ch 11 මතෙව්

මතෙව් 11

11:1 එය එසේ සිදු, ජේසුස් වහන්සේ සිය ශ්රාවකයන් දොළොස් දෙනා උපදෙස් අවසන් වූ විට, ඔහු ඉගැන්වීම සඳහා එතැනින් ගොස් ඔවුන්ගේ නගර දේශනා කරන්න.
11:2 Now when John had heard, in prison, about the works of Christ, sending two of his disciples, ඔහු කතා කොට,,
11:3 "ඔබ එන්න සිටින ඔහු ද, or should we expect another?"
11:4 ජේසුස් වහන්සේ, ප්රතිචාර, ඔවුන්ට කතා කොට,: "ඔබ ඇසූ දුටු දේ ගොස් ජෝන් වාර්තා.
11:5 The blind see, කොරුන් ඇවිදින, මෙම ලාදුරු රෝගීන් පවිත්ර කරනු ලැබේ, බිහිරන්ට ඇසෙනු, නැවත මළවුන්ගෙන් නැගීම, දුප්පත් එවැන්ජලිස්තවරුය ඇත.
11:6 And blessed is he who has found no offense in me.”
11:7 ඉන්පසු, after they departed, Jesus began to speak to the crowds about John: “What did you go out to the desert to see? A reed shaken by the wind?
11:8 So what did you go out to see? A man in soft garments? '' මෙන්න, those who are clothed in soft garments are in the houses of kings.
11:9 Then what did you go out to see? A prophet? ඔව්, මම ඔයාට කියනවා, and more than a prophet.
11:10 For this is he, of whom it is written: '' 'මෙන්න, මම ඔබේ මුහුණ පෙර මාගේ දූතයා යැවීමට, who shall prepare your way before you.’
11:11 ආමෙන් මම ඔබට කියමි, ස්ත්රීන්ගෙන් උපන් අය අතරෙන්, ස්නාවක ජොහන් වඩා උතුම් කෙනෙක් නැහැ මතුව ඇති. එහෙත් ස්වර්ග රාජ්යයෙහි ඉතා ම අවම වශයෙන් ඔහු වඩා උතුම් ය.
11:12 නමුත් යොහන් දින සිට බැප්ටිස්ට්, මේ වන තුරු පවා, ස්වර්ග රාජ්යය ප්රචණ්ඩත්වය විඳදරාගන්නා, හා ප්රචණ්ඩ දුරින් එය රැගෙන.
11:13 සියලු දිවැසිවරයන් හා අනාවැකි නීතියට, ජෝන් තෙක් පවා.
11:14 නම් හා ඔබ විසින් එය පිළිගැනීමට කැමති නම්, ඔහු එලියා ය, වඩින්ට සිටින තැනැන්.
11:15 සවන් ඇත්තෝ සවන් දෙත් ඇති තැනැත්තාට, ඔහුට සවන් දෙන්න.
11:16 එහෙත්, මේ පරම්පරාව මම සමාන ය දේ? එය වෙළඳපොළක ඉඳගෙන දරුවන් වගේ,
11:17 කවුද, ඔවුන්ගේ සහයකයන් හඬගසමින්, කියන්න: 'අපි ඔබ වෙනුවෙන් සංගීතය වාදනය, ඔබ නැටුවේ නැහැ. අපි විලාප, ඔබ ශෝක කළේ නැත. ''
11:18 ජෝන් වත් කමින් හෝ පානීය පැමිණි සඳහා; ඔවුන් කියන්නේ, 'ඔහු දුෂ්ටාත්මාවේශ ඇත.' '
11:19 මනුෂ්ය පුත්රයා කමින් බොමින් පැමිණි; ඔවුන් කියන්නේ, '' 'මෙන්න, නගරයට දැනෙන්නට විය අනුභව සහ වයින් පානය කරන කෙනෙක්, බදු එකතු කරන්නන් හා පව්කාරයන් මිතුරියක්. 'එහෙත් ප්රඥාව ඇගේ පුත්රයන් විසින් යුක්ති යුක්ත වේ. "
11:20 එවිට ඔහු තම හාස්කම් බොහෝ ඉටු කරන ලද නගර තරවටු කරන්න පටන්, ඔවුන් තවමත් පසුතැවිලි ලැබී තිබුණේ නැත.
11:21 "ඔබට වන විපතක මහත, කොරාශීනය! ඔබට වන විපතක මහත, බෙත්සයිදා! ඔබ තුළ කළ බව හාස්කම් තීර් හා සීදොන්හි කළා නම් සඳහා, ඔවුන් haircloth සහ අළු බොහෝ කලකට පෙර පසුතැවී සිත් හරවා ගැනීමට ඔවුන්ට ඉඩ.
11:22 එහෙත් සැබෑ, මම ඔබට කියමි, තීර්හි හා සීදොන්හි ඔබට වඩා සමාව දෙනු ලැබේ, දේව විනිශ්චය දවසේ දී.
11:23 එතකොට ඔයා, කපර්ණවුමට, ඔබ ස්වර්ගයට සියලු ආකාරයෙන් උසස් කරනු ඇත? ඔබ නිරයට සියලු ආකාරයෙන් බැස යුතු ය. ඔබ තුළ කළ බව හාස්කම් සොදොම් සිදු කර තිබුණා නම් සඳහා, සමහර විට එය රැඳී සිටිනු ඇත, පවා අද දක්වා.
11:24 එහෙත් සැබෑ, මම ඔබට කියමි, සොදොම් දේශය ඔබට වඩා සමාව යුතු බවට, දේව විනිශ්චය දවසේ දී. "
11:25 ඒ මොහොතේ, යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින් මෙසේ පැවසීය: "මම ඔබ පිළිගැනීමට, පියා, ස්වර්ගයටත් පොළොවටත් ස්වාමීන් වන, ඔබ නැණවත්, විචක්ෂණශීලී මේ කාරණා සඟවා නිසා, හා කුඩා දරුවන් ඔවුන් අනාවරණය වී ඇත.
11:26 ඔව්, පියා, මේ සඳහා ඔබට පෙර ප්රසන්න විය.
11:27 මාගේ පියාණන් වහන්සේ සියල්ල මට භාර කර ඇත. කිසිවෙක් පියාණන් වහන්සේ හැර පුත්රයාණන් නොහඳුනති, කිසිවෙකුට පුත්රයා හැර පියාණන් දන්නේ, හා පුත්රයා වහන්සේ එළිදරව් කිරීමට කැමති අය කා.
11:28 මා වෙත එන්න, සියල්ල ඔබ කරන කම්කරු හා මත පටවා ඇති බවත්, මම ඔබට සහනය දෙමි.
11:29 මාගේ වියගහ ඔබ පිටට ගෙන, මගෙන් ඉගෙනගන්න, මම නිහතමානී හා සිත මම නිහතමානීව සතුටු වෙමි සඳහා; එවිට ඔබේ ජීවිතවලට සැනසීමක් යුතු ය.
11:30 මාගේ වියගහ මිහිරි වන අතර මාගේ බර ද සැහැල්ලු ය. "