Privacy

Our privacy policy is simple: we’re won’t share any information that you reveal or send unless your communication is criminal (or particularly annoying). Xaaladaha kuwa, we’ll share your information and visit data with the proper authorities.

Our mission is to serve and evangelize our faith and defend it through reason. Doing anything with your private information would be against that faith and our purpose.

Daily Readings Email Signup

Diiwaan si aad u hesho Church Catholic ee Daily Mass akhrinta. Cinwaanka email waa ammaan ah nala. Waxaan u ma isticmaali doono ujeeddo kale, midna aynu u qaybin doonaa. Waxaan u diri doonaa oo kaliya Injiilka iyo reading(s) maalin kasta. Ilaah ha idiin barakeeyo!
  • Fadlan dooro afkaaga ku xusan. Waxaan qorshaynaynaa inaan ku daro ka muuqatay in turjumayaa akhrinta maalin kasta - via si toos ah Translation Google - afka ee aad dooratay.
  • Beerta Tani waa ujeedooyin ansixinta iyo hadhi waa bedelin.