พระวรสารนักบุญมาร์ค

พระวรสารนักบุญมาร์คปรากฏในบทที่มีหน้าย่อยไปยังหน้านี้. พวกเขามีความสุข “ทาก” ชอบ 2fish.co/bible/mark/ch-1.
Saint Mark the Evangelist by Pietro Lorenzetti