ch 7 මතෙව්

මතෙව් 7

7:1 "විනිශ්චය කරන්න එපා, ඔබ විනිශ්චය කරනු ලබන්නේ නැහැ පිණිස.
7:2 ඔබ විනිශ්චය ඕනෑම විනිශ්චය සමග සඳහා, එසේ ඔබ විනිශ්චය කළ යුතු ය; කුමන හෝ පියවරක් ඔබ මැන, ඒ නිසා නැවත ඔබ වෙත මැනිය යුතු.
7:3 ඔබ කොහොමද ඔබේ සහෝදරයාගේ ඇසේ ඇති කල්ලි බලන්න පුළුවන්, ඔබේ ම ඇසේ ඇති මණ්ඩලය දකින්නේ නැහැ?
7:4 හෝ ඔබ ඔබේ සහෝදරයා කිව හැක්කේ කෙසේද, 'ඔබේ ඇසේ තිබෙන කල්ලි බලමු,'අතර, පුදුමයකි, පාලක මණ්ඩල ඔබේ ම ඇසේ වේ?
7:5 කෛරාටික, පළමු කොට ඔබේ ම ඇසින් සිට මණ්ඩලය ඉවත්, එවිට සහෝදරයාගේ ඇසෙන් කල්ලි ඉවත් කිරීමට පැහැදිලිවම ප්රමාණවත් කියලා ඇත.
7:6 ශුද්ධ දේ බල්ලන්ට නොදෙන්න, හා ඌරන් ඉදිරියෙහි මුතු නොදමන්න, සමහර විට ඔවුන් තම පාද යට පාගා හැක නිෂ්ඵල නොවන පිණිස,, ඊළගට, හැරෙමින්, ඔවුන් ඔබ වෙන් ඉරා හැක.
7:7 අසන්න, එවිට ඔබට දෙනු ලැබේ. සොයන්න, ඔබට සම්බ ය. තට්ටු, එවිට ඔබට විවෘත කර කළ යුතු ය.
7:8 අසයි කරන සියලු දෙනා සඳහා, ලැබෙන; යමෙක් උත්සාහ, මෙවැනි උල්කාෂ්ම; හා තට්ටු කරන ඕනෑම කෙනෙකුට, එය විවෘත කරනු.
7:9 කවර මනුෂ්යයෙක් හෝ, ඔබ අතර ඇති, කවුද, තමාගේ පුත්රයා පාන් සඳහා ඔහු ඉල්ලා සිටියා නම්, ඔහුට ගල් ලබා ඇත;
7:10 හෝ ඔහු මාළු සඳහා ඔහු ඉල්ලා සිටියා නම්, සර්පයෙකු ලබා ඇත?
7:11 එබැවින්, ඔබ නම්, නපුරු ඔබ වුවත්, ඔබේ පුත්රයන් හොඳ තෑගි දෙන්නේ කෙසේද කියා ඔබ දන්නවා, ඔබේ පියාණන් ඊටත් වඩා, ස්වර්ගයෙහි සිටින, වහන්සේ තමන්ගෙන් ඉල්ලන්නන්ට යහපත් දේ දෙන්න?
7:12 එබැවින්, අනුන් ඔබට කරනවාට ඔබ බව කැමති කුමන දේවල්, ඔවුන්ට ද එසේ. මේ සඳහා නීතිය හා දිවැසිවරුන් වේ.
7:13 පටු දොරටුවෙන් ඇතුල්. පුළුල් කිරීම සඳහා යන දොරටුව, හා පුළුල් මාර්ගය වන්නේ, වන විනාශයට මඟ පෙන්වන, හා තවත් බොහෝ එහි එය හරහා ඇතුළු වන්නෝ වේ.
7:14 දොරටුව පටු ය, හා මඟ ආකාරය සෘජු, වන ජීවනයට, එය සොයාගන්නෝ ඇත කිහිපයක්!
7:15 බොරු දිවැසිවරයන්ගෙන් පරෙස්සම් වන්න, බැටළු ඇඳුම් ඔබ වෙත පැමිණෙන, නමුත් අතුලතින් ඇතුළතින් රෞද්ර වෘකයෝ ය.
7:16 ඔබ ඔවුන්ගේ පලවලින් ඔවුන් දැනගනු ඇත. මිදි කටු රැස් කළ හැකි, ගොකටුවලින් අත්තික්කා?
7:17 එබැවින්, හොඳ ගස හොඳ පල දරයි, හා නරක ගසක් නරක පල.
7:18 හොඳ ගසේ නරක පල නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකි නොවේ, හා නරක ගසක් හොඳ පල කිරීමට හැකි නොවේ.
7:19 හොඳ පල නොදරන සියලු ගස් කපා ගින්නට දමනු ඇත.
7:20 එබැවින්, ඔවුන්ගේ පලවලින් නුඹලා ඔවුන් හැඳින ගන්නහු ය.
7:21 සියලුම මට කියන, 'සමිඳාණන්, සමිඳාණන්,'ස්වර්ග රාජ්යයට ඇතුල් වනු ඇත. එහෙත්, යමෙක් මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉටු කරන, ස්වර්ගයෙහි සිටින, එම ස්වර්ග රාජ්යයට ඇතුළු ය.
7:22 බොහෝ ඒ දවසේ දී මට කියනවා ඇත, 'සමිඳාණන්, සමිඳාණන්, අපි ඔබේ නාමයෙන් දිවැස් වැකි නැත, ඔබේ නාමයෙන් දුෂ්ටාත්මයන් දුරු නොකෙළෙමු, ඔබේ නාමයෙන් නොයෙක් ප්රබල ක්රියා ඉටු?'
7:23 පසුව මම ඔවුන්ට අනාවරණය කරනු ඇත: 'මම ඔබ කිසි දැන. මා වෙතින් පිටත්, ඔබ දුෂ්ටකමට කම්කරුවන්. '
7:24 එබැවින්, මාගේ මේ වචන අසා, ඒවා නැණවතෙකුට සමාන කළ යුතු ය කරන්නේ සෑම කෙනෙකුටම, පර්වතය මත තමාගේ ගෙය තනාගත්.
7:25 එවිට වැසි බැස, ගංවතුර නැඟිට, සහ සුළං හමා, ඒ ගෙට මත ඇතුළත්, නමුත්, එය වැටී නැත, එය පර්වතය මත ආරම්භ කරන ලදී සඳහා.
7:26 සහ බිම් බෝම්බ වචන අසා, ඒවා කරන්නේ නැහැ සෑම කෙනෙකුටම අනුවණ මනුෂ්යයෙකුට සමාන විය යුතු ය, වැලි මත ගෙය තනාගත්.
7:27 එවිට වැසි බැස, ගංවතුර නැඟිට, සහ සුළං හමා, ඒ ගෙට මත ඇතුළත්, එය වැටීම කළා, ද මහත් විනාශයක් එහි විය. "
7:28 එය සිදු, ජේසුස් වහන්සේ මේ වචන සම්පූර්ණ වූ විට, සමූහයෝ ඔහුගේ ධර්මය ගැන විස්මපත් වූ බව.
7:29 ඔහු බලය ඇති එකක් ලෙස ඔවුන්ට අනුශාසනා කළ හෙයිනි, සහ ඔවුන්ගේ විනයධරයෝ ද පරිසිවරු ද කැමති නැහැ.