Ch 18 Matthew

Matthew 18

18:1 Trong giờ đó, các môn đệ đến gần Chúa Giêsu, nói, "Ai là người mà bạn cho là lớn hơn hết trong nước thiên đàng?"
18:2 Và Chúa Giêsu, gọi cho mình một trẻ nhỏ, đặt ông ở giữa họ.
18:3 Và ông nói: "Amen tôi nói với bạn, trừ khi bạn thay đổi và trở nên như trẻ nhỏ, bạn không được vào nước thiên đàng.
18:4 Vì thế, ai sẽ đã tự hạ mình như đứa trẻ nầy, một ví dụ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng.
18:5 Và ai sẽ chấp nhận một đứa trẻ trong tên của tôi, chấp nhận tôi.
18:6 Nhưng ai sẽ đã dẫn lạc lối một trong những đứa trẻ nầy, ai tin vào tôi, nó sẽ là tốt hơn cho anh ta để có treo cối đá lớn quanh cổ, và để được chìm trong sâu thẳm của biển.
18:7 Khốn cho một thế giới mà dẫn người lạc lối! Mặc dù nó là cần thiết cho những cám dỗ để phát sinh, Tuy nhiên: Khốn cho rằng con người thông qua sự cám dỗ mà phát sinh!
18:8 Vì vậy, nếu bàn tay của bạn hoặc chân của bạn dẫn bạn đến phạm tội, cắt nó ra và quăng nó đi từ bạn. Nó là tốt hơn cho bạn để tham gia vào cuộc sống vô hiệu hóa hoặc què, hơn sẽ được gửi vào lửa đời đời đủ cả hai tay hoặc hai chân.
18:9 Và nếu mắt của bạn dẫn bạn đến phạm tội, nhổ tận gốc nó ra và quăng nó đi từ bạn. Nó là tốt hơn cho bạn để tham gia vào cuộc sống với một mắt, hơn sẽ được gửi vào ngọn lửa của địa ngục là đủ hai mắt.
18:10 Xem nó là bạn không coi thường thậm chí một trong những kẻ bé nhỏ. Để tôi nói cho bạn, rằng Angels của họ ở trên trời tiếp tục tìm kiếm trên mặt Cha ta, ở trên trời.
18:11 Vì Con người đã đến cứu những gì đã mất.
18:12 Làm thế nào nó có vẻ với bạn? Nếu ai đó có một trăm con chiên, và nếu một trong số họ đã đi lạc lối, nên ông không để lại đằng sau chín mươi chín ở vùng núi, và đi ra ngoài để tìm kiếm những gì đã đi lạc lối?
18:13 Và nếu anh ta nên xảy ra để tìm thấy nó: Amen tôi nói với bạn, rằng ông có niềm vui hơn trong một ngày mà, hơn so với chín mươi chín mà không đi lạc lối.
18:14 Ngay cả như vậy, nó không phải là ý chí trước mặt Cha của bạn, ở trên trời, rằng một trong những kẻ bé nhỏ nên bị mất.
18:15 Nhưng nếu anh trai của bạn đã phạm tội nghịch cùng bạn, đi và sửa chữa nó, giữa bạn và anh ta một mình. Nếu anh ấy lắng nghe bạn, bạn sẽ lấy lại anh trai của bạn.
18:16 Nhưng nếu anh ta sẽ không nghe bạn, mời với bạn một hoặc hai, để mỗi từ có thể đứng bên miệng của hai hoặc ba nhân chứng.
18:17 Và nếu anh ta sẽ không nghe chúng, nói với Giáo Hội. Nhưng nếu anh ta sẽ không nghe Giáo Hội, thì hãy coi người bạn thích ngoại giáo và người thu thuế.
18:18 Amen tôi nói với bạn, bất cứ điều gì bạn sẽ bị ràng buộc trên trái đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời cũng, và bất cứ điều gì bạn sẽ phát hành trên trái đất, sẽ được phát hành cũng ở trên trời.
18:19 Một lần nữa tôi nói với bạn, rằng nếu hai trong số những số bạn đã đồng ý trên trái đất, về bất cứ điều gì nào mà họ đã yêu cầu, nó sẽ được thực hiện đối với họ bởi Cha của tôi, ở trên trời.
18:20 Đối với bất cứ nơi nào có hai ba người tụ họp lại nhân danh Thầy, thì ta, ở giữa họ.”
18:21 sau đó, Peter, vẽ gần với anh, nói: "Chúa tể, bao nhiêu lần thì anh trai tội lỗi của tôi đối với tôi, và tôi tha thứ cho anh? Ngay cả bảy lần?"
18:22 Chúa Giêsu nói với ông:: "Tôi không nói với bạn, thậm chí bảy lần, nhưng ngay cả lần bảy mươi bảy lần.
18:23 Vì thế, Nước Trời được so sánh với một người đàn ông là người vua, ai muốn lấy tài khoản của tôi tớ Ngài.
18:24 Và khi ông đã bắt đầu dùng tài khoản, một đã được đưa đến Đấng đã nợ anh mười nghìn tài năng.
18:25 Nhưng kể từ khi ông không có cách nào để trả được nợ, chúa yêu cầu anh được bán, với vợ con, và tất cả những gì anh có, để trả nó.
18:26 Nhưng tớ mà, phủ phục xuống, năn nỉ, nói, 'Có sự kiên nhẫn với tôi, và tôi sẽ hoàn trả tất cả cho bạn. '
18:27 Sau đó, chúa tể của tớ mà, được di chuyển với thương hại, thả ông, và ông đã tha thứ cho khoản nợ của mình.
18:28 Nhưng khi đầy tớ ấy rời, ông đã tìm thấy một người làm công viên của mình những người nợ ông một trăm đồng tiền bằng bạc. Và nắm lấy anh, ông nghẹn ngào anh, nói: 'Trả nợ những gì bạn nợ.'
18:29 Và tớ với mình, phủ phục xuống, kiến nghị ông, nói: 'Có sự kiên nhẫn với tôi, và tôi sẽ hoàn trả tất cả cho bạn. '
18:30 Nhưng ông đã không sẵn sàng. Thay vào đó, ông đã đi ra ngoài và đã anh gửi đến nhà tù, cho đến khi anh ta sẽ trả nợ.
18:31 Bây giờ công chức đồng hương, nhìn thấy những gì là done, đã buồn rất nhiều, và họ đã đi và báo cáo cho lãnh chúa của họ tất cả những gì đã được thực hiện.
18:32 Sau đó chúa gọi cậu, và ông nói với ông:: 'Bạn tớ ác, Tôi đã tha thứ cho bạn tất cả các khoản nợ của bạn, bởi vì bạn đã nhận với tôi.
18:33 Vì thế, nên bạn cũng không có lòng thương xót tớ với bạn, cũng giống như tôi cũng có lòng trắc ẩn về bạn?'
18:34 Và chúa của mình, giận, trao Người cho những kẻ tra tấn, cho đến khi anh đã trả toàn bộ nợ.
18:35 Như vậy, quá, Cha trên trời của tôi sẽ làm cho bạn, nếu mỗi người trong anh em sẽ không tha thứ cho anh trai của mình từ trái tim của bạn. "