යෝනා 1

1:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය, ජෝනාගේ Amittai පුත් පැමිණි, කියමින්:
1:2 නැඟිට නිනිවය යන්න, මහා නුවර, එය දේශනා. එහි ඔවුන්ගේ ඒකායන සඳහා මගේ ඇස් ඉදිරිපිට කන්දට ඇත.
1:3 යෝනා තර්ෂිෂ්හි කිරීමට සමිඳාණන් වහන්සේගේ මුහුණ පලා කිරීම සඳහා ඉහළ. ඔහු ජොප්පාවට බැස ගොස් තර්ෂිෂ්හි බලා නැවක් සොයා. ඔහු එහි ගාස්තු ගෙවා, ඔහු එය තුලට බැස ගොස්, සමිඳාණන් වහන්සේගේ මුහුණ සිට තර්ෂිෂ් ඔවුන් සමඟ යන්න සඳහා.
1:4 එහෙත්, සමිඳාණන් වහන්සේ මුහුදට විශාල සුළං යවා. හා මහා චණ්ඩ මුහුදු සිදු වූ, නැව තලා දමනු අනතුර විය.
1:5 එවිට නාවිකයන්ට බිය වූහ, හා මිනිසුන් තම දෙවියන් කන්නලව්. ඔව්හු එය සැහැල්ලු කිරීම සඳහා මුහුදට නැව සිටි එම කන්ටේනර් විසි. හා යෝනා නැවේ අභ්යන්තරයට බැස ගොස්, ඔහු වේදනාකාරී නින්දකට වැටී.
1:6 එවිට helmsman ඔහු වෙතට, ඔහු ඔහුට මෙසේ කීවේය, "ඇයි ඔබ නින්ද සමඟ වෙහෙසට පත් වී සිටින බවක් දැනෙයි? නැඟිට, ඔබේ දෙවි ඉල්ලා සිටිමු, ඉතින්, සමහරවිට දෙවියන් වහන්සේ අපට බිය විය යුතු වන අතර අපි විනාශ නොහැකි විය. "
1:7 හා මිනිසෙකු තම shipmate කී, "එන්න, අප දාදු දමමු, මෙම ව්යසනය අප මත වන්නේ ඇයි අපි. ඔබ දන්නවා ඇති "ඉන්පසු ඔවුහු දාදු බව එසේ, සහ විශාල යෝනා මත වැටී.
1:8 ඔව්හු උන් වහන්සේ කතා කොට,: "මෙම ව්යසනය අප මත බව හේතුව මොකක්ද කියලා අපට පැහැදිලි කරන්න. ඔයාගේ වැඩේ කුමක් ද? ඔබේ රටේ කොයි එක ද? ඔබ කොහෙද යන්නේ? නැත්නම් කරන අය ද ඔබ සිට ඇත?"
1:9 ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට,, "මම හෙබ්රෙව් වෙමි, මම ස්වර්ගයේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ බිය, වූ මුහුදු හා වියළි වුණා. "
1:10 ඒ මනුෂ්යයෝ බොහෝ සෙයින් බිය වූ හ, ඔවුන් උන් වහන්සේ කතා කොට,, "ඔබ මේ සිදු කර ඇත ඇයි?" (මිනිසුන් ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ මුහුණ වෙතින් පලා බව දැන සඳහා, ඔහු ඔවුන්ට කී නිසා.)
1:11 ඔව්හු උන් වහන්සේ කතා කොට,, "අපි ඔබ සමඟ කුමක් කිරීමට ඇත, මුහුදු අපට අහෝසි වනු පිණිස?"මුහුදේ සඳහා ගලා ආවේ හා වැඩි වැඩියෙන් බිහි.
1:12 ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට,, "මාව ගෙන යන්න, මුහුදට වීසි මට, හා මුහුද ඔබ වෙනුවෙන් අහෝසි වනු. මම එය මෙම මහා චණ්ඩ ඔබ කෙරෙහි උදා වී ඇත බව මා නිසා වන බව ඔබ දන්නවා. "
1:13 ඒ මනුෂ්යයෝ ඔරු, වියළි දේශයට හැරී පරිදි, නමුත් ඔවුන් සාර්ථක වූයේ නැහැ. සඳහා මුහුදු ගලා ආවේ හා ඔවුන්ට එරෙහි වැඩි වැඩියෙන් බිහි.
1:14 ඔව්හු සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත මොරගැසූ, ඔවුන් කී, "අපි නොගනිමි, සමිඳාණන්, අපට මේ මිනිසාගේ ජීවිතය සඳහා විනාශ ඉඩ දෙන්න එපා, හා අපට නිදොස් ලේ ආරෝපණය නැහැ. ඔයා වෙනුවෙන්, සමිඳාණන්, එය ඔබ සතුටු මෙන් සිදු කර ඇත. "
1:15 ඔවුන් යෝනා ගෙන මුහුදට වීසි. හා මුහුද එහි උදහස සිට stilled විය.
1:16 ඒ මනුෂ්යයෝ බොහෝ සෙයින් සමිඳාණන් වහන්සේට බිය, ඔවුන් සමිඳාණන් වහන්සේට කැප ගොදුරු, ඔවුන්, ඈට කළ.

යෝනා 2

2:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ යෝනා ගිලගන්න විශාල මාළු සූදානම්. යෝනා දින තුනක් සහ රාත්රි තුනක් සඳහා මත්ස්ය බඩ විය.
2:2 යෝනා සමිඳාණන් වහන්සේට යාච්ඤා, තම දෙවි, මාළු කුස සිට.
2:3 එවිට ඔහු කතා: “I cried out to the Lord from my tribulation, ඔහු මට සවන් දුන්. From the belly of hell, මම ඇඬුවා, and you heeded my voice.
2:4 And you have thrown me into the deep, මුහුදේ හදවත තුළ, and a flood has encircled me. All your whirlpools and your waves have passed over me.
2:5 ඒ වගේම මම සඳහන්: I am expelled from the sight of your eyes. තවම, සැබවින්ම, I will see your holy temple again.
2:6 The waters surrounded me, even to the soul. The abyss has walled me in. The ocean has covered my head.
2:7 I descended to the base of the mountains. The bars of the earth have enclosed me forever. And you will raise up my life from corruption, සමිඳාණන්, මගේ දෙයියනේ.
2:8 When my soul was in anguish within me, I called to mind the Lord, so that my prayer might come to you, to your holy temple.
2:9 Those who in vain observe vanities, abandon their own mercy.
2:10 නමුත් මම, with a voice of praise, will sacrifice to you. I will repay whatever I have vowed to the Lord, because of my salvation.”
2:11 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ මාළු කතා, එය වියළි මතට යෝනා වමනේ දාපු.

යෝනා 3

3:1 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය යෝනා සඳහා දෙවන කාලය පැමිණි, කියමින්:
3:2 නැඟිට, නිනිවය යන්න, මහා නුවර. ඒ මම ඔබට කියමි, ඒ දේශනා දේශනා.
3:3 යෝනා රෝස, ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය අනුව නිනිවයට ගියේ ය. නිනිවය දින තුනක් 'ගමන විශාල නගරය විය.
3:4 යෝනා නුවරට එක් දින ගමන් ඇතුළු කිරීමට පටන්. ඔහු හඬ නඟා මෙසේ, "හතලිස් දින වැඩි හා නිනිවය විනාශ කළ යුතු ය."
3:5 හා නිනිවයේ වැසියෝ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස. ඔවුන් නිරාහාරව, ඔවුන් ගෝණි රෙදි මත තබා, ශ්රේෂ්ඨතම සියලු ආකාරයෙන් සිට අවම වශයෙන් කිරීමට.
3:6 හා වචනය නිනිවයේ රජු ළඟා. ඔහු ඔහුගේ සිංහාසනය සිට ඉහළ ගොස්, එවිට ඔහු තම වස්ත්රය ඉවත දමා ගෝණි රෙදි ඇඳගෙන විය, ඔහු අළු පෙනී.
3:7 ඔහු හඬ නඟා කතා: "නිනිවය දී, රජුගේ මුඛයෙන් සහ ඔහුගේ කුමාරවරු, එය මෙසේ ඉඩ: පිරිමි හා තිරිසනුන් හා ගවයන් හා බැටළුවන් දෙයක් රස නොහැකි විය හැක. ඔවුන් ජලය පෝෂණය හෝ බොන්නේ වත්.
3:8 හා පිරිමි හා තිරිසනුන් ගෝණි රෙදි ආවරණය කළ යුතුයි, ඔවුන් ශක්තිය ස්වාමීන් කන්නලව් කරමු, සහ මැයි මිනිසෙකු තම නපුරු මාර්ගයෙන් පරිවර්තනය කළ, ඔවුන් අත බව අයුතුකම සිට.
3:9 දෙවියන් වහන්සේ හැරී සමාව හැකි නම් කවුද දන්නේ, සහ ඔහුගේ උදහසේ දරුණුකම ඉවත් වෙන්න ඉඩ, අප විනාශ නොවන පිණිස?"
3:10 දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ ක්රියා දැක, ඔවුන් තම නපුරු මාර්ගයෙන් පරිවර්තනය කර ඇති බව. දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට අනුකම්පා ගෙන, ඔහු ඔවුන්ට කරන්න වන බව පවසා ඇති හානිය ගැන, ඔහු එය කළේ නැහැ.

යෝනා 4

4:1 යෝනා මහා දුක් පීඩා වලට භාජනය කරන ලදී, ඔහු කෝප වී.
4:2 ඔහු සමිඳාණන් වහන්සේට යාච්ඤා, ඔහු සඳහන් කරයි, "මම ඔබෙන් අයාචනා කර සිටිනවා, සමිඳාණන්, මේ මගේ වචනය වූයේ නැත, මම මගේ රටට තවමත් විට? මේ නිසා, මම තර්ෂිෂ්ට පලා යාමට කලින් දැන. මම ඔබට ලිහිල් අනුකම්පා ඇති දෙවි සිටින බව දැන සඳහා, අනුකම්පාවේ රෝගියා මහත්, සහ කෲර සහ අමානුෂික කැමැත්ත නොතකා සමාව.
4:3 සහ දැන්, සමිඳාණන්, මට මගේ ජීවිතය ගන්නා ලෙස මම ඔබගෙන් ඉල්ලා. එය ජීවත් වඩා මරණය මට වඩා හොඳයි. "
4:4 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ, "ඔබ ඇත්තටම ඔබ කෝප විය හරි සිතනවාද?"
4:5 යෝනා නගරයෙන් පිටතට ගොස්, ඔහු නගරයේ නැගෙනහිර ප්රතිවිරුද්ධ පෙනී. එවිට ඔහු එහි නවාතැන් කළ, ඔහු සෙවණේ ඒ යටතේ වාඩි වී සිටියේ ය, ඔහු නගරයේ නිහඩ බව දේ බලන්න හැකි වන තෙක්.
4:6 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ අයිවි සූදානම්, ඔහුගේ හිසට ඡායාවක් විය හැකි වන පරිදි එය යෝනා හිසට ඔසවාගත්, ඔහු ආරක්ෂා කිරීමට (ඔහු ගැඹුරු වෙහෙසක් ඇති කිරීම සඳහා). යෝනා නිසා අයිවි පිළිබඳ සතුටු, මහා ප්රීතියෙන්.
4:7 හා දෙවියන් වහන්සේ පණුවා සූදානම්, අලුයම පසුවදා පැමිණෙන විට, එය අයිවි පහර, එය වියළී.
4:8 හා හා හිරු නැග තිබුනි විට, සමිඳාණන් වහන්සේ උණුසුම් හා දැවෙන සුළං නියෝග. හා හා හිරු යෝනා හිස මත කඩා පරාජය, ඔහු ගිනි. ඔහු ඔහු මිය යන තම ජීවිතය සඳහා පෙත්සමක්, ඔහු සඳහන් කරයි, "ජීවත් වීමට වඩා එය මා මැරෙන්න සඳහා වඩා හොඳ වේ."
4:9 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ කතා කොට, යෝනා, "ඔබ ඇත්තටම ඔබ නිසා අයිවි කෝපාන්විත විය හරි දෙයක් කියා ඔබ සිතනවාද?"තවද ඔහු පැවසීය, "මම මරණය පවා මෙසේ උදහස් අයිතිය වෙමි."
4:10 එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ, "ඔබ අයිවි සඳහා දුක්, ඔබ වෙහෙස මහන්සි නොකරන්නේ නම් සහ ඔබ වර්ධනය වීමට නොවූ සඳහා, එය එක් රාත්රී කාලයේ දී උපන් ඇතත්, හා එක් රාත්රී කාලයේ දී විනාශ.
4:11 ඒ වගේම මම නිනිවය ඉතිරිව තිබියදී නොකළ යුතු ය, මහා නුවර, වන ට වඩා එකසිය විසි දහසක් මිනිසුන් ඇත, ඔවුන්ගේ දකුණු හා වම් අතර වෙනස නොදන්නා, හා තවත් බොහෝ මෘගයන්?"