Ch 15 Nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh 15

15:1 “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho các.
15:2 Mỗi nhánh nào trong ta mà không đơm hoa kết trái, anh sẽ lấy đi. Và mỗi người mà không sinh hoa trái, ông sẽ làm sạch, để nó có thể mang lại kết quả ra nhiều.
15:3 Bạn đang sạch rồi nè, vì lời mà tôi đã nói chuyện với bạn.
15:4 Tuân thủ trong tôi, và tôi trong bạn. Cũng giống như các chi nhánh là không thể đơm hoa kết trái của bản thân, trừ khi nó tuân thủ trong nho, như vậy cũng là bạn không thể, trừ khi bạn tuân thủ trong tôi.
15:5 Thầy là cây nho; các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong tôi, và Thầy ở trong anh, sinh ra lắm trái. Đối với mà không có tôi, bạn có thể làm gì.
15:6 Nếu bất cứ ai không tuân thủ trong tôi, anh ấy sẽ bỏ đi, giống như một chi nhánh, và ông ta sẽ tàn lụi, và họ sẽ tập hợp anh ta và quăng vào lửa, và ông đốt cháy.
15:7 Nếu bạn tuân thủ trong tôi, và những lời ta ở trong các ngươi, sau đó bạn có thể yêu cầu bất cứ điều gì bạn sẽ, và nó sẽ được thực hiện cho bạn.
15:8 Trong này, Cha tôi là tôn vinh: mà bạn nên mang ra rất nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.
15:9 Như Chúa Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến bạn. Cứ ở trong tình yêu của tôi.
15:10 Nếu bạn giữ giới luật của tôi, bạn phải tuân thủ trong tình yêu của tôi, cũng giống như tôi cũng đã giữ giới luật của Chúa Cha tôi và tôi ở lại trong tình yêu của mình.
15:11 Những điều tôi đã nói chuyện với bạn, để niềm vui của tôi có thể là bạn, và niềm vui của bạn có thể được hoàn thành.
15:12 Đây là phương châm của tôi: mà bạn yêu thương nhau, cũng giống như tôi đã yêu em.
15:13 Không ai có một tình yêu lớn hơn này: rằng ông hy sinh mạng sống của mình cho bạn bè của mình.
15:14 Bạn bè của tôi, nếu bạn làm những gì tôi hướng dẫn bạn.
15:15 Tôi sẽ không còn gọi ngươi là đầy tớ, cho tôi tớ không biết những gì Chúa của mình đang làm. Nhưng tôi đã kêu gọi bạn bè, bởi vì tất cả mọi thứ gì mà tôi đã nghe được nơi Cha của tôi, Tôi đã thực hiện được biết đến bạn.
15:16 Bạn đã không chọn tôi, nhưng tôi đã chọn bạn. Và tôi đã cử anh em, để bạn có thể đi ra và đơm hoa kết trái, và để hoa trái của anh có thể kéo dài. Sau đó, bất cứ điều gì bạn đã yêu cầu của Cha trong tên của tôi, anh ta sẽ trao cho bạn.
15:17 Điều này tôi truyền cho anh em: mà bạn yêu thương nhau.
15:18 Nếu thế gian ghét bạn, know that it has hated me before you.
15:19 If you had been of the world, the world would love what is its own. Tuy nhiên, thực sự, you are not of the world, but I have chosen you out of the world; vì điều này, the world hates you.
15:20 Remember my saying that I told you: The servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will persecute you also. If they have kept my word, they will keep yours also.
15:21 But all these things they will do to you because of my name, for they do not know him who sent me.
15:22 If I had not come and had not spoken to them, they would not have sin. But now they have no excuse for their sin.
15:23 Whoever hates me, hates my Father also.
15:24 If I had not accomplished among them works that no other person has accomplished, they would not have sin. But now they have both seen me, and they have hated me and my Father.
15:25 But this is so that the word may be fulfilled which was written in their law: ‘For they hated me without cause.’
15:26 But when the Advocate has arrived, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will offer testimony about me.
15:27 And you shall offer testimony, because you are with me from the beginning.”