ch 22 මතෙව්

මතෙව් 22

22:1 හා ප්රතිචාර, ජේසුස් වහන්සේ යළිත් ඔවුන්ට තවදුරටත් උපමා මඟින් කතා, කියමින්:
22:2 "ස්වර්ග රාජ්යය රජ වූ මිනිසෙකුට සමාන, ඔහුගේ පුත්රයා සඳහා මංගල උත්සවය කරන.
22:3 ඔහු විවාහ ආරාධනා ලැබූ අය කැඳවීමට තම සේවකයන් යවා. එහෙත්, ඔව්හු එන්න අකමැති වූ.
22:4 නැවත, ඔහු වෙන දාසයන් යවා, කියමින්, 'මේ ආරාධනා කියන්න: '' මෙන්න, මම මගේ කෑම වේලක් පිළියෙල කර තිබෙනවා. මගේ ගොනුන් හා fatlings ඝාතනය කර ඇති, සියලු සූදානම්. විවාහ එන්න. ''
22:5 නමුත් ඔවුන් මෙම නොසලකා ඔවුන් යන්න ගියා: තම රටේ වතු, සහ ඔහුගේ ව්යාපාර තවත්.
22:6 එහෙත් සැබෑ, සෙස්සෝ ඔහුගේ දාසයන් අල්ලා,, පිලිකුලෙන් ප්රතිකාර ගැනීමෙන්, ඔවුන් මරා.
22:7 නමුත්, රජතුමා ඒ අසා, ඔහු කෝප වී. සහ ඔහුගේ හමුදාව පිටත්, ඔහු ඒ මිනීමරුවන් විනාශ, ඔහු ඔවුන්ගේ නුවර ගිනිබත්.
22:8 එවිට ඔහු තම දාසයන්ට කතා කොට, ': 'මෙම විවාහ, ඇත්ත වශයෙන්ම, සකස් කර ඇති බව. නමුත් ආරාධනා කළ අය සුදුසු නො විය.
22:9 එබැවින්, ක්රම යෑමට, ඔබ විවාහ වෙන්න ඔබට පුළුවන් ඕනෑම කෙනෙක් සිටිනවා. ''
22:10 හා ඔහුගේ සේවකයන්, ක්රම බවට පිටත්වන්නේ, ඔවුන් හමු වූ සියල්ලන් රැස්, යහපත් අයහපත්, සහ විවාහ මංගල ක් සබැදී පිරී ගියේ ය.
22:11 එවිට, රජතුමා අමුත්තන් බැලීමට ඇතුළු. ඔහු එහි යම් මිනිසෙකු විවාහ ඇඟලුම් සැරසී නොවේ සිටි දුටු.
22:12 ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය, 'මිත්රය, ඔබ මංගල උත්සවයකට ඇඟලුම් තොරව මෙහි ඇතුළු වී තිබේ එය ආකාරය වේ?'එහෙත් ඔහු dumbstruck විය.
22:13 එවිට රජ ඇමතිවරු කී: 'ඔහුගේ අත් පා බැඳ, ඔහු පිටත අන්ධකාරයෙහි හෙළනු, එහි දී විලාප ද දත්මිටි කෑම ද වන්නේ ය එහිදී.
22:14 බොහෝ ලෙස හැඳින්වේ සඳහා, නමුත් තෝරාගත් කිහිපයක්. ' "
22:15 එවිට පරිසිවරු, එළියට යනවා, took counsel as to how they might entrap him in speech.
22:16 And they sent their disciples to him, with the Herodians, කියමින්: "ගුරු, we know that you are truthful, and that you teach the way of God in truth, and that the influence of others is nothing to you. For you do not consider the reputation of men.
22:17 එබැවින්, tell us, how does it seem to you? Is it lawful to pay the census tax to Caesar, නැත්ද?"
22:18 එහෙත්, ජේසුස් වහන්සේ, knowing their wickedness, පවසයි: "ඇයි ඔබ මා පරීක්ෂා කරන්නේ, ඔබ කෛරාටිකයන්?
22:19 Show me the coin of the census tax.” And they offered him a denarius.
22:20 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට,, “Whose image is this, and whose inscription?"
22:21 ඔවුන් උන් වහන්සේ කතා කොට,, “Caesar’s.” Then he said to them, “Then render to Caesar what is of Caesar; and to God what is of God.”
22:22 මෙම විභාගයට, ඔවුන් කල්පනා. And having left him behind, ඔවුන් යන්න ගියා.
22:23 ඒ දවසේ දී, the Sadducees, who say there is to be no resurrection, ඔහු වෙතට ළඟා. ඔව්හු උන් වහන්සේ ප්රශ්න,
22:24 කියමින්: "ගුරු, මෝසෙස් කී: If anyone will have died, having no son, his brother shall marry his wife, and he shall raise up offspring to his brother.
22:25 Now there were seven brothers with us. And the first, having taken a wife, මිය. And having no offspring, he left his wife to his brother:
22:26 similarly with the second, හා තෙවන, even to the seventh.
22:27 සියලු පසුගිය, the woman also passed away.
22:28 , පුනරුජ්ජීවනයේ දී, එවකට, whose wife of the seven will she be? For they all had her.”
22:29 But Jesus responded to them by saying: “You have gone astray by knowing neither the Scriptures, දෙවියන් වහන්සේගේ හෝ බලය.
22:30 For in the resurrection, ඔවුන් වත් විවාහ යුතු, හෝ විවාහ වීමක් හෝ නැති දිය. වෙනුවට, they shall be like the Angels of God in heaven.
22:31 But concerning the resurrection of the dead, have you not read what was spoken by God, ඔබට කියන්නේ:
22:32 'මම ආබ්රහම්ගේ දෙවියන් වහන්සේ මම වෙමි, හා ඊසාක්ගේ දෙවියන් වහන්සේ, ජාකොබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේ?’ He is not the God of the dead, but of the living.”
22:33 And when the crowds heard this, they wondered at his doctrine.
22:34 එහෙත් පරිසිවරු, ඔහු සද්දුසිවරුන් නිහඬ විය හේතු වූ බව ආරංචි, එකක් ලෙස එකට එක්.
22:35 ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙක්, නීතිය වෛද්යවරයකු, ඔහු ප්රශ්න, ඔහු පරීක්ෂා කිරීමට:
22:36 "ගුරු, නීතිය තුළ මහා ආඥාව වන වන?"
22:37 ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට,: " 'ඔබ, ඔබේ මුළු සිතින් ඔබේ දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේට ප්රේම කරන්න, ද නුඹේ මුළු ආත්මයෙන් ද නුඹේ මුළු බුද්ධියෙන්.
22:38 මෙය උතුම්ම සහ පළමුවෙනි ආඥාව එයයි.
22:39 නමුත් දෙවන එය සමාන වේ: 'ඔබට මෙන් ඔබේ අසල්වැසියාට ප්රේම කරන්න.'
22:40 සමස්ත නීතිය රඳා පවතී මේ ආඥා දෙක මත, ද දිවැසිවරයන්. "
22:41 ඉන්පසු, when the Pharisees were gathered together, Jesus questioned them,
22:42 කියමින්: “What do you think about the Christ? Whose son is he?"ඔවුන් ඔහුට කතා කොට,, “David’s.”
22:43 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-: “Then how can David, in the Spirit, call him Lord, කියමින්:
22:44 'සමිඳාණන් වහන්සේ මාගේ සමිඳාණන් වහන්සේට කතා කොට,': මා දකුණු පස අසුන් ගන්න, until I make your enemies your footstool?'
22:45 එබැවින්, if David calls him Lord, how can he be his son?"
22:46 And no one was able to respond to him a word. And neither did anyone dare, from that day forward, to question him.