3ถนนหนังสือของจอห์น

1:1 The Elder, to Gaius, ที่รักมากที่สุด, whom I love in the truth.
1:2 ส่วนใหญ่ที่รัก, concerning everything, I make it my prayer that you may benefit by advancing and succeeding in whatever may be to the benefit of your soul.
1:3 I was very glad when the brothers arrived, and when they offered testimony to the truth in you, that you are walking in the truth.
1:4 I have no greater grace than this, when I hear that my sons are walking in the truth.
1:5 ส่วนใหญ่ที่รัก, คุณควรกระทำความนับถือในสิ่งที่คุณทำเพื่อพี่น้อง, และผู้ที่มีคนอาศัยอยู่;
1:6 พวกเขาได้ให้พยานหลักฐานเพื่อการกุศลของคุณในสายพระเนตรของคริสตจักร. คุณที่จะให้เป็นอย่างดีที่จะนำคนเหล่านี้อย่างคุ้มค่าให้กับพระเจ้า.
1:7 สำหรับพวกเขาออก, ในนามของชื่อของเขา, ยอมรับอะไรจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา.
1:8 ดังนั้น, เราต้องยอมรับเช่นนี้, เพื่อที่ว่าเราอาจจะให้ความร่วมมือกับความจริง.
1:9 As it happens, I had written to the church. But Diotrephes, who loves to bear the highest rank among them, would not accept us.
1:10 เพราะเหตุนี้, when I come, I will admonish his works which he does, babbling against us with malicious words. And as if this were not sufficient for him, he himself does not receive the brothers. And those who do receive them, he hinders, and he ejects them from the church.
1:11 ส่วนใหญ่ที่รัก, do not be willing to imitate what is evil; instead imitate what is good. Whoever does good is of God. Whoever does evil has not seen God.
1:12 Testimony is being given for Demetrius by everyone, and by the truth itself. And we also offer testimony. And you know that our testimony is true.
1:13 I had many things to write to you, but I am not willing, through ink and pen, to write to you.
1:14 Yet I hope to see you soon, and then we will speak face to face. Peace to you. The friends greet you. Greet the friends by name.