เทศน์ดีที่สุดที่เคย

เราอยากจะสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลของพระธรรมเทศนาที่ดีที่สุดที่เราเคยได้ยิน (หรือ, ในบางกรณีให้) หรือที่ถูกส่งมาจากผู้อ่าน.

เรามีความกังวลน้อยลงกับการที่ให้พระธรรมเทศนาและความสนใจในข้อความและสอดคล้องกับหลักการกลางหรือโปรแกรมการปฏิบัติของความเชื่อของเราโรมันคาทอลิก. ดังนั้น, โปรดส่งพระธรรมเทศนาเป็นข้อความธรรมดา. เมื่อเรามีเพียงพอ, เราจะโพสต์คอลเลกชัน.