พระคัมภีร์ไบเบิล

หนังสือทุกเล่มของทั้งพันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมปรากฏบนหน้าเว็บย่อยของเรา. รุ่นของพระคัมภีร์เป็นพระ คาทอลิกเวอร์ชันโดเมนสาธารณะ, ซึ่งเป็นที่ผ่านมา, ฉบับเดิมโดยโรนัลด์ L. คอนเต้จูเนียร์, แปลและบรรณาธิการ.

พันธสัญญาใหม่

พันธสัญญาเดิม