Ch 3 John

John 3

3:1 Now there was a man among the Pharisees, named Nicodemus, a leader of the Jews.
3:2 He went to Jesus at night, och han sade till honom: "Rabbi, we know that you have arrived as a teacher from God. For no one would be able to accomplish these signs, which you accomplish, unless God were with him.”
3:3 Jesus svarade och sade till honom, "Amen, amen, Jag säger till dig, unless one has been reborn anew, he is not able to see the kingdom of God.”
3:4 Nicodemus said to him: “How could a man be born when he is old? Säkert, he cannot enter a second time into his mother’s womb to be reborn?"
3:5 Jesus svarade: "Amen, amen, Jag säger till dig, unless one has been reborn by water and the Holy Spirit, he is not able to enter into the kingdom of God.
3:6 What is born of the flesh is flesh, and what is born of the Spirit is spirit.
3:7 You should not be amazed that I said to you: You must be born anew.
3:8 The Spirit inspires where he wills. And you hear his voice, but you do not know where he comes from, or where he is going. So it is with all who are born of the Spirit.”
3:9 Nicodemus responded and said to him, “How are these things able to be accomplished?"
3:10 Jesus svarade och sade till honom: “You are a teacher in Israel, and you are ignorant of these things?
3:11 Amen, amen, Jag säger till dig, that we speak about what we know, and we testify about what we have seen. But you do not accept our testimony.
3:12 If I have spoken to you about earthly things, and you have not believed, then how will you believe, if I will speak to you about heavenly things?
3:13 Och ingen har stigit upp till himlen, utom den som steg ned från himmelen: Människosonen som är i himlen.
3:14 Och precis som Moses upphöjde ormen i öknen, så måste också Människosonen skall lyftas upp,
3:15 så att de som tror på honom inte förgås, men kan ha evigt liv.
3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, så att alla som tror på honom inte förgås, men kan ha evigt liv.
3:17 Ty Gud sände inte sin Son till världen, För att döma världen, men för att världen kan räddas genom honom.
3:18 Whoever believes in him is not judged. But whoever does not believe is already judged, because he does not believe in the name of the only-begotten Son of God.
3:19 And this is the judgment: that the Light has come into the world, and men loved darkness more than light. For their works were evil.
3:20 For everyone who does evil hates the Light and does not go toward the Light, so that his works may not be corrected.
3:21 But whoever acts in truth goes toward the Light, so that his works may be manifested, because they have been accomplished in God.”
3:22 Efter dessa saker, Jesus och hans lärjungar gick in i Judeen. Och han bodde där med dem och döpa.
3:23 Nu John också döpa, vid Enon, nära Salim, eftersom det inte fanns mycket vatten på denna plats. Och de anländer och bli döpt.
3:24 För Johannes hade ännu inte kastats i fängelse.
3:25 Då en tvist inträffade mellan Johannes lärjungar och judarna, om rening.
3:26 Och de gick till John och sade till honom: "Rabbi, den som var med dig över Jordan, om vem du erbjuds vittnesmål: si, han döper och alla går till honom.”
3:27 John svarade och sa: ”En man kan inte ta emot något, om det inte har getts till honom från himlen.
3:28 Ni själva erbjuda vittnesbörd för mig att jag sa, ’Jag är inte Messias,’Men jag har skickats före honom.
3:29 Den som innehar bruden är brudgummen. Men vän till brudgummen, som står och lyssnar till honom, rejoices glatt vid röst brudgummen. Och så, detta, min glädje, har uppfyllts.
3:30 Han måste öka, medan jag måste minska.
3:31 He who comes from above, is above everything. He who is from below, is of the earth, and he speaks about the earth. He who comes from heaven is above everything.
3:32 And what he has seen and heard, about this he testifies. And no one accepts his testimony.
3:33 Whoever has accepted his testimony has certified that God is truthful.
3:34 For he whom God has sent speaks the words of God. For God does not give the Spirit by measure.
3:35 The Father loves the Son, and he has given everything into his hand.
3:36 Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever is unbelieving toward the Son shall not see life; instead the wrath of God remains upon him.”