Ch 3 Matthew

Matthew 3

3:1 Bây giờ trong những ngày đó, John the Baptist đến, giảng dạy trong các sa mạc của xứ Giu-đê,
3:2 và nói: "Ăn năn. Đối với nước thiên đàng đã thu hút gần.”
3:3 Đối với điều này là một trong những người được nói đến qua các tiên tri Isaiah, nói: “Một giọng nói kêu trong sa mạc: Dọn đường cho Chúa. Hãy thẳng nẻo Ngài.”
3:4 Bây giờ cùng John đã may được làm từ tóc của lạc đà, và một chiếc thắt lưng da quanh eo của mình. Và thực phẩm của ông là châu chấu và mật ong rừng.
3:5 sau đó Jerusalem, và tất cả xứ Giu-đê, và toàn bộ khu vực xung quanh Jordan đi ra ngoài với anh.
3:6 Và họ đã được rửa tội bởi ông trong Jordan, thừa nhận tội lỗi của họ.
3:7 Sau đó,, nhìn thấy nhiều người Pharisêu và Sadducees đến cho rửa tội của mình, ông nói với họ:: “Progeny của viper, đã cảnh báo với bạn để chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ tiếp cận?
3:8 Vì thế, sản xuất hoa quả xứng đáng với sự ăn năn.
3:9 Và đừng chọn để nói trong bản thân, ‘Chúng tôi có Abraham là cha của chúng tôi.’ Đối với tôi cho bạn biết rằng Thiên Chúa có sức mạnh để nâng lên con trai với Abraham từ những viên đá.
3:10 Đối với ngay cả bây giờ cái rìu đã được đặt tại thư mục gốc của cây. Vì thế, mỗi cây mà không sinh hoa kết trái tốt sẽ bị truất xuống và quăng vào lửa.
3:11 Thực tế, Cha rửa con bằng nước cho sự ăn năn, Còn ai sẽ đến sau tôi là mạnh mẽ hơn tôi. Tôi không xứng đáng để mang giày của mình. Người sẽ rửa với ngọn lửa của Chúa Thánh Thần.
3:12 Fan sàng lọc của mình trong bàn tay mình. Và ông sẽ triệt để làm sạch sân đạp lúa của mình. Và ông sẽ thu thập lúa mì của mình vào chuồng. Nhưng trấu thì đốt bằng lửa không hề tắt. "
3:13 Sau đó, Chúa Giêsu xuất thân từ Galilê, John tại Jordan, để được rửa tội của anh ta.
3:14 Nhưng John từ chối anh ấy, nói, “Tôi phải được rửa tội bởi bạn, nhưng bạn đến với tôi?"
3:15 Và đáp ứng, Chúa Giêsu nói với ông:: “Cho phép này cho bây giờ. Đối với bằng cách này nó được phù hợp để chúng tôi thực hiện tất cả công lý.”Sau đó, ông cho phép ông.
3:16 Và Chúa Giêsu, đã được rửa tội, lên khỏi mặt nước ngay lập tức, và nầy, chúc các từng trời mở ra cho anh ấy. Và ông thấy Thánh Linh của Thiên Chúa ngự xuống như chim bồ câu, và bước xuống trên anh ấy.
3:17 Và kìa, đã có một giọng nói từ trời, nói: "Đây là Con yêu dấu của tôi, trong đó tôi rất hài lòng.”