ජෝන් 5

5:1 මේ දේවල් පසු, යුදෙව්වන් උත්සවයක් විය, එසේ ජේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලමට ඔසවාගත්.
5:2 දැන් ජෙරුසලමේ සාක්ෂි පොකුණෙන් වේ, හෙබ්රෙව් වන දයාව පෙදෙස ලෙස හැඳින්වේ; එය porticos පහක් ඇති.
5:3 මෙම ඔස්සේ ලෙඩ විශාල සමූහයක් ගිහි, අන්ධ, කොර, හා මැලවුණු, ජල ව්යාපාරය බලා.
5:4 දැන් කාලයේ දී සමිඳාණන් වහන්සේගේ දූතයා පොකුණට බැස ඇත, එසේ ජලය දැනුණා. තවද, යමෙක් පොකුණට පළමු බැස, ජල චලනය පසු, ඔහු පවත්වන ඕනෑම ආබාධ සුව වූ.
5:5 හා එම ස්ථානයේ කිසියම් මිනිසෙක් එහි විය, තිස් අට අවුරුද්දක් ඔහුගේ ආබාධ දී ඇති වූයේ.
5:6 ඉන්පසු, ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට ඉඳගෙන දුටු, හා ඔහු දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පීඩා කර ඇති බව දැනගත් විට, ඔහු කතා කොට,, "ඔබ සුව කිරීමට අවශ්යද?"
5:7 මෙම වැරදි වහන්සේ ඔහුට පිළිතුරු දෙමින්: "සමිඳාණන්, මම තටාකය මට දී කිසිදු කවුරුත් නැහැ, ජල පිරී ඇත විට. මා යන මෙන්, තවත් ඉදිරියට මා පැවත එන. "
5:8 ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට,, "ඉහළ, ඔබේ යහන රැගෙන, ඇවිදින්න. "
5:9 වහාම ඔහු සුව වුණා. එවිට ඔහු තම යහන රැගෙන ගියා. දැන් මේ සබත් දවස විය.
5:10 එබැවින්, යුදෙව්වන් සුව වූ තැනැත්තාට පවසයි: "එය සබත් දවස. ඔබ ඔබේ යහන රැගෙන කිරීම සඳහා එය නීත්යානුකූල නොවේ. "
5:11 ඔහු ඔවුන්ට පිළිතුරු දෙමින්, "මට සුව කළ එක්, ඔහු මට මෙසේ පැවසීය, 'ඔබේ යහන රැගෙන ඇවිදින්න.' "
5:12 එබැවින්, ඔවුන් ඔහුව ප්රශ්න, "කවුද ඒ විතරක් ද, ඔබ කී, 'ඔබේ යහන රැගෙන ඇවිදින්න?'"
5:13 නමුත් සෞඛ්ය ලබා සිටි එක් දන්නේ නෑ ඒක සිටි නැහැ. යේසුස් එම ස්ථානයේ රැස් සමූහයා සිට පසෙකට හැරී සඳහා.
5:14 පසුව, ජේසුස් වහන්සේ දේව මාලිගාවේ දී ඔහු සොයා, ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය: "'' මෙන්න, ඔබ සුව වී ඇති. තවදුරටත් පව් කිරීමට තෝරා නොගන්න, වෙනත් ආකාරයකින් වඩා දරුණු දෙයක් ඔබට සිදු විය හැක. "
5:15 මේ මිනිසා යන්න ගියා, ඔහු යුදෙව්වන් වාර්තා එය ඔහුට සෞඛ්ය දුන්, ජේසුස් වහන්සේ බව.
5:16 මේ නිසා, යුදෙව්වන් යේසුස් පීඩා කරමින් සිටි, ඔහු සබත් දවසේ දී මේ දේවල් කරන්නේ සඳහා.
5:17 එහෙත්, ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට පිළිතුරු දෙමින්, "දැන් පවා, මාගේ පියාණන් වහන්සේ වැඩ, හා මම වැඩ ".
5:18 ඉතිං මොක ද, මේ නිසා, යුදෙව්වන් ඊටත් වඩා ඔහුව ඝාතනය කිරීමට උත්සාහ කරන ලදී. සඳහා පමණක් නොව, ඔහු සබත් දවස බිඳ කළේ, නමුත් ඔහු පවා දෙවි තම පියාණන් වන බවයි, තම තමා ගැන දෙවියන් වහන්සේට සමාන කරමින්.
5:19 එවිට ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර දෙමින් මෙසේ පැවසීය: "ආමෙන්, ආමෙන්, මම ඔබට කියමි, පුත්රයා තමා ඕනෑම දෙයක් කිරීමට නොහැකි වේ, නමුත් ඔහු තම පියාණන් කරන දුටු දෙයින් පමණක්. ඕනෑම දෙයක් සඳහා ඔහු කරන, පවා මෙම පුත්රයා කරන්නේ, ඒ හා සමානව.
5:20 පියාණන් සඳහා වහන්සේ පුත්රයාණන්ට ප්රේම කරන, ඔහු තමා කරන සියලු පෙන්නුම්. හා මීටත් වඩා මහත් ක්රියා ඔහු පෙන්වා දෙනු ඇත, මේ තරම් ඔබ කල්පනා යුතු බව එසේ.
5:21 පියාණන් වහන්සේ මළවුන් උත්ථාන සහ ජීවිතය ලබා දෙන මෙන් සඳහා, කුමක් නිසා ද, පුත්රයාණන් තමාට අභිමත ජීවන දෙන්නේ කොහොමද.
5:22 පියාණන් කිසිවෙකුට විනිශ්චය කරන්නේ නැහැ සඳහා. එහෙත්, ඔහු පුත්රයා සියලු විනිශ්චය ලබා දී ඇත,
5:23 එසේ සියලු ම පුත්රයාණන්ට ද ගෞරව හැක, ඔවුන් පියාණන්ට මෙන්. යමෙක් ම පුත්රයාණන්ට ද ගෞරව කරන්නේ නැහැ, ඔහු එවා වදාළ පියාණන් වහන්සේ ගෞරව කරන්නේ නැහැ.
5:24 ආමෙන්, ආමෙන්, මම ඔබට කියමි, , යමෙක් මාගේ වචන අසා ඒ, ඔහු තුළ, මා එවා වදාළ තැනැන් විශ්වාස, සදාතන ජීවනය ඇත, ඔහු විනිශ්චය කරන්නේ නැත, එහෙත් ඒ වෙනුවට ඔහු ජීවිතය තුලට මරණයෙන් පසු කරයි.
5:25 ආමෙන්, ආමෙන්, මම ඔබට කියමි, පැය පැමිණෙන්නේ ය බව, එය දැන්, මිය ගිය අය දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්රයාණන් හඬ ඇසෙන විට; අසන එය ජීවත් වන්නේ ය අය.
5:26 පියාණන් වහන්සේට තමන් තුළ ම ජීවනය කර ඇති ලෙස ම සඳහා, කුමක් නිසා ද, තමන් තුළ ජීවනය ඇති පුත්රයාණන් ලබා දී ඇත.
5:27 එවිට ඔහු විනිශ්චය ඉටු කිරීමට බලය ලබා දී ඇති ඇත. උන් වහන්සේ මනුෂ්ය-පුත්රයාණන් වන සඳහා.
5:28 මේ ගැන පුදුම වෙන්න එපා. පැය සොහොන් සිටින සියලු දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්රයාණන් හඬ ඇසෙන කරන එනවා සඳහා.
5:29 හා යහපත කළ අය ජීවනය සඳහා උත්ථාන නික්ම යා යුතු ය. එහෙත් සැබෑ, නපුරුකම් කළ අය විනිශ්චය සඳහා උත්ථාන කිරීමට යා යුතු ය.
5:30 මට මං ගැනම දෙයක් කළ නොහැකි වෙමි. මට අහන්න ලෙස, ඒ නිසා මම විනිසුරු කරන්න. මගේ විනිශ්චය පමණක් වන. මම මාගේ ම කැමැත්ත උත්සාහ කරන්නේ නැහැ සඳහා, නමුත්, මා එවා වදාළ තැනැන් වහන්සේගේ කැමැත්ත.
5:31 මම මා ගැන සාක්ෂි දෙයි නම්, මගේ සාක්ෂිය සැබෑ නොවේ.
5:32 මා ගැන සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ තවත් නැත, මම ඔහු මා ගැන පහසුකම් සපයන සාක්ෂිය සැබෑ බව ඔබ දන්නහු.
5:33 ඔබ ජොහන් වෙත යවා, ඔහු සත්යය සාක්ෂි ඉදිරිපත්.
5:34 නමුත් මම මිනිසෙක් සිට සාක්ෂි පිළිගන්නේ නැහැ. වෙනුවට, මම මේ දේවල් කියන්න, ඔබ ගැළවීම පිණිස.
5:35 ඔහු දහන ආලෝකය හා දිදුලන. ඒ නිසා ඔබ කැමති විය, එම අවස්ථාවේ දි, ඔහුගේ ආලෝකයෙහි ප්රීතිවීමට.
5:36 නමුත් මම ජෝන් වඩා වැඩි සාක්ෂි පැවැත්වීමට. පියාණන් වහන්සේ මට ලබා දී ඇති ක්රියා සඳහා, මම ඔවුන්ට සම්පූර්ණ පිණිස, මෙම තමන් ක්රියා මා කරන, මා ගැන ඉදිරිපත් සාක්ෂි: පියාණන් වහන්සේ මා එවා වදාළාක් ඇති බව.
5:37 මට එවූ පියාණන් මා ගැන සාක්ෂි ඉදිරිපත් කර ඇත. ඔබ ඔහුගේ හඬ අසා නැත, හෝ ඔබ ඔහුගේ පෙනුම ඔබ දුටු.
5:38 ඔබ ඔබ ගැන ඔහුගේ වචනය ගරුක නැහැ. ඔහු එවූ තැනැත්තා සඳහා, ඔබ විශ්වාස කරන එකක් නැහැ ඒ.
5:39 ශුද්ධ ලියවිල්ල අධ්යයනය. ඔබ ඔවුන් ඔබ සදාතන ජීවනය ඇති බව සිතා සඳහා. එහෙත් ඔවුන් ද මා ගැන සාක්ෂි දීමට.
5:40 ඔබ මා වෙත එන්න කැමති නැහැ, ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ ඇති විය හැකි බව ඒ නිසා.
5:41 මම මිනිසුන්ගෙන් ගෞරවය පිළිගන්නේ නැහැ.
5:42 එහෙත්, මම නම්, ඔබ දන්නවා, ඔබ තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්රේමය නොමැති බව.
5:43 මම මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ නාමයෙන් පැමිණ, ඔබ මට පිළිගන්නේ නැහැ. වෙන තැනැත්තෙකු තමාගේ ම නාමයෙන් ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතය නම්, ඔහු ඔබ පිළිගනු ඇත.
5:44 කොහොමද ඔබ විශ්වාස කිරීමට හැකි, එකිනෙකාගෙන් ගෞරවය පිළිගන්න නමුත් දෙවි පමණක් ලැබෙන ගෞරවය උත්සාහ කරන්නේ නැහැ ඔබ?
5:45 මම පියාණන් සමඟ ඔබට චෝදනා විය හැකි බව සලකා නැහැ. ඔබ විරුද්ධව චෝදනා එල්ල කරන කෙනෙක් නැහැ, මෝසෙස්, ඔබ බලාපොරොත්තු ගැන කාට.
5:46 ඔබ මෝසෙස් විශ්වාස නම් සඳහා, සමහර විට ඔබ ද මට විශ්වාස කරයි. ඔහු මා ගැන ලියූ සඳහා.
5:47 එහෙත්, ඔබ ඔහුගේ ලේඛන විසින් විශ්වාස නැති නම්, කෙසේ මාගේ වචන ඔබ විශ්වාස කරනු ඇත?"