හග්ගයි

හග්ගයි 1

1:1 රජු දාරියුස් දෙවන වසරේ දී, හයවැනි මාසය තුළ, මාසයේ පළමු වන දා, සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය පැමිණ, හග්ගයි අතින් දිවැසිවරයා විසින්, සෙරුබ්බාබෙල් ද ෂෙයල්තියෙල්ගේ පුත්, ජුදා ආණ්ඩුකාරයා, Jehozadak හා යේසුස් පුත්, උත්තම පූජකයා, කියමින්:
1:2 මේ අනුව සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:, කියමින්: මේ සෙනඟ කාලය තවමත් සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ ගොඩ නැඟීම සඳහා පැමිණ නැති බව ප්රකාශ.
1:3 එහෙත්, සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය හග්ගයි අතින් දිවැසිවරයා පැමිණි, කියමින්:
1:4 එය ඔබ paneled නිවාස වාසය කිරීමයි, මේ ගෙදර අතහැර ඇති අතර?
1:5 සහ දැන්, මේ අනුව සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:: ඔබේ මාර්ග මත, ඔබේ සිත් සකසන්න.
1:6 ඔබ බොහෝ වපුරා සුළු දෙයක් ගැන ගෙනා. ඔබ පානය කරන සෑහීමට පත් වී නැත. ඔබ පානය බීමත් වී නැත. ඔබ ආවරණය හා උණුසුම් කර නැති. තවද, යමෙක් වැටුප් රැස්, සිදුරු සහිත මල්ලක් ඔවුන් තබා ඇත.
1:7 මේ අනුව සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:: ඔබේ මාර්ග මත, ඔබේ සිත් සකසන්න.
1:8 කන්දට Ascend, ලී ගෙන සහ නිවසක් ඉදි, එය මට පිළිගත හැකි විය යුතු ය, මම මහත් ගෞරවයක් කළ යුතු ය, මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය.
1:9 ඔබට වඩා බලපු, පුදුමයකි, එය අඩු බවට පත් විය, සහ ඔබ ඒ ගෙදර ගෙන, මම එය ඉවත හමා. මෙම හේතුව කුමක්ද, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:? මගේ ගෙදර පාළු නිසා එය, එහෙත්, ඔබ වහාම ඇති, එකිනෙකා තම තමාගේ ගෙදරට.
1:10 මේ නිසා, ඔබ කෙරෙහි අහස පිනි ලබා තහනම් කර ඇත, හා පොළොව ඇගේ පැළ ලබා දීම තහනම් කර තිබේ.
1:11 ඒ වගේම මම දේශය පුරා නියඟයක් ලෙස, කඳු පුරා, හා තිරිඟු, සහ වයින් කට, හා තෙල් අධික, සහ ඉදිරියට ගෙන ආ පස ඕනෑම දෙයක්, හා පිරිමින් කෙරෙහි, හා බර මෘගයන් කට, සහ අත් සියලු ශ්රම කට.
1:12 හා ෂෙයල්තියෙල්ගේ පුත් සෙරුබ්බාබෙල්, සහ යේසුස් Jehozadak පුත්, උත්තම පූජකයා, හා ජනතාව අතර සිටි සියලුම ඉතිරි තමන්ගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේගේ හඬට කීකරු, හග්ගයි වචන දිවැසිවරයා, හුදෙක් ස්වාමීන් ලෙස ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ ද ඔවුන් වෙත යැවී. හා ජනතාව සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ බිය විය.
1:13 හග්ගයි, සමිඳාණන් වහන්සේගේ දූතයන් අතර, සමිඳාණන් වහන්සේගේ දූතයෙකු, ජනතාවට කතා, කියමින්: මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය, "මම ඔබ සමග සිටිමි."
1:14 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ ද ෂෙයල්තියෙල්ගේ පුත් සෙරුබ්බාබෙල් ආත්මය කලතා, ජුදා ආණ්ඩුකාරයා, හා Jehozadak පුත් යේසුස් දෙවිගේ බලය, උත්තම පූජකයා, මුළු සෙනඟ ඉතිරි හා ආත්මය. ඔවුන් ඇතුළු වූ හා ඔවුන්ගේ සියලු බලැති දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ වැඩ ඉටු,

හග්ගයි 2

2:1 මාසයේ විසි හතර වන දිනයේදී, හයවැනි මාසය තුළ, රජු දාරියුස් දෙවන වසරේ දී.
2:2 එවිට හත් වන මාසයේ දී, මාසයේ විසි-මත, සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය පැමිණ, හග්ගයි අතින් දිවැසිවරයා විසින්, කියමින්:
2:3 ෂෙයල්තියෙල්ගේ පුත් සෙරුබ්බාබෙල් ද කතා, ජුදා ආණ්ඩුකාරයා, Jehozadak හා යේසුස් පුත්, උත්තම පූජකයා, හා ජනතාව ඉතිරි කිරීමට, කියමින්:
2:4 ඔබ අතර ඉතිරි කවුද, කරන පළමු තේජසින් මේ ගෙදර දුටු? කොහොමද ඔබ එය දැන් බලන්න එපා? එය එසේ නොවේ, බව සාපේක්ෂව, ඔබේ ඇස් කිසිවක් ලෙස?
2:5 දැන් ශක්තිමත් කළ, සෙරුබ්බාබෙල්, මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය. හා ශක්තිමත් කිරීමට, යේසුස් Jehozadak පුත්, උත්තම පූජකයා. හා ශක්තිමත් කිරීමට, දේශයේ සියලු ජනතාව, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:. මම ඔබ සමඟ සිටිමි, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:.
2:6 ඔබ ඊජිප්තු දේශයෙන් පිටත්ව විට මම ඔබ සමඟ රෝපණය වචනය අනුව කටයුතු. මගේ ආත්මය ඔබ අතරේ වනු ඇත. බය වෙන්න එපා.
2:7 මේ අනුව සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක සඳහා: එක් කෙටි කාලය තවමත් පවතී, මම, අහස හා පොළොව ගමන් කරනු ඇත, මුහුද හා වියළි.
2:8 ඒ වගේම මම සියලු ජාතීන් ගමන් කරනු ඇත. සියලු ජාතීන් කැමති ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතය. ඒ වගේම මම මහිමය සමග මෙම නිවසේ එක්වනු ඇත, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:.
2:9 බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ රිදී වේ, සහ බිම් බෝම්බ රන් වේ, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:.
2:10 මහා මෙම නිවසේ මහිමය විය යුතු ය, පළමු තත්ත්වයට වඩා පසුගිය වැඩි, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:. මේ ස්ථානයෙහි, සාමය කරයි., සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:.
2:11 නවවන මාසයේ විසිහතර වන දා, රජු දාරියුස් දෙවන වසරේ දී, සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය හග්ගයි කිරීමට අනාගතවක්තෘ පැමිණි, කියමින්:
2:12 මේ අනුව සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:: පූජකයන් නීතිය ගැන ප්රශ්න, කියමින්:
2:13 මිනිසෙක් තම වස්ත්රය සාක්කුවේ ශුද්ධ මස් ගෙන තිබෙනවා ඇත නම්, එය ඉහළ ඔහුගේ පාන් ස්පර්ශ, හෝ appetizer, හෝ වයින්, හෝ තෙල්, හෝ ආහාර, එය විශුද්ධ කළ යුතු ය? එහෙත්, පූජකයන් කියමින් ප්රතිචාර, "නැත."
2:14 හග්ගයි පවසයි, "ප්රාණය දී දූෂිත, මේ සියල්ල ඕනෑම ස්පර්ශ කර ඇත නම්, එය සතුටට පත් කළ යුතු ය?"එවිට පූජකයෝ ප්රතිචාර පවසයි, "එය සතුටට පත් කළ යුතු ය."
2:15 හග්ගයි පිළිතුරු ඔහු පැවසීය: මෙවැනි ජනතාව, එවැනි මගේ මුහුණ පෙර මෙම ජාතියකි, මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය, එවැනි ඔවුන්ගේ අත් සියලු වැඩ කටයුතු. ඒ නිසා, ඔවුන් එහි ඉදිරිපත් කළ සියලු ඒවාෙයන් දූෂණය කරන.
2:16 සහ දැන්, ඔබේ සිත් තුළ සලකා, මේ දවසේ සිට සහ ඉන් ඔබ්බට, ගල්, සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ දී ගල පිට තැබිය හැකිය පෙර:
2:17 ඔබ පියවර විසි ගොඩක් ළං වූ විට, ඔවුන් දස බවට පත් විය, ඔබ මාධ්ය ඇතුළු, බෝතල් පනහක් පෙන්වා ඔබන්න, ඔවුන් විසි බවට පත් විය,
2:18 මම කොහොමද ගිනි සුළං සමඟ ඔබ පහර, හා කෝණාකාර, හා ගල්වැස්සක්, ඔබේ අතින් සියලු ක්රියා, තවමත් මට පැමිණි ඔබ අතර කිසිවෙක් නොසිටියේය, මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය.
2:19 මේ දවසේ සිට ඔබේ සිත් සකස් කිරීම හා අනාගතයේ, නවවන මාසයේ විසිහතරවන දින සිට, සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ අත්තිවාරම් ඇර ඇති බව දින සිට, එය ඔබේ සිත තුළම සිදු.
2:20 බීජ තවමත් ප්රරෝහණය වී ඇත? හා මිදි වැල ඇත, හා අත්තික්කා ගස, හා දෙළුම්, හා ඔලීව ගසේ තවමත් මල් පල දැරීමක් නැහැ? මෙම දින සිට, මම ඔබට ආශීර්වාද කරන.
2:21 සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය හග්ගයි සඳහා දෙවන කාලය පැමිණි, මාසයේ විසිහතර වන දා, කියමින්:
2:22 සෙරුබ්බාබෙල් ජුදා ආණ්ඩුකාරයා කතා, කියමින්: මම අහස හා පොළොව යන දෙකම ගමන් කරනු ඇත.
2:23 ඒ වගේම මම රාජ්යයන් සිංහාසනය පෙරලා ඇත, මම විජාතීන් රාජ්යයේ ශක්තිය පොඩි කර නැති. මම හතර අශ්වයා අශ්ව පෙරලා ඇත, හා අසරුවා; අශ්වයන් හා ඔවුන්ගේ යතුරු පැදි ධාවකයින් අඩු කළ යුතු ය, ඔහුගේ සහෝදරයාගේ කඩුවෙන් මිනිසෙකු.
2:24 ඒ දවසේ දී, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:, මම ඔබව, ෂෙයල්තියෙල්ගේ පුත් සෙරුබ්බාබෙල්, මාගේ මෙහෙකරුවා, මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය, ඔබ මුද්රා වැනි සකස් කරනු ඇත, මම ඔබ විසින් තෝරා ගෙන ඇති කිරීම සඳහා, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:.