Paul's 2nd Letter to Timothy

2 Timothy 1

1:1 Paul, apostol Jezusa Kristusa po volji Božji, in accord with the promise of the life which is in Christ Jesus,
1:2 to Timothy, most beloved son. Grace, mercy, mir, from God the Father and from Christ Jesus our Lord.
1:3 I give thanks to God, whom I serve, as my forefathers did, with a pure conscience. For without ceasing I hold the remembrance of you in my prayers, noč in dan,
1:4 desiring to see you, recalling your tears so as to be filled with joy,
1:5 calling to mind the same faith, which is in you unfeigned, which also first dwelt in your grandmother, Lois, and in your mother, Eunice, in tudi, I am certain, in you.
1:6 Zaradi tega, Vas opominjam oživiti milost Božjo, ki je v vas, ki jih uvedba mojih rokah.
1:7 Kajti Bog nam ni dal duha strahu, ampak zaradi, in ljubezni, in zadržanosti.
1:8 In tako, ne bo sram pričevanja našega Gospoda, niti me, njegov zapornik. Namesto, sodelovati z evangelijem v soglasju z vrlino Božje,
1:9 who has freed us and has called us to his holy vocation, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus, before the ages of time.
1:10 And this has now been made manifest by the illumination of our Savior Jesus Christ, who certainly has destroyed death, and who has also illuminated life and incorruption through the Gospel.
1:11 Of this Gospel, I have been appointed a preacher, and an Apostle, and a teacher of the Gentiles.
1:12 Zaradi tega razloga, I also suffer these things. But I am not confounded. For I know in whom I have believed, and I am certain that he has the power to preserve what was entrusted to me, unto that day.
1:13 Držite na vrsto zdravih besed, ki ste jih slišali od mene, v veri in ljubezni, ki je v Kristusu Jezusu.
1:14 Varovali dobro zaupal po Svetem Duhu, ki živi v nas.
1:15 to vedo: that all those who are in Asia have turned away from me, among whom are Phigellus and Hermogenes.
1:16 May the Lord have mercy on the house of Onesiphorus, because he has often refreshed me, and he has not been ashamed of my chains.
1:17 Namesto, when he had arrived in Rome, he anxiously sought me and found me.
1:18 May the Lord grant to him to obtain mercy from the Lord in that day. And you know well in how many ways he has ministered to me at Ephesus.

2 Timothy 2

2:1 In kot za vas, moj sin, be strengthened by the grace which is in Christ Jesus,
2:2 and by the things which you have heard from me through many witnesses. These things encourage faithful men, who shall then be suitable to teach others also.
2:3 Labor like a good soldier of Christ Jesus.
2:4 No man, acting as a soldier for God, entangles himself in worldly matters, so that he may be pleasing to him for whom he has proven himself.
2:5 Potem, preveč, whoever strives in a competition is not crowned, unless he has competed lawfully.
2:6 The farmer who labors ought to be the first to share in the produce.
2:7 Understand what I am saying. For the Lord will give you understanding in all things.
2:8 Be mindful that the Lord Jesus Christ, who is the offspring of David, has risen again from the dead, according to my Gospel.
2:9 I labor in this Gospel, even while chained like an evildoer. But the Word of God is not bound.
2:10 I endure all things for this reason: for the sake of the elect, tako da, preveč, may obtain the salvation which is in Christ Jesus, with heavenly glory.
2:11 To je zvesta pregovor: that if we have died with him, we will also live with him.
2:12 If we suffer, we will also reign with him. If we deny him, he will also deny us.
2:13 If we are unfaithful, he remains faithful: he is not able to deny himself.
2:14 Insist on these things, testifying before the Lord. Do not be contentious about words, for this is useful for nothing but the subversion of listeners.
2:15 Be solicitous in the task of presenting yourself before God as a proven and unashamed worker who has handled the Word of Truth correctly.
2:16 But avoid profane or empty talk. For these things advance one greatly in impiety.
2:17 And their word spreads like a cancer: among these are Hymenaeus and Philetus,
2:18 who have fallen away from the truth by saying that the resurrection is already complete. And so they have subverted the faith of certain persons.
2:19 But the firm foundation of God remains standing, having this seal: the Lord knows those who are his own, and all who know the name of the Lord depart from iniquity.
2:20 Vendar, in a large house, there are not only vessels of gold and of silver, but also those of wood and of clay; and certainly some are held in honor, but others in dishonor.
2:21 Če kdo, potem, will have cleansed himself from these things, he shall be a vessel held in honor, sanctified and useful to the Lord, prepared for every good work.
2:22 Torej, flee from the desires of your youth, še zares, pursue justice, vera, upam, dobrodelnost, in mir, along with those who call upon the Lord from a pure heart.
2:23 But avoid foolish and undisciplined questions, for you know that these produce strife.
2:24 For the servant of the Lord must not be contentious, but instead he must be meek toward everyone, teachable, patient,
2:25 correcting with self-restraint those who resist the truth. For at any time God may give them repentance, so as to recognize the truth,
2:26 and then they may recover from the snares of the devil, by whom they are held captive at his will.

2 Timothy 3

3:1 In to vedo: that in the last days perilous times will press near.
3:2 Men will be lovers of themselves, greedy, self-exalting, arrogant, blasphemers, disobedient to parents, ungrateful, wicked,
3:3 without affection, without peace, false accusers, unchaste, cruel, without kindness,
3:4 traitorous, reckless, self-important, loving pleasure more than God,
3:5 even having the appearance of piety while rejecting its virtue. In tako, avoid them.
3:6 For among these are ones who penetrate houses and lead away, like captives, foolish women burdened with sins, who are led away by means of various desires,
3:7 always learning, yet never achieving knowledge of the truth.
3:8 And in the same manner that Jannes and Jambres resisted Moses, so also will these resist the truth, men corrupted in mind, reprobates from the faith.
3:9 But they will not advance beyond a certain point. For the folly of the latter shall be made manifest to all, just as that of the former.
3:10 But you have fully comprehended my doctrine, instruction, purpose, vera, longsuffering, love, potrpežljivost,
3:11 persecutions, afflictions; such things as happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra; how I endured persecutions, and how the Lord rescued me from everything.
3:12 And all those who willingly live the piety in Christ Jesus will suffer persecution.
3:13 But evil men and deceivers will advance in evil, erring and sending into error.
3:14 Še zares, bi morali ostati v tem, kar si se naučil in ki so bila zaupana vas. Za veš od koga si se naučil.
3:15 In, iz otroštva, ste bili znani Sveti spisi, ki so sposobni, da vas naroči k odrešenju, po veri, ki je v Kristusu Jezusu.
3:16 vse Sveto pismo, ko je bilo božansko navdih, je koristno za poučevanje, za grajo, za popravek, in za pouk v pravosodju,
3:17 tako da lahko človek božji popoln, ki so bili usposobljeni za vsako dobro delo.

2 Timothy 4

4:1 Pričujem pred Bogom, in pred Jezusa Kristusa, ki sodit žive in mrtve po vrnitvi in ​​njegovemu kraljestvu:
4:2 da bi morali nujno pridigajo besedo, v sezoni in izven sezone: Prekorijevati, prosita, graja, z vso potrpežljivostjo in doktrine.
4:3 For there shall be a time when they will not endure sound doctrine, ampak, according to their own desires, they will gather to themselves teachers, with itching ears,
4:4 and certainly, they will turn their hearing away from the truth, and they will be turned toward fables.
4:5 A vi, resnično, biti pozorni, laboring in all things. Do the work of an Evangelist, fulfilling your ministry. Show self-restraint.
4:6 Jaz se že obrabljena stran, in čas mojega razpadu stiskalnice blizu.
4:7 Sem se boril dober boj. Sem zaključil tečaj. Sem ohranil vero.
4:8 Kar preostanek, venec pravičnosti je bil rezerviran za mene, tista, ki je Gospod, pravkar sodnik, bo postala, da me tisti dan, in ne samo, da me, ampak tudi za tiste, ki se veselim vrnitvi. Pohitite, da bo kmalu vrnil k meni.
4:9 For Demas has abandoned me, out of love for this age, and he has departed for Thessalonica.
4:10 Crescens je šla v Galatiji; Titus Dalmacije.
4:11 Luke sam z mano. Vzemi Marka in ga pripelji s seboj; on je koristno, da me v ministrstvu.
4:12 Ampak Tihika sem poslal v Efez.
4:13 Ko se vrnete, prinesete s seboj dobave, da sem zapustil z zapestja na Troadi, in knjige, ampak predvsem pergamenti.
4:14 Alexander mi je kovač pokazala veliko zla; Gospod mu bo povrnil po njegovih delih.
4:15 In ti naj bi ga tudi izogibati; za je močno upiral naše besede.
4:16 Na svojem prvem obrambe, nihče stal ob meni, vendar me vsi opustili. Lahko se ne všteva v njih!
4:17 Toda Gospod je stal z mano in me je okrepila, tako, da preko mene lahko izvedel oznanjevanje, in tako, da bi bili vsi pogani slišali. In sem se osvobodil iz ust lev.
4:18 Gospod me je osvobodil iz vsakega zla dela, in bo doseči odrešenje s svojo nebeško kraljestvo. Njemu slava na veke vekov. Amen.
4:19 Greet Prisca, and Aquila, and the household of Onesiphorus.
4:20 Erastus remained at Corinth. And Trophimus I left sick at Miletus.
4:21 Hurry to arrive before winter. Eubulus, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brothers greet you.
4:22 May the Lord Jesus Christ be with your spirit. May grace be with you. Amen.