3rd Letra e Gjonit

1:1 The Elder, to Gaius, më i dashur, whom I love in the truth.
1:2 Më i dashur, concerning everything, I make it my prayer that you may benefit by advancing and succeeding in whatever may be to the benefit of your soul.
1:3 I was very glad when the brothers arrived, and when they offered testimony to the truth in you, that you are walking in the truth.
1:4 I have no greater grace than this, when I hear that my sons are walking in the truth.
1:5 Më i dashur, ju duhet të veprojë me besnikëri në çdo gjë që bëni për vëllezërit, dhe ata që janë të huaj;
1:6 ata kanë dhënë dëshmi për bamirësi tuaj në sytë e Kishës. Ju do të mirë për të udhëhequr këta të denjë për Perëndinë.
1:7 Për ato të përcaktuara, në emër të emrit të tij, pranuar asgjë nga të pabesët.
1:8 Prandaj, ne duhet të pranojmë të tilla si këto, në mënyrë që ne të mund të bashkëpunojnë me të vërtetën.
1:9 As it happens, I had written to the church. But Diotrephes, who loves to bear the highest rank among them, would not accept us.
1:10 Për shkak të kësaj, when I come, I will admonish his works which he does, babbling against us with malicious words. And as if this were not sufficient for him, he himself does not receive the brothers. And those who do receive them, he hinders, and he ejects them from the church.
1:11 Më i dashur, do not be willing to imitate what is evil; instead imitate what is good. Whoever does good is of God. Whoever does evil has not seen God.
1:12 Testimony is being given for Demetrius by everyone, and by the truth itself. And we also offer testimony. And you know that our testimony is true.
1:13 I had many things to write to you, but I am not willing, through ink and pen, për të shkruar për ju.
1:14 Yet I hope to see you soon, and then we will speak face to face. Peace to you. The friends greet you. Greet the friends by name.