ලූක් 15

15:1 දැන් අයකැමියන් ද පව්කාරයන් ද ඔහුට ළං විය, ඒ නිසා ඔවුන් ඔහුට සවන් හැකි බව.
15:2 හා පරිසිවරුන් සහ මැසිවිලි ද විනයධරයෝ, කියමින්, "මෙම එක් පව්කාරයන් පිළිගන්නා හා ඔවුන් සමග අහර."
15:3 ඔහු මේ උපමාව ඔවුන්ට පවසා, කියමින්:
15:4 "ඔබ අතර මිනිසාට, එක් බැටළුවන් සියයක් ඇති, ඔහු ඔවුන් එක් අහිමි වී ඇති කරන්නේ නම්, ද පාළුකරයෙහි වූ අනූනවයක් නිවාඩු සහ ඔහු අහිමි තැනැත්තා පසුව ගමන් කරනු ඇතැයි නෑ, ඔහු එය සම්බ වන තුරු?
15:5 ඔහු එය සොයාගෙන ඇත විට, ඔහු තම උරහිස මත එය විශිෂ්ට, ප්රීති.
15:6 ගෙදර යන්න, ඔහු තම මිතුරන් ද අසල්වැසියන් ද ඉල්ලා සිටී, ඔවුන්ට කියා: 'මට සුබ පැතීම! මම මගේ බැටළුවන් සොයා ගෙන ඇත සඳහා, වන අහිමි වී තිබේ. ''
15:7 මම ඔබට කියමි, එක පව්කාරයකු පසුතැවිලි පුරා ස්වර්ගයේ එසේ තවත් බොහෝ ප්රීතිය ඇති වනු ඇති බවට, අනූ නවයක් පුරා අධික වඩා, කරන පසුතැවී සිත් හරවා ගැනීමට අවශ්ය නැහැ.
15:8 නැතහොත් කවර කාන්තාවක්, ඩ්රැක්මා දසයක්, ඇය එක් ඩ්රැක්මා අහිමි වී ඇති කරන්නේ නම්, ඉටිපන්දම් පත්තු නැහැ, හා, ගේ අතුගා, එය සම්බ වන තුරු ඉතා ඕනෑකමින් සොයන්න?
15:9 ඇය එය සොයාගෙන ඇත විට, ඇය ඇගේ මිතුරන් ද අසල්වැසියන් ද ඉල්ලා සිටී, කියමින්: 'මා සමඟ ප්රීති වන්න! මම ඩ්රැක්මාව සොයාගෙන ඇත සඳහා, මා ද නැතිව ගොස් ඇත. ''
15:10 ඒ නිසා මම ඔබට කියන්නේ, පසුතැවිලි වන එක පව්කාරයකු ගැන දෙවියන් වහන්සේගේ දූතයන් පෙර ප්රීතිය ඇති වනු ඇත. "
15:11 එවිට ඔහු කතා: "එක්තරා මිනිසෙකුට පුතුන් දෙදෙනෙක් සිටියා.
15:12 ඔවුන් තරුණ පියා මෙසේ, 'පියා, මට මා වෙත ගමන් කරනු ඇතැයි ඔබේ වත්තේ කොටසක් දෙන්න. 'එවිට ඔහු ඔවුන් අතර වතු බෙදා වෙන්.
15:13 දින බොහෝ නොමැතිව, පසුව, බාල පුතා, එකට ඒ සියල්ල එක් රැස්, ඈත කලාපය වෙත දිගු ගමනක් පිටත්. සහ එහෙ, ඔහු තම ද්රව්යයක් සිඳී, සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක්.
15:14 ඔහු ඒ සියල්ල පරිභෝජනය කළ පසු, මහත් සාගත, එම කලාපයේ සිදු, ඔහු අවශ්ය විය ආරම්භ.
15:15 ඔහු ඒ කලාපයේ පුරවැසියන් එක් තමා ගොස් අමුණා. ඔහු තම ගොවිපල උන් වහන්සේ ඔහු වෙත යැවී, සූකර පෝෂණය කිරීම සඳහා.
15:16 ඔහු ඌරු කා ඇති ආහාර ලෙසම නැවත භාවිතා සමග ඔහුගේ බඩ පිරවීම සඳහා අවශ්ය. එහෙත්, කිසිවෙක් උන් වහන්සේ එය ලබා දෙන.
15:17 සහ ඔහුගේ සිහියට නැවත, ඔහු කිව්වා: 'කුලියට කොපමණ මගේ පියාගේ නිවසේ අත් බහුල රොටි නැති, මම මෙතන සාගතය තුළ විනාශ වී ඇති අතර!
15:18 මම නැඟිට මාගේ පියා වෙත යා යුතු ය, මම ඔහුට කියන්න පුළුවන්: පියා, මම ස්වර්ගයට එරෙහිව ඔබ ඉදිරියේ පව් කර ඇති.
15:19 මම ඔබේ පුත්රයා යයි කියනු නොවටිමි. මට ඔබේ කුලියට ගත් අත් එක් කරන්න. ''
15:20 හා නැඟී, ඔහු තම පියා වෙත ගොස්. එහෙත්, ඔහු දුරින් සිටියදී, ඔහුගේ පියා ඔහුව දුටු, ඔහු අනුකම්පා කරන ලදී, ඔහුට ධාවනය, ඔහු තම බෙල්ල බදාගෙන උන් වහන්සේ සිඹගත්තේ.
15:21 එවිට පුත්රයා ඔහුට කතා කොට, ': 'පියා, මම ස්වර්ගයට එරෙහිව ඔබ ඉදිරියේ පව් කර ඇති. දැන් මම ඔබේ පුත්රයා යයි කියනු ලබන්නට නෑ. ''
15:22 නමුත් පියා තම සේවකයන්ට මෙසේ පැවසීය: 'ඉක්මනට! හොඳම සළුව පිටතට ගෙන, හා ඒ සමග ඔහුට ඇදුම්. ඔහුගේ පාද අත සහ සපත්තු මත මුද්ද තබා.
15:23 දැන් මෙහි fatted වස්සා ගෙන, මරන්න. අප මංගල්යයක් කා පැවැත්වීමට ඉඩ.
15:24 මගේ මේ පුතා වෙනුවෙන් මිය ගොස්, හා ක්රියාත්මක කර තිබෙනවා; ඔහු අතුරුදහන් වූයේ, සම්බ වේ. '' ඔව්හු කෑමට පටන්.
15:25 එහෙත්, ඔහුගේ වැඩිමහල් පුත් ක්ෂේත්රයේ විය. හා හා ආපසු ගෙදරට ළං ඔහු විට, ඔහු සංගීතය හා නැටුම් අසා.
15:26 ඔහු සේවය කරන කෙනෙක් ලෙස, ඔහු මේ දේවල් අදහස් කළ දේ ලෙස ඔහුගෙන් ප්රශ්න.
15:27 ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය: 'ඔබේ සහෝදරයා පැමිණ තිබේ, ඔබේ පියා fatted වසු ඝාතනය කර, ඔහු එයාත් ලැබී ඇති නිසා ය. ''
15:28 එවිට ඔහු උදහස් වූහ, ඔහු ඇතුළු කිරීමට අකැමැති. එබැවින්, ඔහුගෙ පියා, එළියට යනවා, ඔහු සමඟ සමාව ගැනීමට පටන්.
15:29 හා ප්රතිචාර, ඔහු තම පියාට මෙසේ කීවාය: '' 'මෙන්න, මම අවුරුදු ගණනාවක් ඔබට සේවය කොට තිබෙනවා. මම ඔබේ ආඥාව කඩ නැහැ. එහෙත්, ඔයා මට එළු පවා කවදාවත් ලබා දී ඇති, මම මගේ මිතුරන් සමඟ පිනවීමට පිණිස.
15:30 එහෙත් ඔබේ මේ පුතා නැවත පැමිණි පසු, ලිහිල් කාන්තාවන් සමඟ ඔහුගේ ද්රව්යයක් ගොදුරුවෙමින් සිටින, ඔබ ඔහු වෙනුවෙන් fatted වස්සා මරා දමා තිබේ. '
15:31 එහෙත් ඔහු කතා කොට: 'පුත්රයා, ඔබ හැම විටම, මා සමග, මම ඇති බව අද ඔයාගේ.
15:32 නමුත් එය කෑමට හා ප්රීති කිරීම අවශ්ය විය. ඔබේ මේ සහෝදරයා මිය ගොස් සඳහා, හා ක්රියාත්මක කර තිබෙනවා; ඔහු අතුරුදහන් වූයේ, සම්බ වේ. ' "