ලූක් 14

14:1 එය එසේ සිදු, යේසුස් රොටි අනුභව කළ යුතු සබත් දවසේදී පරිසිවරු යම් නායක නිවසට ඇතුල් වූ විට, ඔවුන් උන් වහන්සේ නිරීක්ෂණය කරන ලදී.
14:2 එවිට, ඔහු ඉදිරියේ එක්තරා මිනිසෙක් ශෝථය භාජනය කරන ලදී.
14:3 හා ප්රතිචාර, යේසුස් වහන්සේ නීතිය විශේෂඥයන් හා පරිසිවරු කතා, කියමින්, "එය සබත් දවසේදී සුව කිරීම නීතියට අනුකූල?"
14:4 එහෙත් ඔවුන් නිහඬව සිටි. එහෙත් සැබෑ, ඔහුව අල්ලාගෙන ගැනීම, ඔහු සුව කළ සේක පලා යැවී.
14:5 ඔවුන්ට පිළිතුරු දෙමින්, ඔහු කිව්වා, "ඔබ කුමන වළක කොටළුවෙකු හෝ ගොනෙකු වැටීම ඇත, වහාම ඔහු ඒ ප්රතිපත්තිය නෑ, සබත් දවසේ?"
14:6 ඔවුන් මේ දේවල් ගැන ඔහුට ප්රතිචාර නොහැකි විය.
14:7 එවිට ඔහු ද මේ උපමාව, ආරාධනා කරන ලදී අයට, ඔවුන් කෑමට පළමු ආසන තේරීම මැරුණොත්, ඔවුන්ට කියා:
14:8 "ඔබ විවාහ මංගල ආරාධනා කරන විට, ප්රථම ස්ථානය වාඩි නැහැ, සමහර විට එසේ කළොත් කෙනෙක් ඔබ ඊටත් වඩා ගෞරවයක් ඔහු විසින් ආරාධනා කර ඇති.
14:9 එවිට ඔහු ඔබ හා ඔහු දෙදෙනාටම කරන, ළඟා, ඔබට කියන්න පුළුවන්, 'ඔහුට මේ ස්ථානය ලබා දෙන්න.' ඉන් පසු ඔබ ආරම්භ කරන, ලැජ්ජාවෙන්, පසුගිය සිදු කිරීමට.
14:10 එහෙත්, ඔබ ආරාධනා කරන විට, යන්න, අඩුම ස්ථානයේ වාඩි, ඉතින් එතකොට, ඔබ ආරාධනා කරන ඔහු එන විට, ඔහු ඔබට කිව හැකිය, 'මිත්රය, ඉහළ යන්න. '' එවිට ඔබ සමඟ එකට මේසයේ වාඩි අය ඉදිරියෙහි මහිමය ඇත.
14:11 උසස් වෙන්න උත්සාහ කරන සෑම කෙනෙකුටම පහත් කරනු සඳහා, නමුත් නිහතමානීව උසස් කරනු ලබන්නේ ය. "
14:12 එවිට ඔහු ද ඔහුට ආරාධනා කළ එක් කතා: "ඔබ දිවා ආහාරය හෝ රාත්රී ආහාරය සූදානම් වූ විට, මිතුරන් ඇමතීමට තෝරා නොගන්නා, හෝ ඔබේ සහෝදර, හෝ ඔබේ ඥාතීන්, හෝ ඔබේ ධනවත් අසල්වැසියන්, එසේ කළොත් සමහර විට ඔවුන් ඔබ වෙත නැවත පැමිණීම හා නැවත ගෙවීමේ දී ඔබට ආරාධනා හැකි කළ බව.
14:13 එහෙත් ඔබ භෝජන සංග්රහයක් පිළියෙළ සකසන විට, දුප්පත් කතා, ආබාධිත, කොර, හා අන්ධ.
14:14 ඔවුන් ඔබ ආපසු ගෙවීම සඳහා වන මාර්ගයක් නැති නිසා ඔබ ආශීර්වාද ලත් වනු ඇත. එබැවින්, ඔබගේ ඵලවිපාක සාධාරණ නැවත නැඟිටීම වනු ඇත. "
14:15 ඔහු සමඟ මේසයේ වාඩි කෙනෙකු මේ දේවල් ඇසූ විට, ඔහු කතා කොට,, "ආසිරි, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්යයේ දී රොටි අනුභව කරන ඔහු වේ."
14:16 ඒ නිසා ඔහු ඔහුට කතා කොට,: "එක්තරා මිනිසෙක් මහා භෝජන සංග්රහයක් පිළියෙළ සූදානම්, ඔහු බොහෝ ආරාධනා.
14:17 ඔහු ඔහු සිය දාසයා යැවී, මංගල්යයේ පැයක දී, එන ලෙස ආරාධනා කියන්න; දැන් සියල්ල සූදානම් විය.
14:18 හා එකවර ඔවුන් සියලු නිදහසට කරුණු කිරීමට පටන්. පළමු ඔහුට කතා කොට,: 'මම ගොවිපල මිල දී, මම එළියට යන්න සහ එය බලන්න ඕනේ. මට නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ''
14:19 හා තවත් අයෙක් පැවසීය: 'මම ගවයන් පස් බානක් මිළ, මම ද ඔවුන් පරීක්ෂා කිරීමට යන්නේ. මට නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ''
14:20 හා තවත් අයෙක් පැවසීය, 'මම බිරිඳ ගෙන ඇති, එම නිසා මට යන්න බැරි වෙනවා. ''
14:21 හා නැවත, සේවකයා ඔහුගේ ස්වාමියා මේ දේවල් වාර්තා. එවිට පවුලේ පියා, කෝපයට බවට පත් වෙමින්, තම සේවකයා කී: 'නගරයේ වීදි සහ ආසන්න බවට ඉක්මනින් පිටතට යන්න. මෙහි දුප්පත් නායකත්වය, සහ ආබාධිත, හා අන්ධ, සහ කොර. '
14:22 එවිට සේවකයා පවසයි: 'ඒක සිදු කර ඇති, ඔබට අණ කළ ලෙස, සමිඳාණන්, කාමර තවමත් පවතී. ''
14:23 එවිට ස්වාමියා සේවකයා කී: 'මහා මාර්ග හා පාත්ති වෙත යන්න, සහ ඇතුළු වීමට ඔවුන්ට බල, එසේ මගේ ගෙදර පිරී විය හැකි බව.
14:24 මම ඔබට කියමි සඳහා, ආරාධනා කළ අය මිනිසුන් පිළිනොගන්නා බව මගේ මංගල්යයේ රස ඇත. '"
14:25 දැන් මහත් සමූහයක් ඔහු සමඟ ගමන්. හා ඒ වටා හැරෙමින්, ඔහු ඔවුන්ට මෙසේ:
14:26 "යමෙක් මට එන නම්, සහ ඔහුගේ පියා වෛර කරන්නේ නැහැ, ද මව ද, සහ බිරිඳ, හා දරුවන්, ද සහෝදරයෝ ද, සහෝදරියන්, හා ඔව්, තමාගේ ම ජීවිතයට වුව, ඔහු මාගේ ශ්රාවකයෙකු විය නොහැකි ය.
14:27 තවද, යමෙක් සිය කුරුසිය දරා, මා අනුව එන්න නැත, මාගේ ශ්රාවකයෙකු විය නොහැකි ය.
14:28 සඳහා වූ, ඔබ අතර, කොතක් ඉදි කිරීමට කැමති, පළමුකොට හිඳ අවශ්ය කරන වියදම් තීරණය නැහැ, ඔහු එය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා මාධ්යයන් තිබේ නම් බලන්න?
14:29 එසේ නොමැති, ඔහු අත්තිවාරම දමා එය අවසන් කිරීමට හැකි වී නොමැත ඇත පසු, එය දකින සෑම ඔහුට සමච්චල් කිරීමට පටන් හැක,
14:30 කියමින්: 'මේ මිනිසා ඔහු අවසන් කිරීමට නොහැකි වූ දේවල් ඉදි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කළේය.'
14:31 නැතහොත්, දේ රජුට, තවත් රජුට විරුද්ධ ව යුද්ධ නිරත වීමට ඉදිරියට, පළමුකොට හිඳ ඔහු සමත් විය හැකිය යන්න සලකා නැහැ, දස දහසක් සමග, විසි දහසක් සමඟ ඔහුට එරෙහිව එන එක් හමුවීමට?
14:32 නැත්නම්, පසුව අනෙක් දුර තවමත් වන අතර, දූත පිරිසක් යැවීම, ඔහු සාම ගිවිසුමක් සඳහා ඔහු මෙසේ ඉල්ලා.
14:33 එබැවින්, ඔහු සන්තක සියල්ල පිටු පෑ නොකරන ඔබ සියලු දෙනාටම මාගේ ශ්රාවකයෙකු විය නොහැකි ය.
14:34 ලුණු හොඳ ය. But if the salt has lost its flavor, with what will it be seasoned?
14:35 It is useful neither in soil, nor in manure, so instead, it shall be thrown away. සවන් ඇත්තෝ සවන් දෙත් ඇති තැනැත්තාට, ඔහුට සවන් දෙන්න. "