඔවුන් ඔහුට එය රැගෙන.
2:9 ඉන්පසු, ප්රධාන සේවකයා වයින් බවට කරන ලද ජලය රස කළ විට, ඔහු දැන එය සිටි නැති නිසා, ජල දැන යොමු කළ සේවකයන් සඳහා පමණක්, ප්රධාන සේවකයා මනාලයා කැඳවා,
2:10 ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය: "සෑම මිනිසෙකුම පළමුකොට හොඳ වයින් ඉදිරිපත් කරයි, ඊළගට, ඔවුන් බීමත් වී ඇති විට, ඔහු වඩාත් නරක අතට දේ ඉදිරිපත් කරයි. එහෙත්, ඔබ මේ වන තුරු හොඳ මිදියුස තබා ඇත. "
2:11 මෙම ජේසුස් වහන්සේ ගලීලයේ කානාහි ඉටු කළ හාස්කම් ආරම්භය, හා එය ඔහුගේ තේජශ්රීය ප්රකාශ, ශ්රාවකයෝ ද උන් වහන්සේ විශ්වාස.
2:12 මෙම පසු, he descended to Capernaum, with his mother and his brothers and his disciples, but they did not remain there for many days.
2:13 ද ජුදෙව්වරුන්ගේ පාස්කු ළං විය, එසේ ජේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලමට ඔසවාගත්.
2:14 ඔහු සොයා, දේව මාලිගාවේ දී වාඩි, ගවයන් හා බැටළුවන් හා අලෙවිකරුවන් හා පරෙවියන්, හා වෙළහෙළඳාම්.
2:15 ඔහු කුඩා ලණු පිටතට කසයක් වගේ දෙයක් කළ පසු, ඔහු දේව මාලිගාවෙන් පිටතට ඔවුන් පලවා හැර, බැටළුවන් හා ගවයන් ඇතුළු. ඔහු වෙළහෙළඳාම් ඇති පිත්තල කාසි වගුරුවනු, ඔහු ඔවුන්ගේ මේස පෙරළා දැමූ.
2:16 හා පරෙවියන් විකුණන ලද අයට, ඔහු කිව්වා: "මෙතනින් මේ දේවල් ගන්න, මගේ පියාණන්ගේ ගෘහය වාණිජ ගෙට කරන්න එපා. "
2:17 සැබවින්ම, ඔහුගේ ගෝලයන් ලියා තිබෙන බව මතක් කර දුන්නේ: "ඔබේ ගෘහයට ඇති උද්යෝගයෙන් මම පරිභෝජනය."
2:18 එවිට ජුදෙව්වරු ප්රතිචාර ඔහුට කතා කොට, ', ඔබ අපට පෙන්වන්න පුළුවන් "මොන ලකුණක්, ඔබ මේ දේ කරන්නේ හැකි බව?"
2:19 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට ප්රතිචාර දැක්වීමට හා පැවසීය, "මේ දේව මාලිගාව, දවස් තුනකින් මම එය නැවත ගොඩනඟනවා. "
2:20 එවිට ජුදෙව්වරු කතා, "මෙම විහාරය හතළිස් හය වසර ගණනාවක් පුරා ඉදි කර ඇත, ඔබ එය දවස් තුනකින් ගොඩනඟන්නේ?"
2:21 එහෙත් ඔහු තම ශරීරයේ අරලියගහ ගැන කතා කරමින් සිටි.
2:22 එබැවින්, ඔහු මරණයෙන් නැවත නැඟිටුවා ඇති විට, ශ්රාවකයෝ, උන් වහන්සේ මේ දේ කී බව මතක් කර දුන්නේ, ඔවුන් යේසුස් පැවසූ බව ශුද්ධ ලියවිල්ලේ හා වචනය විශ්වාස.
2:23 Now while he was at Jerusalem during the Passover, on the day of the feast, many trusted in his name, seeing his signs that he was accomplishing.
2:24 But Jesus did not trust himself to them, because he himself had knowledge of all persons,
2:25 and because he had no need of anyone to offer testimony about a man. For he knew what was within a man.