ch 25 මතෙව්

මතෙව් 25

25:1 "එවිට, ස්වර්ග රාජ්යය අවිවාහක තරුණියන් දහදෙනෙකුට වගේ වේවි, කවුද, සිය පහන් ගෙන, මනාලයා සහ මනාලිය හමුවීමට ගියා.
25:2 එහෙත්, ඔවුන් පස් මෝඩ විය, පස් දූරදර්ශී විය.
25:3 මෝඩ පහ සඳහා, සිය පහන් ආ බවට, ඔවුන් සමඟ තෙල් ගත්තේ නැහැ.
25:4 එහෙත් සැබෑ, විචක්ෂණශීලී අය තෙල් ගෙනා, ඔවුන්ගේ කූඩ, පහන් සමග.
25:5 මනාලයා ප්රමාද වූ බැවින්, ඔවුන් සියලු නිදාගත්, ඔවුන් නිදා.
25:6 එහෙත්, මධ්යම රාත්රියේදී, ඇඩුවා පිටතට ගොස්: '' 'මෙන්න, මනාලයා පැමිණෙන වේ. ඔහුව හමු වීමට යන්න. ''
25:7 එවිට ඒ සියලු තරුණියන් නැඟිට තම පහන් දැමිනි.
25:8 නමුත් අඥාන අය ප්රඥාවන්ත මෙසේ, 'ඔබේ තෙල් අප වෙත ලබා දෙන්න, අපේ පහන් නිවා වෙමින් සඳහා. '
25:9 කියමින් ප්රතිචාර විචක්ෂණශීලී, 'සමහර විට අහර එහි අපට හා ඔබ වෙනුවෙන් ඇති තරම් විය හැකිය, ඔබ වෙළෙන්දන් වෙත ගොස් ඔබ ම මිල දී ගන්න කිරීම සඳහා එය හොඳ වනු ඇත. '
25:10 එහෙත් ඔවුන් එය මිලදී ගැනීමට යන්නේ අතර, මනාලයා පැමිණ. හා සකස් කළ අය විවාහ ඔහු සමඟ ඇතුළු, දොර වසා දමා.
25:11 එහෙත් සැබෑ, ඉතා අවසානයේ දී, ඉතිරි කන්යාවන් ද පැමිණ, කියමින්, 'සමිඳාණන්, සමිඳාණන්, අපට විවෘත කර ගන්න. ''
25:12 එහෙත්, ඔහු මෙසේ ප්රතිචාර, 'ආමෙන් මම ඔබට කියමි, මම ඔබව දන්නේ නෑ.'
25:13 ඒ නිසා ඔබ සුපරීක්ෂාකාරී විය යුතුය, ඔබ දිනක් හෝ පැය දන්නේ නැති නිසා.
25:14 එය දිගු ගමනක් මත තැබීම මිනිසෙකුට සමාන ය, තමන්ගේ සේවකයන් කැඳවා, ඔවුන්ට තම භාණ්ඩ ලබා.
25:15 හා එක් කිරීමට ඔහු තලෙන්ත පහක් දුන්නා, හා තවත් දෙදෙනෙකු, තවත් ඔහු ලබා දුන් උඩපන්දුව, ඔහුගේ ම හැකියාව අනුව එක් එක්. වහාම, ඔහු පිටත්ව.
25:16 එවිට ඔහු සිටින පිටතට ගොස් තලෙන්ත පහ ලැබූ, ඔහු මෙම භාවිතය සිදු, ඔහු තවත් පස් ලබා.
25:17 හා සමානව, දෙකක් තවත් දෙකක් ජයග්රහනය ලැබූ ඔහු.
25:18 එහෙත්, ඔහු එක් ලැබූ, එළියට යනවා, පොළොව හාරා, ඔහු තම ස්වාමියාගේ මුදල් සඟවා.
25:19 එහෙත් සැබෑ, දිගු කලකට පසු, ඒ දාසයෝ ස්වාමියා ආපසු ඔහු ඔවුන් සමඟ ගණන් හිලව්.
25:20 ඔහු ළඟට තලෙන්ත පහ ලැබූ විට, ඔහු තවත් තලෙන්ත පහක් ගෙනැවිත්, කියමින්: 'සමිඳාණන්, ඔබ මට තලෙන්ත පහක් පවත්වන. '' මෙන්න, මම තවත් පස් දෙනා විසින් එය වැඩි වී ඇත. ''
25:21 ඔහුගේ ස්වාමියා ඔහුට කතා කොට, ': 'හොඳට කලා, යහපත්, විශ්වාසවන්ත සේවකයා. ඔබ ස්වල්පයක් ගැන විශ්වාසී වූ බැවින්, මම බොහෝ දේ කෙරෙහි ඔබ පත් කරනු ඇත. ඔබේ ස්වාමියාගේ සොම්නස් බවට ඇතුල් කරන්න. ''
25:22 එවිට ඔහු සිටින ළඟට ද තලෙන්ත දෙක ලැබූ, ඔහු සඳහන් කරයි: 'සමිඳාණන්, ඔබ මට තලෙන්ත දෙකක් භාර. '' මෙන්න, මම තවත් දෙකක් ලබා තිබෙනවා. ''
25:23 ඔහුගේ ස්වාමියා ඔහුට කතා කොට, ': 'හොඳට කලා, යහපත්, විශ්වාසවන්ත සේවකයා. ඔබ ස්වල්පයක් ගැන විශ්වාසී වූ බැවින්, මම බොහෝ දේ කෙරෙහි ඔබ පත් කරනු ඇත. ඔබේ ස්වාමියාගේ සොම්නස් බවට ඇතුල් කරන්න. ''
25:24 එවිට ඔහු එක් දක්ෂතා ලැබූ, ළඟා, පවසයි: 'සමිඳාණන්, මම ඔබ විසින් දෘඪ මිනිසා බව මම දන්නවා. ඔබ වැපුරූ නැත ඔබ කොහෙද නෙලා, ඔබ විසිරී නැත රැස් කරගන්න.
25:25 ඉතිං මොක ද, බිය, මම පිටතට ගොස් පොළොව ඔබේ දක්ෂතා සඟවා. '' මෙන්න, ඔබ සතු දේ 'කියා කිව්වා.
25:26 එහෙත්, ඔහුගේ ස්වාමියා ප්රතිචාර ඔහුට කතා කොට, ': 'ඔබ නරක හා කම්මැලි සේවකයා! ඔබ මා නොවපුළ කොහෙද මම නෙලා බව දැන, මම විසිරී නැත රැස් කරගන්න.
25:27 එබැවින්, ඔබ බැංකුකරුවන් සමඟ මගේ මුදල් තැන්පත් කර තිබිය යුතුය, ඊළගට, මගේ පැමිණීම දී, අවම වශයෙන් මම පොලී සමඟ මගේ දේ ලැබී ඇත.
25:28 ඉතිං මොක ද, ඔහුගෙන් දක්ෂතා ගෙන එය තලෙන්ත දහයක් ඇති තැනැත්තාට දෙන්න.
25:29 ඇති කර ගැනීමට සෑම, වැඩි දෙනු ලැබේ, ඔහු මහත් තිබිය යුතු ය. එහෙත්, ඔහු වෙතින් ඇත නැති, ඔහු ඇති බව පෙනී දේ පවා, ඉවතට ගත යුතු ය.
25:30 හා පිටත අන්ධකාරයෙහි ඒවාද සේවකයා ප්රකාශ, එහිදී එහි දී විලාප ද දත්මිටි කෑම ද වන්නේ. වනු ඇත '
25:31 එහෙත්, මනුෂ්ය පුත්රයා තම තේජස පැමිණ ඇති ඇත විට, සියලු ඔහු සමඟ දේවදූතයන්, පසුව ඔහු රාජෝත්තමයාණන් අසුන මත වාඩි ඇත.
25:32 එවිට සියලු ජාතීන් ඔහු ඉදිරියට රැස් කළ යුතු ය. ඔහු එකිනෙකාට ඔවුන් වෙන් කොට, එඬේරෙකු එළුවන්ගෙන් බැටළුවන් වෙන් කරන්නා සේ.
25:33 ඔහු දුම්රිය ස්ථානය බැටළුවන් ය, ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔහුගේ දකුණු, නමුත් ඔහුගේ වම් පැත්තේ එළුවන්.
25:34 එවිට රජ්ජුරුවන් වහන්සේ සිය දකුණු වනු ඇත අයට කිව යුතු ය: 'එන්න, ඔබ මාගේ පියාණන් ආශීර්වාද. රාජ්යය, ලෝකයේ මුල සිට ම ඔබට සූදානම් උරුම.
25:35 මම සාගිනි සඳහා, ඔබ කන්න මට දුන්; මම පිපාසයෙන් සිටි, ඔබ පානය කිරීමට මට දුන්; මම අමුත්තෙක්, ඔබ මට දී ගෙන;
25:36 නිරුවත්, ඔබ මට ආවරණය; ලෙඩ, + ඔබ මාව බලන්න ආවා; මම හිරේ ඉන්න, ඔබ මා වෙත පැමිණියේ ය. ''
25:37 එවිට පමණක් ඔහු පිළිතුරු දෙනු ඇත, කියමින්: 'සමිඳාණන්, අපි ඔබට බඩගිනි බලන්න ඇති විට, ඔබ පෝෂණය; පිපාසය, ඔබ පානය ලබා?
25:38 අපි ඔබට ආගන්තුක දැක ඇති විට, හා ඔබ ගෙන? හෝ පියවි, ඔබ ආවරණය?
25:39 නැතිනම් අපි ඔබ ලෙඩ දැක්කද විට, ව හෝ හිරගෙදර හෝ, ඔබ සංචාරය?'
25:40 හා ප්රතිචාර, රජු ඔවුන්ට කිව යුතු ය, 'ආමෙන් මම ඔබට කියමි, ඔබ මේ එක් සඳහා කෙළේ සෑම අවස්ථාවකදීම, මගේ සහෝදරයන් වන අවම වශයෙන්, ඔබ එය මට කළා. ''
25:41 එවිට ඔහු ද කිව යුතු ය, ඔහුගේ වම් මත වනු ඇත අයට: 'මා වෙතින් පිටත්, ඔබ සරල අය, තිබෙන සදාතන ගින්නට, සාතන් හා ඔහුගේ දූතයෝ සඳහා සකස් කර තිබූ.
25:42 මම සාගිනි සඳහා, ඔබ අනුභව කරන්න මට දුන්නේ නැහැ; මම පිපාසයෙන් සිටි, ඔබ පානය කිරීමට මට දුන්නේ නැහැ;
25:43 මම අමුත්තෙක් ඔබ මට දී ගත්තේ නැහැ; නිරුවත්, ඔබ මට කතාවක් නැත; රෝගීන් හා බන්ධනාගාර, ඔබ මට අඩවියට නැත. ''
25:44 එවිට ඔවුන් ද ඔහුට පිළිතුරු ඇත, කියමින්: 'සමිඳාණන්, අපි ඔබට බඩගිනි දැක්කද විට, හෝ පිපාසා වී, වී හෝ ආගන්තුක, හෝ පියවි, හෝ අසනීප, ව හෝ හිරගෙදර හෝ, ඔබ සේවය නෑ?'
25:45 එවිට ඔහු මෙසේ ඔවුන්ට ප්රතිචාර ය: 'ආමෙන් මම ඔබට කියමි, ඔබ මේ අවම වශයෙන් එක් කිරීමට එය කළේ නැහැ සෑම අවස්ථාවකදීම, ඔබ මට ඒක කරන්න දුන්නේ නැහැ. ''
25:46 සහ මෙම සදාකාලික දඬුවමක් යන්න ය, නමුත් සදාකාල ජීවනය යා යුතු ය. "