ලකුණ 4

4:1 නැවතත්, ඔහු මුහුද අද්දර උගන්වන්න පටන්ගත් සේක. හා මහත් සමූහයක් උන් වහන්සේ වෙත රැස් වූ, එසේ එතරම්, ඔරුවකට තරණය, ඔහු මුහුද මත වාඩිවී. හා මුහුද ඔස්සේ දේශය මත මුළු සමූහයා ද.
4:2 හා උන් වහන්සේ උපමාවලින් ඔවුන්ට බොහෝ කාරණා ඉගැන්වූ, ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට,, ඔහුගේ ධර්මය තුළ:
4:3 "සවන් දෙන්න. '' මෙන්න, මෙම වපුරන්නෙක් වපුරන්නට ගියේ ය.
4:4 හා ඔහු වපුරන අතර, සමහර මාර්ගය දිගේ වැටී, ද අහසේ කුරුල්ලෝ අවුත් ඒවා අවුලා කෑවෝ.
4:5 එහෙත් සැබෑ, අන් අය ගල් බිම්වල වැටී, එය බොහෝ පස තිබුණේ නැහැ කොහෙද. එය විගස නැඟිට, එය පස ගැඹුරු සිටි නිසා.
4:6 හා හා හිරු උත්ථාන වූ විට, එය වියළී ගියේ. හා එය හේතු මුල් නැති, එය වියළී ගියේ.
4:7 අන් සමහරක් කටු පැළ අතර වැටිණි. කටු පැළ ද දක්වා වර්ධනය වී එය සිරවීම, එය ඵල නැත.
4:8 සහ සමහර හොඳ පසෙහි වැටී. හා එය වර්ධනය වූ බවයි පල ගෙන, හා වැඩි වන, , එකකින්: තිස්, එකකින් සැට ගුණයක්, හා සමහර එකසිය. "
4:9 එවිට ඔහු කතා, "යමෙක් අසන්නට කන් ඇත, ඔහුට සවන් දෙන්න. "
4:10 හා උන් වහන්සේ තනියම සිටිය දී, දොළොස් දෙනා, ඔහු සමග සිටි, උපමාව ගැන උන් වහන්සේගෙන් ප්රශ්න.
4:11 ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට,: "ඔයාට, එය ද දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්යය පිළිබඳ අභිරහස දැන ගැනීමට ලබා දී ඇති. නමුත් පිටත සිටින අයට, සියල්ල උපමා මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත:
4:12 'ඉතින් එතකොට, දුටු, ඔවුන් දැක ගත හැක, හා පිණිසත්; හා නඩු විභාගය, ඔවුන් සවන් හැක, හා තේරෙන්නේ; ඕනෑම අවස්ථාවක ඔවුන් පරිවර්තනය කළ හැක නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,, ඔවුන්ගේ පව් ඔවුන්ට සමාව දෙනු ලැබේ. ' "
4:13 ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට,: "මේ උපමාව ඔබට වැටහෙන්නේ නැද් ද? ඉතිං මොක ද, කොහොමද ඔබ කවර උපමාවක් වත් වටහා?
4:14 ඔහු වපුරයි කරන, වචනය වපුරයි.
4:15 දැන් මඟ සිටින අය වේ, වචනය වපුරනු එහිදී. ඔවුන් එය අසා, සාතන් ඉක්මනින් ඇවිත් වචනය පැහැර ගන්නේ, සිතෙහි වපුරන ලද.
4:16 හා සමානව, ගල් බිමෙහි වැපුරූ බීජය වූ අය වේ. මේ, ඔවුන් වචනය ඇසූ විට, ප්රීතියෙන් එය වහාම භාර.
4:17 නමුත් ඔවුන් තමන් කිසිදු මූල ඇති, හා ඒ නිසා ඔවුන් සීමිත කාලයක් සඳහා වන. ඒ වගේම ඊළඟ පීඩා හා හිංසා පීඩා වචනය නිසා පැන නගින විට, ඔවුන් ඉක්මනින් වැටී.
4:18 හා කටු අතරේ වැපුරූ සිටින අන් අය වේ. මෙම වචනය අසා සිටින අය,
4:19 නමුත් ලෞකික කාර්යයන්, හා ධනය වංචාව, සහ අනෙකුත් දේවල් ගැන ආශාවන් ඇතුලත් කරන්න සහ වචනය හුස්ම, එය පළතුරු තොරව ඵලදායී වේ.
4:20 හා සරු පස මත වැටුණු බීජ අයට තියෙනවා, වචනය අසා, එය පිළිගෙන සිටි; මෙම පල: තිස්, එකකින් සැට ගුණයක්, හා සමහර එකසිය. "
4:21 ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට,: “Would someone enter with a lamp in order to place it under a basket or under a bed? Would it not be placed upon a lampstand?
4:22 For there is nothing hidden that will not be revealed. Neither was anything done in secret, except that it may be made public.
4:23 If anyone has ears to hear, ඔහුට සවන් දෙන්න. "
4:24 ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට,: “Consider what you hear. With whatever measure you have measured out, it shall be measured back to you, and more shall be added to you.
4:25 ඇති තැනැත්තාට, to him it shall be given. And whoever has not, from him even what he has shall be taken away.”
4:26 එවිට ඔහු කතා: 'දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්යය මේ වගේ: මිනිසෙකු දේශය බීජ ප්රකාශ කිරීමට නම් එය වේ.
4:27 ඔහු නිදා ගන්නවා ඔහු මතු, දිවා රෑ. හා බීජ germinates හා වර්ධනය, ඔහු එය දන්නේ නැහැ නමුත්.
4:28 පොළොව පහසුවෙන් පල දරයි: පළමු බලාගාරය, පසුව කන්, කනට පූර්ණ ධාන්ය ඊළඟ.
4:29 සහ පළතුරු නිෂ්පාදනය කර ඇති විට, වහාම ඔහු වහා ම දෑකැත්ත යවනවා, අස්වැන්න පැමිණ තිබේ. '
4:30 එවිට ඔහු කතා: "අපි දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්යය කුමකට සමාන කළ යුතු දේ කිරීම? හෝ අප එය සංසන්දනය කළ යුත්තේ කුමක් උපමාව?
4:31 එය වන අබ ඇටයක් වගේ, එය පොළොවේ වපුරන කල පසු, පොළොවේ සිටින සියලු බීජ වඩා අඩු වේ.
4:32 එය පොළොවේ වපුරන කල විට, එය වර්ධනය වී සහ සියළුම ශාක වඩා වැඩි බවට පත් වෙයි, එය මහා ශාඛා නිෂ්පාදනය, එතරම් එසේ අහසේ කුරුල්ලන්ට එහි සෙවනැල්ල යට ජීවත් වීමට හැකි වේ. "
4:33 හා මෙවැනි උපමා සමග ඔහු ඔවුන්ට වචනය කතා, ඔවුන් අසා සිටියා තරම්.
4:34 නමුත් ඔහු උපමාවක් තොරව ඔවුන්ට කතා කළේ නැත. එහෙත්, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්, උන් වහන්සේ සිය ශ්රාවකයන්ට කතා සියල්ල පැහැදිලි.
4:35 එදින, සවස පැමිණ ඇති, ඔහු ඔවුන්ට මෙසේ, "අපි එගොඩට කරමු."
4:36 , සමූහයා නිෂ්ප්රභ, ඔවුන් උන් වහන්සේ ගෙන, ඔහු එක් බෝට්ටුවක බව එසේ, සහ අනෙකුත් බෝට්ටු ඔහු සමඟ සිටි.
4:37 හා විශාල සුළං කුණාටු ඇති, සහ තරංග බෝට්ටුව කට කඩා, බෝට්ටුව පිරී යන බව එසේ.
4:38 ඔහු ඔරුවේ දැඩි විය, කොට්ටයක් මත නිදාගෙන. ඔවුන් උන් වහන්සේ අවදි කරවා හා ඔහුට කතා කොට,, "ගුරු, එය අප විනාශ වන්න ළඟ බව ඔබ ඒවායින් වැඩක් නැත?"
4:39 හා නැඟී, ඔහු සුළඟ තරවටු, ඔහු මුහුදු පවසයි: "නිශ්ශබ්දතාව. stilled වෙන්න "කියා පැවසුවා. එවිට සුළඟ නැවතිණි. හා මහා ශාන්ත සිදු.
4:40 ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට,: "ඇයි ඔයා බය? ඔබ තවමත් විශ්වාසයක් නැති, කරන්න?"ඔවුන් මහත් බියෙන් වැලඳුණු. ඔවුන් එකිනෙකාට මෙසේ, "ඔබ මේ කවුද හිතන්නේ, සුළඟ සහ මුහුද යන දෙකම ඔහුට කීකරු බව?"