ch 2 මතෙව්

මතෙව් 2

2:1 ඉතිං මොක ද, යේසුස් ජුදා බෙත්ලෙහෙමේ උපත කර ඇති විට, හෙරොද් රජ දින තුළ, පුදුමයකි, නැගෙනහිර සිට දෑවුරුදු වයස් ජෙරුසලමට පැමිණි,
2:2 කියමින්: "ඔහු කොහේ ජුදෙව්වරුන්ගේ රජු උපත ලැබූ? අපි එතුමාණන්ගේ තාරකාව පෙරදිග දී දැක ඇති කිරීම සඳහා, අපි ඔහු අපේ තාත්තා පැමිණ ඇත. "
2:3 හෙරොද් රජ, එය ඇසූ, කලබල විය, ඔහු සමඟ මුළු යෙරුසලමේ.
2:4 එවිට පූජකයෝ, සියලු නායකයන් එකට රැස්, සහ එහි ජීවත් වන ජනතාවගේ ජන විනයධරයෝ, ඔහු ක්රිස්තුස් උපත ලබන බවත් එහිදී ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා.
2:5 ඔව්හු උන් වහන්සේ කතා කොට,: "ජුදයේ බෙත්ලෙහෙමෙහි දී. එසේ නම් එය දිවැසිවරයා විසින් ලියන කර ඇත:
2:6 'සහ ඔබ, බෙත්ලෙහෙමේ, ජුදා දේශය, ජුදා නායකයන් අතර අවම වශයෙන් ඒවා නො වේ. සිට ඔබ මාගේ ඉශ්රායෙල් සෙනඟට මඟ පෙන්වීම් ය කරන පාලකයා පිටතට යා යුතු ය. ' "
2:7 එවිට හෙරොද්, නිශ්ශබ්දව දෑවුරුදු වයස් ඉල්ලා, ඉතා උනන්දුවෙන් තරු ඔවුන්ට දර්ශනය වූ විට කාලය ඔවුන්ගෙන් ඉගෙන.
2:8 බෙත්ලෙහෙමට ඔවුන් යැවීම, ඔහු කිව්වා: "ඔබ ගොස් උනන්දුවෙන් දරුවා පිළිබඳ ප්රශ්න ඇසීමට. ඔබ ඔහුව සොයාගත් පසු, නැවත මට වාර්තාව, ඒ නිසා මම, ද, පැමිණ ඔහු අපේ තාත්තා කළ හැක. "
2:9 ඔවුන් රජ ඇසූ විට, ඔවුන් යන්න ගියා. එවිට, පෙරදිග දී ඔවුන් දුටු තාරකාව ඔවුන්ට පෙරටුවෙන් ගියේ, තුරු පවා, පැමිණෙන, එය දරුවා සිටි තැනට ඉහළින් නැවතී.
2:10 ඉන්පසු, තරු දැක, ඔවුන් ඉතා මහත් ප්රීතියක් විසින් සතුටු කර ඇත.
2:11 හා නිවසේ ඇතුල්, ඔහුගේ මව වූ මරියා සමඟ පිරිමි ළමයා සොයා. ඉතිං මොක ද, පහත වැටෙන වැහැරී, ඔවුන් උන් වහන්සේ ගෙවිලියක්. හා ඔවුන්ගේ වස්තු විවෘත, ඔවුන් උන් වහන්සේ තෑගි ඉදිරිපත්: රන්, තුවරලා, සුවඳ ලාටු සහ සුවඳ.
2:12 හා නින්ද ප්රතිචාර ලැබී කිරීමෙන් ඔවුන්, හෙරොද් වෙත ආපසු නොයන, ඔවුන් තමන්ගේ කලාපයේ තවත් මාර්ගයක් විසින් ආපසු ගොස්.
2:13 ඔවුන් එතැනින් පිටත්ව ගිය පසු, පුදුමයකි, සමිඳාණන් වහන්සේගේ දූතයා ජෝසෙප්ට නින්ද පෙනී, කියමින්: "නැඟිටින්න, හා පිරිමි ළමයෙකු සහ ඔහුගේ මෑණියන් ද රැගෙන, ඊජිප්තුවට පලා. මම ඔබට කියමි තෙක් එහි රැඳී. එය හෙරොද් ඔහු විනාශ කිරීමට දරුවා පතන බව සිදු වනු ඇත "කියායි.
2:14 හා නැඟිට, ඔහු රාත්රිය වන විට පිරිමි ළමයෙකු සහ ඔහුගේ මෑණියන් ද රැගෙන, හා ඊජිප්තුවේ ගියේය.
2:15 ඔහු එහි සිටියේ ය, හෙරොද්ගේ මරණය දක්වා, දිවැසිවරයා වහන්සේ විසින් කියන ලද මේ දේ ඉටු කිරීම සඳහා, කියමින්: "මිසරයෙන්, මම මගේ පුතා කැඳවා. "
2:16 එවිට හෙරොද්, ඔහු Magi රැුවටිය කර ඇති බව ද දැක, දැඩි ලෙස කෝපයට පත්ව සිටි. ඒ නිසා ඔහු බෙත්ලෙහෙමේ සිටි පිරිමි ළමුන් සියලු ඝාතනය කිරීමට යවන, සහ එහි සියලු දේශසීමා තුළ, වයස සහ යටතේ වසර දෙකක්, ඔහු Magi ප්රශ්න කිරීම මගින් උගත් තිබූ කාලයට අනුව.
2:17 එවිට දිවැසිවර ජෙරමියා ඉටු විය හරහා දේ කියන ලද, කියමින්:
2:18 "හඬක් රාමාහි අසා ඇත, මහා හඬමින් හා වැලපීමේ: රාකෙල් ඇගේ පුත්රයන් අඬමින්. ඇය අස්වැසූ කිරීමට කැමැති වූයේ නැහැ, ඔවුන් නැති නිසා. "
2:19 ඉන්පසු, හෙරොද් අභාවප්රාප්ත වූ විට, පුදුමයකි, සමිඳාණන් වහන්සේගේ දූතයා ඊජිප්තු යෝසෙප්ට නින්ද පෙනී,
2:20 කියමින්: "නැඟිටින්න, හා පිරිමි ළමයෙකු සහ ඔහුගේ මෑණියන් ද රැගෙන, ඉශ්රායෙල් දේශයට යන්න. දරුවාගේ ජීවිතය සොයමින් සිටි අය සඳහා පහව ගොස් ඇත. "
2:21 හා නැඟී, ඔහු පිරිමි ළමයෙකු සහ ඔහුගේ මෑණියන් ද රැගෙන, ඔහු ඉශ්රායෙල් දේශයට ගොස්.
2:22 ඉන්පසු, Archelaus සිය පිය වූ හෙරොද් වෙනුවට ජුදා රජකම් කළ විභාගයට, ඔහු එහි යන්න බිය විය. හා නින්ද අනතුරු අඟවා, උන් වහන්සේ ගලීලයේ කොටස් ගියේය.
2:23 හා පැමිණෙන, ඔහු නාසරෙත්හි යන නමින් නම් කර තිබූ නගරයේ ජීවත්, ද, දිවැසිවරයන් මඟින් කියන ලද දෙය ඉටු කිරීම සඳහා: "ඔහු නාසරෙත් නුවරින් පැමිණි කැඳවනු කරන්නෙමි."