මලාකි 1

1:1 මලාකි අතින් ඊශ්රායෙල් සමිඳාණන් වහන්සේගේ වචනය බර.
1:2 මා ඔබට ප්රේම, මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය, හා ඔබ ප්රකාශ කර, "ඔබ අපට ප්රේම කරන්නේ කුමක්ද?"යාකොබ්, ඒසව්ට සහෝදරයා නොවේ, මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය? මම ජාකොබ් ආදරය නැත,
1:3 නමුත් ඒසව්ට ද්වේෂ පැවති? මම ඔබගේය ඔහුගේ කඳු තබා ඇත, සහ කාන්තාරයේ සර්පයන් සමග ඔහුගේ උරුමය.
1:4 නමුත් Idumea කියනු ඇත නම්, "අපි විනාශ කර ඇත, නමුත් අපි නැවත ආ විට, අපි විනාශ කර ඇති දේ ගොඩ,"ඒ අනුව සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:: ඔවුන් ගොඩ, මම විනාශ කරනු ඇත. ඔවුන් "ලෙස හඳුන්වනු ලබන දුරුකිරීමට පිහිටි සීමාව," සහ, "දෙවියන් වහන්සේගේ කෝප වී ඇති කවුරුන් සමග ජනතාව, පවා සදාකාලික කිරීම. "
1:5 ඔබේ ඇස් දකිනු ඇත. ඔබ පවසනු ඇත, "සමිඳාණන් වහන්සේ ඉශ්රායෙල් සීමාවන් ඉක්මවා උතුම් වේ වා."
1:6 පුත්රයා පියා ගෞරවය, හා ඔහුගේ ස්වාමියා සේවකයා. නම්, එබැවින්, මම පියාණන් මා, මගේ ගෞරවය යනු? මම මාස්ටර් මම නම්, මගේ බිය යනු? සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ ඔබට පවසයි, සාමාන්ය පූජකයන්, මගේ නම තකන. ඔබ පවසා ඇති, "ඉන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද, අපි ඔබේ නාමයෙන් සුළු ඇත?"
1:7 ඔබ මගේ පූජාසනය මත දූෂිත පාන් ලබා, ඔබ කියන්නේ, "ඉන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද, අපි ඔබට අපවිත්ර කර ඇත?"ඒ තුළ ඔබ කියන, "ස්වාමින්ගේ මේසය සුළු කර ඇත."
1:8 ඔබ පූජාව සඳහා අන්ධ දෙයි නම්, මෙම අයහපත් නොවේ? ඔබ කොර හා රෝගීන් දෙයි නම්, මෙම අයහපත් නොවේ? ඔබගේ නායකයා එය ලබා, ඔහු එය සමග සතුටු වනු ඇත නම්, හෝ ඔහු ඔබේ මුහුණ පිළිගනු ඇත නම්, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:.
1:9 සහ දැන්, දෙවියන් වහන්සේගේ මුහුණ පෑම, ඔහු ඔබට අනුකම්පා කළ හැකි බව ඒ නිසා (ඔබේ අතින් සඳහා ඉටු කර ඇති) ඇත්නම්, කුමන ආකාරයකින් හෝ, ඔහු ඔබගේ මුහුණු පිලිගන්නවා, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:.
1:10 දොරවල් වසා වැටුප් නොමැතිව මාගේ පූජාසනය enflame බව ඔබ අතර එහි කවුද? ඔබ මට කිසිම උදව්වක් ඇත, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:. මම ඔබේ අතින් තෑගි පිළිගන්න බැහැ.
1:11 සදහා, පවා එහි සැකසුම විසින් සූර්යයාගේ මෙම ඉහළ යන, මගේ නම විජාතීන් අතර විශාල වේ, හා සෑම තැනක දී, පිරිසිදු තුවරලා කැප මගේ නම ඉදිරිපත් කොට ඇත. මගේ නම සඳහා විජාතීන් අතර විශාල වේ, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:.
1:12 නම් හා ඔබ විසින් එය දූෂණය කර ඇත, බව ඔබ කියන්නේ, "ස්වාමින්ගේ මේසය ඒවාෙයන් දූෂණය කරන; ඒ මත තැන්පත් කර ඇති බව පිලිකුල්, එය devours ගින්න සමග සංසන්දනය. "
1:13 ඔබ පවසා ඇති, "අපගේ ශ්රම මෙන්න,"නම් හා ඔබ විසින් එය ඉවත් ප්රශ්වාස ඇත, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:. ඔබ කොර කොල්ලය විසින් රැගෙන එනු ලැබූ, හා රෝගීන්, එය තෑග්ගක් ලෙස ගෙන. මම කොහොමද ඔබේ අතින් මෙම ලබා ගත හැක, මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය?
1:14 සටකපට සාප වේ වා, ඔහුගේ රැළ පිරිමි පවත්වයි, සහ, බාරයක් විට, පූජාව සපයන සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත බෙලහීන බව. මම මහා රජ වෙමි, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:, මගේ නම විජාතීන් අතර භයානක ය.

මලාකි 2

2:1 සහ දැන්, සාමාන්ය පූජකයන්, මෙම විධානය මඟින් ඔබ ය.
2:2 ඔබ සවන් දීමට ප්රතික්ෂේප කරන්නේ නම්,, ඔබ එය සිතට ගත කිරීම ප්රතික්ෂේප කරන්නේ නම්,, මගේ නම මහිමයට පත් කිරීමට තරම්, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:, මම ඔබ දෙස අසරණකමේ එවනු ලැබේ, මම ඔබේ ආශිර්වාදය ශාප කරනු ඇත; ඔව්, මම ඔවුන්ට ශාප කරනු ඇත. ඔබ එය සිතට ගෙන නැත සඳහා.
2:3 '' මෙන්න, මම ඔබට අත හෙළනු ඇත, මම ඔබේ මුහුණ හරහා ඔබගේ solemnities වන ගොම විසුරුවා ඇත, නමුත් එය රැගෙන යයි.
2:4 ඔබ මම මේ ආඥා යවන බව දැනගන්න, මාගේ ගිවිසුම ලෙවී සමඟ විය හැකි බව ඒ නිසා, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:.
2:5 මාගේ ගිවිසුම ජීවිතය සහ සාමය සඳහා ඔහු සමඟ සිටි. මම ඔහුට බිය දුන්, ඔහු මට බිය, ඔහු මාගේ නාමය ඉදිරියෙන් බිය වූ.
2:6 සත්යය පිළිබඳ නීතිය සිය මුව විය, අධර්මිෂ්ඨකමට ඔහුගේ තොල් මත සොයාගත නොහැකි විය. ඔහු සාමය හා විශ්වාසවන්තව හා සමග පා තැබූහ, ඔහු අයුතුකම බොහෝ හැරී.
2:7 පූජකයන්ගේ තොල් සඳහා දැනුම තබා ඇත, ඔවුහු ඔහුගේ කටින් නීතිය ඉල්ලා ඇත, ඔහු සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේගේ දූතයෙක් නිසා.
2:8 එහෙත්, ඔබ මග ඉවත් කර ඇත, ඔබ නීතිය ඉතා බොහෝ දුරාචාර ඇත. ඔබ ලෙවී සමඟ ඇති කරගත් ගිවිසුම අවලංගු කර ඇත, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:.
2:9 මේ නිසා, මම ද ඔබට පිලිකුල් සහගත කළ සියලු ජනතාවට පහත් කර, ඔබ මගේ ක්රම සේවය නො කළ ලෙස, ඔබ නීතිය තුළ මුහුණ පිළිගෙන ඇති.
2:10 අප සියලු එක් පියාණන් එහි නොවන? අප මැව්වේ එක දෙවියන් වහන්සේ නොවේද? මන්ද, එවකට, අප එක් එක් කෙනා තම තමාගේ සහෝදරයා හෙළා දකින්නේ නැහැ, අපේ පියවරුන්ගේ ගිවිසුම උල්ලංඝනය?
2:11 ජුදා කඩ කර ඇත, හා පිළිකුල් ඊශ්රායෙල් හා යෙරුසලමේ කරමින් සිදු කර ඇති. ජුදා සමිඳාණන් වහන්සේගේ ශුද්ධ දූෂිත වෙලා ඇති, ඔහු ආදරය කරන, හා අමුතු දෙවියන් දුව පවත්වා ඇත.
2:12 සමිඳාණන් වහන්සේ මේ කර ඇති මිනිසා පලවා ඇත, ගුරුවරයා සහ ගෝලයා දෙකම, ජාකොබ්ගේ කූඩාරම් හා බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත තෑගි ඔප්පු අයගෙන්.
2:13 ඔබ නැවත නැවත අප විසින් සිදු කළ බව: ඔබ කඳුළු සමඟ සමිඳාණන් වහන්සේගේ පූජාසනය ආවරණය කර, හඬමින් හා bellowing සමග, මම තවදුරටත් පූජාව දෙසට ගෞරවයක් කොතරම් දුරට, හෝ මම ඔබේ අතින් ඇති ඕනෑම සංහිඳියාව පිළිගන්නවාද.
2:14 ඔබ පවසා ඇති, "කුමක්ද මේ සඳහා හේතුව?සමිඳාණන් වහන්සේ ඔබ සහ ඔබේ තරුණ බිරිඳ අතර සාක්ෂියක් වී ඇති නිසා "එය, ඔබ සුළු කොට ඇත කවුරුන්. එහෙත් ඇය ඔබේ සහකරු විය, ඔබේ ගිවිසුම් බිරිඳ.
2:15 එක් ඇයගේ නෑ, නෑ, ඇය තම බලය ඉතිරි නොවේ? හා එක් දේ සොයන්නේ කෙසේද, දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් හැර? එබැවින්, ඔබගේ ආත්මය ආරක්ෂා, ඔබේ තරුණ බිරිඳ සුළු නොකරන්න.
2:16 ඔබ වෛරය පැවැත්වීමට නම්, ඇය අත්හැර, මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය, ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ දෙවි. නමුත් අයුතුකම ඔහු තම වස්ත්රය ආවරණය වනු ඇත, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:. ඔබගේ ආත්මය ආරක්ෂා, හා හෙළා කිරීමට කැමති නැහැ.
2:17 ඔබ ඔබේ කතා සමඟ සමිඳාණන් වහන්සේ වෙහෙසන්නහු, හා ඔබ ප්රකාශ කර, "ඉන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද, අපි උන් වහන්සේ වෙහෙසන්නහු?"ඒ තුළ ඔබ කියන, "නපුරු ක්රියා කරන හැමෝම සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි යහපත්, මෙම ඔහුව සතුටු වැනි,"හෝ නිසැකව, "කෝ විනිශ්චය කරන දෙවි?"

මලාකි 3

3:1 '' මෙන්න, මම, මාගේ දූතයා යැවීමට, ඔහු මගේ මුහුණ පෙර මඟ සූදානම් කරයි. අතර දැනට විශ්වයේ, නුඹලා සොයමින්, හා සාක්ෂි දූතයා, එබැවින් ඔබ ආශා, තම මාලිගාවේ දී ශ්රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතය. '' මෙන්න, ඔහු වෙතට ළඟා, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:.
3:2 කවුද ඔහුගේ පැමිණීමත් දවස සලකා කිරීමට හැකි වනු ඇත, කවුද ඔහුට දැකීමට ස්ථිරව සිටින්න ඇත? සඳහා ඔහු පිරිපහදු ගිනි වගේ, හා පූර්ණ ගේ ඔසු වගේ.
3:3 ඔහු පිරිපහදු වාඩි රිදී පවිත්ර වනු ඇත, ඔහු ලෙවීගේ පුත්රයන් අතරෙන් පහකළ ඇත, ඔහු රන් හා මෙන් රිදී මෙන් ඔවුන්ට රැස් කරනු ඇත, ඔවුන් යුක්තිය සමිඳාණන් වහන්සේ වෙත පූජා ඔප්පු කරනු ඇත.
3:4 හා ජුදා හා ජෙරුසලමේ පූජාව සමිඳාණන් වහන්සේ සතුටු වනු ඇත, යන්තම් පසුගිය පරම්පරාවල දින තුළ ලෙස, සහ පෞරාණික වසර ලෙස.
3:5 මම විනිශ්චය ඔබ ළඟටම යනවා, මම නපුරු-බවටම පත් එරෙහිව ඉක්මන් සාක්ෂි වනු ඇත, හා අනාචාරයේ, හා perjurers, සහ ඔහුගේ වැටුප් කුලියට අත වංචා කරන අයට, වැන්දඹු හා අනත්දරු, කවුද ඒ සංචාරකයා පීඩා, හා මා බිය නැත, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:.
3:6 මම සමිඳාණන් වහන්සේ වෙමි, මම වෙනස් කරන්න එපා. එතකොට ඔයා, ජාකොබ්ගේ පුත්රයන්, පරිභෝජනය කර නොමැත.
3:7 සදහා, ඔබේ පියවරුන්ගේ දින සිට, ඔබ මගේ නියෝග ඉවත් වී, ඒවා තබා නැත. මා වෙත හැරී එන්න, මම ඔබ වෙත පෙරළා එනු ඇත, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:. ඔබ පවසා ඇති, "ඉන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද, අපි ආපසු දිය යුතු ය?"
3:8 මිනිසෙකු දෙවියන් ගැන දුක් වේ නම්, එවිට ඔබ බොහෝ සෙයින් මා ගැන දුක්. ඔබ පවසා ඇති, "ඉන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද, අපි ඔබ ගැන දුක් නැහැ?"දසයෙන් කොටස දී හා පළමු පලතුරු.
3:9 ඔබ privation ශාපයට කර ඇත, ඔබ බොහෝ සෙයින් මා ගැන දුක්, ඔබේ සමස්ත ජනතාව පවා.
3:10 ගබඩාවට සියලු දසයෙන් කොටස ගෙන, හා මගේ ගෙදර ආහාර ඇතිවෙන්න ඉඩ දෙන්න. හා මේ ගැන මා පරික්ෂා, මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය, මම ඔබට ස්වර්ගයේ දොරටු විවෘත නැත යන්න, හා ආශීර්වාදයක් ඔබට වත්, බහුලත්වය සියලු ආකාරයෙන්.
3:11 මම ඔබ උදෙසා සඳහා devourer තරවටු කරනු ඇත, ඔහු දූෂිත නොවේ ඔබේ දේශය ඵල ඇත. වත් ක්ෂේත්රයේ මිදි වැල වඳ වනු ඇත, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:.
3:12 සියලු ජාතීහු ඔබට ආශීර්වාද කියනු ඇත. ඔබ ප්රිය ඉඩම් කරනු ඇත, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:.
3:13 ඔබේ වචන මට කට ශක්තිය එක්රැස් වී තිබෙනවා, මෙසේ පවසන්නේ ස්වාමීන් වන මම ය.
3:14 ඔබ පවසා ඇති, "අපි ඔබට විරුද්ධ ව කතා කර තිබේ කුමක්ද?"ඔබ කී, "ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය කරන නිෂ්ඵල වෙහෙසෙනවා," සහ, "එය අප ඔහුගේ ශික්ෂා තබා ඇති බව කුමක්ද වාසියයි, අපි සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි කනගාටුවෙන් යුතුව ඇවිද ඇති බව?
3:15 එබැවින්, අපි දැන් අහංකාර ආශීර්වාද අමතන්න, දුරුකිරීමට වැඩ කරන අයට ගොඩනගා කර තිබේ නම්, ලෙස, නම් වශයෙන් ඔව්හු දෙවියන් වහන්සේ පරීක්ෂා ඇති අතර ඉතිරි වී ඇත. "
3:16 එවිට එම ස්වාමීන් කතා බිය ඇති, තම තමාගේ අසල්වාසියා සමඟ එක් එක්. එවිට සමිඳාණන් වහන්සේ අවධානය යොමු සහ කීකරු. හා සිහි පොතක් ඔහුගේ ඇස් හමුයෙහි ලියන ලදි, සමිඳාණන් වහන්සේ කෙරෙහි භය ඇති අය සඳහා ඔහුගේ නම සලකා අය සඳහා.
3:17 ඔවුන් මගේ විශේෂ සතුව වනු ඇත, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:, මම ක්රියා කරන දවසේ. මම ඔවුන්ට ඉතිරිව තිබියදී ඇත, මිනිසෙකු ඔහු සේවය කරන ඔහුගේ පුත්රයා අතිරේක කොටස් මෙන්.
3:18 ඔබ පරිවර්තනය කළ යුතු ය, ඔබ පමණක් සහ තර්ජනවලට බිය නොවී අතර වෙනස දකිනු ඇත, හා දෙවිට සේවය කරන අය අතර සහ ඔහුට සේවය නොකරන අය අතර.

මලාකි 4

4:1 සදහා, පුදුමයකි, දවස පැමිණෙයි, ගිනි උදුනක් වැනි ඇවිළී, සියලු උද්ධච්ඡ හා impiously කටයුතු කරන සියලු දෙනා ඉපනැලි වනු ඇත. ද එලඹෙන දින ඔවුන් ගිනි ඇවිලෙනු, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:; එය ඔවුන්ට වත් root සඳහා පිටුපස ඉතිරි වනු ඇත, හෝ අංකුරය.
4:2 එහෙත්, පිණස ඔබ, මගේ නම බිය, යුක්තිය සූර්යයා මතු වනු ඇත, සෞඛ්ය හා ඔහුගේ පියාපත් වනු ඇත. ඔබ ගැනත් ඔබ ගොස් ගව පට්ටියෙන් පැටවුන් මෙන් පැන ඇත.
4:3 ඔබ තර්ජනවලට බිය නොවී පයින් පාගා, ඔවුන් ඔබේ පතුල යටතේ අළු වනු ඇත අතර,, මම ක්රියා කරන දවසේ, සියලු බලැති සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක:.
4:4 මාගේ මෙහෙකරුවා, මෝසෙස්ගේ ව්යවස්ථාව මතක තබා ගන්න, සියලු ඉශ්රායෙල්වරුන් උදෙසා ගෙවීගිය මත මම ඔහුට අණ, මෙම සංකල්ප හා නඩු තීන්දු.
4:5 '' මෙන්න, මම ඔබට එලියා දිවැසිවරයා එවයි, සමිඳාණන් වහන්සේගේ මහා භයානක දවස පැමිණීමට පෙර.
4:6 ඔහු පුතුන් කිරීමට පියවරුන්ගේ සිත මුළා, හා ඔවුන්ගේ පියවරුන්ට පුත්රයන් හදවත, මම පැමිණ පිළිකුල දනවන දෙයක්ව පොළොව පහර නිෂ්ඵල නොවන.