Sáng thế ký

Sáng thế ký 1

1:1 Ở thời điểm bắt đầu, Thiên Chúa đã tạo nên trời và đất.
1:2 Nhưng trái đất là trống rỗng và trống, và darknesses là trên mặt của vực thẳm; và do đó Thánh Linh của Thiên Chúa đã được đưa trên mặt nước.
1:3 Và Thiên Chúa phán:, “Phải có ánh sáng.” Và ánh sáng đã trở thành.
1:4 Và Thiên Chúa nhìn thấy ánh sáng, rằng nó là tốt; và do đó, ông chia ánh sáng từ các darknesses.
1:5 Và ông gọi là ánh sáng, ‘Day,’Và darknesses, ‘Night.’ Và nó đã trở thành buổi tối và buổi sáng, một ngày.
1:6 Thiên Chúa cũng nói, “Phải có một bầu trời ở giữa vùng biển, và để cho nó phân chia vùng biển từ vùng biển này.”
1:7 Và Thiên Chúa đã bầu trời, và ông chia các vùng biển ở dưới bầu trời, từ những người đã ở trên bầu trời. Và vì vậy nó đã trở thành.
1:8 Và Thiên Chúa đặt tên khoảng không ‘Thiên Đàng.’ Và nó đã trở thành buổi tối và buổi sáng, ngày thứ hai.
1:9 Quả thật Đức Chúa Trời phán: “Hãy để nước có dưới gầm trời này được tập hợp lại với nhau thành một nơi; và để xuất hiện vùng đất khô.”Và như vậy nó đã trở thành.
1:10 Và Thiên Chúa được gọi là vùng đất khô, 'Trái đất,’Và ông gọi là tập hợp của các vùng biển, ‘Biển.’ Và Thiên Chúa thấy thế là tốt.
1:11 Và ông nói, “Hãy để cho cây xanh đất mùa xuân ra, cả những sản xuất hạt giống, và cây ăn quả-mang, sản xuất trái cây theo kiểu của họ, hạt giống mà là trong bản thân, trên khắp thế gian.”Và như vậy nó đã trở thành.
1:12 Và đất mang ra cây xanh, cả những sản xuất hạt giống, theo loại của họ, và cây ăn quả sản xuất, với nhau có cách riêng của mình gieo, theo loài của nó. Và Thiên Chúa thấy thế là tốt.
1:13 Và nó đã trở thành buổi tối và buổi sáng, ngày thứ ba.
1:14 Sau đó, Đức Chúa Trời phán: “Phải có ánh sáng trong bầu trời của trời. Và để họ chia ngày và đêm, và để họ trở thành dấu hiệu, cả hai mùa, và trong những ngày và năm.
1:15 Hãy để họ tỏa sáng trong bầu trời của trời và chiếu sáng trái đất.”Và như vậy nó đã trở thành.
1:16 Và Thiên Chúa thực hiện hai vì sáng lớn: một ánh sáng lớn hơn, đặng cai trị ban ngày, và ánh sáng nhỏ hơn, đặng cai trị ban đêm, cùng với các ngôi sao.
1:17 Và ông đặt chúng trong bầu trời của trời, để cho ánh sáng trên khắp trái đất,
1:18 và để cai trị ban ngày cũng như ban đêm, và để phân chia ánh sáng từ bóng tối. Và Thiên Chúa thấy thế là tốt.
1:19 Và nó đã trở thành buổi tối và buổi sáng, ngày thứ tư.
1:20 Và sau đó Đức Chúa Trời phán, “Hãy để cho nước sản xuất động vật với một linh hồn sống, và bay sinh vật trên trái đất, dưới bầu trời của thiên đàng.”
1:21 Và Chúa đã tạo ra các sinh vật biển lớn, và tất cả mọi thứ với một linh hồn sống và khả năng di chuyển mà các nước sản xuất, theo loài của họ, và tất cả các sinh vật bay, theo loại của họ. Và Thiên Chúa thấy thế là tốt.
1:22 Và ông ban phước cho họ, nói: “Tăng và nhân, và điền vào các vùng biển của biển. Và để cho các loài chim được nhân trên mặt đất “.
1:23 Và nó đã trở thành buổi tối và buổi sáng, ngày thứ năm.
1:24 Thiên Chúa cũng nói, “Hãy để sản đất linh hồn sống bằng hiện vật của họ: gia súc, và động vật, và những con thú hoang dã của trái đất, theo loài của họ.”Và như vậy nó đã trở thành.
1:25 Và Thiên Chúa đã thú hoang dã của trái đất theo loài của họ, và gia súc, và mọi vật trên đất liền, theo loại hình này. Và Thiên Chúa thấy thế là tốt.
1:26 Và ông nói: “Chúng ta hãy làm cho Man để hình ảnh và giống của chúng tôi. Và để cho anh ta cai trị trên cá biển, và các sinh vật bay của không khí, và các con thú hoang dã, và toàn bộ trái đất, và mỗi con vật mà di chuyển trên mặt đất “.
1:27 Và Chúa đã tạo ra con người để hình ảnh của mình; đến hình ảnh của Thiên Chúa ông đã tạo ra anh; Nam va nư, Ngài dựng nên người.
1:28 Và Thiên Chúa ban phước cho họ, và ông nói, “Tăng và nhân, và điền vào trái đất, và làm chủ nó, và cai trị trên cá biển, và các sinh vật bay của không khí, và hơn tất cả các sinh vật sống di chuyển trên trái đất.”
1:29 Và Thiên Chúa phán:: "Nầy, Tôi đã đưa cho bạn mỗi nhà máy hạt mang trên đất, và tất cả các cây có trong bản thân mình có khả năng gieo loại riêng của họ, để làm đồ ăn cho bạn,
1:30 và cho tất cả các loài thú trên đất, và cho tất cả những điều bay của không khí, và cho tất cả mọi thứ mà di chuyển trên mặt đất và trong đó có một linh hồn sống, để họ có thể có những ngày mà để nuôi.”Và như vậy nó đã trở thành.
1:31 Và Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm. Và họ rất tốt. Và nó đã trở thành buổi tối và buổi sáng, ngày thứ sáu.

Sáng thế ký 2

2:1 Và như vậy các tầng trời và trái đất đã được hoàn thành, với tất cả trang sức của họ.
2:2 Và vào ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc của mình, mà ông đã thực hiện. Và vào ngày thứ bảy, Ngài nghỉ từ tất cả các công việc của mình, mà ông đã thực hiện.
2:3 Và ông ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa nó. Vì trong nó, ông đã chấm dứt từ tất cả các công việc của mình: công việc nhờ đó mà Thiên Chúa đã tạo bất cứ điều gì anh ta nên làm.
2:4 Đây là những thế hệ của trời đất, khi chúng được tạo ra, trong cái ngày mà Chúa là Thiên Chúa đã dựng nên trời và đất,
2:5 và mọi giống cây hoàn chỉnh của lĩnh vực này, trước khi nó sẽ tăng lên trong đất, và mỗi thực vật hoang dã, trước khi nó sẽ nảy mầm. Đối với Chúa, Thiên Chúa đã không mang mưa sa xuống đất, và chẳng có người đàn ông để làm việc đất.
2:6 Nhưng một đài phun nước lên khỏi mặt đất, tưới toàn bộ bề mặt của đất.
2:7 Và rồi Chúa là Thiên Chúa tạo nên con người từ đất sét của trái đất, và ông thở vào mặt anh hơi thở của cuộc sống, thì người trở nên một loài sanh linh.
2:8 Bây giờ Chúa là Thiên Chúa đã trồng một thiên đường của sự hưởng thụ ngay từ đầu. Trong đó, ông đặt người đàn ông mà ông đã hình thành.
2:9 Và từ đất Chúa là Thiên Chúa tạo ra các thứ cây rất đẹp để nhìn và dễ chịu để ăn. Và ngay cả những cây sự sống là ở giữa thiên đường, và cây biết điều thiện và điều ác.
2:10 Và một dòng sông đã đi ra từ nơi thưởng thức để tưới Thiên đường, được chia từ đó thành bốn người đứng đầu.
2:11 Tên của một trong là Phison; nó là chạy qua tất cả các vùng đất của Hevilath, nơi vàng được sinh ra;
2:12 và Vàng xứ nầy là tốt nhất. Ở nơi đó được tìm thấy bdellium và đá onyx.
2:13 Và tên của con sông thứ hai là Gehon; nó là chạy qua tất cả các vùng đất của Ethiopia.
2:14 Quả thật, tên của con sông thứ ba là Tigris; nó tiến đối diện với Assyria. Nhưng sông thứ tư, nó là Euphrates.
2:15 Do đó, Chúa là Thiên Chúa đem con người, và đưa anh ta vào thiên đường của sự hưởng thụ, do đó nó sẽ được tham dự và bảo quản bằng ông.
2:16 Và ông chỉ thị cho ông, nói: “Từ mỗi cây Paradise, ngươi sẽ ăn.
2:17 Nhưng từ cây biết điều thiện và điều ác, thì chớ hề ăn. Đối với bất cứ điều gì trong ngày bạn sẽ ăn trái cây đó, bạn sẽ chết một cái chết.”
2:18 Chúa là Thiên Chúa cũng nói: "Nó không phải là tốt cho con người ở một mình. Hãy để chúng tôi làm cho một người trợ giúp cho ông tương tự với chính mình. "
2:19 Vì thế, Chúa là Thiên Chúa, đã được hình thành từ đất tất cả các loài thú trên trái đất và tất cả các sinh vật bay của không khí, đưa họ đến Adam, để xem những gì anh sẽ gọi cho họ. Đối với bất cứ điều gì Adam sẽ gọi bất cứ sinh vật sống, đó sẽ là tên của nó.
2:20 Và Adam gọi nhau của các sinh vật bằng tên của họ: tất cả các sinh vật bay của không khí, và tất cả các con thú hoang dã của đất. Tuy nhiên, thực sự, cho Adam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ tương tự với chính mình.
2:21 Và do đó, Chúa là Thiên Chúa gửi một giấc ngủ sâu sau khi Adam. Và khi anh đã ngủ say, bèn lấy một xương sườn của mình, và ông đã hoàn thành nó với thịt cho nó.
2:22 Và Đức Chúa Trời tạo dựng được xương sườn, mà ông đã từ Adam, thành một phụ nữ. Và anh dẫn cô tới Adam.
2:23 Và Adam nói: "Bây giờ đây là xương bởi xương tôi, và thịt khỏi xác thịt của tôi. Điều này được gọi là người phụ nữ chịu trách nhiệm, bởi vì cô đã được lấy từ người đàn ông ".
2:24 Vì lý do này, một người đàn ông sẽ để lại đằng sau người cha và người mẹ của mình, và ông phải bám lấy vợ; và hai được thực hiện như một thịt.
2:25 Bây giờ cả hai đều trần truồng: Adam, tất nhiên, và vợ anh ta. Và họ đã không xấu hổ.

Sáng thế ký 3

3:1 Tuy nhiên, con rắn đã hơn láu cá hơn bất kỳ của các sinh vật trên trái đất mà Chúa là Thiên Chúa đã thực hiện. Và ông nói với người phụ nữ, “Tại sao Thiên Chúa hướng dẫn bạn, mà bạn không nên ăn từ mỗi cây Paradise?"
3:2 Người phụ nữ trả lời với anh: “Từ trái của cây đó là tại Paradise, chúng tôi ăn.
3:3 Tuy nhiên, thực sự, từ quả của cây mà là ở giữa thiên đường, Thiên Chúa đã chỉ đạo chúng ta biết rằng chúng ta không nên ăn, và rằng chúng ta không nên chạm vào nó, kẻo có lẽ chúng ta có thể chết.”
3:4 Sau đó, con rắn nói với người phụ nữ: “Bằng cách không có nghĩa là bạn sẽ chết một cái chết.
3:5 Đối với Thiên Chúa biết rằng, trên bất kỳ ngày bạn sẽ ăn trái cây đó, đôi mắt của bạn sẽ được mở ra; và bạn sẽ như thế nào thần, biết điều thiện và điều ác.”
3:6 Và như vậy người phụ nữ thấy rằng cây là tốt để ăn, và đẹp cho đôi mắt, và thú vị để xem xét. Và cô lấy từ trái cây của nó, và cô ấy đã ăn. Và cô ấy đã trao cho chồng, người ăn.
3:7 Và con mắt của cả hai được mở ra. Và khi họ nhận ra mình là khỏa thân, họ liên kết với nhau hình lá và các tấm phủ thực hiện cho bản thân.
3:8 Và khi họ đã nghe tiếng nói của Chúa là Thiên Chúa đi bộ tại Paradise trong gió chiều, Adam và vợ ẩn mình từ khuôn mặt của Chúa là Thiên Chúa ở giữa các cây của Paradise.
3:9 Và Đức Chúa Trời gọi là Adam và nói với anh: "Bạn đang ở đâu?"
3:10 Và ông nói, "Tôi nghe thấy giọng nói của bạn tại Paradise, và tôi sợ, bởi vì tôi đang trần truồng, và vì vậy tôi đã giấu bản thân mình. "
3:11 Ông nói với anh, "Sau đó, người nói với bạn rằng bạn là khỏa thân, nếu bạn đã không ăn trái cây mà từ đó tôi hướng dẫn cho bạn biết rằng bạn không nên ăn?"
3:12 Và Adam nói, "Người phụ nữ, người mà bạn đã cho tôi như một người bạn đồng, đã cho tôi từ các cây, và tôi đã ăn. "
3:13 Và Chúa là Thiên Chúa nói với người phụ nữ, "Tại sao bạn đã làm điều này?"Và cô ấy trả lời, "Con rắn dỗ tôi, và tôi đã ăn. "
3:14 Và Chúa là Thiên Chúa nói với con rắn: "Bởi vì bạn đã làm điều này, bạn đang bị nguyền rủa trong số tất cả các sinh vật sống, ngay cả những con thú hoang dã của trái đất. Khi vú của bạn, bạn sẽ đi du lịch, và đất ngươi sẽ ăn, tất cả các ngày trong cuộc sống của bạn.
3:15 Tôi sẽ đặt thù hằn giữa bạn và người phụ nữ, giữa dòng dõi ngươi và con cháu của mình. Cô sẽ giày đạp đầu của bạn, và bạn sẽ nằm trong chờ đợi cho gót chân của mình. "
3:16 Để người phụ nữ, ông cũng nói: “Tôi sẽ nhân lao động của mình và quan niệm của bạn. Trong nỗi đau bạn sẽ sinh con trai, và bạn sẽ phải chịu sức mạnh của chồng bạn, và ông sẽ quản hạt quấn lấy anh.”
3:17 Tuy nhiên, thực sự, Adam, anh ta đã nói: “Bởi vì bạn đã lắng nghe tiếng nói của vợ bạn, và đã ăn trái cây, từ đó tôi hướng dẫn bạn rằng bạn không nên ăn, nguyền rủa là vùng đất mà bạn làm việc. Trong khó khăn bạn phải ăn trái cây đó, tất cả các ngày trong cuộc sống của bạn.
3:18 Gai và cây tật lê phải xuất trình cho bạn, và bạn sẽ ăn thực vật của trái đất.
3:19 Bằng cách đổ mồ hôi trán của bạn thì bạn ăn bánh mì, cho đến khi bạn quay trở lại trái đất mà từ đó bạn đã được thực hiện. Đối với bụi bạn, và cho đến bụi ngươi sẽ trở về.”
3:20 A-đam gọi tên của vợ, 'Giao thừa,'Vì bà là mẹ của tất cả các sinh hoạt.
3:21 Chúa là Thiên Chúa cũng làm cho Adam và hàng may mặc vợ từ da, và ông mặc lấy cho.
3:22 Và ông nói: "Nầy, Adam đã trở thành như một người trong chúng ta, biết điều thiện và ác. Vì thế, bây giờ có lẽ ông có thể đưa ra bàn tay và cũng có thể lấy từ cây sự sống, và ăn, và sống trong cõi đời đời.”
3:23 Và như vậy Chúa là Thiên Chúa gửi cho ông ra khỏi thiên đường của sự hưởng thụ, để làm việc trái đất mà từ đó ông được đưa.
3:24 Và ông đúc ra Adam. Và ở phía trước của thiên đường của sự hưởng thụ, ông đặt cherubim với một thanh gươm lửa, quay lại với nhau, để bảo vệ đường cho cây sự sống.

Sáng thế ký 4

4:1 Quả thật, Adam biết vợ Eve, người thụ thai và đã sinh ra Cain, nói, “Tôi đã có được một người đàn ông qua Đức Chúa Trời.”
4:2 Và một lần nữa cô đã sinh ra anh trai của ông Abel. Nhưng Abel là một mục sư cừu, và Cain là một nông dân.
4:3 Sau đó, nó đã xảy ra, sau nhiều ngày, rằng Cain tặng quà cho Chúa, từ các loại trái cây của trái đất.
4:4 Abel tương tự như vậy được cung cấp từ thái tử của đàn chiên của mình, và từ chất béo của họ. Và Giavê đã nhìn vào Abel và quà tặng của mình.
4:5 Tuy nhiên, trong sự thật, ông không nhìn với lợi trên Cain và quà tặng của mình. Và Cain đã kịch liệt tức giận, và mặt ông rơi.
4:6 Và Chúa nói với ông:: "Tại sao bạn giận dữ? Và tại sao khuôn mặt của bạn rơi?
4:7 Nếu bạn cư xử tốt, bạn sẽ không nhận? Nhưng nếu bạn cư xử tồi tệ, sẽ không phạm tội cùng một lúc có mặt tại cửa? Và vì vậy mong muốn của nó sẽ là bên trong bạn, và bạn sẽ bị chi phối bởi điều đó.”
4:8 Và Cain nói với anh trai của ông Abel, “Chúng ta hãy đi ra ngoài.” Và khi họ còn trong lĩnh vực này, Cain nổi dậy chống lại anh trai Abel, và ông đưa anh ta đến chết.
4:9 Và Chúa đã phán với Cain, “Ở đâu là anh trai của bạn Abel?”Và ông trả lời: "Tôi không biết. Tôi có người giữ em tôi?"
4:10 Và ông nói với ông: “Bạn đã làm gì? Tiếng của máu em ngươi khóc ra cho tôi từ đất liền.
4:11 Bây giờ, vì thế, bạn sẽ bị nguyền rủa trên đất, mà mở miệng của mình và nhận được máu của anh trai của bạn trong tầm tay của bạn.
4:12 Khi bạn làm việc đó, nó sẽ không cung cấp cho bạn kết quả của nó; một lang thang và một kẻ chạy trốn bạn sẽ đổ lại trên đất.”
4:13 Và Cain nói với Chúa: “Tội ác của tôi là quá tuyệt vời để xứng đáng với lòng tốt.
4:14 Kìa, bạn đã bỏ tôi ra ngày hôm nay trước khi bộ mặt của trái đất, và từ khuôn mặt của bạn tôi sẽ được ẩn; và tôi sẽ là một lang thang và một kẻ chạy trốn trên trái đất. Vì thế, bất cứ ai tìm thấy tôi sẽ giết tôi.”
4:15 Và Chúa nói với ông:: “Bằng cách không có nghĩa là nó sẽ rất; hơn, ai sẽ giết Cain, sẽ bị trừng phạt gấp bảy.”Và Chúa đã đặt một dấu trên Cain, do đó bất cứ ai tìm thấy anh ta sẽ không đưa anh ta đến chết.
4:16 Và như vậy Cain, khởi hành từ khuôn mặt của Chúa, sống như một kẻ chạy trốn trên trái đất, đối với khu vực phía đông của Eden.
4:17 Sau đó, Cain biết vợ, và nàng thụ thai và sanh được Hê-nóc. Và ông đã xây dựng một thành phố, và ông gọi tên của nó bằng tên của con trai mình, Enoch.
4:18 Sau đó, Enoch thụ thai Irad, và Irad thụ thai Mahujael, và Mahujael thụ thai Mathusael, và Mathusael thụ thai Lamek.
4:19 Lamek mất hai vợ: tên của ai Adah, và tên của người kia là Si-la.
4:20 Và Adah thụ thai Jabel, ai là cha đẻ của những người sống trong lều và chăn cừu.
4:21 Và tên của người em là Jubal; ông là cha đẻ của những người hát với đàn hạc và đàn organ.
4:22 Zillah cũng hình thành Tubalcain, người là một thợ đập búa và thợ thủ công trong mọi công việc của đồng thau và sắt. Thực tê la, chị của Tubalcain là Noema.
4:23 Lamek nói với hai vợ mình Adah và Si-la: “Nghe giọng nói của tôi, bạn vợ của Lamek, chú ý đến lời nói của tôi. Vì ta đã giết chết một người đàn ông để hại của riêng tôi, và một thanh niên đến bầm tím của riêng tôi.
4:24 Sevenfold trả thù sẽ được trao cho Cain, nhưng đối với Lamek, bảy mươi bảy lần.”
4:25 Adam cũng biết vợ mình một lần nữa, và cô đã sinh ra một đứa con trai, và cô gọi tên anh Seth, nói, “Thiên Chúa đã ban cho tôi con cái khác, ở vị trí của Abel, mà Cain giết.”
4:26 Nhưng để Seth cũng được sinh ra một đứa con trai, người mà ông gọi là Enos. Cái này bắt đầu gọi tên của Chúa.

Sáng thế ký 5

5:1 Đây là cuốn sách của dòng truyền thừa của Adam. Trong ngày hôm đó Thiên Chúa tạo ra con người, anh khiến anh phải giống như Thiên Chúa.
5:2 Ngài dựng nên người, Nam va nư; và ông ban phước cho họ. Và ông gọi tên của họ Adam, trong ngày khi chúng được tạo ra.
5:3 Sau đó, Adam sống trong một trăm ba mươi năm. Và sau đó ông đã nghĩ ra một con trai trong hình ảnh và chân dung của mình, và ông đặt tên là Seth.
5:4 Và sau khi ông quan niệm Seth, những ngày của Adam mà trôi qua là tám trăm năm. Và ông quan niệm con trai và con gái.
5:5 Và tất cả các thời gian đó trôi qua trong khi Adam sống là chín trăm ba mươi năm, và sau đó ông qua đời.
5:6 Seth tương tự như vậy sống trong một trăm năm tuổi, và sau đó ông quan niệm Enos.
5:7 Và sau khi ông quan niệm Enos, Seth sống 807 năm, và ông quan niệm con trai và con gái.
5:8 Và tất cả những ngày của Seth rằng thông qua là chín trăm mười hai năm, và sau đó ông qua đời.
5:9 Trong sự thật, Enos sống chín mươi năm, và sau đó ông quan niệm Cainan.
5:10 Sau khi chào đời, ông sống tám trăm mười lăm năm, và ông quan niệm con trai và con gái.
5:11 Và tất cả những ngày của Enos rằng thông qua là 905 năm, và sau đó ông qua đời.
5:12 Tương tự như vậy, Cainan sống được bảy mươi năm, và sau đó ông quan niệm Mahalalel.
5:13 Và sau khi ông quan niệm Mahalalel, Cainan sống tám trăm bốn mươi năm, và ông quan niệm con trai và con gái.
5:14 Và tất cả các ngày trong Cainan rằng thông qua là chín trăm mười năm, và sau đó ông qua đời.
5:15 Và Mahalalel sống sáu mươi lăm năm, và sau đó ông quan niệm Jared.
5:16 Và sau khi ông quan niệm Jared, Mahalalel sống tám trăm ba mươi năm, và ông quan niệm con trai và con gái.
5:17 Và tất cả những ngày của Mahalalel rằng thông qua là 895 năm, và sau đó ông qua đời.
5:18 Và Jared sống 162 năm, và sau đó ông quan niệm Enoch.
5:19 Và sau khi ông quan niệm Enoch, Jared sống tám trăm năm, và ông quan niệm con trai và con gái.
5:20 Và tất cả những ngày của Jared mà trôi qua là 962 năm, và sau đó ông qua đời.
5:21 Bây giờ Enoch sống sáu mươi lăm năm, và sau đó ông quan niệm Methuselah.
5:22 Và Enoch đi với Thiên Chúa. Và sau khi ông quan niệm Methuselah, ông sống trong ba trăm năm, và ông quan niệm con trai và con gái.
5:23 Và tất cả những ngày của Enoch rằng thông qua là 365 năm.
5:24 Và anh đi với Thiên Chúa, và sau đó ông đã được nhìn thấy không còn nữa, vì Thiên Chúa đã đưa anh.
5:25 Tương tự như vậy, Methuselah sống 187 năm, và sau đó ông quan niệm Lamek.
5:26 Và sau khi ông quan niệm Lamek, Methuselah sống 782 năm, và ông quan niệm con trai và con gái.
5:27 Và tất cả những ngày của Methuselah rằng thông qua là 969 năm, và sau đó ông qua đời.
5:28 Sau đó Lamek sống 182 năm, và ông đã nghĩ ra một con trai.
5:29 Và ông đặt tên là Noah, nói, “Cái này sẽ an ủi chúng ta khỏi những tác phẩm và những khó khăn của tay chúng ta, trong đất mà Chúa đã nguyền rủa “.
5:30 Và sau khi ông quan niệm Noah, Lamek sống 595 năm, và ông quan niệm con trai và con gái.
5:31 Và tất cả các ngày trong Lamek rằng thông qua là 777 năm, và sau đó ông qua đời. Trong sự thật, khi Noah là năm trăm tuổi, ông quan niệm Shem, giăm bông, và Gia-phết.

Sáng thế ký 6

6:1 Và khi người đàn ông bắt đầu được nhân trên đất, và con gái được sinh ra với họ,
6:2 con cái Thiên Chúa, thấy rằng các con gái của người đàn ông đã đẹp, đã xuống mình vợ từ tất cả những người mà họ đã chọn.
6:3 Và Thiên Chúa phán:: “Thần trí tôi sẽ không ở lại trong người đàn ông mãi mãi, bởi vì anh ấy là thịt. Và như vậy ngày mình sẽ là một trăm hai mươi năm.”
6:4 Bây giờ những người khổng lồ đã trên mặt đất trong những ngày đó. Đối với sau khi con trai của Thiên Chúa đã đi vào con gái của người đàn ông, và họ thụ thai, những đã trở thành những người mạnh mẽ của thời cổ đại, người đàn ông của danh tiếng.
6:5 sau đó, Thiên Chúa, thấy rằng sự gian ác của người đàn ông là tuyệt vời trên đất và rằng tất cả các ý tưởng của lòng họ là ý định khi ác tại mọi thời điểm,
6:6 ăn năn rằng ông đã dựng nên loài người trên trái đất. Và được chạm vào bên trong với một nỗi buồn của trái tim,
6:7 anh ta đã nói, “Tôi sẽ loại bỏ người đàn ông, người mà tôi đã tạo ra, từ mặt đất, từ con người đến sinh vật sống khác, từ động vật thậm chí đến những điều bay của không khí. Cho nó đau buồn với tôi rằng tôi đã làm cho họ “.
6:8 Tuy nhiên, thực sự, Noah được ơn trước mặt Chúa.
6:9 Đây là những thế hệ của Noah. Noah đã được chỉ là một người đàn ông, nhưng ông đã chiếm ưu thế trong thế hệ của mình, cho anh đi với Thiên Chúa.
6:10 Và ông quan niệm ba con trai: Shem, giăm bông, và Gia-phết.
6:11 Tuy nhiên, trái đất đã bị hỏng trước con mắt của Thiên Chúa, và nó đã được lấp đầy với tội lỗi.
6:12 Và khi Thiên Chúa đã thấy rằng trái đất đã bị hỏng, (thật, mọi xác thịt đã bị hỏng theo cách của mình xuống đất)
6:13 ông nói với Noah: “Sự kết thúc của mọi xác thịt đã đến trong tầm nhìn của tôi. Trái đất đã được lấp đầy với tội lỗi bởi sự hiện diện của họ, và tôi sẽ tiêu diệt chúng, cùng với trái đất.
6:14 Làm cho mình một chiếc tàu từ gỗ được làm nhẵn. Bạn có trách nhiệm lập chỗ ở ít trong hòm, và bạn sẽ bôi nhọ sân trên nội thất và ngoại thất.
6:15 Và như vậy, bạn sẽ làm cho nó: Chiều dài của hòm được ba trăm cu-đê, chiều rộng của nó năm mươi cu-đê, và chiều cao ba mươi thước của nó.
6:16 Bạn phải thực hiện một cửa sổ trong hòm, và bạn sẽ hoàn thành nó trong vòng một cubit của đỉnh. Sau đó, bạn phải thiết lập các cửa hòm ở bên cạnh của nó. Bạn phải thực hiện trong nó: một phần dưới, phòng trên, và một mức độ thứ ba.
6:17 Kìa, Ta sẽ đem các vùng biển của một trận lụt lớn trên trái đất, để đưa đến chết mọi loài xác thịt trong đó có hơi thở của cuộc sống dưới trời. Tất cả những điều trên trái đất sẽ bị diệt.
6:18 Và tôi sẽ lập giao ước cùng bạn, và bạn sẽ nhập hòm, quý vị và con trai của bạn, Vợ của bạn và những người vợ của con trai mình với bạn.
6:19 Và từ mọi sinh vật sống của tất cả những gì là thịt, bạn sẽ dẫn cặp vào hòm, để họ có thể sống sót với bạn: từ quan hệ tình dục nam và nữ,
6:20 từ chim, theo loại của họ, và từ con thú, bằng hiện vật của họ, và trong số tất cả các loài động vật trên trái đất, theo loại của họ; cặp từ mỗi bộ hồ sơ nhập với bạn, để họ có thể sống.
6:21 Vì thế, bạn phải mang theo bên mình từ tất cả các loại thực phẩm có khả năng được ăn, và bạn phải thực hiện những việc này với bạn. Và những được sử dụng làm thực phẩm, một số cho bạn, và phần còn lại cho họ “.
6:22 Và như vậy Noah đã làm tất cả mọi thứ giống như Thiên Chúa đã dặn ông.

Sáng thế ký 7

7:1 Và Chúa nói với ông:: “Nhập hòm, bạn và tất cả các ngôi nhà của bạn. Đối với tôi đã thấy bạn là chỉ trong tầm nhìn của tôi, trong thế hệ này.
7:2 Từ tất cả các loài vật thanh sạch, mất bảy và bảy người, nam và nữ. Tuy nhiên, thực sự, từ động vật mà là ô uế, mất hai và hai, nam và nữ.
7:3 Nhưng cũng từ những con chim của không khí, mất bảy và bảy người, nam và nữ, để con cháu rằng có thể được lưu trên bộ mặt của toàn thể trái đất.
7:4 Đối với từ thời điểm đó, và sau bảy ngày, Tôi sẽ mưa trên đất suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Và tôi sẽ lau ráo hết chất mà tôi đã thực hiện, từ bề mặt của trái đất.”
7:5 Vì thế, Noah đã làm tất cả mọi thứ giống như Chúa đã truyền cho ông.
7:6 Và ông đã sáu trăm tuổi khi các vùng biển của cơn đại hồng thủy tràn ngập trái đất.
7:7 Và Noah nhập vào hòm, và con trai của ông, vợ của anh ấy, và các bà vợ của các con trai người, vì nước của cơn đại hồng thủy.
7:8 Và từ động vật cả sạch và ô uế, và từ những con chim, và từ tất cả mọi thứ mà di chuyển trên mặt đất,
7:9 hai bởi hai họ đã được đưa vào hòm để Noah, Nam va nư, cũng giống như Chúa đã dạy Noah.
7:10 Và khi bảy ngày đã trôi qua, vùng biển của cơn đại hồng thủy tràn ngập trái đất.
7:11 Nhằm năm sáu trăm của đời sống của Noah, trong tháng thứ hai, trong ngày mười bảy tháng, tất cả các nguồn của vực thẳm vĩ đại đã được phát hành, và làn sóng trời được mở ra.
7:12 Và mưa đến trên đất suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.
7:13 Trên rất cùng ngày, Nô-ê và con trai của ông, Shem, giăm bông, và Gia-phết, và vợ của ông và ba người vợ của con trai mình với họ, vào hòm.
7:14 Họ và mọi vật theo loại hình này, và tất cả các gia súc bằng hiện vật của họ, và tất cả mọi thứ mà di chuyển trên mặt đất bằng hiện vật của họ, và tất cả mọi thứ bay theo loại hình này, tất cả các loài chim và tất cả những gì có thể bay,
7:15 vào hòm để Noah, hai bởi hai trong số tất cả những gì là thịt, trong đó có hơi thở của cuộc sống.
7:16 Và những bước đi trong nam và nữ, từ tất cả những gì là thịt, cũng giống như Thiên Chúa đã dặn ông. Và rồi Chúa đóng anh trong từ bên ngoài.
7:17 Và cơn đại hồng thủy xảy ra suốt bốn mươi ngày trên đất. Và các vùng biển được tăng, và họ nâng cao hòm trên mặt đất.
7:18 Đối với họ tràn đáng kể, và họ điền tất cả mọi thứ trên bề mặt của trái đất. Và sau đó hòm được thực hiện trên khắp các vùng biển.
7:19 Và các vùng biển chiếm ưu thế không thể đo lường trên trái đất. Và tất cả những ngọn núi cao ngất ở dưới cả trời được bao phủ.
7:20 Các nước đã cao hơn mười lăm cu-đê hơn những ngọn núi mà nó bao phủ.
7:21 Và tất cả thịt được tiêu thụ mà di chuyển trên mặt đất: bay điều, động vật, con thú hoang dã, và tất cả những điều mà bò trên mặt đất di chuyển. Và tất cả mọi người,
7:22 và tất cả mọi thứ trong đó có hơi thở của sự sống trên trái đất, chết.
7:23 Và anh lau đi tất cả chất đổ xuống đất, từ người sang động vật, những điều bò cũng giống như những thứ bay của không khí. Và họ đã bị xóa sổ khỏi trái đất. Nhưng chỉ Noah vẫn, và những người ở với mình tại hòm.
7:24 Và nước sở hữu đất cho một trăm năm mươi ngày.

Sáng thế ký 8

8:1 Sau đó, Đức Chúa Trời nhớ Noah, và tất cả các sinh vật sống, và tất cả các gia súc, mà ở với mình tại hòm, và ông đã đưa một cơn gió trên trái đất, và các vùng nước bị suy giảm.
8:2 Và các đài phun nước của vực thẳm và làn sóng trời bị đóng cửa. Và mưa từ trời đã được kiềm chế.
8:3 Và các vùng nước được khôi phục để đến và đi từ trái đất của họ. Và họ bắt đầu giảm sau một trăm năm mươi ngày.
8:4 Và hòm nghỉ ngơi trong tháng thứ bảy, vào ngày thứ hai mươi bảy của tháng, trên các núi của Armenia.
8:5 Tuy nhiên, trong sự thật, nước được khởi hành và giảm cho đến tháng mười. Đối với trong tháng mười, vào ngày đầu tiên của tháng, những lời khuyên của các ngọn núi xuất hiện.
8:6 Và khi bốn mươi ngày trôi qua, Noah, mở cửa sổ mà ông đã thực hiện trong hòm, gửi ra một con quạ,
8:7 nào dấy lên và không trở về, cho đến khi nước bị cạn kiệt trên trái đất.
8:8 Tương tự như vậy, ông gửi ra một chim bồ câu sau ông, để xem nếu nước hiện nay đã chấm dứt trên mặt đất.
8:9 Nhưng khi cô ấy đã không tìm thấy một nơi mà chân cô có thể nghỉ ngơi, cô trở về với anh ta trong hòm. Đối với các vùng biển là khi toàn bộ trái đất. Và ông chìa tay ra và bắt gặp cô, và ông đã đưa cô vào hòm.
8:10 Và sau đó, đã chờ đợi thêm bảy ngày, ông lại gửi ra chim bồ câu ra khỏi hòm.
8:11 Và cô ấy đến với anh vào buổi tối, mang trong miệng một nhánh ô liu với lá màu xanh lá cây. Noah sau đó hiểu rằng nước đã chấm dứt trên đất.
8:12 và tuy vậy, ông chờ đợi bảy ngày nữa. Và ông đã sai chim bồ câu, mà không còn quay trở lại với anh.
8:13 Vì thế, trong 601 năm, trong tháng đầu tiên, vào ngày đầu tiên của tháng, vùng biển bị suy giảm trên đất. và Noah, mở nắp của hòm, nhìn ra và thấy rằng bề mặt của trái đất đã trở nên khô.
8:14 Trong tháng thứ hai, vào ngày thứ hai mươi bảy của tháng, đất đã được thực hiện khô.
8:15 Sau đó, Thiên Chúa nói với Noah, nói:
8:16 “Đi ra khỏi hòm, bạn và vợ của bạn, con trai của bạn và những người vợ của con trai mình với bạn.
8:17 Mang ra ngoài với bạn tất cả các sinh vật sống được với bạn, tất cả những gì là thịt: như với những con chim, như vậy cũng với những con thú hoang dã và tất cả các động vật di chuyển trên mặt đất. Và nhập vào đất: tăng và nhân khi điều đó.”
8:18 Và như vậy Noah và con trai của ông đã đi ra ngoài, và vợ ông và các bà vợ của các con trai người.
8:19 Sau đó, còn tất cả các sinh vật sống, và gia súc, và động vật di chuyển trên mặt đất, theo loại của họ, rời khỏi hòm.
8:20 Sau đó, Noah xây dựng một bàn thờ cho Chúa. Và, lấy từ mỗi gia súc và các loài chim mà là sạch, ông đề nghị thiêu trên bàn thờ.
8:21 Và Chúa ngửi thấy mùi ngọt ngào và nói:: “Tôi sẽ không còn nguyền rủa trái đất vì người đàn ông. Đối với những cảm xúc và suy nghĩ của trái tim của người đàn ông dễ bị ác từ thời trai trẻ. Vì thế, Tôi sẽ không còn xuyên mỗi linh hồn sống như tôi đã làm.
8:22 Tất cả các ngày của trái đất, seedtime và thu hoạch, lạnh và nhiệt, mùa hè và mùa đông, đêm và ngày, sẽ không chấm dứt.”

Sáng thế ký 9

9:1 Và Thiên Chúa chúc phước cho Nô-ê và con trai của ông. Và ông nói với họ:: "Tăng, và nhân, và điền vào trái đất.
9:2 Và để cho sự sợ hãi và run rẩy của bạn được khi tất cả các loài động vật trên trái đất, và trên hết thảy những con chim của không khí, cùng với tất cả những gì di chuyển qua trái đất. Tất cả các cá biển đã được giao vào tay ngươi.
9:3 Và tất cả mọi thứ mà di chuyển và cuộc sống sẽ là thức ăn cho bạn. Cũng như với các nhà máy ăn được, Tôi đã giao tất cả cho bạn,
9:4 ngoại trừ việc xác thịt với máu thì chớ hề ăn.
9:5 Đối với tôi sẽ kiểm tra máu của cuộc sống của bạn tại bàn tay của mỗi con thú. Vì vậy, cũng, tại bàn tay của nhân loại, tại bàn tay của mỗi người đàn ông và anh trai, Tôi sẽ xem xét cuộc sống của nhân loại.
9:6 Ai sẽ đổ máu người, máu của mình sẽ được đổ ra. Đối với người đàn ông đã thực sự làm cho hình ảnh của Thiên Chúa.
9:7 Nhưng khi cho bạn: tăng và nhân, và đi ra trên đất và thực hiện nó.”
9:8 Để Nô-ê và các con trai mình với anh ta, Thiên Chúa cũng nói điều này:
9:9 "Nầy, Ta sẽ lập giao ước của tôi với bạn, và với con cái của bạn sau khi bạn,
9:10 và với tất cả các linh hồn sống đó là với bạn: càng nhiều với những con chim như với gia súc và tất cả các loài động vật trên trái đất mà đã đi ra từ hòm, và với tất cả các con thú hoang dã của trái đất.
9:11 Ta sẽ lập giao ước của tôi với bạn, và sẽ không còn tất cả những gì là thịt được đưa đến chết bởi các vùng biển của một cơn đại hồng thủy, và, từ nay trở đi, sẽ không có một trận lụt lớn để diệt trái đất.”
9:12 Và Thiên Chúa phán:: “Đây là dấu hiệu của sự hiệp ước mà tôi cấp giữa tôi và bạn, và cho mọi linh hồn sống đó là với bạn, cho các thế hệ vĩnh viễn.
9:13 Tôi sẽ đặt vòng cung của tôi trong những đám mây, và nó sẽ là dấu hiệu của sự hiệp ước giữa bản thân mình và trái đất.
9:14 Và khi tôi che khuất bầu trời với những đám mây, arc của tôi sẽ xuất hiện trong đám mây.
9:15 Và tôi sẽ nhớ giao ước của tôi với bạn, và với tất cả các linh hồn sống mà làm sinh động xác thịt. Và sẽ không còn là vùng biển từ một trận lụt lớn để lau đi tất cả những gì là thịt.
9:16 Và arc sẽ nằm trong đám mây, và tôi sẽ nhìn thấy nó, và tôi sẽ nhớ giao ước vĩnh cửu đã được ban hành giữa Thiên Chúa và mỗi linh hồn sống của tất cả những gì là thịt trên trái đất.”
9:17 Và Thiên Chúa nói với Noah, “Đây sẽ là dấu hiệu của sự giao ước mà tôi đã thiết lập giữa bản thân mình và tất cả những gì là thịt trên trái đất.”
9:18 Và như vậy các con trai của Noah, người bước ra khỏi hòm, là Shem, giăm bông, và Gia-phết. Bây giờ Ham mình là cha của Canaan.
9:19 Ba là con trai của Noah. Và từ những tất cả các gia đình của nhân loại đã được trải rộng trên toàn bộ trái đất.
9:20 và Noah, một nông dân tốt, bắt đầu trau dồi đất, và ông trồng một vườn nho.
9:21 Và bằng cách uống rượu vang, ông trở thành say xỉn và trần truồng trong lều của mình.
9:22 Bởi vì điều này, khi Ham, cha đẻ của Canaan, đã thực sự nhìn thấy lối đi riêng của cha mình để được khỏa thân, ông báo cáo nó để hai anh em của mình bên ngoài.
9:23 Và thực sự, Shem và Gia-phết đặt một áo choàng trên cánh tay của họ, và, tiến ngược, bao phủ lối đi riêng của cha. Và khuôn mặt của họ đã quay lưng lại, để họ không thấy nam tính của người cha.
9:24 sau đó, Noah, thức tỉnh từ rượu, khi ông đã học được những gì con trai của ông đã làm cho anh ấy,
9:25 anh ta đã nói, “Đáng nguyền rủa thay Canaan, một tôi tớ của các tôi tớ ông sẽ cùng các anh em.”
9:26 Và ông nói: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thiên Chúa của Shem, hãy Canaan là đầy tớ của mình.
9:27 Nguyện xin Thiên Chúa mở rộng Gia-phết, và có thể ông sống trong lều của Shem, và để Canaan là đầy tớ của ông.”
9:28 Và sau cơn đại hồng thủy, Noah sống ba trăm năm mươi năm.
9:29 Và tất cả các ngày của ông được hoàn thành vào chín trăm năm mươi năm, và sau đó ông qua đời.

Sáng thế ký 10

10:1 Đây là những thế hệ con cái của Noah: Shem, giăm bông, và Gia-phết, và các con trai người được sinh ra với họ sau cơn đại hồng thủy.
10:2 Các con trai của Gia-phết là Gô-me, và Magog, và Madai, và trẻ, và thắt ống dẫn trứng, và Meshech, và Tiras.
10:3 Và sau đó là con trai của Gô-me là Ashkenaz, và Riphath, và Togarmah.
10:4 Các con trai của Javan đã Elishah, và Ta-, Kittim, và Rodanim.
10:5 Những hòn đảo của các dân ngoại được chia bởi những thành khu vực của họ, mỗi người theo lưỡi của mình, và gia đình họ trong các quốc gia của họ.
10:6 Và Sons of Ham đã Cush, và Mizraim, và đặt, và Canaan.
10:7 Các con trai của Cush là Seba, và Havilah, và Sabtah, và Raamah, và Sabteca. Các con trai của Raamah là Sheba và Dadan.
10:8 Và sau đó Cush thụ thai Nimrod; ông bắt đầu trở nên mạnh mẽ trên trái đất.
10:9 Và ông là một thợ săn có thể trước mặt Chúa. Từ đây, một câu tục ngữ đã nêu: ‘Giống như Nimrod, một thợ săn có thể trước mặt Chúa ‘.
10:10 Và như vậy, đầu vương quốc của mình là Babylon, và Erech, và Accad, và Chalanne, trong đất Shinar.
10:11 Từ đất, Assur lọt ra, và ông đã xây dựng Nineveh, và các đường phố của thành phố, và Calah,
10:12 và cũng Resen, giữa Nineveh và Calah. Đây là một thành phố tuyệt vời.
10:13 Và thực sự, Mizraim thụ thai Ludim, và Anamim, và Lehabim, Naphtuhim,
10:14 và Pathrusim, và Casluhim, từ đó lọt ra Phi-li-và Caphtorim.
10:15 Sau đó, Canaan hình thành Sidon con đầu lòng của mình, các Hittite,
10:16 và Jebusite, và Amorite, các Girgashite,
10:17 dân Hê-vít, và Arkite: các Sinite,
10:18 và Arvadian, là Smrite, và Hamathite. Và sau này, các dân tộc của xứ Canaan trở nên phổ biến.
10:19 Và biên giới của Chanaan đi, là một trong những chuyến đi, từ Sidon đến Ghê-ra, thậm chí đến Gaza, cho đến khi một đi vào Sodom và Gomorrah, và từ Admah và Zeboiim, thậm chí đến Lesa.
10:20 Đây là những con trai của Ham trong kindred của họ, và lưỡi, và thế hệ, và đất, và các quốc gia.
10:21 Tương tự như vậy, từ Shem, cha đẻ của tất cả các con trai của Heber, anh trai của Gia-phết, con trai được sinh ra.
10:22 Các con trai của Shem là Elam, và Asshur, và Arphaxad, và Lud, và Aram.
10:23 Các con trai của Aram là Uz, và Hul, và gether, và Mash.
10:24 nhưng thực sự, Arphaxad hình thành Sê-la, từ đó sinh ra Eber.
10:25 Và để Eber được sinh ra hai con trai: tên của một trong những là Peleg, cho trong những ngày mình trái đất trở nên chia, và tên của anh trai là Yoqtan.
10:26 Đây Yoqtan thụ thai Almodad, và Sheleph, và Hazarmaveth, Jerah
10:27 và Hadoram, và Uzal và Diklah,
10:28 và Obal và Abimael, Sheba
10:29 và Ophir, và Havilah và Jobab. Tất cả những là con trai của Yoqtan.
10:30 Và cư trú của họ kéo dài từ Messa, là một trong sojourns, thậm chí đến Sephar, một ngọn núi ở phía đông.
10:31 Đây là những con trai của Shem theo kindred của họ, và lưỡi, và các khu vực trong phạm vi quốc gia của họ.
10:32 Đây là những gia đình của Noah, theo dân tộc và quốc gia của họ. Các quốc gia trở nên chia theo các, trên trái đất sau cơn đại hồng thủy.

Sáng thế ký 11

11:1 Bây giờ trái đất là của một ngôn ngữ và các bài phát biểu tương tự.
11:2 Và khi họ đã tiến từ phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng trong đất Shinar, và chúng nó sẽ ở trong đó.
11:3 Và mỗi người nói với hàng xóm của mình, "Đến, chúng ta hãy làm gạch, và nướng chúng với lửa.”Và họ đã gạch thay vì đá, và sân thay cho vữa.
11:4 Và họ nói: "Đến, chúng ta hãy làm một thành phố và một tháp, do đó chiều cao của nó có thể đạt được lên thiên đàng. Và chúng ta hãy làm cho tên của chúng tôi nổi tiếng trước khi chúng tôi được chia thành tất cả các vùng đất.”
11:5 Sau đó, Chúa xuống đặng xem cái thành và tháp, mà con trai của Adam đã được xây dựng.
11:6 Và ông nói: "Nầy, những người đang đoàn kết, và tất cả đều có một lưỡi. Và kể từ khi họ đã bắt đầu để làm điều này, họ sẽ không bao giờ ngưng kế hoạch của họ, cho đến khi họ đã hoàn thành công việc của họ.
11:7 Vì thế, đến, chúng ta hãy đi xuống, và ở nơi đó làm bối rối lưỡi của họ, để họ có thể không nghe, mỗi người để tiếng nói của người hàng xóm của mình “.
11:8 Và như vậy Chúa chia chúng từ nơi đó vào tất cả các vùng đất, và họ ngừng để xây dựng thành phố.
11:9 Và vì lý do này, Tên của nó được gọi là ‘Babel,’Vì ở nơi đó ngôn ngữ của toàn bộ trái đất trở nên bối rối. Và từ đó về sau, Chúa rải rác chúng trên khuôn mặt của mỗi khu vực.
11:10 Đây là những thế hệ của Shem. Shem là một trăm tuổi khi ông quan niệm Arphaxad, hai năm sau cơn đại hồng thủy.
11:11 Và sau khi ông quan niệm Arphaxad, Shem sống năm trăm năm, và ông quan niệm con trai và con gái.
11:12 Kế tiếp, Arphaxad sống ba mươi lăm năm, và sau đó ông được hình thành Sê-la.
11:13 Và sau khi ông quan niệm Sê-la, Arphaxad sống 303 năm, và ông quan niệm con trai và con gái.
11:14 Tương tự như vậy, Sê-la sống ba mươi năm, và sau đó ông quan niệm Eber.
11:15 Và sau khi ông quan niệm Eber, Sê-la sống 403 năm, và ông quan niệm con trai và con gái.
11:16 Sau đó Eber sống ba mươi bốn năm, và ông quan niệm Peleg.
11:17 Và sau khi ông quan niệm Peleg, Eber sống bốn trăm ba mươi năm, và ông quan niệm con trai và con gái.
11:18 Tương tự như vậy, Peleg sống ba mươi năm, và sau đó ông quan niệm Rều.
11:19 Và sau khi ông quan niệm Rều, Peleg sống 209 năm, và ông quan niệm con trai và con gái.
11:20 Sau đó Rều sống cho ba mươi hai năm, và sau đó ông quan niệm Serug.
11:21 Tương tự như vậy, sau khi ông quan niệm Serug, Rều sống 207 năm, và ông quan niệm con trai và con gái.
11:22 Trong sự thật, Serug sống ba mươi năm, và sau đó ông được hình thành Na-cô.
11:23 Và sau khi ông quan niệm Na-cô, Serug sống hai trăm năm, và ông quan niệm con trai và con gái.
11:24 Và như vậy Na-cô sống hai mươi chín năm, và sau đó ông quan niệm Tha-rê.
11:25 Và sau khi ông quan niệm Tha-rê, Na-cô sống 119 năm, và ông quan niệm con trai và con gái.
11:26 Và Tha-rê sống bảy mươi năm, và sau đó ông quan niệm Abram, và Na-cô, và Cha-ran.
11:27 Và đây là những thế hệ của Terah. Tha-rê hình Áp-ram, Na-cô, và Cha-ran. Tiếp theo Cha-ran thụ thai lô.
11:28 Và Cha-ran đã chết trước khi cha ông Tha-rê, trong đất Chúa giáng sinh của mình, trong Ur của người Canh-đê.
11:29 Sau đó, Áp-ram và Na-cô mất vợ. Tên của vợ Áp-ram là Sarai. Và tên của vợ Na-cô là Minh-ca, con gái của Cha-ran, cha đẻ của Minh-ca, và là cha đẻ của Iscah.
11:30 Nhưng Sarai đã cằn cỗi và không có con.
11:31 Và như vậy Tha-rê dắt con trai Áp-ram, và cháu trai của ông Lô, con trai của Ha-ran, và mình con gái rể Sarai, vợ của con trai ông Áp-ram, và ông đã dẫn dắt chúng đi từ Ur của người Canh-đê, để đi vào đất Canaan. Và họ tiếp cận như xa như Cha-ran, và chúng nó sẽ ở đó.
11:32 Và những ngày của Terah rằng thông qua là 205 năm, và sau đó ông qua đời tại Cha-ran.

Sáng thế ký 12

12:1 Sau đó, Chúa nói với Abram: “Khởi hành từ đất của bạn, và từ kindred của bạn, và từ nhà cha ngươi, và đi vào đất mà tôi sẽ chỉ cho bạn.
12:2 Và tôi sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, và tôi sẽ chúc phúc cho bạn và phóng tên của bạn, và bạn sẽ được phước.
12:3 Tôi sẽ chúc phước cho kẻ ban phước cho bạn, và nguyền rủa kẻ rủa mình, và bạn tất cả các gia đình của trái đất sẽ được phước.”
12:4 Và như vậy là Abram cũng giống như Chúa đã hướng dẫn ông, Lót đồng đi với anh ta. Áp-ram được bảy mươi lăm tuổi khi ông rời khỏi Cha-ran.
12:5 Và ông đưa vợ Sarai, và lô, con trai của anh trai, và tất cả các chất mà họ đã đến sở hữu, và cuộc sống mà họ đã mua tại Cha-ran, và họ rời để đi đến vùng đất của Canaan. Và khi họ đến nó,
12:6 Áp-ram đi khắp xứ thậm chí đến nơi Si-chem, như xa như thung lũng dốc nổi tiếng. Bây giờ tại thời điểm đó, các Canaan là trong đất.
12:7 Sau đó, Chúa hiện đến cùng, và ông nói với ông:, “Để con bạn, Tôi sẽ cung cấp cho vùng đất này.”Và đó ông xây dựng một bàn thờ cho Chúa, người đã hiện ra với ông.
12:8 Và truyền từ đó đến một ngọn núi, đó là đối diện với phía đông của Bethel, ông đóng trại của mình ở đó, có Bethel về phía tây, và Hải về phía đông. Ông cũng xây dựng một bàn thờ cho Chúa, và ông kêu gọi tên anh.
12:9 Và Áp-ram đi, đi ra ngoài và tiếp tục thêm vào, về phía nam.
12:10 Tuy nhiên, một nạn đói xảy ra ở đất. Và Áp-ram xuống đến Ai Cập, đặng trú ngụ ở đó. Đối với nạn đói chiếm ưu thế trên đất.
12:11 Và khi ông đã gần bước vào Ai Cập, ông nói với vợ Sarai: “Tôi biết bạn là một phụ nữ xinh đẹp.
12:12 Và khi người Ai Cập nhìn thấy bạn, họ sẽ nói, ‘Cô ấy là vợ mình.’ Và họ sẽ đưa tôi đến chết, và giữ bạn.
12:13 Vì thế, Tôi cầu xin bạn để nói rằng bạn là chị tôi, do đó nó có thể là tốt với tôi vì bạn, và do đó tâm hồn tôi có thể sống bằng cách ủng hộ của bạn.”
12:14 Và như vậy, khi Áp-ram đã đến Ai Cập, người Ai Cập đã thấy rằng người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.
12:15 Và các hoàng tử báo cáo nó để Pharaoh, và họ ca ngợi cô về phía anh. Và người phụ nữ được giới thiệu vào nhà của Pharaoh.
12:16 Trong sự thật, họ đối xử với Áp-ram cũng vì cô ấy. Và anh buộc phải cừu và bò và lừa nam, và tôi tớ nam, và tôi tớ phụ nữ, và lừa nữ, và lạc đà.
12:17 Nhưng Chúa đánh đòn Pharaoh và ngôi nhà của mình với những vết thương rất lớn vì Sarai, vợ của Áp-ram.
12:18 Và Pharaoh gọi Áp-ram, và ông nói với ông:: “Này mà bạn đã làm với tôi là gì? Tại sao bạn không nói với tôi rằng cô ấy là vợ của bạn?
12:19 Đối với lý do gì bạn đã tuyên bố cô là chị của bạn, vì vậy mà tôi sẽ đưa cô đến với tôi như một người vợ? Vậy bây giờ, Kìa người bạn đời của bạn, nhận của mình và đi.”
12:20 Và Pharaoh hướng dẫn người đàn ông của mình về Áp-ram. Và họ dẫn anh đi với vợ và tất cả những gì anh có.

Sáng thế ký 13

13:1 Vì thế, Áp-ram lên từ Ai Cập, ông và vợ ông, và tất cả những gì anh có, và lô với anh ta, đối với khu vực phía Nam.
13:2 Tuy nhiên, ông đã rất giàu có bằng việc sở hữu vàng và bạc.
13:3 Và ông trở về bằng cách mà ông đến, từ kinh tuyến vào Bethel, tất cả các cách để nơi mà trước khi ông đã dựng lều của mình, giữa Bê-tên và Hải.
13:4 Đó, tại nơi bàn thờ ông đã thực hiện trước, ông một lần nữa kêu gọi tên của Chúa.
13:5 Nhưng lô cũng, người đã ở với Áp-ram, có bầy chiên, và gia súc, và lều.
13:6 Cả là đất có thể chứa chúng, để họ có thể sống cùng nhau. Thực tế, chất của họ rất tuyệt vời mà họ không thể sống chung.
13:7 Và sau đó cũng nảy sinh mâu thuẫn giữa những người chăn chiên của Abram và của lô. Tại thời điểm đó, Canaan và Perizzite sống trong đất.
13:8 Vì thế, Áp-ram nói với lô: "Tôi hỏi bạn, để có được không cãi nhau giữa tôi và bạn, và giữa người chăn chiên của tôi và người chăn chiên của bạn. Đối với chúng ta là anh em.
13:9 Kìa, toàn bộ đất đai là trước mắt bạn. Rút khỏi tôi, tôi xin bạn. Nếu bạn sẽ đi đến trái, Tôi sẽ mất quyền. Nếu bạn chọn bên phải, Tôi sẽ vượt qua bên trái.”
13:10 Và như vậy lô, ngước mắt lên, thấy tất cả các khu vực xung quanh Jordan, được tưới triệt để, trước mặt Chúa lật đổ Sodom và Gomorrah. Nó giống như Paradise của Chúa, và nó giống như Ai Cập, tiếp cận về phía Zoar.
13:11 Và lô đã chọn cho mình những khu vực xung quanh Jordan, và ông đã rút bằng cách phía đông. Và họ đã chia, một anh trai từ khác.
13:12 Áp-ram ở xứ Canaan. Trong sự thật, Lô ở lại trong thị trấn đó là xung quanh Jordan, và ông sống tại thành Sôđôm.
13:13 Nhưng những người đàn ông của Sô-đôm rất độc ác, và họ là người có tội trước mặt Chúa không thể đo lường.
13:14 Và Chúa nói với Abram, Sau khi Lót được chia từ anh ấy: "Nâng lên đôi mắt của bạn, và nhìn ra khỏi nơi mà bạn đang, ở phía bắc và kinh tuyến, về phía đông và phía tây.
13:15 Tất cả các vùng đất mà bạn nhìn thấy, Tôi sẽ cung cấp cho bạn, và dòng dõi ngươi thậm chí mãi mãi.
13:16 Và tôi sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi đất. Nếu bất kỳ người đàn ông có thể đánh số các bụi của trái đất, ông sẽ có thể lên vị trí số con cái của bạn cũng.
13:17 Phát sinh và đi bộ qua vùng đất trong chiều dài của nó, và chiều rộng. Vì ta sẽ đưa nó cho bạn.”
13:18 Vì thế, di chuyển lều của mình, Áp-ram đi và cư ngụ bởi các thung lũng dốc của Mamre, mà là ở Hebron. Và ông đã xây dựng một bàn thờ cho Chúa.

Sáng thế ký 14

14:1 Bây giờ nó đã xảy ra trong thời gian đó mà Amraphel, vua Shinar, và Arioch, vua Pontus, và Chedorlaomer, vua của Elamites, và triều, vua của các quốc,
14:2 đi đến chiến tranh chống lại Bera, vua Sô-đôm, và chống lại Birsha, vua Gomorrah, và chống lại Shinab, vua Admah, và chống lại Shemeber, vua Zeboiim, và chống lại vua Bela, đó là Zoar.
14:3 Tất cả những đến với nhau trong thung lũng rừng, mà bây giờ là Biển Muối.
14:4 Vì họ đã phục vụ Chedorlaomer cho mười hai năm, và trong năm mười ba họ rút lui khỏi anh.
14:5 Vì thế, trong năm XIV, Chedorlaomer đến, và các vị vua người ở với Ngài. Và họ tấn công các Rephaim tại Ashteroth của hai sừng, và Zuzim với họ, và Emim tại Shaveh-Kiriathaim.
14:6 và Chorreans trong miền núi Sê -i-rơ, thậm chí đến đồng bằng Paran, mà là ở nơi hoang dã.
14:7 Và họ trở về và đến đài phun nước của Mishpat, đó là Kadesh. Và họ tấn công toàn bộ khu vực của dân Amakelites, và mô-rít kẻ ở Hazazontamar.
14:8 Và nhà vua Sô-đôm, và vua Gomorrah, và vua Admah, và vua Zeboiim, và thực sự là vua Bela, đó là Zoar, đi ra. Và họ đạo quan điểm của họ đối với họ trong thung lũng rừng,
14:9 cụ thể là, chống Chedorlaomer, vua của Elamites, và triều, vua của các quốc, và Amraphel, vua Shinar, và Arioch, vua Pontus: bốn vị vua chống năm.
14:10 Bây giờ thung lũng rừng có nhiều hố của bitum. Và vì vậy nhà vua Sô-đôm và vua Gô-mô-quay trở lại và họ rơi có. Và những người ở lại, chạy trốn lên núi.
14:11 Sau đó, họ mất tất cả các nội dung của Sodomites và Gomorrahites, và tất cả những gì gắn liền với thực phẩm, và họ ra đi,
14:12 cùng với cả lô, con trai của anh trai của Áp-ram, người sống ở Sô-đôm, và chất mình.
14:13 Và kìa, một trong những người đã trốn thoát báo cáo nó để Abram Hebrew, người sống trong thung lũng dốc của Mamre các Amorite, ai là anh trai của Eshcol, và anh trai của Aner. Đối với những đã hình thành một thỏa thuận với Áp-ram.
14:14 Khi Áp-ram đã nghe này, cụ thể là, anh trai của ông Lô đã bị bắt làm tù binh, ông đánh số 318 người có vũ trang riêng của mình và ông đã đi theo đuổi tất cả các cách để Dan.
14:15 Và chia công ty của ông, ông vội vã trên họ trong đêm. Và cú vuốt họ và theo đuổi họ như xa như Hobah, đó là mặt trái của Damascus.
14:16 Và ông đã mang lại tất cả các chất, và lô anh trai, với chất của mình, tương tự như vậy những người phụ nữ và nhân dân.
14:17 Sau đó, nhà vua Sô-đôm ra đón rước ông, sau khi ông trở về từ các lò mổ tại Chedorlaomer, và các vị vua người ở với ông tại thung lũng Shaveh, đó là thung lũng của nhà vua.
14:18 Sau đó, trong sự thật, Melchizedek, vua Salem, đưa ra bánh mì và rượu vang, cho ông là một linh mục của Đấng Tối Cao Thiên Chúa Hầu hết;
14:19 ông ban phước cho ông, và ông nói: “Đáng ngợi khen Đức Áp-ram được Phủ Cao Thiên Chúa Hầu hết, người đã tạo ra trời đất.
14:20 Và may mắn là cao Thiên Chúa Hầu hết, qua mà bảo vệ những kẻ thù là trong tay của bạn.”Và ông đã cho anh tất cả mọi thứ từ phần mười.
14:21 Sau đó, nhà vua Sô-đôm nói với Áp-ram, “Hãy cho tôi những linh hồn, và đưa phần còn lại cho chính mình.”
14:22 Và ông trả lời với anh: “Tôi nhấc tay tôi lên đến Chúa là Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, sở hữu của trời đất,
14:23 mà từ một thread trong một tấm chăn, thậm chí đến một dây giày đơn, Tôi sẽ không mất bất cứ điều gì từ đó mà là của bạn, kẻo bạn nói, ‘Tôi đã làm giàu Áp-ram,'
14:24 trừ mà rằng những người đàn ông trẻ đã ăn, và cổ phần cho những người đàn ông đến với tôi: tổ tiên, Eshcol, và Mamre. Những điều này sẽ đưa cổ phiếu của họ.”

Sáng thế ký 15

15:1 Và như vậy, những điều này đã được giao dịch, Lời Chúa đến Áp-ram bởi một tầm nhìn, nói: "Đừng sợ, Áp-ram, Tôi bảo vệ bạn, và phần thưởng của bạn là cực kỳ tuyệt vời.”
15:2 Và Áp-ram nói: "Chúa Trời, những gì bạn sẽ cung cấp cho tôi? Tôi có thể đi mà không có trẻ em. Và con trai của người quản lý của nhà tôi là Eliezer này của Damascus.”
15:3 Và Áp-ram thêm: “Con đẻ Tuy nhiên với tôi bạn đã không cho. Và kìa, tôi tớ của tôi sinh ra trong nhà tôi sẽ thừa kế của tôi.”
15:4 Và ngay lập tức lời của Chúa đến với anh, nói: “Cái này sẽ không được thừa kế của bạn. Nhưng ai sẽ đến từ phần thắt lưng của bạn, cùng bạn sẽ có cho người thừa kế của mình.”
15:5 Và ông đem người ra ngoài, và ông nói với ông:, “Hãy ở trên trời, và số các ngôi sao, nếu bạn có thể.”Và ông nói với ông, “Vì vậy, cũng sẽ có dòng dõi ngươi.”
15:6 Áp-ram tin Đức Chúa Trời, và nó đã có uy tín để người cho công lý.
15:7 Và ông nói với ông, “Ta là Chúa, Đấng dẫn dắt bạn đi từ Ur của người Canh-đê, để ban cho ngươi xứ này, và do đó bạn sẽ sở hữu nó.”
15:8 Nhưng ông nói, "Chúa Trời, bằng cách nào tôi có thể biết rằng tôi sẽ sở hữu nó?"
15:9 Và Chúa đáp lại bằng cách nói: “Hãy cho tôi một con bò của ba năm, và một con dê của ba năm, và một ram của ba năm, cũng là một con rùa-chim bồ câu và chim bồ câu.”
15:10 Tham gia tất cả những, ông chia cho họ từ trung lộ, và đặt cả hai phần trái ngược nhau. Nhưng những con chim ông không chia.
15:11 Và chim ngự xuống trên các xác chết, nhưng Áp-ram đuổi chúng đi.
15:12 Và khi mặt trời đang lặn, một giấc ngủ sâu lại bao trùm Áp-ram, và một nỗi sợ hãi, tuyệt vời và tối, xâm chiếm anh.
15:13 Và người ta nói với anh ấy: “Biết trước rằng con tương lai của bạn sẽ là người tạm trú trong một vùng đất không phải của riêng của họ, và họ sẽ chinh phục chúng trong nô lệ và hành hạ họ cho bốn trăm năm.
15:14 Tuy nhiên, thực sự, Tôi sẽ đánh giá quốc gia rằng họ sẽ phục vụ, và sau này họ sẽ khởi hành với chất vĩ đại.
15:15 Nhưng bạn sẽ được chuyển tới tổ phụ các ngươi trong hòa bình và được chôn cất tại một tuổi già tốt.
15:16 Nhưng trong thế hệ thứ tư, họ sẽ trở lại đây. Đối với sự gian ác của dân A-chưa hoàn thành, thậm chí đến thời điểm hiện tại này.”
15:17 Sau đó,, khi mặt trời đã lặn, có đến một màn sương đen, và có xuất hiện một lò thuốc lá và một chiếc đèn lửa đi qua giữa những bộ phận.
15:18 Vào ngày đó, Thiên Chúa đã thành lập một giao ước với Áp-ram, nói: “Để con bạn tôi sẽ cung cấp cho vùng đất này, từ sông Ai Cập, thậm chí đến Euphrates sông lớn:
15:19 đất của Kenites và Kenizzites, các Kadmonites
15:20 và người Hittites, và Perizzites, tương tự như vậy các Rephaim,
15:21 và mô-rít, và người Canaanite, và Girgashites, và Jebusites “.

Sáng thế ký 16

16:1 Bây giờ Sarai, vợ của Áp-ram, đã không quan niệm trẻ em. Nhưng, có một nữ tỳ Ai Cập tên là Hagar,
16:2 cô nói với chồng: "Nầy, Chúa đã đóng cửa tôi, kẻo tôi cung cấp cho sinh. Enter để nữ tỳ của tôi, do đó có lẽ tôi có thể nhận được con trai của cô ít nhất.”Và khi ông đã đồng ý lời cầu khẩn của mình,
16:3 cô lấy Hagar Ai Cập, tỳ bà, mười năm sau khi họ bắt đầu sống trong đất Canaan, và cô ấy đưa cho cô ấy với chồng như một người vợ.
16:4 Và ông vào với cô ấy. Nhưng khi cô thấy rằng cô ấy đã cưu mang, khinh bỉ bà chủ.
16:5 Và Sarai nói với Áp-ram: “Bạn đã hành động bất công chống lại tôi. Tôi đưa cho nữ tỳ của tôi vào ngực của bạn, ai, khi cô thấy rằng cô ấy đã cưu mang, giữ tôi trong khinh. Nguyện xin Chúa phán xét giữa tôi và bạn.”
16:6 Áp-ram đáp lại cô bằng cách nói, "Nầy, nữ tỳ của bạn là trong tay của bạn để điều trị vì nó vui lòng bạn.”Và như vậy, khi Sarai bị ảnh hưởng của mình, cô bắt đầu thăng hoa.
16:7 Và khi Thiên sứ của Chúa đã tìm thấy cô, gần đài phun nước của nước trong đồng vắng, mà là trên đường đến Shur trong sa mạc,
16:8 ông nói với cô ấy: “Hagar, nữ tỳ của Sarai, nơi bạn đã đến từ? Và bạn sẽ đi đâu?”Và cô ấy đã trả lời, “Tôi chạy trốn khỏi khuôn mặt của Sarai, người tình của tôi.”
16:9 Và Thiên sứ của Chúa nói với cô ấy, “Quay trở lại tình bạn, và hạ mình dưới bàn tay của mình “.
16:10 Và một lần nữa, ông nói, “Tôi sẽ nhân lên con của bạn liên tục, và họ sẽ không được đánh số vì vô số của họ.”
16:11 Nhưng sau đó ông nói: "Nầy, bạn đã thụ thai, và bạn sẽ cho ra đời một đứa con trai. Và bạn sẽ đặt tên là Ishmael, vì Chúa đã nghe sầu khổ của ngươi.
16:12 Ông sẽ là một người đàn ông hoang dã. tay nó sẽ chống lại tất cả, và tất cả các tay sẽ chống lại ông. Và anh ta sẽ dựng lều của mình ra khỏi khu vực của tất cả các anh em của mình.”
16:13 Sau đó, cô kêu gọi tên của Chúa, Đấng đã nói với cô ấy: “Bạn là Thiên Chúa, Đấng đã nhìn thấy tôi.” Đối với bà nói, "Chắc chắn, ở đây tôi đã thấy mặt sau của một ai nhìn thấy tôi.”
16:14 Bởi vì điều này, cô gọi mà cũng: ‘Giếng của một trong những người sống và người nhìn thấy tôi.’ Điều này cũng giữa Kadesh và Bered.
16:15 Và Hagar đã sinh ra một đứa con trai cho Áp-ram, ai gọi tên mình Ishmael.
16:16 Áp-ram được tám mươi sáu tuổi khi Hagar đã sinh ra cho anh ta Ishmael.

Sáng thế ký 17

17:1 Trong sự thật, sau khi ông bắt đầu được chín mươi chín tuổi, Chúa hiện ra với ông. Và ông nói với ông: “Ta là Thiên Chúa Toàn Năng. Đi bộ trong tầm nhìn của tôi và trở thành hoàn chỉnh.
17:2 Và tôi sẽ thiết lập giao ước của Ta giữa tôi và bạn. Và tôi sẽ nhân lên bạn rất cực.”
17:3 Áp-ram giảm nằm sấp lên khuôn mặt của mình.
17:4 Và Thiên Chúa nói với ông: "TÔI LÀ, và giao ước của tôi là với bạn, và bạn sẽ là cha đẻ của nhiều quốc gia.
17:5 Không còn tên của bạn sẽ được gọi là Áp-ram. Nhưng bạn sẽ được gọi Abraham, vì tôi đã thiết lập bạn như là cha đẻ của nhiều quốc gia.
17:6 Và tôi sẽ làm cho bạn tăng rất đáng kể, và tôi sẽ thiết lập giữa các dân tộc, và vua sẽ đi ra từ bạn.
17:7 Và tôi sẽ lập giao ước giữa tôi và bạn, và với con cái của bạn sau khi bạn trong thế hệ của họ, bởi một giao ước vĩnh viễn: là Đức Chúa Trời cho bạn và con cái của bạn sau khi bạn.
17:8 Và tôi sẽ cung cấp cho bạn và con cái của bạn, đất lưu trú của bạn, cả xứ Canaan, như một sở hữu vĩnh cửu, và tôi sẽ là Thiên Chúa của họ.”
17:9 Một lần nữa Thiên Chúa nói với Abraham: “Và bạn do đó sẽ giữ giao ước của tôi, và con cái của bạn sau khi bạn trong thế hệ của họ.
17:10 Đây là giao ước của tôi, mà bạn phải tuân thủ, giữa tôi và bạn, và con cái của bạn sau khi bạn: Tất cả những con đực trong vòng các ngươi phải chịu cắt bì.
17:11 Và bạn phải làm phép cắt bì thịt của bao quy đầu của bạn, để nó có thể là một dấu hiệu của sự giao ước giữa tôi và bạn.
17:12 Một trẻ sơ sinh trong tám ngày sẽ được cắt bao quy đầu giữa anh em, mọi người nam trong thế hệ của bạn. Vì vậy, cũng đầy tớ sanh cho con, cũng như những người đã mua, được cắt bao quy đầu, ngay cả những người không phải là cổ phiếu của bạn.
17:13 Và giao ước của Ta sẽ ở với thịt của bạn như một giao ước vĩnh cửu.
17:14 con đực, thịt mà bao quy đầu sẽ không được cắt bao quy đầu, linh hồn đó sẽ được loại bỏ khỏi vòng dân sự. Vì Ngài đã ra vô ích giao ước của tôi.”
17:15 Thiên Chúa cũng nói với Abraham: “Vợ của bạn Sarai, bạn sẽ không gọi Sarai, nhưng Sarah.
17:16 Và tôi sẽ ban phước cho nàng, và từ cô ấy tôi sẽ cung cấp cho bạn một đứa con trai, mà ta sẽ ban phước, và anh sẽ là một trong những quốc gia, và các vua của các dân tộc sẽ tăng từ anh ấy.”
17:17 Abraham sấp mình xuống đất, và anh cười, nói trong trái tim mình: “Bạn có nghĩ rằng một người con trai có thể được sinh ra trong một ông già một trăm năm? Và Sarah sẽ sinh con ở tuổi chín mươi?"
17:18 Và ông nói với Đức Chúa Trời, “Nếu chỉ Ishmael sẽ sống trong tầm nhìn của bạn.”
17:19 Và Thiên Chúa nói với Abraham: “Vợ của bạn Sarah sẽ cho ra đời một đứa con trai, và bạn sẽ đặt tên là Isaac, và Ta sẽ lập giao ước của tôi với anh ta như một giao ước vĩnh viễn, và với con cái của mình sau khi ông.
17:20 Tương tự như vậy, liên quan đến Ishmael, Tôi đã nghe bạn. Kìa, Ta sẽ ban phước và phóng to ông, và tôi sẽ nhân to lớn của ông. Ông sẽ tạo ra mười hai nhà lãnh đạo, và tôi sẽ làm cho anh ta thành một quốc gia vĩ đại.
17:21 Tuy nhiên, trong sự thật, Ta sẽ lập giao ước của tôi với Isaac, mà Sarah sẽ sinh con cho bạn vào thời điểm này trong năm tới.”
17:22 Và khi ông nói xong với anh ta, Thiên Chúa lên từ Abraham.
17:23 Sau đó, Abraham mất con trai Ishmael, và tất cả những ai được sinh ra trong ngôi nhà của mình, và tất cả người mà ông đã mua, mỗi người nam trong những người đàn ông của nhà mình, và ông cắt bì thịt của bao quy đầu của họ kịp thời, rất cùng ngày, cũng giống như Thiên Chúa đã dặn ông.
17:24 Abraham được chín mươi chín tuổi khi ông cắt bì thịt của bao quy đầu của mình.
17:25 Và con trai Ishmael đã hoàn thành mười ba năm tại thời điểm cắt bao quy đầu của mình.
17:26 Trên rất cùng ngày, Abraham đã được cắt bì với con trai Ishmael.
17:27 Và tất cả những người đàn ông của nhà mình, những người sinh ra trong nhà mình, cũng như những người đã mua, ngay cả những người nước ngoài, được cắt bì với anh ta.

Sáng thế ký 18

18:1 Sau đó, Chúa hiện ra với ông, trong thung lũng dốc của Mamre, khi ông đang ngồi ở cửa lều của mình, trong cái nóng rất trong ngày.
18:2 Và khi ông đã ngước mắt lên, có hiện ra với ông ba người đàn ông, đứng gần anh ấy. Khi ông đã nhìn thấy họ, ông chạy đến trước mặt chúng ra khỏi cửa trại mình, và ông tôn kính họ trên mặt đất.
18:3 Và ông nói: "Nếu tôi, O Chúa, đã được ơn trước mắt của bạn, không vượt qua bởi kẻ tôi tớ Chúa.
18:4 Nhưng tôi sẽ mang lại một chút nước, và bạn có thể rửa chân và nghỉ ngơi dưới gốc cây.
18:5 Và tôi sẽ đặt ra một bữa ăn bánh mì, do đó bạn có thể tăng cường trái tim của bạn; sau này bạn sẽ vượt qua trên. Đó là vì lý do này mà bạn đã quay sang một bên để kẻ tôi tớ Chúa.”Và họ nói, “Hãy làm như bạn đã nói.”
18:6 Abraham vội vã vào lều để Sarah, và ông nói với cô ấy, "Mau, đan xen vào nhau ba biện pháp của bột mì tốt nhất và làm cho ổ bánh nướng dưới đống tro tàn.”
18:7 Trong sự thật, bản thân ông chạy đến đàn gia súc, và ông mất một con bê từ đó, rất mềm và rất tốt, và ông đã đưa nó cho một người đầy tớ, người vội vã và đun sôi nó.
18:8 Tương tự như vậy, ông mất bơ và sữa, và các con bò con đã luộc, và ông đặt nó trước khi họ. Tuy nhiên, thực sự, bản thân ông đứng gần họ dưới gốc cây.
18:9 Và khi họ đã ăn, họ nói với ông, “Trong trường hợp của Sarah là vợ của bạn?”Anh ấy đã trả lời, "Nầy, cô là trong lều.”
18:10 Và ông nói với ông, “Khi trở về, Tôi sẽ đến với bạn vào lúc này, với cuộc sống như một người bạn đồng, và vợ Sarah sẽ có một đứa con trai.”Nghe này, Sarah cười đằng sau cánh cửa của lều.
18:11 Bây giờ họ đều cũ, và trong tình trạng tiên tiến của cuộc sống, và nó đã không còn là với Sarah theo thói tục của phụ nữ.
18:12 Và cô cười bí mật, nói, “Sau khi tôi đã trưởng thành cũ, và chúa tôi là người già, Tôi sẽ cung cấp cho bản thân mình đến công việc của niềm vui?"
18:13 Sau đó, Chúa nói với Abraham: “Tại sao Sarah cười, nói: 'Làm thế nào tôi có thể, một bà già, thực sự cung cấp cho sinh?'
18:14 Là bất cứ điều gì khó khăn đối với Thiên Chúa? Theo thông báo, ông sẽ trở lại với bạn cùng lúc này, với cuộc sống như một người bạn đồng, và Sarah sẽ có một đứa con trai.”
18:15 Sarah từ chối nó, nói, “Tôi không cười.” Đối với cô ấy khủng khiếp sợ. Nhưng Chúa nói, "Không phải như thế; cho bạn ấy cười.”
18:16 Vì thế, khi những người đàn ông đã tăng lên từ đó, họ đạo mắt của họ chống lại Sô-đôm. Và Abraham đi với họ, dẫn họ.
18:17 Và Chúa nói: “Làm thế nào tôi có thể che giấu những gì tôi sắp làm từ Abraham,
18:18 kể từ khi ông sẽ trở thành một quốc gia vĩ đại và rất mạnh mẽ, và ở trong người ấy tất cả các quốc gia trên trái đất sẽ được phước?
18:19 Vì tôi biết rằng ông sẽ hướng dẫn con trai của ông, và gia đình của mình sau khi ông, để giữ cho con đường của Chúa, và hành động với sự phán xét và công lý, để, vì lợi ích của Abraham, Chúa có thể mang về tất cả những điều mà ông đã nói chuyện với anh ấy.”
18:20 Và do đó, Chúa nói, "Sự phản đối kịch liệt từ Sô-đôm và Gô-mô đã được nhân, và tội lỗi của họ đã trở nên cực kỳ đau thương.
18:21 Tôi sẽ đi xuống và xem liệu họ đã hoàn thành công việc của các phản đối kịch liệt rằng đã đến tôi, hoặc cho dù đó không phải là quá, để tôi có thể biết. "
18:22 Và họ đã tự biến từ đó, và họ đi về hướng Sô-đôm. Tuy nhiên, trong sự thật, Abraham vẫn còn đứng trước mặt Chúa.
18:23 Và khi họ đến gần, anh ta đã nói: "Bạn sẽ phá hủy chỉ với ngưởng?
18:24 Nếu có năm mươi người chỉ trong thành phố, họ sẽ chết với phần còn lại? Và sẽ chẳng tha thứ đó vì lợi ích của năm mươi người chỉ, nếu họ ở trong đó?
18:25 Viễn có thể là từ bạn để làm điều này, và giết chỉ với ngưởng, và chỉ để được đối xử như những ngưởng. Không, điều này là không thích bạn. Bạn đánh giá tất cả trái đất; bạn sẽ không bao giờ làm cho bản án như vậy. "
18:26 Và Chúa nói với ông:, "Nếu tôi tìm thấy trong Sô-đôm năm mươi người chỉ ở giữa thành phố, Tôi sẽ phát hành toàn bộ nơi vì họ. "
18:27 Và Abraham trả lời bằng cách nói: "Kể từ bây giờ tôi đã bắt đầu, Tôi sẽ nói chuyện với Chúa của tôi, mặc dù tôi tro bụi.
18:28 Nếu có là năm ít hơn năm mươi người chỉ? sẽ bạn, mặc dù bốn mươi lăm, loại bỏ toàn bộ thành phố?"Và ông nói, "Tôi sẽ không loại bỏ nó, nếu tôi tìm thấy bốn mươi lăm có ".
18:29 Và một lần nữa, ông nói với anh, "Nhưng nếu bốn mươi đã được tìm thấy ở đó, bạn sẽ làm gì?"Ông nói, "Tôi sẽ không tấn công, vì lợi ích của bốn mươi ".
18:30 "Tôi hỏi bạn," anh ta đã nói, "Không phải là tức giận, Chúa tể, nếu tôi nói. Điều gì nếu ba mươi đã được tìm thấy ở đó?"Ông trả lời, "Tôi sẽ không hành động, nếu tôi tìm thấy ba mươi ở đó. "
18:31 "Kể từ bây giờ tôi đã bắt đầu," anh ta đã nói, "Tôi sẽ nói chuyện với Chúa của tôi. Điều gì nếu hai mươi đã được tìm thấy ở đó?"Ông nói, "Tôi sẽ không đưa đến cái chết, vì lợi ích của hai mươi ".
18:32 "Tôi xin bạn," anh ta đã nói, "Không phải là tức giận, Chúa tể, nếu tôi nói chưa một lần nữa. Điều gì nếu mười đã được tìm thấy ở đó?"Và ông nói, "Tôi sẽ không phá hủy nó vì lợi ích của mười."
18:33 Và Chúa rời, sau khi ông đã ngừng nói chuyện với Abraham, những người sau đó trở lại vị trí của mình.

Sáng thế ký 19

19:1 Và hai thiên thần đến Sô-đôm vào buổi tối, và lô đang ngồi ở cổng của thành phố. Và khi ông đã nhìn thấy họ, đứng dậy và đi đến gặp họ. Và ông tôn kính nghiêng trên mặt đất.
19:2 Và ông nói: "Tôi xin bạn, chúa của tôi, rẽ sang một bên để ngôi nhà của tôi tớ Chúa, và nộp có. Rửa bàn chân của bạn, và vào buổi sáng, bạn sẽ tiến bước trên con đường của bạn.”Và họ nói, "Không có gì. Nhưng chúng tôi sẽ khiếu trên đường phố.”
19:3 Ông ép họ rất nhiều để biến sang một bên để anh ấy. Và khi họ đã bước vào ngôi nhà của mình, ông đã thực hiện một bữa tiệc cho họ, và ông nấu bánh không men, và họ ăn.
19:4 Nhưng trước khi họ đi ngủ, những người đàn ông của thành phố bao quanh ngôi nhà, từ chàng trai đến người già, tất cả mọi người lại với nhau.
19:5 Và họ gọi ra lô, và họ nói với ông:: “Đâu là những người đàn ông bước vào cho bạn trong đêm? Mang lại cho họ ra đây, để chúng ta có thể biết họ “.
19:6 Lót ra đối với họ, và chặn cửa lại, anh ta đã nói:
19:7 "Đừng, tôi hỏi bạn, anh em của tôi, không sẵn sàng làm ác này.
19:8 Tôi có hai con gái như được nêu ra đã không biết người đàn ông. Tôi sẽ mang chúng ra cho bạn; lạm dụng chúng như nó vui lòng bạn, với điều kiện là bạn không làm điều ác với những người đàn ông, bởi vì họ đã nhập dưới cái bóng của mái nhà của tôi “.
19:9 Nhưng họ nói, “Di chuyển đi từ đó.” Và một lần nữa: “Bạn đã nhập," họ nói rằng, “Như một người lạ; sau đó bạn nên đánh giá? Vì thế, chúng ta sẽ chẳng làm khổ bản thân bạn nhiều hơn họ.”Và họ đã hành động rất dữ dội chống lại lô. Và bây giờ họ đang ở thời điểm phá vỡ mở cửa.
19:10 Và kìa, những người đàn ông đặt tay của họ ra khỏi, và họ kéo lô ở với họ, và họ đóng cửa lại.
19:11 Và họ tấn công những người bên ngoài với mù lòa, từ ít nhất đến lớn nhất, do đó họ không thể tìm thấy các cửa.
19:12 Sau đó, họ nói với lô: “Anh có ở đây bất cứ ai của bạn? Tất cả đều là người bạn, con trai-trong-pháp luật, hoặc con trai, hay con gái, mang lại cho họ ra khỏi thành phố này.
19:13 Đối với chúng tôi sẽ loại bỏ nơi này, vì phản đối kịch liệt trong số đó đã tăng lên trước mặt Chúa, ai gửi cho chúng tôi để tiêu diệt chúng “.
19:14 Và như vậy lô, đi ra ngoài, nói chuyện với con trai-trong-pháp luật của mình, những người đã đi đến nhận con gái mình, và ông nói: "Nâng lên. Khởi hành từ nơi này. Vì Chúa sẽ hủy diệt thành phố này.”Và dường như với họ rằng ông đang nói đùa.
19:15 Và khi nó được sáng, Angels buộc ông, nói, "Nảy sinh, lấy vợ của bạn, và hai người con gái mà bạn có, kẻo bạn cũng nên hư mất trong bối cảnh sự gian ác của thành phố “.
19:16 Và, kể từ khi ông bỏ qua cho họ, họ nắm lấy tay anh, và bàn tay của vợ, cũng như của hai cô con gái của mình, vì Chúa đã sparing ông.
19:17 Và họ đã đưa ông ra, và đặt ông ngoài thành phố. Và ở đó họ đã nói chuyện với anh ấy, nói: "Cứu cuộc đời bạn. Đừng nhìn không trở lại. Không, bạn nên ở lại trong toàn bộ khu vực xung quanh. Nhưng tiết kiệm cho mình trong núi, kẻo bạn cũng phải hư mất.”
19:18 Và lô nói với họ: "Tôi xin bạn, chúa tôi,
19:19 mặc dù tớ của bạn đã được ơn trước bạn, và bạn đã phóng đại thương xót của bạn, mà bạn đã chỉ ra cho tôi trong tiết kiệm cuộc sống của tôi, Tôi không thể lưu trên núi, kẻo có lẽ một số bất hạnh nắm lấy tôi và tôi chết.
19:20 Có một thành phố nào đó lân cận, mà tôi có thể chạy trốn; nó là một chút, và tôi sẽ được lưu trong nó. Là nó không phải là một khiêm tốn, và sẽ không linh hồn tôi sống?"
19:21 Và ông nói với ông: "Nầy, ngay cả bây giờ, Tôi đã nghe kiến ​​nghị của bạn về vấn đề này, không để lật đổ các thành phố thay mặt mà bạn đã nói.
19:22 Nhanh và được lưu ở đó. Đối với tôi không thể làm bất cứ điều gì cho đến khi bạn nhập ở đó.”Vì lý do này, tên thành phố đó được gọi là Zoar.
19:23 Mặt trời đã lên trên đất, và lô đã nhập vào Zoar.
19:24 Vì thế, Chúa trời mưa khi Sodom và Gomorrah lưu huỳnh và lửa, từ Chúa, trên trời.
19:25 Và ông lật ngược các thành phố, và tất cả các khu vực xung quanh: tất cả các cư dân của thành phố, và tất cả mọi thứ mà lò xo từ đất liền.
19:26 Và vợ anh ta, nhìn đằng sau mình, đã được biến thành một bức tượng của muối.
19:27 sau đó, Abraham, tăng lên vào buổi sáng, ở nơi ông đã đứng trước với Chúa,
19:28 nhìn ra ngoài về phía Sodom và Gomorrah, và toàn bộ đất của khu vực đó. Và ông thấy than hồng tăng lên từ đất liền như khói từ một lò.
19:29 Đối với Thiên Chúa khi lật đổ các thành phố của khu vực đó, ghi nhớ Abraham, ông giải phóng lô từ lật đổ trong những thành phố, trong đó ông đã cư ngụ.
19:30 Và lô lên từ Zoar, và ông đã ở lại trên núi, và tương tự như vậy hai đứa con gái của mình với anh ấy, (vì anh sợ ở lại Zoar) và Ngài ở trong một hang động, ông và hai cô con gái của mình với anh ấy.
19:31 Và người cao tuổi nói với trẻ: “Cha ta đã già, và không có người đàn ông vẫn còn trong đất có thể nhập cho chúng tôi theo phong tục của toàn thế giới.
19:32 Đến, chúng ta hãy say anh ta với rượu, và cho chúng tôi ngủ với anh ta, để chúng tôi có thể để bảo vệ con cái từ cha của chúng tôi.”
19:33 Và như vậy họ đã cho rượu cha uống đêm đó. Và già đi trong, và cô ấy ngủ với cha cô. Nhưng anh không cảm nhận được nó, không phải khi con gái của ông nằm xuống, hay khi cô tăng lên.
19:34 Tương tự như vậy, ngày hôm sau, người cao tuổi nói với trẻ: "Nầy, hôm qua tôi ngủ với cha tôi, chúng ta hãy cho anh ta rượu uống một lần nữa đêm nay, và bạn sẽ ngủ với anh ta, để chúng tôi có thể tiết kiệm được con cái từ cha của chúng tôi.”
19:35 Và sau đó họ đã cho rượu cha uống đêm đó cũng, và con gái trẻ đi vào, và ngủ với anh ta. Và thậm chí không thì anh ấy cảm nhận được khi cô nằm xuống, hoặc khi cô tăng lên.
19:36 Vì thế, hai con gái của Lót hình thành bởi cha của họ.
19:37 Và người cao tuổi đã sinh ra một đứa con trai, và cô gọi tên anh Moab. Ông là cha của dân Mô-áp, thậm chí cho đến ngày nay.
19:38 Tương tự như vậy, những trẻ đã sinh ra một đứa con trai, và cô gọi tên anh Ammon, đó là, ‘Con trai của dân ta.’ Ông là cha đẻ của Am, Thậm chí ngày nay.

Sáng thế ký 20

20:1 Abraham tiên tiến từ đó vào mảnh đất phía nam, và ông đã sống giữa Kadesh và Shur. Và ông sojourned tại Ghê-ra.
20:2 Và ông nói về vợ Sarah: “Cô ấy là em gái tôi.” Vì vậy, vua A-, vua Ghê-ra, gửi cho cô và đưa cô.
20:3 Sau đó, Đức Chúa Trời đến vua A-qua một giấc mơ trong đêm, và ông nói với ông:: "Những gì, bạn sẽ chết vì người phụ nữ mà bạn đã thực hiện. Đối với cô ấy có một người chồng.”
20:4 Trong sự thật, Vua A-đã không chạm vào cô, và vì vậy ông nói: "Chúa tể, bạn sẽ giết chết một người, dốt nát và chỉ?
20:5 Ông ấy không nói với tôi, 'Cô là em gái của tôi,’Và cô ấy không nói, 'Anh ấy là anh trai tôi?’Trong sự chân thành của trái tim tôi và độ tinh khiết của bàn tay của tôi, Tôi đã làm điều này.”
20:6 Và Thiên Chúa nói với ông: “Và tôi biết rằng bạn đã hành động với một trái tim chân thành. Và do đó tôi giữ bạn khỏi phạm tội chống lại tôi, và tôi đã không tiết lộ bạn chạm vào cô ấy.
20:7 Vậy bây giờ, trở lại vợ với người đàn ông, vì Ngài là một nhà tiên tri. Và anh sẽ cầu nguyện cho bạn, và bạn sẽ sống. Nhưng nếu bạn không sẵn sàng để quay trở lại của mình, biết điều này: bạn sẽ chết một cái chết, bạn và tất cả những gì là của bạn.”
20:8 Và ngay lập tức vua A-, tăng lên trong đêm, gọi là các tôi tớ mình. Và ông phán mọi lời nầy trong buổi điều trần của họ, và tất cả những người đàn ông rất sợ.
20:9 Sau đó, vua A-cũng kêu gọi Abraham, và ông nói với ông:: “Bạn đã làm gì cho chúng tôi? Làm thế nào có chúng ta phạm tội nghịch cùng bạn, do đó bạn sẽ mang lại tuyệt vời như vậy là tội lỗi khi tôi và sau khi vương quốc của tôi? Bạn đã làm cho chúng tôi những gì bạn không nên đã làm.”
20:10 Và remonstrating ông một lần nữa, anh ta đã nói, "Bạn đã thấy gì, do đó bạn sẽ làm điều này?"
20:11 Abraham trả lời: "Tôi nghĩ đến bản thân mình, nói: Có lẽ không có kính sợ Thiên Chúa ở nơi này. Và họ sẽ đưa tôi đến chết vì vợ tôi.
20:12 Tuy nhiên,, theo cách khác, cô cũng thực sự là chị tôi, con gái của cha tôi, và không phải là con gái của mẹ tôi, và tôi đưa cô như một người vợ.
20:13 Sau đó,, sau khi Thiên Chúa dẫn tôi ra khỏi nhà của cha tôi, Tôi nói với cô ấy: ‘Bạn sẽ tỏ lòng thương xót này với tôi. Trong mọi nơi, mà chúng ta sẽ đi du lịch, bạn sẽ nói rằng tôi anh trai của mình.’”
20:14 Vì thế, Vua A-mất cừu và bò, và nam giới và phụ nữ tôi tớ đầy tớ, và ông đưa cho Abraham. Và ông trở về vợ Sarah với anh.
20:15 Và ông nói, “Đất là trong tầm nhìn của bạn. Ngự bất cứ nơi nào nó sẽ làm hài lòng bạn.”
20:16 Sau đó, để Sarah ông nói: "Nầy, Tôi đã cho anh một ngàn đồng tiền bạc. Đây sẽ là đối với bạn như là một tấm màn che cho đôi mắt của bạn, để tất cả những ai với bạn và bất cứ nơi nào bạn sẽ đi du lịch. Và như vậy, hãy nhớ rằng bạn đã được thực hiện.”
20:17 Sau đó, khi Abraham cầu nguyện, Thiên Chúa chữa lành vua A-và vợ, và handmaids mình, và họ đã sinh.
20:18 Vì Chúa đã đóng cửa tất cả các tử cung của nhà vua A-, vì Sarah, vợ của Abraham.

Sáng thế ký 21

21:1 Sau đó, Chúa đã đến thăm Sarah, cũng giống như ông đã hứa; và ông hoàn thành những gì ông đã nói chuyện.
21:2 Nàng thọ thai và sanh được một đứa con trai trong lúc già nua, tại thời điểm mà Thiên Chúa đã báo trước với cô ấy.
21:3 Và Abraham gọi tên của con trai, mà Sarah mang cho anh ta, Isaac.
21:4 Và ông cắt bao quy đầu anh ta vào ngày thứ tám, cũng giống như Thiên Chúa đã dặn ông,
21:5 khi ông một trăm tuổi. Thực tế, ở giai đoạn này của cuộc sống của cha mình, Isaac sinh.
21:6 Và Sarah nói: “Thiên Chúa đã mang lại tiếng cười với tôi. Ai sẽ nghe nói về nó sẽ cười với tôi “.
21:7 Và một lần nữa, cô ấy nói: “Nghe này, ai sẽ tin rằng Abraham, rằng Sarah bú sữa mẹ một con trai, mà cô đã sinh, mặc dù là người già?"
21:8 Và cậu bé đã lớn và đã cai sữa. Và Abraham làm một bữa tiệc lớn vào ngày cai sữa của mình.
21:9 Và khi Sarah đã nhìn thấy con trai của Hagar việc chơi Ai Cập với con trai Isaac, cô nói với Abraham:
21:10 “Hãy đuổi người phụ nữ này tôi tớ và con trai. Đối với con trai của một người đầy tớ người phụ nữ sẽ không được kế tự với con trai tôi Isaac.”
21:11 Abraham mất này trầm trọng, vì lợi ích của con trai.
21:12 Và Thiên Chúa nói với ông: “Hãy để nó dường như không khắc nghiệt với bạn liên quan đến cậu bé và tôi tớ người phụ nữ của bạn. Trong tất cả những gì Sarah đã nói với bạn, nghe giọng nói của cô. Đối với con cái của bạn sẽ được áp dụng trong Isaac.
21:13 Tuy nhiên, tôi cũng sẽ làm cho con trai của tôi tớ người phụ nữ thành một quốc gia vĩ đại, vì Ngài là dòng dõi ngươi.”
21:14 Và như vậy Abraham nảy sinh vào buổi sáng, và lấy bánh mì và một làn da nước, ông đặt nó lên vai cô, và ông bàn giao cậu bé, và ông bố bà. Và khi cô đã rời, cô lang thang trong sa mạc của Beersheba.
21:15 Và khi các nước trong da đã được tiêu thụ, cô dành cậu bé, dưới một trong những cây có.
21:16 Và cô ấy chuyển đi và ngồi trong một khu vực xa xôi, như xa như một cây cung có thể đạt. Đối với bà nói, “Tôi sẽ không nhìn thấy cậu bé chết.” Và như vậy, ngồi đối diện cô, tâng lên tiếng nói của mình và khóc.
21:17 Nhưng Thiên Chúa nghe tiếng nói của cậu bé. Và một thiên thần của Thiên Chúa kêu gọi để Hagar từ trời, nói: "Bạn đang làm gì đấy, Hagar? Đừng sợ. Vì Đức Chúa Trời đã chú ý giọng nói của cậu bé, từ nơi ông là.
21:18 Tăng lên. Lấy cậu bé và giữ anh ta bằng bàn tay. Đối với Ta sẽ làm cho anh ta một quốc gia vĩ đại.”
21:19 Và Thiên Chúa mở mắt. Và nhìn thấy một cái giếng nước, cô ấy đã đi và điền da, và cô ấy đã cho cậu bé uống.
21:20 Và Thiên Chúa ở với anh ấy. Và ông lớn, và ông đã ở lại trong đồng vắng, và ông đã trở thành một chàng trai trẻ, archer.
21:21 Và ông đã sống trong sa mạc của Paran, và mẹ anh lấy vợ cho anh ta đến từ xứ sở Ai Cập.
21:22 Cùng một lúc, Vua A-và Phicol, thủ lĩnh của quân đội, nói với Abraham: “Thiên Chúa là với bạn trong tất cả mọi thứ mà bạn làm.
21:23 Vì thế, thề bởi Thiên Chúa mà bạn sẽ không gây hại gì đối với tôi, và để hậu thế của tôi, và cổ phiếu của tôi. Tuy nhiên, theo lòng thương xót mà tôi đã làm cho bạn, bạn sẽ làm gì với tôi và với đất, mà bạn đã bật như một người mới.”
21:24 Và Abraham nói, “Tôi sẽ thề.”
21:25 Và ông quở trách vua A-vì một cái giếng nước, mà tôi tớ của ông đã lấy đi bằng vũ lực.
21:26 Và vua A-đáp, “Tôi không biết ai đã làm điều này, nhưng bạn cũng không tiết lộ nó cho tôi, cũng không phải tôi đã nghe nói về nó, trước ngày hôm nay."
21:27 Và như vậy Abraham mất cừu và bò, và ông đưa cho vua A-. Và cả trong số họ tấn công một hiệp ước.
21:28 Và Abraham dành Bảy cừu nữ từ bầy.
21:29 Vua A-nói với anh ấy, “Mục đích gì có bảy con chiên nữ, mà bạn đã gây ra cho đứng riêng biệt?"
21:30 Nhưng ông nói, “Bạn sẽ nhận được bảy con chiên nữ từ tay tôi, để họ có thể là một bằng chứng cho tôi, mà tôi đào này tốt.”
21:31 Vì lý do này, chỗ đó là Beersheba, vì có cả trong số họ đã thề.
21:32 Và họ bắt đầu một hiệp ước thay mặt giếng của lời tuyên thệ.
21:33 Sau đó, vua A-và Phicol, thủ lĩnh của quân đội, tăng lên, và họ trở về vùng đất của người Palestine. Trong sự thật, Abraham trồng một khu rừng ở Beersheba, và ở đó ông kêu gọi tên của Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu.
21:34 Và ông là một người định cư tại vùng đất của người Palestine trong nhiều ngày.

Sáng thế ký 22

22:1 Sau khi những điều này xảy ra, Thiên Chúa thử nghiệm Abraham, và ông nói với ông:, “Abraham, Abraham.”Và ông đã trả lời, "Tôi đây."
22:2 Ông nói với anh: “Hãy của bạn chỉ sinh ra con trai Isaac, người mà bạn yêu thích, và đi vào vùng đất của tầm nhìn. Và ở đó bạn sẽ cung cấp cho ông như một lò thiêu khi một trong những núi, mà tôi sẽ hiển thị cho bạn.”
22:3 Và như vậy Abraham, thức dậy trong đêm, khai thác lừa mình, tham gia với anh ta hai thanh niên, và con trai Isaac. Và khi ông đã cắt gỗ cho lò thiêu, ông đã đi về phía nơi này, như Thiên Chúa đã dặn ông.
22:4 Sau đó,, vào ngày thứ ba, ngước mắt lên, anh nhìn thấy nơi ở khoảng cách.
22:5 Và anh ta nói với tôi tớ Ngài,: “Đợi ở đây với con lừa. Tôi và cậu bé sẽ nhanh hơn nữa tiến đến nơi đó. Sau khi chúng tôi đã tôn thờ, sẽ trở lại với bạn.”
22:6 Ông cũng lấy gỗ cho lò thiêu, và ông đã áp đặt nó trên con trai Isaac. Và bản thân ông thực hiện trong đám cháy tay và một thanh kiếm. Và như hai tiếp tục đi cùng nhau,
22:7 Isaac nói với cha mình, “Cha tôi.” Và ông đã trả lời, "Bạn muốn gì, Con trai?”“Kìa," anh ta đã nói, “Lửa và gỗ. Đâu là nạn nhân cho holocaust?"
22:8 Nhưng Abraham nói, “Thiên Chúa sẽ cung cấp cho các nạn nhân cho holocaust, con trai tôi.”Vì vậy họ tiếp tục cùng nhau.
22:9 Và họ đã đến nơi mà Thiên Chúa đã chứng minh là anh ấy. Ở đó, ông đã xây dựng một bàn thờ, và ông đã đặt gỗ để khi nó. Và khi ông đã bị ràng buộc con trai Isaac, anh để nó nằm trên bàn thờ trên đống gỗ.
22:10 Và ông đưa tay ra và nắm lấy thanh kiếm, để hy sinh con trai.
22:11 Và kìa, một Thiên sứ của Chúa gọi từ trời, nói, “Abraham, Abraham.”Và ông đã trả lời, "Tôi đây."
22:12 Và ông nói với ông, “Đừng mở rộng bàn tay của bạn trên các boy, và không làm bất cứ điều gì với anh ấy. Bây giờ tôi biết rằng bạn sợ Thiên Chúa, vì bạn đã không tha của bạn chỉ sinh ra con trai vì lợi ích của tôi.”
22:13 Abraham ngước mắt lên, và anh nhìn thấy sau lưng một ram giữa các gai, đánh bắt bởi các sừng, mà ông mất và được cung cấp như một lò thiêu, thay vì con trai.
22:14 Và ông gọi là đặt tên chỗ đó: ‘Chúa Ðến.’ Như vậy, thậm chí cho đến ngày nay, người ta nói: 'Trên núi, Chúa sẽ thấy.’
22:15 Sau đó, Thiên sứ của Chúa gọi Abraham lần thứ hai từ trên trời, nói:
22:16 “Bằng cách tự của riêng tôi, Tôi đã tuyên thệ nhậm chức, Chúa phán. Bởi vì bạn đã làm điều này, và đã không tha chỉ sinh ra con trai của mình vì lợi ích của tôi,
22:17 Tôi sẽ ban phước cho bạn, và tôi sẽ nhân lên dòng dõi ngươi như sao trên trời, và như cát mà là trên bờ biển. con cái của bạn sẽ sở hữu các cửa của kẻ thù của họ.
22:18 Và trong dòng dõi ngươi, tất cả các quốc gia trên trái đất sẽ được phước, bởi vì bạn vâng tiếng ta.”
22:19 Abraham trở về tôi tớ Ngài,, và họ đi đến Beersheba cùng, và ông sống ở đó.
22:20 Sau khi những điều này xảy ra, nó đã được báo cáo với Abraham rằng Minh-ca, tương tự như vậy, đã sinh con trai cho anh trai Na-cô:
22:21 trên, con đầu lòng, và Buz, anh trai, và Kemuel, cha đẻ của Syria,
22:22 và Chesed, và Trees, tương tự như vậy Pildash, và Jidlaph,
22:23 cũng như Bethuel, trong số đó được sinh ra Rebekah. Tám Minh-ca mang cho Na-cô, anh trai của Abraham.
22:24 Trong sự thật, vợ lẽ của ông, tên Reumah, khoan Tebah, và Gaham, và Tahash, và Maacah.

Sáng thế ký 23

23:1 Bây giờ Sarah sống 127 năm.
23:2 Và cô ấy đã chết trong thành phố Arba, đó là Hebron, trong đất Canaan. Và Abraham đến tang và khóc lóc cho cô ấy.
23:3 Và khi ông đã tăng lên từ các nhiệm vụ tang lễ, ông đã nói chuyện với con cái họ Hếch, nói:
23:4 “Tôi là một người mới và một khách lạ giữa anh em. Hãy cho tôi quyền của một ngôi mộ trong số các bạn, vì vậy mà tôi có thể chôn kẻ chết của tôi “.
23:5 Con trai của họ Hếch đáp lại bằng cách nói:
23:6 "Lắng nghe chúng tôi, O Chúa, bạn là một nhà lãnh đạo của Thiên Chúa giữa chúng ta. Chôn kẻ chết của bạn trong sepulchers chúng tôi chọn. Và không có người đàn ông sẽ có thể cấm bạn chôn chết của bạn trong tưởng niệm của mình.”
23:7 Abraham nảy sinh, và ông tôn kính người dân đất, cụ thể là, con cái họ Hếch.
23:8 Và ông nói với họ:: “Nếu nó vui lòng linh hồn của bạn rằng tôi nên chôn kẻ chết của tôi, nghe tôi, và Mẹ cầu bầu thay mặt cho tôi với Ephron, con trai của Zohar,
23:9 do đó ông có thể cho tôi cái hang đôi, mà ông có vào cuối xa của lĩnh vực của mình. Anh ta có thể chuyển nó cho tôi càng nhiều tiền vì nó là giá trị trong tầm nhìn của bạn, cho sở hữu một ngôi mộ “.
23:10 Bây giờ Ephron cư ngụ ở giữa các con trai họ Hếch. Và Ép-rôn phản ứng với Abraham trong buổi điều trần của tất cả những ai đang bước vào tại cửa thành mình, nói:
23:11 “Hãy để nó không bao giờ như vậy, chúa tôi, nhưng bạn nên chú chú ý nhiều hơn đến những gì tôi nói. Trường tôi sẽ chuyển cho bạn, và các hang động mà trong đó. Trong sự hiện diện của con trai của dân ta, chôn kẻ chết của anh.”
23:12 Abraham tôn kính trong tầm nhìn của người dân của đất.
23:13 Và ông đã nói chuyện với Ephron, đứng ở giữa những người: “Tôi yêu cầu bạn nghe tôi. Tôi sẽ cung cấp cho bạn tiền cho lĩnh vực này. Lấy nó, và vì vậy tôi sẽ chôn kẻ chết của tôi trong đó.”
23:14 Và Ép-rôn đáp: "Chúa tể của tôi, nghe tôi.
23:15 Vùng đất mà bạn yêu cầu rất đáng bốn trăm siếc-lơ bạc. Đây là mức giá giữa tôi và bạn. Nhưng bao nhiêu là này? Chôn kẻ chết của anh.”
23:16 Và khi Abraham đã nghe này, ông nặng ra số tiền mà Ephron đã yêu cầu, trong buổi điều trần của con trai họ Hếch, bốn trăm siếc-lơ bạc, của đồng tiền công đã được phê duyệt.
23:17 Và khi khẳng định rằng lĩnh vực này, trong đó có một hang động đôi nhìn ra Mamre, trước đây là thuộc về Ephron, cả nó và ngôi mộ, và tất cả cây của mình, với tất cả các giới hạn xung quanh nó,
23:18 Abraham lấy đó làm một vật sở hữu, trước mặt con cái họ Hếch và của tất cả những ai đang bước vào tại cửa thành mình.
23:19 Vì vậy, sau đó, Abraham chôn vợ Sarah trong hang đôi của trường mà bỏ qua Mamre. Đây là Hebron trong đất Canaan.
23:20 Và lĩnh vực này đã được xác nhận với Abraham, với các hang động đó là trong nó, như một vật sở hữu tưởng niệm trước khi con trai họ Hếch.

Sáng thế ký 24

24:1 Bây giờ Abraham đã già và nhiều ngày. Và Chúa đã ban phước cho ông trong mọi việc.
24:2 Và ông nói với tôi tớ trai của nhà mình, người chịu trách nhiệm về tất cả những gì anh có: “Đặt tay lên đùi của tôi,
24:3 vì vậy mà tôi có thể làm cho bạn thề bởi Chúa, Thiên Chúa của trời đất, rằng bạn sẽ không lấy vợ cho con trai tôi từ con gái của dân Ca-, trong đó tôi sống.
24:4 Nhưng mà bạn sẽ tiến hành đất và kindred của tôi, và từ đó lấy một người vợ cho con trai tôi Isaac.”
24:5 Người đầy tớ trả lời, “Nếu người phụ nữ không phải là sẵn sàng đến với tôi vào mảnh đất này, Tôi phải dẫn con trai của bạn trở lại nơi mà từ đó bạn rời?"
24:6 Và Abraham nói: “Ghi chú rằng bạn không bao giờ dẫn con trai tôi trở lại nơi mà.
24:7 Chúa là Thiên Chúa của trời, người đem ta ra khỏi nhà cha tôi, và từ vùng đất của Chúa giáng sinh của tôi, người đã nói chuyện với tôi và thề với tôi, nói, ‘Để con của bạn tôi sẽ cung cấp cho vùng đất này,’Mình sẽ gửi cho thiên thần của mình trước khi bạn, và bạn sẽ mất từ ​​đó một người vợ cho con trai tôi.
24:8 Nhưng nếu người phụ nữ không phải là sẵn sàng theo bạn, bạn sẽ không được tổ chức bởi những lời tuyên thệ. Chỉ không dẫn con trai tôi trở về nơi đó.”
24:9 Vì thế, đầy tớ đặt tay dưới đùi của Abraham, chúa tể của mình, và ông đã thề với anh về lời hứa.
24:10 Và ông đã mười con lạc đà từ bầy chúa mình, và ông đã đi ra, mang theo bên mình mọi thứ từ tất cả các hàng hóa của mình. Và ông đặt ra, và tiếp tục trên, đến thành phố Na-cô, ở Mesopotamia.
24:11 Và khi ông đã làm cho lạc đà nằm xuống bên ngoài của thị trấn, gần một cái giếng nước, vào buổi tối, vào thời điểm đó khi phụ nữ quen với việc đi ra ngoài để vẽ nước, anh ta đã nói:
24:12 "O Chúa, Thiên Chúa của Abraham chúa tôi, gặp tôi hôm nay, tôi xin bạn, và tỏ lòng thương xót chúa Abraham của tôi.
24:13 Kìa, Tôi đứng gần đài phun nước của nước, và các con gái của các cư dân của thành phố này sẽ đi ra để vẽ nước.
24:14 Vì thế, các cô gái mà tôi sẽ nói, ‘Mẹo bình của bạn, vì vậy mà tôi có thể uống,’Và cô ấy sẽ trả lời, 'Uống. Thực tê la, Tôi sẽ cung cấp cho lạc đà của bạn một thức uống cũng,’Một trong những cùng là cô người mà bạn đã chuẩn bị cho tôi tớ Chúa Isaac. Và bằng cách này, Tôi sẽ hiểu rằng bạn đã cho thấy thương xót cho chúa tôi “.
24:15 Tuy nhiên, ông vẫn chưa hoàn thành những lời trong mình, Khi nào, thấy, Rebekah đi ra ngoài, con gái của Bethuel, con trai của Minh-ca, vợ của Na-cô, anh trai của Abraham, có một bình lên vai cô.
24:16 Cô là một cô gái cực kỳ thanh lịch, và một trinh nữ đẹp nhất, và chưa biết bởi người đàn ông. Và cô bước xuống để mùa xuân, và cô đầy bình cô, và sau đó đã trở về.
24:17 Và tớ chạy đến trước mặt cô, và ông nói, “Cung cấp cho tôi với một chút nước để uống từ bình của bạn.”
24:18 Và cô ấy trả lời, "Uống, chúa tôi.”Và cô nhanh chóng đưa xuống các bình trên cánh tay của cô, và cô ấy đã cho anh một thức uống.
24:19 Và sau khi ông uống, cô nói thêm, "Trong thực tế, Tôi sẽ vẽ nước cho lạc đà của bạn cũng, cho đến khi tất cả họ đều uống.”
24:20 Và rót ra bình vào máng, cô chạy trở lại giếng để lấy nước; và đã rút ra, cô đưa nó cho tất cả các lạc đà.
24:21 Tuy nhiên, ông đã được chiêm ngưỡng cô âm thầm, muốn biết liệu Chúa đã gây ra cuộc hành trình của mình để phát triển thịnh vượng hay không
24:22 Sau đó,, sau khi lạc đà uống, người đàn ông lấy ra bông tai vàng, nặng hai siếc-lơ, và cùng một số vòng đeo tay, mười siếc-lơ về trọng lượng.
24:23 Và ông nói với cô ấy: “Nàng là con ai? Nói với tôi, là có nơi nào trong nhà của cha bạn để khiếu?"
24:24 cô trả lời, “Tôi là con gái của Bethuel, con trai của Minh-ca, mà cô đã sinh cho Na-cô.”
24:25 Và cô tiếp tục, nói, “Có rất nhiều rơm và cỏ khô với chúng tôi, và một nơi rộng rãi để ở lại.”
24:26 Người đàn ông cúi mình xuống, và ông yêu mến Chúa,
24:27 nói, "Chúc tụng Thiên Chúa, Thiên Chúa của Abraham chúa tôi, đã không lấy đi lòng thương xót và sự thật của mình từ chúa tôi, và những người đã dẫn tôi vào một cuộc hành trình trực tiếp đến nhà của anh trai của chúa tôi.”
24:28 Và như vậy các cô gái chạy, và cô báo cáo tất cả những gì cô đã nghe trong ngôi nhà của mẹ cô.
24:29 Bây giờ Rebekah có một người anh, tên Laban, người đi ra ngoài một cách nhanh chóng với người đàn ông, nơi mùa xuân là.
24:30 Và khi ông đã nhìn thấy những bông tai và vòng đeo tay trong tay em gái mình, và ông đã nghe tất cả các từ được lặp đi lặp lại, “Đây là những gì người đàn ông nói chuyện với tôi,”Ông đến người đàn ông đứng bên lạc đà và gần suối nước,
24:31 và ông nói với ông:: "Đi vào, O thiên nhiên ưu đãi của Chúa. Tại sao bạn đứng bên ngoài? Tôi đã chuẩn bị nhà, và một nơi cho lạc đà.”
24:32 Và ông đã đưa ông vào quý khách của mình. Và ông unharnessed lạc đà, và ông phân rơm và cỏ khô, và nước để rửa chân của mình và của những người đàn ông đã đến với anh ta.
24:33 Và bánh mì đã được đặt ra trong tầm nhìn của mình. Nhưng ông nói, "Tôi sẽ không ăn, cho đến khi tôi đã nói lời nói của tôi.”Anh trả lời anh ấy, "Nói."
24:34 Sau đó, ông nói: “Tôi là tôi tớ của Abraham.
24:35 Và Chúa đã ban phước cho chúa tôi rất nhiều, và ông đã trở thành vĩ đại. Và ông đã cho anh cừu và bò, bạc và vàng, tôi tớ nam nữ đầy tớ, lạc đà và lừa.
24:36 và Sarah, vợ của chúa tôi, đã sinh ra một đứa con trai cho chúa tôi trong lúc già nua, và ông đã cho anh tất cả những gì anh có.
24:37 Và chúa tôi khiến tôi thề, nói: ‘Bạn sẽ không mất một người vợ cho con trai tôi từ Canaan, trong đất mà Ta ngự.
24:38 Nhưng bạn phải đi đến nhà của cha tôi, và bạn sẽ có một người vợ của riêng tôi đồng cảm cho con trai tôi ‘.
24:39 nhưng thực sự, Tôi đã trả lời chúa tôi, ‘Gì nếu người phụ nữ không phải là sẵn sàng đến với tôi?'
24:40 'Chúa tể,’Ông nói, ‘Trong tầm nhìn mà tôi đi bộ, sẽ gửi cho thiên thần của mình với bạn, và ông sẽ chỉ đạo theo cách của bạn. Và bạn sẽ có một người vợ cho con trai tôi từ riêng tôi đồng cảm và từ nhà cha tôi.
24:41 Nhưng bạn sẽ là vô tội của lời nguyền của tôi, nếu, khi bạn sẽ đến người thân của tôi, họ sẽ không cấp này cho bạn ‘.
24:42 Và như vậy, hôm nay tôi đến giếng nước, và tôi đã nói: 'O Chúa, Thiên Chúa của Abraham chúa tôi, nếu bạn đã chỉ đạo theo cách của tôi, trong đó bây giờ tôi đi bộ,
24:43 thấy, Tôi đứng bên cạnh giếng nước, và trinh nữ, những người sẽ đi ra để vẽ nước, sẽ nghe từ tôi, “Hãy cho tôi một chút nước để uống từ bình của bạn.”
24:44 Và cô ấy sẽ nói với tôi, "Bạn uống, và tôi cũng sẽ rút ra cho lạc đà của mình.”Chúng ta hãy cùng trở thành người phụ nữ, mà Chúa đã chuẩn bị cho con trai của chúa tôi ‘.
24:45 Và trong khi tôi nghĩ về những điều thầm trong bản thân mình, Rebekah xuất hiện, đến với một bình, mà cô mang trên vai cô. Và cô bước xuống vào mùa xuân và thu hút nước. Và tôi nói với cô ấy, ‘Hãy cho tôi một chút để uống.’
24:46 Và cô nhanh chóng để xuống bình từ cánh tay của cô, và nói với tôi, 'Bạn uống, và lạc đà của bạn tôi cũng sẽ phân phối nước uống.’Tôi uống, và cô tưới lạc đà.
24:47 Và tôi hỏi cô, nói, ‘Nàng là con ai?’Và cô ấy trả lời, ‘Tôi là con gái của Bethuel, con trai của Na-cô, mà Minh-ca sanh cho anh ấy.’Và như vậy, Tôi treo bông tai cô, để tô điểm cho khuôn mặt của cô, và tôi đặt vòng tay trên tay.
24:48 Và phủ phục xuống, Tôi yêu mến Chúa, ban phước Chúa, Thiên Chúa của Abraham chúa tôi, người đã dẫn tôi dọc theo con đường thẳng để lấy con gái của anh trai chúa của tôi để con trai ông.
24:49 Vì lý do này, nếu bạn sẽ hành động theo lòng thương xót và sự thật với chúa tôi, nói với tôi như vậy. Nhưng nếu nó vui lòng bạn bằng cách khác, nói điều đó với tôi cũng, vì vậy mà tôi có thể đi một trong hai bên phải, hoặc sang trái.”
24:50 Và Laban và Bethuel trả lời: “Một lời đã được tiến hành từ Chúa. Chúng tôi không thể nói bất cứ điều gì khác để bạn, xa hơn những gì đẹp lòng Ngài.
24:51 nó, Rebekah là trong tầm nhìn của bạn. Đưa cô ấy và tiếp tục trên, và để cô ấy là vợ của con trai của chúa tể của bạn, cũng giống như Chúa đã phán vậy.”
24:52 Khi tôi tớ của Abraham đã nghe này, rơi xuống mặt đất, ông yêu mến Chúa.
24:53 Và phát huy mạnh mẽ tàu bạc và vàng, cũng như hàng may mặc, ông đưa cho Rebekah như là một cống. Tương tự như vậy, ông tặng quà cho anh trai và mẹ cô.
24:54 Và một bữa tiệc bắt đầu, và họ feasted và uống cùng nhau, và họ ngủ đêm ở đó. Và tăng lên vào buổi sáng, Kẻ tôi tớ thưa, "Tha cho tôi, vì vậy mà tôi có thể đi đến chúa tôi.”
24:55 Và anh em và mẹ cô trả lời, “Hãy để cho cô gái vẫn còn trong vòng ít nhất mười ngày với chúng tôi, và sau đó, cô sẽ tiếp tục.”
24:56 “Đừng sẵn sàng," anh ta đã nói, “Để trì hoãn tôi, cho Chúa đã chỉ đạo theo cách của tôi. Buông tha tôi, vì vậy mà tôi có thể hành trình đến chúa tôi.”
24:57 Và họ nói, “Chúng ta hãy gọi người con gái, và yêu cầu của bà.”
24:58 Và khi, đã được gọi là, cô đến, họ muốn biết, “Anh sẽ đi với người đàn ông này?" Và cô ấy đã nói, "Tôi sẽ đi."
24:59 Vì thế, họ thả bà và y tá của mình, và tôi tớ của Abraham và đồng hành của mình,
24:60 có nhu cầu thịnh vượng cho chị họ, bằng cách nói: “You are chị của chúng tôi. bạn có thể tăng lên hàng ngàn hàng ngàn. Và có thể con cháu của ông sở hữu các cửa của kẻ thù của họ “.
24:61 Và như vậy, Rebekah và người giúp việc của mình, cỡi lạc đà, sau đó người đàn ông, người nhanh chóng trở về chúa của mình.
24:62 Sau đó,, cùng một lúc, Isaac đang đi bộ dọc theo con đường dẫn đến giếng, tên mà là: ‘Của Đấng sống và ai nhìn thấy.’ Đối với ông ở xứ miền nam.
24:63 Và ông đã đi ra thiền định trong lĩnh vực này, như ánh sáng ban ngày hiện nay đã giảm. Và khi ông đã ngước mắt lên, anh nhìn thấy lạc đà tiến từ xa.
24:64 Tương tự như vậy, Rebekah, đã nhìn thấy Isaac, hậu duệ của những con lạc đà.
24:65 Và cô ấy nói với tôi tớ, “Ai là người đàn ông tiến đến gặp chúng tôi thông qua lĩnh vực này?”Và ông nói với cô ấy, “Đó là chúa tôi.” Và như vậy, nhanh chóng chiếm áo choàng của mình, cô che thân.
24:66 Sau đó, tôi tớ giải thích cho Isaac tất cả những gì anh đã làm.
24:67 Và ông dẫn cô vào lều của Sarah mẹ, và ông chấp nhận cô làm vợ. Và anh yêu cô như vậy rất nhiều, rằng nó nảy nỗi buồn đó xảy đến anh ấy trước cái chết của mẹ mình.

Sáng thế ký 25

25:1 Trong sự thật, Abraham mất vợ khác, tên Keturah.
25:2 Và cô ấy mang cho anh ta Zimran, và Jokshan, và trong khi, và Ma-, và Ishbak, và Shuah.
25:3 Tương tự như vậy, Jokshan thụ thai Sheba và Ðê-đan. Các con trai của Ðê-đan là Asshurim, và Letushim, và Leummim.
25:4 Và thực sự, từ Ma-ra đời Ê-pha, và Epher, và Hanoch, và Abida, và Eldaah. Tất cả những là con trai của Keturah.
25:5 Và Abraham đã tất cả mọi thứ mà ông sở hữu tới Isaac.
25:6 Tuy nhiên, để các con trai của ông thê thiếp tặng quà hào phóng, và ông tách họ khỏi con trai Isaac, trong khi ông vẫn còn sống, đối với khu vực miền đông.
25:7 Bây giờ các ngày trong cuộc sống của Abraham là 175 năm.
25:8 và giảm, ông qua đời trong một tuổi già tốt, và ở giai đoạn tiên tiến của cuộc sống, và đầy đủ các ngày. Và ông đã thu thập được để người dân của mình.
25:9 Và con trai của ông Isaac và Ishmael chôn người trong hang đôi, được nằm trong lĩnh vực Ephron, các con trai của Zohar các Hittite, đối diện với vùng Mamre,
25:10 mà ông đã mua từ người con trai họ Hếch. Ở đó, ông được chôn cất, với vợ Sarah.
25:11 Và sau khi ông qua đời, Thiên Chúa chúc phước cho con trai Isaac, người sống gần giếng có tên là ‘của Đấng sống và ai nhìn thấy.’
25:12 Đây là những thế hệ của Ishmael, con trai của Abraham, mà Hagar Ai Cập, tôi tớ của Sarah, khoan với anh.
25:13 Và đây là tên của con trai mình theo ngôn ngữ và thế hệ của họ. Con đầu lòng của Ishmael là Nebaioth, sau đó Kedar, và Adbeel, và Mibsam,
25:14 tương tự như vậy Mishma, và Dumah, và Massa,
25:15 Hadad, và Tema, và Jetur, và Nfis, và Kedemah.
25:16 Đây là những con trai của Ishmael. Và đây là những cái tên của họ trong suốt pháo đài và thị trấn của họ: mười hai hoàng tử của bộ tộc của mình.
25:17 Và những năm tháng cuộc đời của Ishmael rằng thông qua là 137. và giảm, ông qua đời và được đặt với người dân của mình.
25:18 Giờ đây, ông đã sống từ Havilah như xa như Shur, mà nhìn Ai Cập vì nó tiếp cận người Assyria. Ông qua đời trong tầm nhìn của tất cả anh em của mình.
25:19 Tương tự như vậy, đây là những thế hệ của Isaac, con trai của Abraham. Abraham thai Isaac,
25:20 ai, khi ông bốn mươi tuổi, mất Rebekah, em gái của Laban, con gái của Bethuel Syria từ Mesopotamia, như một người vợ.
25:21 Và Isaac cầu khẩn Chúa thay mặt vợ, vì nàng son sẻ. Và ông nghe ông, và ông đã thụ thai để Rebekah.
25:22 Nhưng những kẻ bé mọn vất vả trong bụng cô. Vì vậy, cô nói, “Nếu đó là để được như vậy với tôi, những gì cần có để thụ thai?”Và cô ấy đã đi tham khảo Chúa.
25:23 Và đáp ứng, anh ta đã nói, “Hai quốc gia đang trong bụng của bạn, và nhân dân hai nước sẽ được chia ra khỏi tử cung của bạn, và một người sẽ vượt qua những người khác, và người cao tuổi sẽ phục vụ cho trẻ.”
25:24 Bây giờ thời gian đã đến để cung cấp cho sinh, và nầy, cặp song sinh đã được phát hiện trong bụng cô.
25:25 Ai rời đầu tiên là màu đỏ, và hoàn toàn lông như một tấm da; và họ đặt tên là Ê-sau. Cùng một lúc người kia rời và ông đã tổ chức bàn chân của anh trai trong tay; và vì điều này ông được gọi là Gia-cốp.
25:26 Isaac đã sáu mươi tuổi khi những người ít được sinh ra với anh ấy.
25:27 Và như người lớn, Ê-sau trở thành một thợ săn có kiến ​​thức và một người đàn ông nông nghiệp, nhưng Jacob, một người đàn ông đơn giản, ở trong lều.
25:28 Isaac rất thích Ê-sau, vì ông đã ăn từ săn bắn của mình; và Rebekah yêu Jacob.
25:29 Sau đó, Jacob luộc một bữa ăn nhỏ. Ê-sau, khi ông đã đến mệt mỏi từ lĩnh vực này,
25:30 nói với ông:, “Hãy cho tôi hầm đỏ này, cho tôi rất mệt mỏi.”Vì lý do này, họ đặt tên là Ê-đôm.
25:31 Jacob nói với anh ấy, “Bán cho tôi ngay bạn của con đầu lòng.”
25:32 ông đã trả lời, "Những gì, Tôi đang hấp hối, điều gì sẽ bên phải của con đầu lòng cung cấp cho tôi?"
25:33 Jacob nói, “Vì vậy, sau đó, thề với tôi.”Ê-sau đã thề với anh, và ông bán bên phải của con đầu lòng của mình.
25:34 Và như vậy, lấy bánh mì và thức ăn của đậu lăng, anh ấy đã ăn, và ông uống, và ông đã đi xa, cho chút trọng lượng để đã bán quyền của con đầu lòng.

Sáng thế ký 26

26:1 Sau đó,, khi một nạn đói phát sinh trên đất, sau đó khô khan mà đã xảy ra trong những ngày của Abraham, Isaac đi đến vua A-, vua của người Palestine, tại Ghê-ra.
26:2 Và Chúa hiện ra với ông, và ông nói: “Đừng rơi vào Ai Cập, nhưng phần còn lại trong đất mà ta sẽ cho bạn biết,
26:3 và trú ngụ trong đó, và tôi sẽ được với bạn, và tôi sẽ chúc phúc cho bạn. Đối với bạn và con của bạn tôi sẽ cung cấp cho tất cả các khu vực, hoàn thành lời thề rằng tôi đã hứa với Abraham cha của bạn.
26:4 Và tôi sẽ nhân lên dòng dõi ngươi như sao trên trời. Và tôi sẽ cung cấp cho hậu thế của bạn tất cả các khu vực. Và trong dòng dõi ngươi tất cả các quốc gia trên trái đất sẽ được phước,
26:5 vì Abraham vâng tiếng ta, và giữ giới luật và các điều răn của tôi, và quan sát các nghi lễ và pháp luật “.
26:6 Và như vậy Isaac vẫn ở Ghê-ra.
26:7 Và khi ông được hỏi bởi những người đàn ông của nơi đó về vợ, ông đã trả lời, “Cô ấy là em gái tôi.” Đối với ông sợ thú nhận cô là người bạn đời của mình, nghĩ rằng có lẽ họ sẽ đưa anh ta đến chết vì vẻ đẹp của cô ấy.
26:8 Và khi rất nhiều ngày trôi qua, và ông đã ở lại cùng một vị trí, vua A-, vua của người Palestine, nhìn qua cửa sổ, thấy anh ta là vui tươi với Rebekah, vợ của anh ấy.
26:9 Và triệu tập ông, anh ta đã nói: “Rõ ràng là cô ấy là vợ của bạn. Tại sao bạn sai tuyên bố cô là chị của bạn?”Anh ấy đã trả lời, "Tôi đã sợ, kẻo tôi có thể chết vì cô ấy “.
26:10 Và vua A-nói: “Tại sao có bạn gánh nặng chúng tôi? Có người từ những người có thể đã nằm cùng vợ của bạn, và bạn đã có thể mang một tội lỗi lớn trên chúng ta.”Và ông chỉ thị cho tất cả mọi người, nói,
26:11 “Ai sẽ chạm vào vợ của người đàn ông này sẽ chết một cái chết.”
26:12 Sau đó, Y-sác gieo trong đất, và ông đã tìm thấy, trong cùng năm, một trăm lần. Và Chúa ban phước cho ông.
26:13 Và người đàn ông đã làm giàu, và ông tiếp tục khởi sắc cũng như tăng, cho đến khi ông trở nên rất lớn.
26:14 Tương tự như vậy, ông có tài sản của cừu và đàn, và một gia đình rất lớn. Bởi vì điều này, người Palestine ghen tị ông,
26:15 vì thế, tại thời điểm đó, họ bị che khuất tất cả các giếng rằng tôi tớ của cha ông Abraham đã đào, điền chúng với đất.
26:16 Nó đạt đến một điểm mà vua A-Kitô đã nói với Isaac, “Di chuyển ra xa chúng ta, vì Chúa đã trở nên rất mạnh hơn rất nhiều so với chúng ta “.
26:17 và khởi hành, sau đó ông đã đi về phía torrent của Ghê-ra, và Ngài ở đó.
26:18 Một lần nữa, ông đào lên giếng khác, mà những người hầu của cha ông Abraham đã đào, và đó, sau khi chết, Phi-li-đã bị che khuất trước đây. Và ông gọi chúng bằng những cái tên tương tự mà cha ông đã kêu gọi họ trước.
26:19 Và họ đào trong torrent, và họ phát hiện nước sinh hoạt.
26:20 Nhưng ở nơi đó cũng là mục tử của Ghê-ra lập luận chống lại những người chăn chiên của Isaac, bằng cách nói, “Đây là nước của chúng ta.” Vì lý do này, ông gọi tên của giếng, vì những gì đã xảy ra, ‘Vu khống.’
26:21 Sau đó, họ đào lên được nêu ra nhau. Và trong một ngày mà họ cũng đã chiến đấu, và ông gọi nó là, ‘Thù địch.’
26:22 Tiến từ đó, anh đào khác cũng, qua đó họ không tranh. Và vì vậy mà ông gọi là tên gọi của nó, ‘Latitude,’nói, “Bây giờ Chúa đã mở rộng chúng ta và gây ra chúng ta tăng trên khắp đất nước.”
26:23 Sau đó, ông lên từ nơi đó vào Beersheba,
26:24 nơi Chúa hiện ra với ông vào đêm cùng, nói: “Ta là Thiên Chúa của Abraham cha của bạn. Đừng sợ, vì Ta ở với bạn. Tôi sẽ ban phước cho bạn, và tôi sẽ nhân lên con của bạn vì tôi tớ ta là Abraham.”
26:25 Và do đó, ông đã xây dựng một bàn thờ có. Và anh gọi tên của Chúa, và ông giơ lều của mình. Và ông chỉ thị cho cán bộ của mình để đào một cái giếng.
26:26 khi vua A-, và Ahuzzath, người bạn của mình, và Phicol, thủ lĩnh của quân đội, đã đến từ Ghê-ra đến nơi đó,
26:27 Isaac nói với họ, “Tại sao bạn đến với tôi, một người đàn ông mà bạn ghét, và người mà bạn đã bị trục xuất khỏi giữa mình?"
26:28 Và họ trả lời: “Chúng tôi thấy rằng Thiên Chúa ở cùng bạn, và do đó chúng tôi đã nói: Let there be thề giữa chúng tôi, và chúng ta hãy bắt đầu một hiệp ước,
26:29 do đó bạn có thể không làm chúng tôi bất kỳ loại thiệt hại, cũng giống như chúng tôi đã chạm gì về bạn, và đã không gây ra bất kỳ thương tích cho bạn, nhưng với hòa bình, chúng tôi phát hành bạn, tăng cường bởi các phước lành của Chúa.”
26:30 Vì thế, ông làm cho họ một bữa tiệc, và sau khi thực phẩm và đồ uống,
26:31 phát sinh vào buổi sáng, họ đã thề với nhau. Và Isaac gửi chúng đi một cách hòa bình để chỗ đứng riêng của họ.
26:32 Sau đó,, thấy, trong cùng ngày các tôi tớ của Isaac đến, báo cáo với ông về một cái giếng mà họ đã đào, và nói: “Chúng tôi đã tìm thấy nước.”
26:33 Vì thế, ông gọi nó là, ‘Sự phong phú.’ Và tên của thành phố được thành lập như ‘Beersheba,’Thậm chí cho đến ngày nay.
26:34 Trong sự thật, ở tuổi bốn mươi tuổi, Ê-sau mất vợ: Judith, con gái của Beeri, các Hittite, và Basemath, con gái của Elon, của cùng một vị trí.
26:35 Và cả hai đều bị xúc phạm tâm trí của Isaac và Rebekah.

Sáng thế ký 27

27:1 Bây giờ Isaac đã già, và đôi mắt mây, và do đó, ông đã không thể nhìn thấy. Và ông gọi con trai lớn của ông Ê-sau, và ông nói với ông:, "Con trai của tôi?”Và ông trả lời, "Tôi đây."
27:2 Cha của ông nói với ông: “Bạn thấy rằng tôi đã già, và tôi không biết ngày chết của tôi.
27:3 Đi vũ khí của bạn, rung động và mũi, và đi ra ngoài. Và khi bạn đã thực hiện một cái gì đó bằng cách săn bắn,
27:4 làm từ nó một bữa ăn nhỏ đối với tôi, cũng giống như bạn biết tôi thích, và mang nó, vì vậy mà tôi có thể ăn và linh hồn của tôi có thể ban phước cho bạn trước khi tôi chết.”
27:5 Và khi Rebekah đã nghe này, và ông đã đi ra ngoài vào lĩnh vực này để thực hiện trật tự của cha mình,
27:6 cô nói với con trai Gia-cốp: “Tôi nghe cha nói với anh trai của mình Ê-sau, và nói với anh ấy,
27:7 ‘Mang cho tôi từ săn bắn của bạn, và làm cho tôi thực phẩm, vì vậy mà tôi có thể ăn và ban phước cho bạn trước mặt Chúa trước khi tôi chết.’
27:8 Vì thế, hiện nay con trai tôi, đồng ý với lời khuyên của tôi,
27:9 và đi thẳng đến đàn chiên, và mang lại cho tôi hai của dê trẻ xuất sắc nhất, để từ đó tôi có thể làm cho thịt cho cha của bạn, như ông sẵn sàng ăn.
27:10 Sau đó,, khi bạn đã mang lại những trong và ông đã ăn, ông có thể ban phước cho bạn trước khi ông qua đời.”
27:11 Ông trả lời cô: “Bạn biết rằng anh trai tôi Ê-sau là một người đàn ông lông, và tôi mịn.
27:12 Nếu cha tôi nên đặt tay trên tôi và cảm nhận được nó, Tôi sợ kẻo ông nghĩ rằng tôi sẵn sàng để nhạo báng Ngài, và tôi sẽ mang một lời nguyền khi bản thân mình, thay vì một phước lành.”
27:13 Và mẹ anh nói với anh ấy: “Hãy để lời nguyền này là khi tôi, con trai của tôi. Tuy nhiên, lắng nghe tiếng nói của tôi, và đi trực tiếp để mang lại những gì tôi nói “.
27:14 Ông đi ra ngoài, Ngài bèn, và Ngài đã ban cho mẹ. Cô chuẩn bị các loại thịt, cũng giống như cô biết cha mình thích.
27:15 Và cô ấy mặc quần áo anh ta với các sản phẩm may mặc rất tốt của Ê-sau, mà cô đã ở nhà với cô ấy.
27:16 Và cô ấy bao quanh bàn tay của mình với tấm da nhỏ từ dê trẻ, và cô ấy bao phủ cổ trần của mình.
27:17 Và cô ấy đã cho anh những bữa ăn nhỏ, và cô đưa cho anh bánh mì mà cô đã nướng.
27:18 Khi ông đã tiến hành những trong, anh ta đã nói, “Cha tôi?”Và anh đã trả lời, "Tôi đang lắng nghe. Bạn là ai, con trai của tôi?"
27:19 Và Jacob nói: “Tôi Ê-sau, con đầu lòng của bạn. Tôi đã làm như bạn hướng dẫn tôi. Nảy sinh; ngồi ăn từ săn bắn của tôi, do đó linh hồn của bạn có thể ban phước cho tôi.”
27:20 Và một lần nữa Isaac lại nói với con, “Làm thế nào được bạn có thể tìm thấy nó một cách nhanh chóng, con trai của tôi?”Anh ấy đã trả lời, “Đó là ý muốn của Thiên Chúa, do đó những gì tôi tìm gặp tôi một cách nhanh chóng “.
27:21 Và Isaac nói, "Đến đây, vì vậy mà tôi có thể chạm vào bạn, con trai của tôi, và có thể chứng minh cho dù bạn là con trai tôi Ê-sau, hay không."
27:22 Ông tiến lại gần cha mình, và khi anh ta cảm thấy anh ấy, Isaac nói: “Giọng nói thực sự là tiếng nói của Jacob. Nhưng bàn tay là bàn tay của Ê-sau “.
27:23 Và ông đã không nhận ra anh ấy, vì tay lông của mình khiến anh dường như giống với một người già. Vì thế, phước anh,
27:24 anh ta đã nói, “Cậu con trai tôi Ê-sau?”Anh ấy đã trả lời, "Tôi là."
27:25 Sau đó, ông nói, “Mang cho tôi những thực phẩm từ săn bắn của bạn, con trai của tôi, để linh hồn tôi có thể ban phước cho bạn.”Và khi ông đã ăn những gì được cung cấp, ông cũng đưa ra rượu cho anh ta. Và sau khi ông kết thúc nó,
27:26 ông nói với ông:, “Hãy đến với tôi và đưa cho tôi một nụ hôn, con trai của tôi."
27:27 Ông tiến lại gần và hôn anh. Và ngay lập tức anh nhận được mùi hương từ áo xống mình. Và như vậy, phước anh, anh ta đã nói: "Nầy, mùi của con trai tôi cũng giống như mùi của một lĩnh vực phong phú, mà Chúa đã ban phước.
27:28 Nguyện xin Thiên Chúa ban cho các ngươi, từ sương của trời và từ béo của trái đất, một sự phong phú của hạt và rượu vang.
27:29 Và có thể các dân tộc phục vụ quý khách, và có thể các bộ lạc tôn kính bạn. bạn có thể là chúa tể của anh em bạn, và có thể con trai của mẹ bạn cúi xuống trước khi bạn. Ai nguyền rủa bạn, ông có thể bị nguyền rủa, và bất cứ ai ban phước cho bạn, ông có thể được lấp đầy với phước lành.”
27:30 Hiếm khi đã hoàn thành lời nói của ông Isaac, và Jacob rời, khi Ê-sau đến.
27:31 Và ông đã mang thức ăn cha mình nấu từ săn bắn của mình, nói, "Nảy sinh, cha tôi, và ăn từ săn bắn của con trai của bạn, do đó linh hồn của bạn có thể ban phước cho tôi.”
27:32 Và Isaac nói với anh ấy, "Nhưng bạn là ai?”Và anh đã trả lời, “Tôi con trai đầu lòng của bạn, Ê-sau.”
27:33 Isaac đã trở thành sợ hãi và rất ngạc nhiên. Và tự hỏi xa hơn những gì có thể được tin tưởng, anh ta đã nói: “Sau đó là người anh mà lúc nãy đưa cho tôi những con mồi săn của mình, từ đó tôi ăn, trước khi bạn đến? Và tôi ban phước cho ông, và ông ta sẽ được phước.”
27:34 Ê-sau, khi nghe những lời của cha mình, gầm lên với một làn sóng phản đối lớn. Và, bị bắt bẻ, anh ta đã nói, “Nhưng ban phước cho tôi cũng, cha tôi.”
27:35 Và ông nói, “Đôi bạn đến giả dối, và ông đã nhận được lời chúc của bạn.”
27:36 Nhưng anh trả lời: “Minh được tên của mình được gọi là Gia-cốp. Đối với ông đã thay thế tôi được nêu ra một thời điểm khác. quyền thừa kế của tôi, ông đã lấy đi trước, và bây giờ, lần thứ hai này, ông đã bị đánh cắp phước lành của tôi.”Và một lần nữa, ông nói với cha mình, “Bạn đã không dành những lời chúc cho tôi cũng?"
27:37 Isaac trả lời: “Tôi đã bổ nhiệm ông là chúa tể của bạn, và tôi đã chinh phục tất cả các anh em của mình là tôi tớ Ngài,. Tôi đã củng cố anh ta với ngũ cốc và rượu vang, và sau này, con trai của tôi, nhiều hơn những gì tôi sẽ làm cho bạn?"
27:38 Và Ê-sau nói với anh ấy: “Có bạn chỉ có một phước lành, cha? tôi xin bạn, ban phước cho tôi cũng có.”Và khi ông khóc với tiếng than khóc ồn ào,
27:39 Isaac đã được chuyển, và ông nói với ông:: “Trong độ béo của trái đất, và trong sương trời từ trên cao,
27:40 phước lành của bạn sẽ được. Bạn sẽ sống bằng gươm, và bạn sẽ phục vụ anh trai của bạn. Nhưng thời gian sẽ đến khi bạn sẽ bắt kịp và phát hành ách của mình từ cổ của bạn.”
27:41 Vì thế, Ê-sau luôn ghét Jacob, cho phước lành mà cha đã ban phước cho ông. Và ông nói trong trái tim anh, “Những ngày sẽ đến cho tang của cha tôi, và tôi sẽ giết anh trai tôi Jacob.”
27:42 Những điều này đã được báo cáo để Rebekah. Và việc gửi và kêu gọi con trai Gia-cốp, cô nói với anh, "Nầy, anh Ê-sau đang đe dọa giết bạn.
27:43 Vì thế, hiện nay con trai tôi, lắng nghe tiếng nói của tôi. Hãy đứng dậy và chạy trốn đến anh tôi Laban, tại Cha-ran.
27:44 Và bạn sẽ ở với anh ta trong một vài ngày, cho đến khi cơn giận dữ của anh trai của bạn sẽ giảm,
27:45 và sự phẫn nộ của ông chấm dứt, và ông quên đi những điều mà bạn đã làm cho anh ta. Sau đây, Tôi sẽ gửi cho bạn và mang lại cho bạn từ đó đến đây. Tại sao tôi phải chịu mất cả con trai của tôi trong một ngày?"
27:46 Và Rebekah nói với Isaac, “Tôi mệt mỏi của cuộc đời tôi vì con gái họ Hếch. Nếu Jacob chấp nhận một người vợ từ cổ của vùng đất này, Tôi sẽ không sẵn sàng để sống.”

Sáng thế ký 28

28:1 Và như vậy Isaac gọi cho Jacob, và ông ban phước cho ông, và ông chỉ thị cho ông, nói: “Đừng sẵn sàng chấp nhận một người bạn đời từ gia đình của Canaan.
28:2 nhưng đi, và hành trình đến Mesopotamia của Syria, đến nhà của Bethuel, cha mẹ của bạn, và có chấp nhận cho chính mình một người vợ từ con gái của Laban, chú mẹ của bạn.
28:3 Và xin Chúa toàn năng ban phước cho bạn, và ông có thể làm bạn tăng lên và cũng để nhân, để bạn có thể có ảnh hưởng trong nhân dân.
28:4 Và ông có thể cung cấp cho các phước lành của Abraham cho bạn, và để con bạn sau khi bạn, để bạn có thể sở hữu đất đai của kiều ngụ của bạn, mà ông đã hứa với ông nội của mình.”
28:5 Và khi Isaac đã sa thải ông, đặt ra, ông đã đi đến Mesopotamia của Syria, trái ngược với, con trai của Bethuel, Syria, các anh trai để Rebekah, mẹ của anh ấy.
28:6 nhưng Ê-sau, thấy rằng cha mình đã ban phước cho Gia-cốp và đã gửi ông vào Mesopotamia của Syria, lấy vợ từ đó, và, sau khi phước lành, ông đã chỉ thị cho ông, nói: ‘Bạn sẽ không chấp nhận một người vợ từ con gái của Canaan,'
28:7 và rằng Jacob, vâng lời cha mẹ, đã đi vào Syria,
28:8 có bằng chứng cũng là cha mình không nhìn với lợi khi con gái của Canaan,
28:9 ông đã đi đến Ishmael, và ông đã là một người vợ, bên cạnh những người mà ông đã có trước, Mahalath, con gái của Ishmael, con trai của Abraham, chị của Nebaioth.
28:10 Trong khi đó Jacob, đã rời khỏi Beersheba, tiếp tục đến Cha-ran.
28:11 Và khi ông đã đi đến một nơi nào đó, nơi ông sẽ nghỉ ngơi sau các thiết lập của mặt trời, ông mất một số đá mà nằm đó, và đặt chúng dưới đầu, ông ngủ ở cùng một chỗ.
28:12 Và ông đã thấy trong giấc ngủ của mình: một cái thang đứng trên đất, với trời chạm vào đầu của nó, cũng thế, Thiên thần của Thiên Chúa lên xuống của nó,
28:13 và Chúa, Nương dựa thang, nói với anh ấy: “Ta là Chúa, Thiên Chúa của Abraham cha của bạn, và Thiên Chúa của Isaac. Đất, trong đó bạn ngủ, Tôi sẽ cung cấp cho quý vị và cho con cái của bạn.
28:14 Và dòng dõi ngươi sẽ như bụi đất. Bạn sẽ lan rộng ra nước ngoài sang phương Tây, và về phía Đông, và về phía Bắc, và đến Meridian. Và trong bạn và trong dòng dõi ngươi, mọi dân tộc dưới đất sẽ được phước.
28:15 Và tôi sẽ là người giám hộ của bạn bất cứ nơi nào bạn sẽ hành trình, và tôi sẽ đưa bạn trở lại vào vùng đất này. Ta sẽ không bỏ bạn, cho đến khi tôi đã hoàn thành tất cả những gì tôi đã nói.”
28:16 Và khi Jacob đã đánh thức từ giấc ngủ, anh ta đã nói, "Quả thật, Chúa là ở nơi này, và tôi không biết điều đó.”
28:17 Và được sợ, anh ta đã nói: “Làm thế nào khủng khiếp nơi này là! Đây là không có gì khác hơn là nhà của Thiên Chúa và là cửa ngõ của thiên đàng.”
28:18 Vì thế, Jacob, phát sinh vào buổi sáng, lấy đá mà ông đã đặt dưới đầu, và ông thiết lập nó như tượng đài, đổ dầu trên nó.
28:19 Và ông gọi là tên của thành phố, ‘Bethel,’Mà trước được gọi là Luz.
28:20 Và sau đó ông đã thề, nói: “Nếu Thiên Chúa sẽ ở cùng tôi, và sẽ bảo vệ tôi dọc theo cách nào để tôi đi bộ, và sẽ cho tôi bánh mì để ăn và quần áo để mặc,
28:21 và nếu tôi sẽ trở lại thịnh vượng cho ngôi nhà của cha tôi, sau đó Chúa sẽ là Thiên Chúa của tôi,
28:22 và đá này, mà tôi đã thiết lập như một tượng đài, sẽ được gọi là ‘Nhà của Thiên Chúa.’ Và từ tất cả những điều mà bạn sẽ cung cấp cho tôi, Tôi sẽ cung cấp phần mười cho bạn “.

Sáng thế ký 29

29:1 Và như vậy Jacob, đặt ra, đến vùng đất phía đông.
29:2 Và anh nhìn thấy một cái giếng trong một lĩnh vực, và cũng có ba bầy chiên ngả gần nó. Đối với động vật được tưới từ nó, và miệng của nó đã khép lại với một hòn đá lớn.
29:3 Và tùy chỉnh là, khi tất cả các con chiên được tụ tập cùng nhau, để cuộn đi đá. Và khi đàn đã được làm mới, họ đặt nó trên miệng giếng lại.
29:4 Và ông nói với những người chăn chiên, “Brothers, Bạn đến từ đâu?”Và họ trả lời. “Từ Cha-ran.”
29:5 Và đặt câu hỏi cho họ, anh ta đã nói, “Bạn có biết Laban, con trai của Na-cô?" Họ nói rằng, “Chúng tôi biết anh ta.”
29:6 ông nói, “Có phải ông cũng?”“Anh ấy rất tốt," họ nói rằng. “Và kìa, con gái Rachel tiếp cận với đàn chiên của mình.”
29:7 Và Jacob nói, “Có vẫn còn nhiều ánh sáng ban ngày còn lại, và nó không thời gian để trả lại đàn gia cầm đến ràn chiên. Cung cấp cho các con ong để uống đầu tiên, và sau đó dẫn họ trở lại đồng cỏ.”
29:8 họ trả lời, "Chúng tôi không thể, cho đến khi tất cả các loài động vật được tập hợp lại với nhau và chúng tôi loại bỏ đá từ miệng giếng, để chúng tôi có thể tưới đàn.”
29:9 Họ vẫn nói, và nầy, Rachel đến với cừu của cha cô; vì cô pastured bầy.
29:10 Khi Jacob đã thấy cô ấy, và ông nhận ra rằng cô ấy là em họ đầu tiên của mẹ mình, và rằng đây là những con cừu của chú mình Laban, lại lấy đá mà đóng giếng.
29:11 Và sau khi tưới bầy, anh hôn nàng. Và nâng lên giọng, ông khóc.
29:12 Và anh tiết lộ với cô rằng ông là một người anh em của cha cô, và con trai của Rebekah. Và như vậy, vội vã, cô tuyên bố với cha mình.
29:13 Và khi ông đã nghe nói rằng Jacob, con trai của em gái mình, đã đến, ông chạy đến gặp anh ấy. Và ôm anh ấy, và hôn anh thật lòng, ông đã đưa ông vào nhà mình. Nhưng khi anh đã từng nghe những lý do cho hành trình của mình,
29:14 anh ấy đã phản hồi, “Bạn đang xương tôi và thịt của tôi.” Và sau những ngày của một tháng đã được hoàn thành,
29:15 ông nói với ông:: “Mặc dù bạn có anh trai tôi, bạn sẽ phục vụ tôi cho không có gì? Nói cho tôi biết những gì lương bạn sẽ chấp nhận.”
29:16 Trong sự thật, ông có hai con gái: tên của người già là Leah; và thật sự trẻ hơn được gọi là Rachel.
29:17 Nhưng khi Leah đã không rỏ ràng mắt, Rachel đã có một diện mạo thanh lịch và là hấp dẫn đối với kìa.
29:18 và Jacob, yêu thương của mình, nói, “Tôi sẽ phục vụ quý khách trong vòng bảy năm, cho con út Rachel “.
29:19 Laban đáp, “Nó là tốt hơn mà tôi cho cô ấy với bạn hơn là người đàn ông khác; ở lại với tôi.”
29:20 Vì thế, Jacob phục vụ bảy năm cho Rachel. Và những dường như chỉ một vài ngày, vì sự vĩ đại của tình yêu.
29:21 Và ông nói với Laban, “Hãy cho vợ tôi với tôi. Còn bây giờ thời gian đã được hoàn thành, vì vậy mà tôi có thể đi với cô ấy.”
29:22 Và anh ấy, đã gọi là một đám đông lớn của bạn bè của mình cùng vào tiệc, đồng ý cuộc hôn nhân.
29:23 Và vào ban đêm, ông đã đưa về con gái mình Leah với anh,
29:24 cho con gái mình một nữ tỳ tên Zilpah. Sau khi Jacob đã đi ở với cô ấy, theo phong tục, khi buổi sáng đã đến, ông thấy Leah.
29:25 Và ông nói với cha-trong-pháp luật của mình, “Đó là những gì mà bạn có ý định làm? Tôi không phục vụ quý khách cho Rachel? Tại sao bạn đã lừa dối tôi?"
29:26 Laban đáp, “Nó không phải là sự thực hành ở nơi này để cung cấp cho trẻ trong hôn nhân đầu tiên.
29:27 Hoàn thành một tuần ngày có giao phối này. Và sau đó tôi sẽ cung cấp cho này một đến bạn cũng, cho dịch vụ mà bạn sẽ cung cấp cho tôi thêm bảy năm nữa “.
29:28 Ông đồng ý để cầu xin ông. Và sau tuần đã trôi qua, ông mất Rachel như một người vợ.
29:29 Đến cô ấy, người cha đã cho Bila như tôi tớ của mình.
29:30 Và, có ít nhất thu được cuộc hôn nhân ông mong muốn, ông ưa thích tình yêu của sau này trước khi cựu, và ông đã phục vụ với anh ta thêm bảy năm.
29:31 Nhưng Chúa, thấy rằng ông xem thường Leah, mở lòng mình, nhưng chị vẫn cằn cỗi.
29:32 có thai nghén, cô đã sinh một đứa con trai, và cô gọi tên anh Reuben, nói: “Chúa thấy nhục nhã của tôi; nay chồng tôi sẽ yêu tôi.”
29:33 Và một lần nữa nàng có thai và sanh một con trai, và cô ấy nói, “Vì Chúa nghe nói rằng tôi đã đối xử với sự khinh miệt, ông cũng đã đưa ra một này đối với tôi.”Và cô gọi tên anh Simeon.
29:34 Nàng thọ thai lần thứ ba, và cô ấy đã sinh ra con trai khác, và cô ấy nói: “Bây giờ tương tự như vậy chồng tôi sẽ đoàn kết với tôi, bởi vì tôi đã sanh cho người ba con trai.”Và vì điều này, cô gọi tên anh Levi.
29:35 Một thời gian thứ tư nàng có thai và sanh một con trai, và cô ấy nói, “Chỉ bây giờ tôi sẽ xưng tội với Chúa.” Và vì lý do này, cô gọi ông Giu-đa. Và cô ấy ngừng sinh đẻ.

Sáng thế ký 30

30:1 sau đó, Rachel, sành điệu mà cô đã vô sinh, ghen tị chị gái, và vì vậy cô nói với chồng:, “Hãy cho tôi trẻ em, nếu không tôi sẽ chết.”
30:2 Jacob, giận, trả lời với cô ấy, “Tôi ở nơi Thiên Chúa, đã tước cho bạn về những cưu mang của bạn?"
30:3 Nhưng cô nói: “Tôi có một nữ tỳ Bila. Đi vào với cô ấy, để cô ấy có thể sinh con khi đầu gối của tôi, và tôi có thể có con trai của cô ấy.”
30:4 Và cô ấy đã cho anh Bila trong hôn nhân.
30:5 Và khi chồng đã đi ở với cô ấy, Mẹ thụ thai và sanh một con trai.
30:6 Và Rachel nói, “Chúa đã phán xét đối với tôi, và ông đã chú ý giọng nói của tôi, đem lại cho tôi một đứa con trai.”Và vì điều này, cô gọi tên anh Dan.
30:7 Và việc thụ thai một lần nữa, Bila sinh khác,
30:8 về người mà Rachel nói, “Thiên Chúa đã so sánh tôi với em gái tôi, và tôi đã thắng.”Và bà gọi ông Néptali.
30:9 Leah, nhận thức rằng cô đã desisted từ sinh đẻ, giao Zilpah, tỳ bà, với chồng.
30:10 Và cô ấy, sau khi sinh một đứa con trai với khó khăn,
30:11 nói: “Hạnh phúc!”Và vì lý do này, cô gọi tên anh Gát.
30:12 Tương tự như vậy, Zilpah sinh khác.
30:13 Và Leah nói, “Cái này là dành cho hạnh phúc của tôi. Thực tế, phụ nữ sẽ gọi tôi là may mắn.”Bởi vì điều này, cô gọi ông Asher.
30:14 sau đó, Reuben, đi ra ngoài vào lĩnh vực này tại thời điểm thu hoạch lúa mì, củ sâm tìm thấy. Những ông mang đến cho mẹ Leah. Và Rachel nói, “Hãy cho tôi một phần của củ sâm của con trai mình.”
30:15 cô trả lời, “Liệu nó có vẻ như một vấn đề nhỏ như vậy đối với bạn, mà bạn đã chiếm đoạt từ tôi chồng tôi, trừ khi bạn cũng sẽ mất củ sâm của con trai tôi?”Rachel nói, “Anh ấy sẽ ngủ với em đêm nay vì củ sâm của con trai mình.”
30:16 Và khi Gia-cốp trở về từ hiện trường vào buổi tối, Leah đã đi ra rước người, và cô ấy nói, “Bạn sẽ nhập với tôi, bởi vì tôi đã thuê bạn cho phần thưởng của củ sâm của con trai tôi.”Và anh ngủ với cô ta đêm đó.
30:17 Và Thiên Chúa đã nghe lời cầu nguyện của mình. Nàng thọ thai và sanh một con trai thứ năm.
30:18 Và cô ấy đã nói, “Thiên Chúa đã trao một phần thưởng đối với tôi, bởi vì tôi đã nữ tỳ của tôi để chồng tôi.”Và cô gọi tên anh sa-ca.
30:19 việc thụ thai một lần nữa, Leah sanh một con trai thứ sáu.
30:20 Và cô ấy đã nói: “Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi với của hồi môn tốt. Và bây giờ, ở lượt này, chồng tôi sẽ được ở với tôi, bởi vì tôi đã cưu mang sáu người con trai cho anh ta.”Và do đó cô gọi tên ông Sa-bu.
30:21 sau khi anh ấy, cô mang một đứa con gái, tên Dinah.
30:22 Chua, tương tự như vậy nhớ Rachel, chú ý của mình và mở lòng mình.
30:23 Nàng thọ thai và sanh một con trai, nói, “Thiên Chúa đã lấy đi sự sỉ nhục.”
30:24 Và cô ấy đã gọi tên anh Giuse, nói, “Chúa đã bổ sung đối với tôi con trai khác.”
30:25 Nhưng khi Joseph được sinh ra, Jacob nói với cha-trong-pháp luật của mình: "Tha cho tôi, vì vậy mà tôi có thể trở về quê hương của tôi và đất của tôi.
30:26 Hãy cho tôi những người vợ của tôi, và các con tôi, cho người mà tôi đã phục vụ bạn, vì vậy mà tôi có thể khởi hành. Bạn biết nô lệ mà tôi đã phụng sự ngài.”
30:27 Laban nói với anh ấy: “Tôi có thể tìm được ơn trước mặt Chúa. Tôi đã học được bằng kinh nghiệm mà Thiên Chúa đã ban phước cho tôi vì bạn.
30:28 Chọn mức lương của bạn, mà tôi sẽ cung cấp cho bạn.”
30:29 Nhưng anh trả lời: “Bạn biết làm thế nào tôi đã phụng sự ngài, và làm thế nào lớn sở hữu của bạn trở nên trong tay của tôi.
30:30 Bạn đã có chút trước khi tôi đến với bạn, và bây giờ bạn đã đạt được sự giàu có. Và Chúa đã ban phước cho bạn kể từ khi tôi đến. Nó chỉ là, vì thế, mà ở đôi khi tôi cũng nên cung cấp cho ngôi nhà của riêng tôi.”
30:31 Và Laban nói, “Tôi sẽ cung cấp cho gì với bạn?"Nhưng ông nói, "Tôi không muốn gì cả. Nhưng nếu bạn sẽ làm những gì tôi yêu cầu, Tôi sẽ nuôi và bảo vệ cừu của bạn một lần nữa.
30:32 Đi xung quanh thông qua tất cả các đàn gia cầm của mình và tách tất cả các con chiên của lông cừu loang lổ hoặc phát hiện; và bất cứ điều gì sẽ được tối hay bị mụn hoặc loang lổ, càng nhiều trong những cừu như một trong những con dê, sẽ là tiền lương của tôi.
30:33 Và công lý của tôi sẽ trả lời vào ngày mai thay cho tôi, khi thời gian giải quyết đến trước khi bạn. Và tất cả những gì không phải là loang lổ hoặc bị mụn hoặc tối, càng nhiều trong những cừu như một trong những con dê, những sẽ chứng minh tôi trở thành một tên trộm.”
30:34 Và Laban nói, “Tôi giữ lợi cho yêu cầu này.”
30:35 Và vào ngày hôm đó anh tách cô-dê, và cừu, và con dê đực, và rams với variegations hoặc với nhược điểm. Nhưng mỗi một trong những bầy mà là của một màu, đó là, màu trắng hoặc lông cừu màu đen, ông đã đưa vào tay con trai của ông.
30:36 Và ông đã thành lập một khoảng cách ba ngày hành trình giữa bản thân và con trai-trong-pháp luật của mình, người pastured phần còn lại của đàn chiên của mình.
30:37 sau đó, Jacob, lấy cành xanh của cây dương, và hạnh nhân, và cây ngô đồng, đã bóc vỏ chúng trong phần. Và khi vỏ đã được kéo ra khỏi, trong bộ phận mà bị tước đoạt, có xuất hiện trắng, nhưng những phần còn sót lại toàn bộ, vẫn xanh. Và như vậy, theo cách này màu sắc đã được thực hiện loang lổ.
30:38 Và ông đặt chúng trong máng, nơi nước đã đổ ra, để khi đàn đã đến để uống, họ sẽ có các chi nhánh ở trước mặt chúng, và trong tầm nhìn của họ, họ có thể thụ thai.
30:39 Và nó đã xảy ra mà, trong cái nóng rất gia nhập cùng, cừu coi các ngành, và họ mang những mụn và loang lổ, những lốm đốm với màu sắc đa dạng.
30:40 Và Jacob chia bầy, và ông thiết lập các chi nhánh tại các máng trước con mắt của chiên đực. Bây giờ bất cứ điều gì là màu trắng hoặc màu đen thuộc về Laban, nhưng, trong sự thật, những người khác thuộc về Jacob, cho đàn gia cầm đã được phân tán trong nhau.
30:41 Vì thế, khi là người đầu tiên đến được leo trên cừu, Jacob đặt chi nhánh tại các máng nước trước con mắt của chiên đực và cừu, để họ có thể thụ thai trong khi họ đang nhìn chằm chằm vào họ.
30:42 Tuy nhiên, khi cuối đến và cuối cùng để thụ thai được cho phép trong, ông không đặt những. Và vì thế những người đến muộn đã trở thành Laban, và những người đến đầu tiên trở thành của Jacob.
30:43 Và người đàn ông đã làm giàu vượt giới hạn, và ông có nhiều đàn, phụ nữ công chức và những người đàn ông đầy tớ, lạc đà và lừa.

Sáng thế ký 31

31:1 Nhưng sau đó, ông nghe những lời của con trai của Laban, nói, “Jacob đã đưa tất cả những gì là cha của chúng tôi, và được mở rộng bởi khả năng của mình, ông đã trở nên nổi tiếng.”
31:2 Tương tự như vậy, ông quan sát thấy rằng khuôn mặt của Laban đã không giống nhau về phía mình vì nó là ngày hôm qua và ngày hôm trước.
31:3 Quan trọng nhất, Chúa đang nói với cậu, “Quay trở lại vùng đất của tổ phụ các ngươi và sang thế hệ khác của bạn, và tôi sẽ được với bạn.”
31:4 Ông sai mời Rachel và Leah, trong lĩnh vực này nơi ông pastured các đàn gia cầm,
31:5 và ông nói với họ:: “Tôi thấy rằng khuôn mặt của cha bạn là không giống nhau về phía tôi như nó đã được ngày hôm qua và ngày hôm trước. Nhưng Thiên Chúa của cha tôi đã gắn bó với tôi.
31:6 Và bạn biết rằng tôi đã phục vụ cha của bạn với tất cả sức mạnh của tôi.
31:7 Ngay cả như vậy, cha của bạn đã phá vỡ tôi, và ông đã thay đổi tiền lương của tôi gấp mười lần. Và Thiên Chúa đã không cho phép ông làm hại tôi.
31:8 Bất cứ khi nào ông nói, ‘Các lốm đốm sẽ lương của bạn,’Tất cả các con chiên đã sinh ra trẻ sơ sinh lốm đốm. Tuy nhiên, thực sự, khi ông nói ngược lại, ‘Bạn sẽ mất bất cứ điều gì là màu trắng cho tiền lương của bạn,’Tất cả các đàn gia cầm đã sinh ra những người trắng.
31:9 Và đó là Thiên Chúa, Đấng đã đưa chất của người cha của mình và đưa nó cho tôi.
31:10 Đối với sau khi thời gian đã đến cho cừu cái để thụ thai, Tôi ngước mắt lên nhìn tôi, và tôi đã thấy trong giấc ngủ của tôi rằng những con đực trèo trên những con cái là của loang lổ, và phát hiện, và màu sắc đa dạng.
31:11 Và Thiên sứ của Thiên Chúa nói với tôi trong giấc ngủ của tôi, ‘Jacob.’ Và tôi trả lời, 'Tôi đây.'
31:12 Và ông nói: ‘Nhướng mắt lên, và thấy rằng tất cả những con đực trèo trên những con cái đang loang lổ, lốm đốm, và cũng lốm đốm. Vì ta đã nhìn thấy tất cả những gì Laban đã làm cho bạn.
31:13 Ta là Thiên Chúa của Bethel, nơi bạn xức dầu đá và đã thề với tôi. Vậy bây giờ phát sinh, và khởi hành từ vùng đất này, trở về vùng đất của Chúa giáng sinh của bạn.’”
31:14 Và Rachel và Leah trả lời: “Chúng ta bất cứ điều gì để lại một trong những nguồn lực và thừa kế của ngôi nhà cha chúng ta?
31:15 Đã anh không coi chúng tôi như người nước ngoài, và bán chúng tôi, và tiêu thụ giá của chúng tôi?
31:16 Nhưng Thiên Chúa đã thực hiện sự giàu có của cha chúng ta và đưa những đối với chúng tôi và các con trai của chúng tôi. Vì thế, làm tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ đạo các bạn.”
31:17 Và như vậy Jacob tăng lên, và đã đặt cho con cái và vợ của ông khi lạc đà, ông đã đi ra.
31:18 Và ông mất tất cả chất và đàn ông, và bất cứ điều gì ông đã mua lại vào Mesopotamia, và Ngài đã trở lại cha mình Isaac, trong đất Canaan.
31:19 Tại thời điểm đó, Laban đã đi để cắt cừu, và do đó Rachel lấy trộm thần tượng của cha cô.
31:20 Và Jacob đã không sẵn sàng để thú nhận với cha-trong-pháp luật của ông rằng ông đã chạy trốn.
31:21 Và khi ông đã ra đi với tất cả mọi thứ như vậy là công minh của mình, và, đã vượt qua sông, được tiếp tục trên về phía Núi Gilead,
31:22 nó đã được báo cáo Laban vào ngày thứ ba mà Jacob đã chạy trốn.
31:23 Và tham gia anh em của mình với anh ta, ông theo đuổi anh ấy trong bảy ngày. Và ông đã vượt qua anh ấy tại núi Gilead.
31:24 Và ông nhìn thấy trong một giấc mơ, Thiên Chúa nói với anh ấy, “Ghi chú rằng bạn không nói bất cứ điều gì khắc nghiệt đối với Jacob.”
31:25 Và bây giờ Jacob đã dựng lều của mình tại núi. Và khi anh, với anh em của mình, đã vượt qua anh ấy, ông thành lập lều của mình tại cùng một vị trí tại núi Gilead.
31:26 Và ông nói với Jacob: “Tại sao có bạn đã hành động theo cách này, khởi hành từ tôi trong bí mật, với con gái tôi như tù nhân của thanh kiếm?
31:27 Tại sao bạn sẽ muốn chạy trốn mà không cần kiến ​​thức của tôi và không nói với tôi, mặc dù tôi có thể dẫn bạn về phía trước với sự vui mừng, và các bài hát, và trống cơm, và đàn lia?
31:28 Bạn chưa được phép tôi hôn con trai và con gái của tôi. Bạn đã hành động dại dột. Và bây giờ, thật,
31:29 tay tôi có quyền lực để trả nợ cho bạn hại. Nhưng Thiên Chúa của cha của bạn nói với tôi ngày hôm qua, ‘Ghi chú rằng bạn không nói bất cứ điều gì nghiêm khắc chống lại Gia-cốp.’
31:30 Nó có thể là bạn mong muốn đi đến của riêng bạn, và rằng bạn mong muốn cho ngôi nhà của cha. Nhưng tại sao bạn đã bị đánh cắp thần của tôi?"
31:31 Jacob trả lời: “Tôi đặt ra, không biết đến bạn, bởi vì tôi sợ rằng bạn có thể lấy đi con gái của bạn bằng cách bạo lực.
31:32 Nhưng, kể từ khi bạn buộc tội tôi trộm, với bất cứ ai mà bạn sẽ tìm thấy vị thần của bạn, Hãy để anh ta bị giết trước mặt anh em của chúng tôi. Tìm kiếm; bất cứ điều gì của bạn mà bạn sẽ tìm thấy với tôi, mang nó đi.”Bây giờ khi anh nói điều này, ông không biết rằng Rachel đã bị đánh cắp các thần tượng.
31:33 Và như vậy Laban, bước vào lều của Jacob, và của Leah, và của cả con đòi, không tìm thấy chúng. Và khi ông đã bước vào lều của Rachel,
31:34 cô nhanh chóng giấu các thần tượng dưới giường của lạc đà, và cô ấy ngồi trên họ. Và khi ông đã tìm kiếm toàn bộ lều và thấy không có gì,
31:35 cô ấy nói: "Đừng tức giận, chúa tôi, rằng tôi không thể đứng lên trong tầm nhìn của bạn, vì nó đã xảy ra với tôi theo phong tục của phụ nữ.”Vì vậy, tìm kiếm cẩn thận của ông bị cản trở.
31:36 và Jacob, bị thổi phồng, nói với tranh: “Đối với đó là lỗi của tôi, hoặc cho những gì tội lỗi của tôi, có bạn trở nên tức giận chống lại tôi
31:37 và đã tìm kiếm tất cả các mục của nhà tôi? Có những gì bạn tìm thấy từ tất cả các nội dung của ngôi nhà của bạn? Đặt nó ở đây trước khi anh em của tôi, và anh em của bạn, và để họ đánh giá giữa tôi và bạn.
31:38 Đối với lý do gì có tôi được với bạn trong hai mươi năm? cừu của bạn và cô-dê không cằn cỗi; các chiên đực của bầy của bạn tôi đã không tiêu thụ.
31:39 Tôi cũng không tiết lộ cho bạn biết những gì đã bị bắt giữ bởi những con thú hoang dã. Tôi thay thế tất cả những gì bị hư hại. Dù đã bị mất do trộm cắp, bạn thu thập nó từ tôi.
31:40 Ngày và đêm, Tôi đã bị đốt cháy bởi nhiệt và bởi sương giá, và ngủ chạy trốn khỏi mắt tôi.
31:41 Và bằng cách này, trong hai mươi năm, Tôi đã phục vụ bạn trong ngôi nhà của bạn: mười bốn tuổi cho con gái của bạn, và sáu cho đàn gia cầm của bạn. Bạn cũng đã thay đổi tiền lương của tôi gấp mười lần.
31:42 Nếu Thiên Chúa của cha tôi Abraham và nỗi sợ hãi của Isaac đã không gần gũi với tôi, có lẽ bây giờ bạn đã có thể gửi cho tôi đi trần truồng. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn vui lòng về ta bị khốn khổ và lao động của bàn tay của tôi, và ông quở trách bạn ngày hôm qua.”
31:43 Laban đã trả lời ông: “Con gái và con trai của tôi, và đàn gia cầm của bạn, và tất cả những gì bạn phân biệt là của tôi. Tôi có thể làm những gì để con trai và cháu của tôi?
31:44 Đến, vì thế, chúng ta hãy tham gia vào một hiệp ước, do đó nó có thể là một bằng chứng giữa tôi và bạn.”
31:45 Và như vậy Jacob lấy một hòn đá, và ông thiết lập nó như một đài tưởng niệm.
31:46 Và ông nói với anh em của mình, “Mang đá.” Và họ, tụ tập với nhau đá, làm một ngôi mộ, và họ ăn khi nó.
31:47 Và Laban gọi nó, ‘Lăng mộ của Người làm chứng,’Và Jacob, ‘Cọc của Testimony;’Mỗi trong số họ theo thể lực của ngôn ngữ riêng của mình.
31:48 Và Laban nói: “Ngôi mộ này sẽ là một nhân chứng giữa tôi và bạn ngày hôm nay.” (Và vì lý do này, Tên của nó đã được gọi là Gilead, đó là, ‘Lăng mộ Witness.’)
31:49 “Nguyện xin Chúa xem xét, thẩm phán giữa chúng tôi, khi chúng ta sẽ phải rút khỏi nhau.
31:50 Nếu bạn làm khổ con gái của tôi, và nếu bạn mang trong người vợ khác qua chúng, không ai là nhân chứng của lời nói ngoại trừ Thiên Chúa, người hiểu trước đó.”
31:51 Và một lần nữa anh nói với Jacob. "Những gì, mộ và viên đá mà tôi đã thiết lập giữa tôi và bạn,
31:52 sẽ là một nhân chứng. Ngôi mộ này," Tôi nói, “Và đá, họ lấy lời khai, trong trường hợp một trong hai tôi vượt xa hơn nó đi về phía bạn, hoặc bạn vượt qua vượt qua nó suy nghĩ để hại tôi.
31:53 Nguyện xin Thiên Chúa của Abraham, và Thiên Chúa của Na-cô, Thiên Chúa của cha, đánh giá giữa chúng tôi.”Vì vậy, Jacob thề bởi sự sợ hãi của cha ông Isaac.
31:54 Và sau khi ông đã thiêu hy sinh trên núi, ông gọi là anh em của mình để ăn bánh mì. Và khi họ đã ăn, họ ngủ đêm ở đó.
31:55 Trong sự thật, Laban tăng lên trong đêm, và anh hôn con trai và con gái của ông, và ông ban phước cho họ. Và ông trở về vị trí của mình.

Sáng thế ký 32

32:1 Tương tự như vậy, Jacob tiếp tục cuộc hành trình mà ông đã bắt đầu. Và Thiên Thần Chúa đã gặp anh ấy.
32:2 Khi ông đã nhìn thấy họ, anh ta đã nói, “Đây là những ngôi lều của Thiên Chúa.” Và ông gọi là đặt tên chỗ đó Mahanaim, đó là, ‘Ngôi lều.’
32:3 Sau đó, ông cũng sai sứ giả trước khi ông anh trai Ê-sau, trong đất Sê -i-rơ, trong khu vực của Ê-đôm.
32:4 Và anh hướng dẫn chúng, nói: “Vậy ngươi hãy nói theo cách này để chúa tôi Ê-sau: ‘Anh trai của bạn Jacob nói những điều này: “Tôi đã sojourned với Laban, và tôi đã với anh ta cho đến ngày nay.
32:5 Tôi đã bò, và lừa, và cừu, và tôi tớ nam, và tôi tớ phụ nữ. Và bây giờ tôi gửi một đại sứ cho chúa tôi, vì vậy mà tôi có thể tìm thấy ơn trước mặt Chúa.”’”
32:6 Các sứ giả trở về Jacob, nói, “Chúng tôi đã đi để anh Ê-sau, và nầy, ông chạy đến gặp các bạn với bốn trăm người.”
32:7 Jacob đã rất sợ. Và trong chống khủng bố của mình, ông chia những người lính cùng với người, tương tự như vậy các đàn gia cầm, và cừu, và bò, và lạc đà, thành hai công ty,
32:8 nói: “Nếu Ê-sau đi vào một công ty, và tấn công nó, công ty khác, được bỏ lại phía sau, sẽ được cứu rỗi.”
32:9 Và Jacob nói: “Thiên Chúa của cha tôi Abraham, và Thiên Chúa của cha tôi Isaac, Lạy Chúa, người nói với tôi: ‘Quay trở lại đất của bạn, và đến nơi Chúa giáng sinh của bạn, và tôi sẽ làm tốt cho bạn.’
32:10 Tôi ít hơn bất kỳ sự thương xót và sự thật của bạn, mà bạn đã hoàn thành để tôi tớ của mình. Với đội ngũ nhân viên của tôi, tôi vượt qua sông Giô-đanh. Và bây giờ tôi quay trở lại với hai công ty.
32:11 Giải cứu tôi khỏi tay của anh trai tôi Ê-sau, cho tôi rất sợ anh ta, kẻo có lẽ ông có thể đến và tấn công xuống người mẹ với con trai.
32:12 Bạn đã nói rằng bạn sẽ làm tốt bởi tôi, và rằng bạn sẽ mở rộng con tôi như cát biển, mà, vì vô số của nó, không thể được đánh số.”
32:13 Và khi anh đã ngủ ở đó đêm đó, ông tách ra, từ những điều mà ông đã, quà tặng cho anh trai Ê-sau:
32:14 hai trăm cô-dê, hai mươi con dê đực, hai trăm con cừu cái, và hai mươi rams,
32:15 ba mươi lạc đà vắt sữa với trẻ của họ, mươi bò, và hai mươi con bò đực, hai mươi cô-lừa, và mười trẻ của họ.
32:16 Rồi Ngài sai bởi bàn tay của tôi tớ Ngài,, từng đổ xô riêng, và ông nói với các tôi tớ mình: “Vượt qua trước mắt tôi, và để có được một không gian giữa bầy và bầy.”
32:17 Và ông chỉ là người đầu tiên, nói: “Nếu bạn tình cờ gặp anh tôi Ê-sau, và ông câu hỏi bạn: “Ai là bạn?" hoặc là, "Bạn đi đâu?" hoặc là, “Ai là kẻ làm theo bạn?"
32:18 bạn phải trả lời: “Tôi tớ của Jacob. Ông đã gửi cho họ như một món quà cho chúa tôi Ê-sau. Và ông cũng đang đến sau chúng ta “.
32:19 Tương tự như vậy, ông ra lệnh thứ hai, và thứ ba, và tất cả những ai đi theo đàn, nói: “Nói những lời này cùng Ê-sau, khi bạn tìm thấy anh ta.
32:20 Và bạn sẽ thêm: ‘Kẻ tôi tớ vua Gia-cốp mình cũng sau sau khi chúng tôi, cho ông nói: “Tôi sẽ xoa dịu anh ta với những món quà mà đi trước, và sau này, Tôi sẽ gặp anh ấy; có lẽ ông sẽ làm ơn cho tôi.”’”
32:21 Và vì vậy những món quà đi trước, nhưng bản thân ông nộp đêm đó trong trại.
32:22 Và khi ông đã phát sinh đầu, ông mất hai người vợ, và cùng một số handmaids, với mười một người con trai của ông, và ông đã vượt qua ford của Jabbok.
32:23 Và sau khi phân phối qua tất cả những điều đó thuộc về anh,
32:24 ông vẫn một mình. Và kìa, một người đàn ông vật lộn với ông cho đến khi buổi sáng.
32:25 Và khi nhìn thấy rằng ông sẽ không thể vượt qua anh ấy, ông chạm vào dây thần kinh của đùi, và ngay lập tức nó khô héo.
32:26 Và ông nói với ông, "Tha cho tôi, bây giờ bình minh leo lên.”Anh trả lời, “Tôi sẽ không tiết lộ bạn, trừ khi bạn chúc phúc cho tôi.”
32:27 Do đó, ông nói, "Tên của bạn là gì?”Anh ấy đã trả lời, “Jacob.”
32:28 Nhưng ông nói, “Tên của bạn sẽ không được gọi là Gia-cốp, nhưng Israel; vì nếu bạn đã mạnh mẽ chống lại Thiên Chúa, bao nhiêu bạn sẽ càng chiếm ưu thế so với những người đàn ông?"
32:29 Jacob hỏi ông, "Nói với tôi, bởi những gì tên được bạn gọi?"Ông trả lời, “Sao em lại hỏi tên tôi?”Và ông ban phước cho ông trong cùng một vị trí.
32:30 Và Jacob gọi tên của nơi Peniel, nói, “Tôi đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt, và linh hồn của tôi đã được cứu rỗi.”
32:31 Và ngay lập tức mặt trời mọc khi anh ta, sau khi ông đã vượt xa hơn Peniel. Tuy nhiên, trong sự thật, ông khập khiễng trên chân của mình.
32:32 Vì lý do này, con cái Israel, thậm chí cho đến ngày nay, không ăn các dây thần kinh mà khô héo trong đùi của Jacob, bởi vì anh ấy chạm vào dây thần kinh của đùi và nó đã bị che khuất.

Sáng thế ký 33

33:1 sau đó, Jacob, ngước mắt lên, thấy Ê-sau đến, và với anh ta bốn trăm người. Và ông chia con trai của Leah và Rachel, và của cả con đòi.
33:2 Và ông đặt hai handmaids và con cái của họ ngay từ đầu. Quả thật, Leah và con trai của bà đang ở vị trí thứ hai. Sau đó, Rachel và Joseph là cuối cùng.
33:3 và tiến, ông tôn kính phủ phục trên mặt đất bảy lần, cho đến khi anh trai của ông tiếp cận.
33:4 Và như vậy Ê-sau chạy đến trước mặt anh trai, và anh ôm lấy anh. Và vẽ anh bằng cổ anh và hôn anh, ông khóc.
33:5 Và ngước mắt lên, anh nhìn thấy những người phụ nữ và những người nhỏ bé của họ, và ông nói: “Anh muốn những gì cho bản thân?”Và“Họ có liên quan đến bạn?"Ông trả lời, “Đây là những kẻ bé mọn mà Chúa đã ban cho như một món quà cho tôi, tôi tớ của anh.”
33:6 Sau đó, con đòi và con trai của họ tiếp cận và cúi đầu xuống.
33:7 Tương tự như vậy Leah, với con trai của mình, đến gần. Và khi họ đã tôn kính tương tự, cuối cùng của tất cả, Joseph và Rachel tôn kính.
33:8 Và Ê-sau nói, “Các công ty mà tôi đã được cuộc họp là gì?"Ông trả lời, “Vì vậy, tôi có thể tìm thấy lợi trước chúa tôi.”
33:9 Nhưng ông nói, "Tôi có rất nhiều, anh trai tôi; hãy để những được cho chính mình.”
33:10 Và Jacob nói: "Tôi xin bạn, để cho nó không được như vậy. Nhưng nếu tôi được ơn trước mắt của bạn, nhận được một món quà nhỏ từ tay tôi. Vì ta đã coi khuôn mặt của bạn như tôi sẽ nhìn vào diện mạo của Thiên Chúa. Làm ơn cho tôi,
33:11 và lấy phước lành mà tôi đã mang đến cho bạn, và mà Thiên Chúa, ai ban cho tất cả mọi thứ, đã đưa ra như một món quà cho tôi.”Nhận nó miễn cưỡng, tại sự khăng khăng của anh trai,
33:12 anh ta đã nói, “Chúng ta hãy đi về cùng nhau, và tôi sẽ đi cùng bạn trên hành trình của bạn.”
33:13 Và Jacob nói: "Chúa tể của tôi, Bạn có biết rằng tôi có với tôi đấu thầu kẻ bé mọn, và cừu, và bò với trẻ. Nếu tôi gây ra những lao động quá nhiều trong đi bộ, tất cả các đàn gia cầm sẽ chết trong một ngày.
33:14 Có thể nó vừa lòng chúa tôi đi trước tôi tớ mình. Và tôi sẽ làm theo từng bước trong các bước của mình, càng nhiều càng tốt Tôi thấy những người nhỏ bé của tôi để có thể, cho đến khi tôi đến cùng Chúa tôi ở Sê -i-rơ.”
33:15 Ê-sau đáp, "Tôi xin bạn, rằng ít nhất một số trong những người đang cùng tôi có thể vẫn còn để đi cùng bạn trên đường đi.”Nhưng ông nói, “Không cần phải. Tôi đã cần một điều duy nhất: để tìm ơn trước mặt Chúa, chúa của tôi. "
33:16 Và như vậy Ê-sau trở lại ngày hôm đó, bởi cách mà ông đã đến, để Sê -i-rơ.
33:17 Và Jacob đi đến Su-cốt, Ở đâu, đã xây dựng một ngôi nhà và dốc lều, ông gọi tên mà nơi Su-cốt, đó là, 'Lều.'
33:18 Và ông vượt qua để Salem, một thành phố của Shechemites, mà là ở đất Canaan, sau khi ông trở về từ Lưỡng Hà của Syria. Và ông sống gần thị trấn.
33:19 Và ông đã mua một phần của các lĩnh vực, trong đó ông đã dựng lều của mình từ con trai của Hê-mô, cha của Si-chem, cho một trăm con chiên.
33:20 Và dựng lên một bàn thờ có, ông gọi khi nó trở thành Thiên Chúa mạnh mẽ nhất của Israel.

Sáng thế ký 34

34:1 sau đó, Dinah, con gái của Leah, đi ra ngoài để xem những người phụ nữ của khu vực đó.
34:2 Và khi Si-chem, con trai của Hê-mô, dân Hê-vít, lãnh đạo của đất, đã nhìn thấy cô, Anh ấy đã yêu cô ta. Và do đó, ông nắm lấy cô ấy và đã ngủ với cô ấy, áp đảo trinh nữ bằng vũ lực.
34:3 Và linh hồn của ông đã bị ràng buộc chặt chẽ với cô ấy, và, kể từ khi cô là buồn, ông xoa dịu cô với tâng bốc.
34:4 Và đi vào Hê-mô, Bố của anh ấy, anh ta đã nói, “Có được cô gái này đối với tôi như một người bạn đời.”
34:5 Nhưng khi Jacob đã nghe này, kể từ khi con trai của ông đã vắng mặt và ông đã chiếm đóng trong chăn gia súc, ông vẫn im lặng cho đến khi họ trở lại.
34:6 Sau đó,, khi Hê-mô, cha của Si-chem, đã đi ra để nói chuyện với Jacob,
34:7 thấy, con trai của ông đến từ lĩnh vực này. Và nghe những gì đã xảy ra, họ rất tức giận, vì ông đã thực hiện một điều bẩn thỉu ở Israel và, trong phạm một con gái của Jacob, đã gây ra một hành động trái pháp luật.
34:8 Và như vậy Hê-mô nói chuyện với họ: “Linh hồn của con trai tôi Si-chem đã trở nên gắn liền với con gái của bạn. Gả nàng cho nó như một người vợ.
34:9 Và chúng ta hãy chào mừng cuộc hôn nhân với một với một. Hãy cho chúng tôi con gái của bạn, và nhận con gái của chúng tôi.
34:10 Và sống với chúng tôi. Đất là trong khả năng của bạn: trau giồi, buôn bán, và sở hữu nó.”
34:11 Và Si-chem thậm chí nói với cha và các anh em của mình: “Tôi có thể tìm thấy ơn trước mặt Chúa, và bất cứ điều gì bạn sẽ chỉ định, tôi sẽ cung cấp.
34:12 Tăng hồi môn, và quà tặng theo yêu cầu, và tôi sẽ tự do ban những gì bạn sẽ hỏi. Duy nhất cho tôi cô gái này làm vợ.”
34:13 Các con trai của Gia-cốp đã trả lời Si-chem và cha của ông với sự lừa dối, được tức giận vì hiếp dâm em gái của họ:
34:14 “Chúng tôi không thể làm những gì bạn yêu cầu, cũng không để cho chị em của chúng tôi để một người đàn ông cắt bao quy đầu. Cho chúng tôi, đây là bất hợp pháp và khả ố.
34:15 Nhưng chúng ta có thể thành công trong việc này, để được liên minh với bạn, nếu bạn sẵn sàng để trở thành như chúng tôi, và nếu tất cả các quan hệ tình dục nam trong bạn sẽ được cắt bao quy đầu.
34:16 Sau đó chúng ta sẽ cùng cho và nhận con gái của bạn cũng như chúng ta; và chúng tôi sẽ sống với bạn, và chúng tôi sẽ trở thành một người.
34:17 Nhưng nếu bạn sẽ không được cắt bao quy đầu, chúng tôi sẽ đưa con gái của chúng tôi và rút lui.”
34:18 đề nghị của họ hài lòng Hê-mô và Si-chem con trai.
34:19 các chàng trai trẻ nó lại không gây ra bất kỳ sự trì hoãn; trong thực tế, ông ngay lập tức thực hiện những gì được yêu cầu. Đối với anh yêu người con gái rất nhiều, và ông đã nổi tiếng khắp ngôi nhà của cha mình.
34:20 Và nhập vào cổng của thành phố, họ đã nói chuyện với những người:
34:21 “Những người này là hòa bình, và họ muốn sống giữa chúng ta. Hãy để họ kinh doanh đất và trau dồi nó, vì, là rộng rãi và rộng, nó là cần canh. Chúng tôi sẽ nhận con gái của họ như những người vợ, và chúng tôi sẽ cung cấp cho họ chúng ta.
34:22 Có một điều có thể ngăn chặn tuyệt vời như vậy một tốt: cho dù chúng ta sẽ làm phép cắt bì nam giới của chúng tôi, bắt chước nghi lễ của dân tộc mình.
34:23 Và bản chất của chúng, và gia súc, và tất cả những gì họ sở hữu, sẽ là của chúng ta, nếu chỉ có chúng tôi sẽ chấp nhận sự việc này, và như vậy, trong cùng chung sống, sẽ hình thành một dân tộc.”
34:24 Và tất cả họ đều đồng ý làm phép cắt bì mỗi một trong những nam giới.
34:25 Và kìa, vào ngày thứ ba, khi nỗi đau của vết thương là vĩ đại nhất, hai trong số những người con trai của Gia-cốp, Simeon và Levi, anh em của Dinah, mạnh dạn bước vào thành phố với thanh kiếm. Và họ đưa đến chết tất cả các con đực.
34:26 Họ giết Hê-mô và Si-chem nhau, lấy chị họ Dinah từ nhà Si-chem.
34:27 Và khi họ đã rời, những người con khác của Jacob vội chạy về phía những kẻ bị giết, và họ cướp thành phố trong sự trả thù cho hiếp dâm.
34:28 Lấy cừu của họ, và đàn gia súc, và lừa, và đặt chất thải để mọi thứ khác đó là trong những ngôi nhà của họ và trong lĩnh vực của họ,
34:29 họ cũng mất người thân nhỏ của họ và vợ của họ làm phu tù.
34:30 Khi họ đã mạnh dạn hoàn thành những hành vi, Jacob nói với Simeon và Levi: “Bạn đã gặp rắc rối tôi, và bạn đã làm cho tôi đáng ghét đến Canaan và Perizzites, các cư dân của mảnh đất này. Chúng tôi rất ít. họ, thu thập tự cùng, có thể tấn công tôi thất vọng, và sau đó cả tôi và nhà tôi sẽ bị xóa sổ đi.”
34:31 họ trả lời, “Họ có nên lạm dụng chị của chúng tôi giống như một cô gái điếm?"

Sáng thế ký 35

35:1 Khoảng thời gian này, Thiên Chúa nói với Jacob, “Hãy đứng dậy và đi lên đến Bethel, và sống ở đó, và thực hiện một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, đã xuất hiện cho bạn khi bạn chạy trốn khỏi anh Ê-sau.”
35:2 Trong sự thật, Jacob, đã gọi là cùng cả nhà mình, nói: “Liệng xa các vị thần nước ngoài mà là ở giữa bạn và được làm sạch, và cũng có thể thay đổi quần áo của bạn.
35:3 Nảy sinh, và chúng ta hãy đi lên đến Bethel, để chúng tôi có thể làm một bàn thờ cho Thiên Chúa, người chú ý tôi trong ngày hoạn nạn của tôi, và những người đi cùng tôi trên cuộc hành trình của tôi.”
35:4 Vì thế, họ đã cho anh tất cả các vị thần nước ngoài mà họ có, và đôi khuyên tai mà là trong tai. Và sau đó ông chôn chúng dưới gốc cây cây vân hương, nằm ngoài thành phố Si-chem.
35:5 Và khi họ đã đặt ra, nỗi sợ hãi của Thiên Chúa xâm chiếm tất cả các thành phố lân cận, và họ không dám theo đuổi họ khi họ rút lui.
35:6 Và như vậy, Jacob đến Luz, mà là ở đất Canaan, cũng tên là Bethel: ông và tất cả mọi người với anh ta.
35:7 Và ông đã xây dựng một bàn thờ có, và ông gọi là đặt tên chỗ đó, ‘Nhà của Thiên Chúa.’ Vì chỉ có Thiên Chúa hiện ra với ông khi ông trốn khỏi anh trai.
35:8 Về thời, Deborah, y tá của Rebekah, chết, và cô ấy được chôn cất tại căn cứ của Bethel, dưới một cây sồi. Và tên của chỗ đó là, ‘Oak của Weeping.’
35:9 Sau đó, Thiên Chúa xuất hiện một lần nữa để Jacob, sau khi ông trở về từ Lưỡng Hà của Syria, và ông ban phước cho ông,
35:10 nói: “Bạn sẽ không còn được gọi là Gia-cốp, cho tên của bạn sẽ là Israel.”Và ông gọi ông là Israel,
35:11 và ông nói với ông:: “Tôi Thiên Chúa Toàn Năng: tăng và nhân. Bộ tộc và nhân dân các dân tộc sẽ từ bạn, và vua sẽ đi ra từ phần thắt lưng của bạn.
35:12 Và đất mà ta đã ban cho Abraham và Isaac, Tôi sẽ cung cấp cho bạn, và để con bạn sau khi bạn “.
35:13 Và ông đã rút khỏi anh.
35:14 Trong sự thật, ông thành lập một tượng đài bằng đá, ở nơi Thiên Chúa đã nói với anh ấy, rót ra libations trên nó, và dầu đổ,
35:15 và ông gọi là đặt tên chỗ đó, ‘Bethel.’
35:16 Sau đó,, khởi hành từ đó, ông đến mùa xuân ở vùng đất dẫn đến Ephrath. Với chỗ ấy, khi Rachel bị sinh,
35:17 bởi vì nó là một sinh khó khăn, cô bắt đầu trở nên nguy hiểm. Và nữ hộ sinh nói với cô ấy, "Đừng sợ, cho bạn sẽ có con trai này cũng “.
35:18 Sau đó,, khi cuộc sống của cô đã rời vì đau, và cái chết bây giờ là sắp xảy ra, cô gọi tên của con trai bà Benoni, đó là, con trai của nỗi đau của tôi. Tuy nhiên, thực sự, cha ông gọi ông Benjamin, đó là, con trai của tay phải.
35:19 Và như vậy Rachel chết, và cô ấy được chôn cất theo cách dẫn đến Ephrath: nơi này là Bethlehem.
35:20 Và Jacob dựng lên một tượng đài trên mộ cô. Đây là đài tưởng niệm mộ của Rachel, thậm chí cho đến ngày nay.
35:21 Khởi hành từ đó, ông đóng trại mình vượt tháp của Flock.
35:22 Và khi ông đang sống trong khu vực đó, Reuben đi ra ngoài, và ông ngủ với Bila các tỳ thiếp của cha mình, mà không phải là một vấn đề nhỏ như được ẩn từ anh ấy. Bây giờ con trai của Jacob mười hai.
35:23 Các con trai của Leah: Reuben các con đầu lòng, và Simeon, và Levi, và Giu-đa, và sa-ca, và Sa-bu.
35:24 Các con trai của Rachel: Joseph và Benjamin.
35:25 Các con trai của Bila, nữ tỳ của Rachel: Dan và Nép-ta-.
35:26 Các con trai của Zilpah, nữ tỳ của Leah: Gát và Asher. Đây là những con trai của Gia-cốp, người được sinh ra với ông trong Mesopotamia của Syria.
35:27 Và sau đó ông đi đến cha mình Isaac trong Mamre, thành phố Arba: nơi này là Hebron, nơi Abraham và Isaac sojourned.
35:28 Và những ngày của Isaac đã hoàn thành: một trăm tám mươi năm.
35:29 Và được tiêu thụ bởi tuổi già, anh ấy đã chết. Và ông đã được đặt với người dân của mình, là cũ và đầy đủ các ngày. Và con trai của ông, Ê-sau và Gia-cốp, chôn người.

Sáng thế ký 36

36:1 Bây giờ đây là những thế hệ của Ê-sau, là người Ê-đôm.
36:2 Ê-sau mất vợ từ con gái của Canaan: Adah con gái của Elon các Hittite, và Oholibamah con gái của Anah, con gái của Zibeon dân Hê-vít,
36:3 và Basemath, con gái của Ishmael, em gái của Nebaioth.
36:4 Sau đó Adah mang Eliphaz. Basemath thụ thai Reuel.
36:5 Oholibamah hình thành Giê-úc, và Jalam, và-rê. Đây là những con trai của Ê-sau, người được sinh ra với anh trong đất Canaan.
36:6 Sau đó, Ê-sau mất vợ mình, và con trai, và con gái, và mỗi linh hồn của ngôi nhà của mình, và chất mình, và gia súc, và bất cứ điều gì ông đã có thể có được trong đất Canaan, và ông đã đi vào khu vực khác, rút ra khỏi anh trai Jacob.
36:7 Đối với họ rất giàu có và không thể sống chung với nhau. Cả là đất lưu trú của họ có khả năng để duy trì chúng, vì vô số đàn gia cầm của họ.
36:8 Và Ê-sau sống ở núi Sê -i-rơ: ông là Ê-đôm.
36:9 Vì vậy, đây là những thế hệ của Ê-sau, cha đẻ của Ê-đôm, tại núi Sê -i-rơ,
36:10 và đây là tên của con trai mình: Eliphaz con trai của Adah, vợ của Ê-sau, tương tự như vậy Reuel, con trai của Basemath, vợ của anh ấy.
36:11 Và Eliphaz có con trai: người bạn, Omar, Zepho, và Gatam, và Kenez.
36:12 Bây giờ Timna là vợ lẽ của Eliphaz, con trai của Ê-sau. Và cô ấy sinh cho ông Amalek. Đây là những con trai của Adah, vợ của Ê-sau.
36:13 Các con trai của Reuel là Nahath và Zêrakh, Shammah và Mizzah. Đây là những con trai của Basemath, vợ của Ê-sau.
36:14 Tương tự như vậy, đây là những người con trai của Oholibamah, con gái của Anah, con gái của Zibeon, vợ của Ê-sau, người mà cô đã sanh cho anh ấy: Giê-úc, và Jalam, và-rê.
36:15 Đây là những nhà lãnh đạo của con trai của Ê-sau, con trai của Eliphaz, con đầu lòng của Ê-sau: lãnh đạo bạn bè, lãnh đạo Omar, lãnh đạo Zepho, lãnh đạo Kenez,
36:16 lãnh đạo-rê, lãnh đạo Gatam, lãnh đạo Amalek. Đây là những con trai của Eliphaz, trong đất Ê-đôm, và các con trai của Adah.
36:17 Tương tự như vậy, đó là những người con trai của Reuel, con trai của Ê-sau: lãnh đạo Nahath, lãnh đạo Zêrakh, lãnh đạo Shammah, lãnh đạo Mizzah. Và đây là những nhà lãnh đạo của Reuel, trong đất Ê-đôm. Đây là những con trai của Basemath, vợ của Ê-sau.
36:18 Bây giờ đây là những người con trai của Oholibamah, vợ của Ê-sau: lãnh đạo Giê-úc, lãnh đạo Jalam, lãnh đạo-rê. Đây là những nhà lãnh đạo của Oholibamah, con gái của Anah và vợ của Ê-sau.
36:19 Đây là những con trai của Ê-sau, và đây là những nhà lãnh đạo của họ: đây là Ê-đôm.
36:20 Đây là những con trai của Sê -i-rơ, các Horite, các cư dân của đất: Lotan, và Shobal, và Zibeon, và Anah,
36:21 và Dishon, và một ngàn, và Dishan. Đây là những nhà lãnh đạo của Horites, con trai của Sê -i-rơ, trong đất Ê-đôm.
36:22 Bây giờ Lotan sản xuất con trai: Hori và Hê-man. Tuy nhiên, em gái của Lotan là Timna.
36:23 Và đây là những con trai của Shobal: Alvan, và Manahath, và Ê-banh, và Shepho, và Onam.
36:24 Và đây là những con trai của Zibeon: Aiah và Anah. Đây là Anah người tìm thấy các suối nước nóng ở nơi hoang dã, khi ông được chăn lừa của cha mình Zibeon.
36:25 Và ông đã có một con trai Dishon, và một đứa con gái Oholibamah.
36:26 Và đây là những con trai của Dishon: Hemdan, và Esheban, và Ithran, và Cheran.
36:27 Tương tự như vậy, đó là những người con trai của Ezer: Bilhan, và Zaavan, và Will.
36:28 Sau đó Dishan có con trai: Uz và Aran.
36:29 Đây là những nhà lãnh đạo của Horites: lãnh đạo Lotan, lãnh đạo Shobal, lãnh đạo Zibeon, lãnh đạo Anah,
36:30 lãnh đạo Dishon, lãnh đạo hàng ngàn, lãnh đạo Disan. Đây là những nhà lãnh đạo của Horites người cai trị trong đất Sê -i-rơ.
36:31 Bây giờ trước khi con cái Israel đã có một vua, các vị vua cai trị trong đất Ê-đôm là những:
36:32 Bela con trai của Bê-ô, và tên của thành phố của ông là Dinhabah.
36:33 Sau đó, Bela chết, và Jobab, con trai của Zêrakh từ Bốt, trị vì ở vị trí của mình.
36:34 Và khi Jobab đã chết, Husham đất của Temanites trị vì ở vị trí của mình.
36:35 Tương tự như vậy, cái này đã qua đời, Hadad con trai của Bedad trị vì ở vị trí của mình. Vuốt xuống Mađian trong khu vực của Moab. Và tên của thành phố của ông là Avith.
36:36 Và khi Adad đã chết, Samlah của Masrekah trị vì ở vị trí của mình.
36:37 Tương tự như vậy, cái này đã chết, Shaul sông biển Rehoboth, trị vì ở vị trí của mình.
36:38 Và khi ông cũng đã qua đời, Lạm dụng trẻ em, con trai của Achbor, thành công đến vương quốc.
36:39 Tương tự như vậy, cái này đã chết, Hadar trị vì ở vị trí của mình; và tên của thành phố của ông là Pau. Và vợ ông được gọi Mehetabel, con gái của Matred, con gái của Mezahab.
36:40 Vì thế, đây là những cái tên của các nhà lãnh đạo của Ê-sau, bởi gia đình của họ, và những nơi, và trong vốn từ vựng của họ: lãnh đạo Timna, lãnh đạo Alvah, lãnh đạo Jetheth,
36:41 lãnh đạo Oholibamah, lãnh đạo Elah, lãnh đạo Pinon,
36:42 lãnh đạo Kanez, lãnh đạo bạn bè, lãnh đạo Mibzar,
36:43 lãnh đạo Magdiel, lãnh đạo IRAM. Đây là những nhà lãnh đạo của Ê-đôm sống ở vùng đất cai trị của họ: đây là Ê-sau, cha đẻ của Idumea.

Sáng thế ký 37

37:1 Bây giờ Gia-cốp kiều ngụ trong xứ Canaan, nơi cha ông sojourned.
37:2 Và đây là những thế hệ mình. người đàn ông chay tịnh, khi ông được mười sáu tuổi, được chăn bầy với anh em của mình, khi anh vẫn còn là một cậu bé. Và ông với con trai của Bila và Zilpah, các bà vợ của cha mình. Và ông bị buộc tội anh em của mình với cha của họ về một tội ác tội lỗi nhất.
37:3 Bây giờ Israel yêu Joseph trên tất cả các con trai của ông, bởi vì anh ấy đã cưu mang anh trong tuổi già của mình. Và ông đã cho anh ta một áo chẽn, dệt nhiều màu sắc.
37:4 Sau đó, anh em của mình, thấy rằng ông đã yêu thương cha mình hơn tất cả con trai khác của ông, ghét ông, và họ không thể nói bất cứ điều gì một cách hòa bình với anh.
37:5 Sau đó, nó cũng đã xảy ra rằng ông kể lại tầm nhìn của một giấc mơ để anh em của mình, mà nguyên nhân một lòng căm thù lớn hơn bắt đầu được nuôi dưỡng.
37:6 Và ông nói với họ:, “Nghe giấc mơ của tôi mà tôi thấy.
37:7 Tôi nghĩ chúng tôi đã gắn bó trong lĩnh vực này. Và bó của tôi dường như tăng lên và đứng, và bó lúa của các, đứng trong một vòng tròn, tôn kính bó của tôi.”
37:8 anh em mình trả lời: “Bạn có làm vua của chúng tôi? Hoặc chúng ta sẽ phải chịu thống trị của bạn?" Vì thế, vấn đề này của những giấc mơ và lời nói của ông với điều kiện nhen để ghen tị và thù hận của họ.
37:9 Tương tự như vậy, ông thấy một giấc mơ khác, mà ông giải thích với anh em của mình, nói, “Tôi nhìn thấy bởi một giấc mơ, như thể mặt trời, và mặt trăng, và mười một ngôi sao được reverencing tôi.”
37:10 Và khi ông đã liên quan này với cha và anh em của mình, nhưng cha chàng quở, và ông nói: "Có ý nghĩa gì với bạn, giấc mơ này mà bạn đã thấy? tôi có nên, và mẹ bạn, và anh em của mình tôn kính bạn trên đất?"
37:11 Vì thế, anh em của mình là ghen tị với anh ấy. Tuy nhiên, thực sự, cha ông coi vấn đề một cách yên lặng.
37:12 Và trong khi anh em của mình đã được nộp tại Si-chem, chăn chiên của cha mình,
37:13 Israel nói với anh ấy: “Anh em thầy đang chăn cừu ở Si-chem. Đến, Tôi sẽ gửi cho bạn đối với họ.”Và khi ông đã trả lời,
37:14 "Tôi sẵn sàng,”Ông nói với ông, "Đi, và xem nếu tất cả mọi thứ đang khởi sắc với anh em của bạn và gia súc, và báo cáo cho tôi những gì đang xảy ra.”Vì vậy,, đã được gửi đi từ thung lũng của Hebron, ông đến Si-chem.
37:15 Và một người đàn ông tìm thấy anh ta lang thang trong một lĩnh vực, và anh ta hỏi anh ta những gì anh đang tìm kiếm.
37:16 Vì vậy, ông trả lời: “Tôi tìm anh em của tôi. Cho tôi biết nơi họ chăn bầy chiên.”
37:17 Và người đàn ông nói với anh ấy: “Họ đã rút khỏi nơi này. Nhưng tôi nghe họ nói, 'Chúng ta hãy đi đến Dothan”. Vì vậy, Joseph tiếp tục sau khi anh em của mình, và ông tìm thấy chúng ở Dothan.
37:18 Và, khi họ đã nhìn thấy anh từ xa, trước khi ông tiếp cận họ, họ quyết định giết anh.
37:19 Và họ nói với nhau: "Nầy, phương pháp tiếp cận người mơ mộng.
37:20 Đến, ta hãy giết nó và quăng người xuống hố cũ. Và chúng ta hãy nói: ‘Một con thú hoang dã ác đã ngấu nghiến anh ấy.’ Và sau đó nó sẽ trở nên rõ ràng những gì giấc mơ của mình sẽ làm cho anh ta.”
37:21 nhưng Reuben, khi nghe này, vẫn cố gắng để thoát con người khỏi bàn tay của họ, và ông nói:
37:22 “Đừng lấy đi cuộc sống của mình, cũng không đổ máu. Nhưng ném anh ta vào bồn này, mà là ở nơi hoang dã, và do đó giữ bàn tay của bạn vô hại.”Tuy nhiên, ông nói điều này, muốn giải cứu anh ta khỏi bàn tay của họ, để trở về ông cha mình.
37:23 Và như vậy, ngay khi anh đến anh em của mình, họ rất nhanh chóng lột áo của mình, đó là mắt cá chân dài và dệt của nhiều màu sắc,
37:24 và họ phải ném người vào một bể chứa nước cũ, mà tổ chức không có nước.
37:25 Và ngồi xuống để ăn bánh mì, họ thấy một số Ishmaelites, du khách đến từ Gilead, với lạc đà của họ, chở gia vị, và nhựa, và dầu nhựa thơm vào Ai Cập.
37:26 Vì thế, Giu-đa nói với anh em của mình: “Những gì nó sẽ lợi chúng tôi, nếu chúng ta giết anh trai của chúng tôi và che giấu máu của mình?
37:27 Nó là tốt hơn mà ông được bán cho Ishmaelites, và sau đó tay chúng ta sẽ không bị ô uế. Đối với anh là anh trai của chúng tôi và xác thịt của chúng ta.”Anh em của ông đã đồng ý lời nói của ông.
37:28 Và khi những thương gia Midianite đi ngang qua, họ đã thu hút anh từ hố, và họ bán anh cho các Ishmaelites cho hai mươi miếng bạc. Và những dẫn ông vào Ai Cập.
37:29 và Reuben, trở về bể, không tìm thấy cậu bé.
37:30 Và xé quần áo của mình, ông đã đi cùng các anh em và nói:, “Cậu bé không có mặt, và vì vậy mà tôi sẽ đi?"
37:31 Sau đó, họ mất áo của mình, và họ nhúng nó trong máu của một con dê con, mà họ đã giết,
37:32 gửi những người thực hiện nó cho cha mình, và họ nói: “Chúng tôi tìm thấy này. Xem cho dù đó là áo của con trai của bạn hay không.”
37:33 Và khi người cha thừa nhận nó, anh ta đã nói: “Đây là áo của con trai tôi. Một con thú hoang dã ác đã ăn ông; một con quái vật đã nuốt Joseph.”
37:34 Và xé quần áo của mình, ông mặc áo vải làm bằng lông thú, để tang con trai mình trong một thời gian dài.
37:35 Sau đó,, khi tất cả các con trai của ông tụ tập với nhau để xoa dịu nỗi buồn của người cha, ông không sẵn sàng chấp nhận sự an ủi, nhưng ông nói: “Tôi sẽ đi xuống trong tang cho con trai của tôi trong thế giới bên kia.” Và trong khi ông vẫn kiên trì trong khóc,
37:36 các Midianites ở Ai Cập bán Joseph để Potiphar, một hoạn quan của Pharaoh, giảng viên của những người lính.

Sáng thế ký 38

38:1 Về thời, Giu-đa, giảm dần từ anh em của mình, quay về phía một người đàn ông Adullamite, tên Hirah.
38:2 Và ông thấy có con gái của một người đàn ông được gọi là Su-a, Canaan. Và đưa cô như một người vợ, ông vào với cô ấy.
38:3 Nàng thọ thai và sanh một con trai, và cô gọi tên anh Er.
38:4 Và việc thụ thai con một lần nữa, đã sinh ra một đứa con trai, cô gọi ông Onan.
38:5 Tương tự như vậy, cô mang một phần ba, người mà cô gọi là Sê-la, sau khi có thai, cô không còn chịu được nữa.
38:6 Sau đó, Giu-đa đã đưa ra một người vợ để sinh Er đầu tiên của mình, tên mà là Tamar.
38:7 Và nó cũng đã xảy ra mà Er, là người đầu tiên sinh ra từ Giu-đa, là ác trước mặt Chúa và đã bị giết bởi anh ấy.
38:8 Vì thế, Giu-đa nói với con trai ông Onan: “Enter để vợ của anh trai của bạn, và liên kết với cô ấy, do đó bạn có thể nâng con với em trai của mình.”
38:9 Anh ta, khi biết rằng con trai được sinh ra sẽ không có anh, khi ông bước đến vợ của anh trai, ông đổ hạt giống của mình trên mặt đất, kẻo trẻ em nên được sinh ra trong tên của anh trai.
38:10 Và vì lý do này, Chúa đánh anh xuống, bởi vì anh ta đã làm một điều đáng ghét.
38:11 Bởi vì vấn đề này, Giu-đa nói với ông Tamar con gái-trong-pháp luật, “Hãy là một góa phụ trong nhà của cha, cho đến khi con trai tôi Sê-la lớn lên.”Đối với ông sợ, để anh ấy có thể đọc các, cũng giống như anh em của mình đã làm. Cô ấy đã đi xa, và cô sống trong ngôi nhà của cha cô.
38:12 Sau đó,, sau nhiều ngày trôi qua, con gái của Su-a, vợ của Giu-đa, chết. Và khi ông chấp nhận sự an ủi sau khi tang mình, ông đã đi đến mặt kẻ hớt lông cừu của mình tại Timnah, ông và Hirah, những nông dân sống của bầy Adullamite.
38:13 Và nó đã được báo cáo Tamar rằng cha-trong-pháp luật của mình đã đi đến Timnah để cắt cừu.
38:14 Và lưu trữ đi những sản phẩm may mặc của góa bụa của mình, cô lấy ra một tấm màn che. Và thay đổi quần áo của mình, cô ngồi tại ngã tư dẫn đến Timnah, vì Sê-la đã lớn lên, và cô đã không nhận anh là một người chồng.
38:15 Và khi Giu-đa nhìn thấy cô ấy, anh nghĩ cô là một gái điếm. Đối với cô đã che mặt của cô, kẻo cô được công nhận.
38:16 Và nhập vào cô, anh ta đã nói, “Cho phép tôi tham gia với bạn.” Đối với ông không biết cô là con gái-trong-pháp luật của mình. Và cô ấy trả lời, “Những gì bạn sẽ cung cấp cho tôi, để thưởng thức tôi như một người thiếp?"
38:17 ông nói, “Tôi sẽ gửi cho bạn một con dê con của bầy ta.” Và một lần nữa, cô ấy nói, “Tôi sẽ cho phép những gì bạn muốn, nếu bạn cho tôi một lời hứa, cho đến khi bạn có thể gửi những gì bạn hứa.”
38:18 Giu-đa nói, “Ông muốn gì được đưa ra cho một cam kết?”Cô ấy trả lời, “Nhẫn và vòng đeo tay của bạn, và các nhân viên rằng bạn giữ trong tay của bạn.”Khi nghe, người phụ nữ, từ một cuộc gặp gỡ tình dục, thai nghén.
38:19 Và cô ấy đứng dậy và ra đi. Và lưu trữ đi những quần áo mà cô đã đưa lên, cô đang mặc hàng may mặc của góa bụa của mình.
38:20 Sau đó, Giu-đa đã gửi một con dê con của người chăn chiên của mình, các Adullamite, để ông có thể nhận được cam kết rằng ông đã trao cho người phụ nữ. Nhưng, khi ông đã không tìm thấy cô,
38:21 ông đặt câu hỏi về người đàn ông của nơi đó: “Đâu là người phụ nữ ngồi tại ngã tư?”Và tất cả họ đều trả lời, “Đã có không dâm ở nơi này.”
38:22 Ông trở về Giu-đa, và ông nói với ông:: “Tôi không tìm thấy cô. Ngoài ra, những người đàn ông của nơi đó nói với tôi rằng một cô gái điếm chưa bao giờ ngồi ở đó.”
38:23 Giu-đa nói: “Hãy cho cô ấy giữ mình để đổ lỗi. Chắc chắn, cô ấy không có khả năng để buộc tội chúng ta về một lời nói dối. Tôi gửi con dê trẻ mà tôi đã hứa, và bạn không tìm thấy cô ấy.”
38:24 Và kìa, sau ba tháng, họ báo cáo cho Giu-đa, nói, “Tamar, con gái-trong-pháp luật của bạn, đã cam kết dâm và bụng cô dường như được mở rộng.”Và Giu-đa nói, “Sản xuất của mình, để cô ấy có thể được đốt cháy.”
38:25 Nhưng khi cô được dẫn ra sự trừng phạt, cô gửi đến cha chồng, nói: “Tôi quan niệm của người đàn ông với ai những điều thuộc về. Nhận ra có chiếc nhẫn, và vòng đeo tay, và nhân viên này là.”
38:26 Nhưng anh, thừa nhận những món quà, nói: “Cô ấy là hơn chỉ hơn tôi. Đối với tôi không cung cấp của mình để con trai tôi Sê-la.”Tuy nhiên, ông biết cô ấy không còn nữa.
38:27 Sau đó,, tại thời điểm tháng năm sinh, có xuất hiện cặp song sinh trong bụng mẹ. Và như vậy, trong việc cung cấp rất của trẻ sơ sinh, một đưa một bàn tay ra, mà trên đó các nữ hộ sinh gắn liền với một sợi chỉ, nói,
38:28 “Cái này sẽ đi ra ngoài trước.”
38:29 Nhưng trong sự thật, vẽ tay trở lại, người kia ra. Và người phụ nữ nói, “Tại sao các phân vùng chia cho bạn?”Và vì lý do này, cô gọi tên ông Perez.
38:30 Sau đây, Kế em nó lại ra, trên có tay là sợi chỉ. Và cô ấy gọi ông Zêrakh.

Sáng thế ký 39

39:1 Trong khi đó, Joseph được dẫn dắt vào Ai Cập. và Potiphar, một hoạn quan của Pharaoh, một nhà lãnh đạo của quân đội, một người đàn ông Ai Cập, mua anh từ tay của Ishmaelites, bởi người mà ông đã được đưa.
39:2 Và Chúa ở cùng anh ấy, và ông là một người đàn ông thành đạt ở tất cả những gì ông đã làm. Và ông đã sống trong ngôi nhà của chúa tể của mình,
39:3 người biết rất rõ rằng Chúa ở cùng anh ấy, và rằng tất cả những điều mà Ngài đã làm được đạo diễn bởi bàn tay.
39:4 Và Joseph được ơn trước mặt chúa của mình, và ông đã truyền đạo ông. Và, đã được đặt phụ trách tất cả mọi thứ của anh ta, ông quản lý nhà đã được giao phó cho anh và tất cả những điều đó đã được giao cho anh ấy.
39:5 Và Chúa ban phước cho nhà của Ai Cập, vì Joseph, và ông nhân với tất cả các chất của mình, càng nhiều trong các tòa nhà, như trong các lĩnh vực.
39:6 ông cũng chẳng biết gì khác hơn so với bánh mì mà ông ăn. Bây giờ Joseph rất đẹp trong hình thức, và trang nghiêm trong sự xuất hiện.
39:7 Và như vậy, sau nhiều ngày, người tình của ông bầu mắt trên Joseph, và cô ấy nói, "Ngủ với tôi."
39:8 Và không có đồng ý ở tất cả các hành động xấu xa, ông nói với cô ấy: "Nầy, chúa tôi đã cung cấp tất cả mọi thứ đối với tôi, và anh ta không biết những gì ông có trong nhà mình.
39:9 Chẳng có bất cứ điều gì mà không phải là ở sức mạnh của tôi, hay rằng ông đã không giao cho tôi, ngoại trừ bạn, cho bạn là vợ. Làm thế nào thì tôi có thể làm hành động ác này mà phạm tội cùng Chúa ơi?"
39:10 Với những lời như thế này, trong suốt mỗi ngày, người phụ nữ đã làm phiền các chàng trai trẻ, và ông đã từ chối sự ngoại tình.
39:11 Sau đó, nó đã xảy ra, vào một ngày nhất định, rằng Joseph bước vào nhà, và ông đã làm một cái gì đó, mà không cần bất kỳ nhân chứng.
39:12 Và cô ấy, nắm bắt trôn áo của mình, nói, “Ngủ với tôi.” Nhưng ông, để lại đằng sau chiếc áo choàng trong tay, chạy trốn và đi ra ngoài.
39:13 Và khi người phụ nữ thấy may trong tay mình và mình bị đối xử thiếu tôn trọng,
39:14 cô gọi với chính mình người nhà cô, và cô ấy nói với họ: "Những gì, ông đã đưa vào một người đàn ông Hebrew lạm dụng chúng tôi. Ông bước về phía tôi, để tham gia với tôi; và khi tôi đã hét lên,
39:15 và ông đã nghe tiếng tôi, ông bỏ lại chiếc áo choàng mà tôi tổ chức, và ông chạy trốn ra ngoài.”
39:16 Như một bằng chứng, vì thế, trung thực của mình, cô giữ lại chiếc áo choàng, và cô ấy đưa cho chồng, khi ông trở về nhà.
39:17 Và cô ấy đã nói: “Người đầy tớ Hebrew, mà bạn đã đưa vào để cho tôi, tiếp cận tôi để lợi dụng tôi.
39:18 Và khi ông đã nghe tôi khóc ra, ông bỏ lại chiếc áo choàng mà tôi tổ chức, và ông chạy trốn ra ngoài.”
39:19 chúa tể của mình, khi nghe những điều này, và có niềm tin quá mức trong những lời của người bạn đời của mình, đã rất tức giận.
39:20 Và ông đã đưa Joseph vào tù, nơi các tù nhân của nhà vua được giữ, và ông đã kín ở nơi đó.
39:21 Nhưng Chúa ở cùng Joseph, và, có thương xót ông, ông cho ông ủng hộ trong tầm nhìn của nhà lãnh đạo của nhà tù,
39:22 người giao vào tay tất cả các tù nhân khác đang bị giam giữ. Và bất cứ điều gì đã được thực hiện, đã theo anh ta.
39:23 Nó lại không bổ bản thân ông biết gì, đã giao phó mọi sự với anh. Đối với Chúa ở cùng anh ấy, và ông đạo diễn tất cả những gì ông đã làm.

Sáng thế ký 40

40:1 Trong khi những điều này đang xảy ra, nó đã xảy ra mà hai thái giám, các tửu của vua Ai Cập, và miller ngũ cốc, xúc phạm chúa của họ.
40:2 và Pharaoh, là tức giận với họ, (bây giờ một là chịu trách nhiệm về các cupbearers, khác của cơ sở xay xát ngũ cốc)
40:3 gửi họ đến nhà tù của nhà lãnh đạo của quân đội, trong đó Giuse cũng là một tù nhân.
40:4 Tuy nhiên, thủ môn của nhà tù giao họ Giuse, người phục vụ cho họ cũng. Một số ít thời gian trôi qua, trong khi họ đang giam giữ.
40:5 Và cả hai đều thấy một giấc mơ tương tự trên một đêm, giải thích mà nên liên quan đến nhau.
40:6 Và khi Joseph đã bước vào với họ vào buổi sáng, và đã nhìn thấy họ buồn,
40:7 ông hỏi ý kiến ​​họ, nói, “Tại sao là biểu hiện của bạn buồn hơn ngày nay hơn bình thường?"
40:8 họ trả lời, “Chúng ta đã thấy một giấc mơ, và không có ai để giải thích nó cho chúng ta.”Và Joseph nói với họ, “Không giải thích thuộc về Thiên Chúa? Kể lại cho tôi những gì bạn đã thấy.”
40:9 Các tửu trưởng giải thích giấc mơ của ông đầu tiên. “Tôi thấy trước mắt tôi một cây nho,
40:10 trên đó là ba chồi, mà lớn từng chút một vào nụ, và, sau khi những bông hoa, nó trưởng thành thành nho.
40:11 Và tách Pharaoh là trong tay tôi. Vì thế, Tôi lấy nho, và tôi ép họ vào cốc mà tôi tổ chức, và tôi trao chiếc cốc để Pharaoh “.
40:12 Joseph trả lời: “Đây là việc giải thích các giấc mơ. Ba chồi là ba ngày tới,
40:13 sau đó Pharaoh sẽ nhớ dịch vụ của bạn, và ông ta sẽ khôi phục bạn về vị trí cũ. Và bạn sẽ cho anh ta chiếc cốc theo văn phòng của bạn, như bạn đã quen với việc phải làm trước khi.
40:14 Chỉ nhớ tôi, khi nó sẽ tốt với bạn, và làm cho tôi lòng thương xót này, gợi ý để Pharaoh để dẫn dắt tôi ra khỏi nhà tù này.
40:15 Vì ta đã bị đánh cắp từ vùng đất của người Do Thái, và đây, ngây thơ, Tôi bị ném xuống hố.”
40:16 Người đứng đầu miller ngũ cốc, thấy rằng ông đã khôn ngoan làm sáng tỏ giấc mơ, nói: “Tôi cũng thấy một giấc mơ: rằng tôi đã có ba giỏ bữa ăn trên đầu tôi,
40:17 và vào một giỏ, mà là cao nhất, Tôi mang tất cả các loại thực phẩm được thực hiện bởi các nghệ thuật làm bánh, và những con chim ăn từ nó “.
40:18 Joseph trả lời: “Đây là việc giải thích các giấc mơ. Ba giỏ là ba ngày tới,
40:19 sau đó Pharaoh sẽ mang đi đầu của bạn, và cũng có thể đình chỉ bạn từ một cây thánh giá, và những con chim sẽ xé xác thịt của mình.”
40:20 Ngày thứ ba sau đó là ngày sinh nhật của Pharaoh. Và thực hiện một bữa tiệc tuyệt vời cho các tôi tớ mình, ông nhớ, trong bữa tiệc, các tửu trưởng và các miller trưởng của hạt.
40:21 Và ông khôi phục từ một đến vị trí của mình, để trình bày cho ông cốc;
40:22 người kia ông treo cổ trên một giá treo cổ, và do đó sự thật của người phiên dịch của những giấc mơ đã được chứng minh.
40:23 Và mặc dù anh ta dắt bóng với rất nhiều sự thịnh vượng, các tửu trưởng quên thông dịch viên của ông của những giấc mơ.

Sáng thế ký 41

41:1 Sau hai năm, Pharaoh thấy một giấc mơ. Ông nghĩ mình được đứng trên một dòng sông,
41:2 từ đó lên bảy con bò, cực kỳ xinh đẹp và mập mạp. Và họ pastured ở những nơi đầm lầy.
41:3 Tương tự như vậy, Bảy khác nổi lên từ sông, bẩn thỉu và triệt để hốc hác. Và họ pastured trên bờ cùng của dòng sông, ở những nơi xanh.
41:4 Và họ ngấu nghiến những người có ngoại hình và điều kiện của cơ thể rất tuyệt vời. Pharaoh, đã được đánh thức,
41:5 ngủ lại, và ông đã thấy một giấc mơ khác. Bảy tai của hạt nổi lên trên một thân cây, đầy đủ và tốt được hình thành.
41:6 Tương tự như vậy, tai khác ngũ cốc, của cùng một số, tăng lên, mỏng và ấn tượng với bệnh bạc lá,
41:7 ngấu nghiến tất cả vẻ đẹp của người đầu tiên. Pharaoh, khi ông thức tỉnh sau khi phần còn lại của mình,
41:8 và khi buổi sáng đến, được sợ hãi với nỗi sợ hãi, gửi đến tất cả những nhà chú giải của Ai Cập và cho tất cả những người đàn ông khôn ngoan. Và khi họ đã triệu tập, ông giải thích cho họ ước mơ của mình; nhưng không có một ai có thể giải thích nó.
41:9 Sau đó, cuối cùng các tửu trưởng, ghi nhớ, nói, “Tôi thú nhận tội lỗi của tôi.
41:10 Nhà vua, là tức giận với tôi tớ Ngài,, ra lệnh cho tôi và miller trưởng của hạt được buộc vào tù của các nhà lãnh đạo của quân đội.
41:11 Đó, trong một đêm, cả hai chúng tôi đã thấy một giấc mơ báo trước tương lai.
41:12 Ở vị trí đó, đã có một Hebrew, một người đầy tớ của người chỉ huy cùng của quân đội, mà chúng tôi đã giải thích những giấc mơ của chúng tôi.
41:13 Bất cứ điều gì chúng tôi nghe được chứng minh sau đó bởi các sự kiện của vấn đề. Đối với tôi được khôi phục đến văn phòng của tôi, và ông đã bị đình chỉ trên cây thập tự.”
41:14 Ngay, bởi thẩm quyền của nhà vua, Joseph được dẫn dắt ra khỏi nhà tù, và họ cạo ông. Và thay đổi trang phục của mình, họ tặng ông để ông.
41:15 Và ông nói với ông, “Tôi đã thấy những giấc mơ, và không có một người có thể mở ra cho họ. Tôi đã nghe nói rằng bạn đang rất khôn ngoan tại giải thích này.”
41:16 Joseph trả lời, “Ngoài tôi, Thiên Chúa sẽ trả lời thuận lợi để Pharaoh.”
41:17 Vì thế, Pharaoh giải thích những gì ông đã nhìn thấy: “Tôi nghĩ bản thân mình để được đứng bên bờ một con sông,
41:18 và bảy con bò leo lên từ sông, cực kỳ xinh đẹp và đầy thịt. Và họ chăn thả trên đồng cỏ của một cây xanh đầm lầy.
41:19 Và kìa, có đi theo sau những, bảy con bò khác, với dị dạng và hốc hác như tôi chưa từng thấy trong đất Ai Cập.
41:20 Những nuốt và tiêu thụ đầu tiên,
41:21 đưa ra không có dấu hiệu cho thấy là đầy đủ. Nhưng họ vẫn trong cùng một tình trạng hốc hác và bẩn thỉu. Awakening, nhưng bị đè nặng vào giấc ngủ một lần nữa,
41:22 Tôi thấy một giấc mơ. Bảy tai của hạt mọc lên trên một thân cây, đầy đủ và rất đẹp.
41:23 Tương tự như vậy, bảy khác, mỏng và ấn tượng với bệnh bạc lá, tăng lên từ cuống.
41:24 Và họ ngấu nghiến vẻ đẹp của người đầu tiên. Tôi giải thích giấc mơ này đến người phiên dịch, và không có một người có thể mở ra nó.”
41:25 Joseph trả lời: “Giấc mơ của nhà vua là một trong những. Có gì Thiên Chúa sẽ làm, ông đã tiết lộ cho Pharaoh.
41:26 Bảy con bò đẹp, và bảy tai đầy đủ ngũ cốc, tức là bảy năm được mùa dư dật. Và như vậy sức mạnh của những giấc mơ được hiểu là cùng.
41:27 Tương tự như vậy, Bảy con bò gầy và hốc hác, mà lên sau khi họ, và bảy tai mỏng của hạt, mà bị tấn công với gió đốt, tức là bảy năm tiếp cận của nạn đói.
41:28 Những điều này sẽ được thực hiện theo thứ tự này.
41:29 Kìa, sẽ đến bảy năm của khả năng sinh sản rất lớn trong suốt toàn bộ đất của Ai Cập.
41:30 Sau đây, sẽ làm theo thêm bảy năm, của khô khan tuyệt vời mà tất cả sự phong phú trước đây sẽ được đưa vào lãng quên. Đối với nạn đói sẽ tiêu thụ toàn bộ đất đai,
41:31 và sự vĩ đại của cảnh cùng cực này sẽ gây ra sự vĩ đại của sự phong phú bị mất.
41:32 Bây giờ, như những gì bạn nhìn thấy lần thứ hai, nó là một giấc mơ liên quan đến điều tương tự. Đó là một dấu hiệu của độ cứng của nó, Vì lời của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện, và nó sẽ được hoàn thành nhanh chóng.
41:33 Vậy bây giờ, hãy để nhà vua cung cấp một người đàn ông khôn ngoan và siêng năng, và đặt ông trên đất Ai Cập,
41:34 do đó ông có thể bổ nhiệm người giám sát trong suốt tất cả các vùng. Và để cho một phần năm của các loại trái cây, suốt bảy năm màu mỡ
41:35 mà bây giờ đã bắt đầu xảy ra, được tập hợp thành kho. Và để cho tất cả các hạt được cất giữ, dưới sức mạnh của Pharaoh, và để cho nó được lưu giữ tại các thành phố.
41:36 Và để cho nó được chuẩn bị cho các nạn đói trong tương lai bảy năm, mà sẽ đàn áp Ai Cập, và sau đó đất sẽ không được tiêu thụ bởi nghèo túng.”
41:37 Các lời khuyên hài lòng Pharaoh và tất cả các bộ trưởng của ông.
41:38 Và ông nói với họ:, “Liệu chúng ta có thể tìm thấy một người đàn ông như vậy, người đầy Thánh Linh của Thiên Chúa?"
41:39 Vì thế, ông nói với Joseph: “Bởi vì Thiên Chúa đã mặc khải cho tất cả các bạn rằng bạn đã nói, Tôi sẽ có thể tìm được ai khôn ngoan hơn và càng nhiều như bạn?
41:40 Bạn sẽ có qua nhà tôi, và thẩm quyền của miệng của bạn, tất cả mọi người sẽ hiển thị vâng lời. Chỉ bằng cách này, trong ngai vàng của vương quốc, Tôi sẽ đi trước mặt ngươi.”
41:41 Và một lần nữa, Pharaoh nói với Joseph, "Nầy, Tôi đã cắt cử anh em trên toàn bộ đất của Ai Cập.”
41:42 Và ông đã lấy chiếc nhẫn từ tay của chính mình, và ông đã đưa nó vào tay. Và ông mặc anh ta với một chiếc áo choàng bằng vải gai mịn, và ông đặt một sợi dây chuyền vàng quanh cổ.
41:43 Và ông khiến ông lên trên xe ngựa nhanh chóng thứ hai của mình, với sứ giả loan báo rằng mọi người nên uốn cong đầu gối của họ trước khi anh ấy, và rằng họ nên biết rằng ông là thống đốc trên toàn bộ đất của Ai Cập.
41:44 Tương tự như vậy, Vua nói với Joseph: “Tôi Pharaoh: ngoài thẩm quyền của bạn, không ai sẽ di chuyển bàn tay hoặc bàn chân trong tất cả các vùng đất của Ai Cập.”
41:45 Và anh đã thay đổi tên của mình và gọi ông, trong lưỡi Ai Cập: ‘Vị cứu tinh của thế giới.’ Và ông đã cho anh như một người vợ, Asenath, con gái của Potiphera, linh mục của Heliopolis. Và như vậy Joseph đi ra ngoài vào vùng đất của Ai Cập.
41:46 (Bây giờ anh đã ba mươi tuổi khi anh đứng trước mặt vua Pharaoh.) Và ông đi khắp các vùng miền của Ai Cập.
41:47 Và khả năng sinh sản trong bảy năm đến. Và khi các lĩnh vực hạt đã được giảm xuống còn bó lúa, những được thu thập vào kho của Ai Cập.
41:48 Và bây giờ tất cả sự phong phú của hạt được cất giữ trong mỗi thành phố.
41:49 Và có một sự phong phú tuyệt vời của lúa mì đó là so sánh với những bãi cát của biển, và tiền thưởng của nó vượt quá tất cả các biện pháp.
41:50 Sau đó,, trước khi nạn đói đến, Joseph đã hai con trai sinh, mà Asenath, con gái của Potiphera, linh mục của Heliopolis, khoan cho anh ta.
41:51 Và ông gọi là tên của con đầu lòng Ma-, nói, “Thiên Chúa đã làm cho tôi quên tất cả lao động của tôi và nhà cha tôi.”
41:52 Tương tự như vậy, ông đặt tên là Ephraim thứ hai, nói, “Thiên Chúa đã làm cho tôi tăng trong đất nghèo của tôi.”
41:53 Và như vậy, khi bảy năm của khả năng sinh sản đã xảy ra ở Ai Cập đã qua,
41:54 bảy năm nghèo túng, mà Joseph đã dự đoán, bắt đầu đến. Và nạn đói thịnh hành khắp thế giới, nhưng có là bánh mì trong cả xứ Ai Cập.
41:55 Và đói, những người kêu cầu cùng Pharaoh, yêu cầu quy định. Và ông nói với họ:: “Tới Joseph. Và làm bất cứ điều gì anh ta sẽ cho bạn biết.”
41:56 Sau đó, nạn đói tăng hàng ngày trong tất cả các đất. Và Joseph mở tất cả các kho và bán cho người Ai Cập. Đối với nạn đói đã áp bức họ cũng.
41:57 Và tất cả các tỉnh đã đến Ai Cập, để mua thức ăn và để làm dịu sự bất hạnh của cảnh cùng cực của họ.

Sáng thế ký 42

42:1 sau đó, Jacob, nghe thực phẩm sẽ được bán ra ở Ai Cập, nói với con trai của ông: “Tại sao các bạn cẩu thả?
42:2 Tôi đã nghe nói rằng lúa mì đang được bán ở Ai Cập. Go down và mua nhu yếu phẩm cho chúng tôi, để chúng ta có thể sống, và không được tiêu thụ bởi nghèo túng.”
42:3 Và như vậy, khi mười người anh của Joseph đã đi xuống để mua hạt ở Ai Cập,
42:4 Benjamin đã được giữ ở nhà bởi Jacob, ai nói với anh em của mình, “Sợ rằng có lẽ ông có thể bị thiệt hại trên hành trình.”
42:5 Và họ bước vào vùng đất của Ai Cập với những người khác đã đến mua. Đối với nạn đói là trong đất Canaan.
42:6 Và Joseph là thống đốc trong đất Ai Cập, và hạt được bán dưới sự chỉ đạo của ông cho người dân. Và khi anh em của mình đã tôn kính ông
42:7 và ông đã nhận ra họ, ông nói gay gắt, như thể cho người nước ngoài, chất vấn họ: "Bạn từ đâu đến?”Và họ trả lời, “Ở xứ Canaan, mua quy định cần thiết.”
42:8 Và mặc dù anh biết anh em của mình, ông không biết đến họ.
42:9 Và nhớ những giấc mơ, mà ông đã thấy trong một thời điểm khác, ông nói với họ:: “Bạn đang tuyển trạch viên. Bạn đã đến để xem những phần nào của đất là yếu.”
42:10 Và họ nói: "Không phải như thế, chúa tôi. Nhưng tôi tớ Chúa đã đến để mua thức ăn.
42:11 Chúng tôi đều là con của một người đàn ông. Chúng tôi đã đến trong hòa bình, cũng không làm bất kỳ của các đối tượng của bạn toan sự dữ.”
42:12 Và ông trả lời họ: “Đây là trường hợp. Bạn đã đến kiểm tra những phần không có bảo vệ của vùng đất này.”
42:13 Nhưng họ nói: "Chúng tôi, công chức của bạn, mười hai anh em, con trai của một người đàn ông trong đất Canaan. Là con út là với cha của chúng tôi; người kia không được sống.”
42:14 ông nói: “Đây chỉ là như tôi đã nói. Bạn đang tuyển trạch viên.
42:15 Bây giờ tôi sẽ tiếp tục đưa bạn đến các bài kiểm tra. Bằng sức khỏe của Pharaoh, bạn sẽ không hề lìa khỏi đây, cho đến khi em út của bạn đến.
42:16 Gửi một trong các bạn và đưa ông ta. Nhưng bạn sẽ có trong chuỗi, cho đến khi những gì bạn đã nói được chứng minh là đúng hoặc sai. Nếu không thì, bởi sức khỏe của Pharaoh, bạn là tuyển trạch viên.”
42:17 Vì thế, Ngài giải cứu chúng bắt giam trong ba ngày.
42:18 Sau đó,, vào ngày thứ ba, Ngài đưa họ ra khỏi nhà tù, và ông nói: “Hãy làm như tôi đã nói, và bạn sẽ sống. Ta kính sợ Thiên Chúa.
42:19 Nếu bạn là hòa bình, để một trong những người anh em của mình bị ràng buộc trong tù. Sau đó, bạn có thể đi xa và mang hạt mà bạn đã mua để nhà của bạn.
42:20 Và đưa em út của bạn cho tôi, vì vậy mà tôi có thể kiểm tra những lời của bạn, và bạn có thể không chết.”Họ đã làm như Ngài đã phán,
42:21 và họ đã nói chuyện với nhau: “Chúng tôi xứng đáng phải chịu đựng những điều này, bởi vì chúng tôi đã phạm tội chống lại anh trai của chúng tôi, nhìn thấy sự đau khổ của tâm hồn mình, khi anh năn nỉ chúng tôi và chúng tôi sẽ không lắng nghe. Vì lý do đó, hoạn nạn này đã xảy đến cho chúng tôi.”
42:22 và Reuben, một trong số chúng, nói: “Chẳng phải tôi nói với bạn, ‘Đừng phạm tội cùng con trai,’Và bạn sẽ không lắng nghe tôi? Xem, máu của ông đang bắt ông phải trả.”
42:23 Nhưng họ không biết rằng Joseph hiểu, vì ông đã nói chuyện với họ thông qua một thông dịch viên.
42:24 Và ông quay mình đi một thời gian ngắn và khóc. Và trở về, ông đã nói chuyện với họ.
42:25 Và tham Simeon, và ràng buộc anh trong sự hiện diện của họ, ông ra lệnh cho Bộ trưởng của mình để lấp đầy bao tải của họ với lúa mì, và để thay thế tiền của mỗi người trong bao tải của họ, và cung cấp cho họ, ngoài ra, quy định đối với đường. Và họ đã làm như vậy.
42:26 Sau đó,, đã nạp lừa của họ với các hạt, họ đặt ra.
42:27 Và một trong số họ, mở một bao để cung cấp cho con thú của mình gánh thức ăn gia súc tại nhà trọ, coi tiền vào miệng của bao,
42:28 và ông nói với anh em của mình: “Tiền của tôi đã trở lại với tôi. Xem, nó được tổ chức tại sa thải.”Và họ rất ngạc nhiên và bối rối, và họ nói với nhau, “Cái gì thế này mà Thiên Chúa đã làm cho chúng tôi?"
42:29 Và họ đã đi với cha của họ Jacob trong đất Canaan, và họ giải thích với ông tất cả những điều đó đã xảy họ, nói:
42:30 “Các chúa tể của đất nói gay gắt với chúng tôi, và ông coi chúng tôi là các tuyển trạch viên của tỉnh.
42:31 Và chúng tôi đã trả lời anh ấy: ‘Chúng tôi rất hòa bình, và chúng tôi không có ý định bất kỳ sự phản bội.
42:32 Chúng tôi đang mười hai anh em quan niệm của một người cha. Một là không sống; người trẻ nhất là ở nhà cùng cha trong đất Canaan.
42:33 Và ông nói với chúng tôi: ‘Vì vậy, tôi sẽ chứng minh rằng bạn là hòa bình. Thả một trong những người anh em của bạn cho tôi, và chịu quy định cần thiết cho ngôi nhà của bạn, và đi xa,
42:34 và đưa em út của bạn cho tôi, vì vậy mà tôi có thể biết rằng bạn không phải là tuyển trạch viên. Và cái này nữa, người được tổ chức tại chuỗi, bạn có thể nhận được một lần nữa. và sau đó, bạn sẽ có quyền mua những gì bạn muốn.”
42:35 Nói xong, khi họ đổ ra hạt của họ, từng thấy tiền của mình gắn liền với miệng của bao anh. Và tất cả đều sợ hãi cùng.
42:36 Cha của họ Jacob nói, “Bạn đã gây ra cho tôi là không có con. Joseph không được sống, Simeon được tổ chức tại chuỗi, và Benjamin bạn sẽ mang đi. Tất cả những tệ nạn đã giảm trở lại trên tôi.”
42:37 Và Reuben đã trả lời ông, “Đặt hai con trai của tôi đến chết, nếu tôi không đưa anh trở lại với bạn. Phó người vào tay tôi, và tôi sẽ khôi phục lại nó cho cháu “.
42:38 Nhưng ông nói: “Con trai tôi sẽ không đi xuống với bạn. anh nó đã chết, và ông còn lại một mình. Nếu bất cứ nghịch cảnh sẽ xảy ông ở vùng đất mà bạn đi du lịch, bạn sẽ dẫn sợi lông màu xám của tôi xuống với nỗi buồn đến ngôi mộ.”

Sáng thế ký 43

43:1 Trong khi đó, nạn đói đè nặng trên tất cả các đất.
43:2 Và sau khi tiêu thụ các quy định mà họ đã đưa ra khỏi Ai Cập, Jacob nói với con trai của ông, “Quay trở lại và mua một ít lương thực.”
43:3 Giu-đa trả lời: “Người đàn ông tự tuyên bố với chúng tôi, dưới sự xác nhận của một lời tuyên thệ, nói: ‘Bạn sẽ không nhìn thấy khuôn mặt của tôi, trừ khi bạn mang em út của bạn với bạn ‘.
43:4 Bởi thế, nếu bạn sẵn sàng để gửi cho anh ta với chúng tôi, chúng tôi sẽ đi du lịch cùng nhau, và chúng tôi sẽ mua nhu yếu phẩm cho bạn.
43:5 Nhưng nếu bạn không sẵn sàng, chúng tôi sẽ không đi. Đối với những người đàn ông, như chúng ta đã thường nói, công bố cho chúng tôi, nói: ‘Bạn sẽ không nhìn thấy khuôn mặt của tôi mà không em út của mình.’”
43:6 Israel nói với họ, “Bạn đã làm điều này cho sự đau khổ của tôi, trong đó bạn tiết lộ với anh ấy rằng bạn cũng có anh trai khác.”
43:7 Nhưng họ trả lời: “Người đàn ông hỏi chúng tôi để, liên quan đến gia đình của chúng tôi: dù cha chúng tôi sống, nếu chúng ta có một người anh em. Và chúng tôi đã trả lời anh ấy tương ứng, theo những gì ông yêu cầu. Làm thế nào chúng ta có thể biết rằng anh ta sẽ nói, ‘Hãy đem em út với bạn?'"
43:8 Tương tự như vậy, Giu-đa nói với cha mình: “Gửi cậu bé với tôi, để chúng ta có thể đặt ra và có thể sống, kẻo chúng tôi và những người nhỏ bé của mình nên chết.
43:9 Tôi chấp nhận các chàng trai; yêu cầu anh ta trong tầm tay của tôi. Trừ khi tôi dẫn anh trở lại và khôi phục ông bạn, Tôi sẽ kết tội một tội lỗi chống lại bạn cho mọi thời đại.
43:10 Nếu một sự chậm trễ đã không can thiệp, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đây một lần thứ hai.”
43:11 Vì thế, cha Israel nói với họ: “Nếu nó là cần thiết để làm như vậy, sau đó làm những gì bạn sẽ. Lấy, trong mạch của bạn, từ các loại trái cây tốt nhất của đất, và mang xuống quà cho người đàn ông: một loại nhựa ít, và mật ong, và thuốc mỡ bồ đề, dầu nhựa thơm, nhựa thông, và hạnh nhân.
43:12 Cũng thế, mang theo bên mình tăng gấp đôi tiền, và mang lại những gì bạn tìm thấy trong bao tải của bạn, kẻo có lẽ nó đã được thực hiện do lỗi.
43:13 Nhưng cũng mất anh trai của bạn, và đi với người đàn ông.
43:14 Sau đó, có thể Thiên Chúa Toàn Năng của tôi gây ra anh ta sẽ được hài lòng bởi bạn. Và gửi anh trai của bạn, mà ông nắm giữ, trở lại với bạn, cùng với một này, cây bồ đề. Còn tôi, không có con của tôi, Tôi sẽ như thế nào một người bị cướp mất.”
43:15 Vì thế, những người đàn ông lấy quà tặng, và tăng gấp đôi tiền, và Benjamin. Và họ đã đi xuống vào Ai Cập, và họ đứng trước sự hiện diện của Joseph.
43:16 Và khi ông đã nhìn thấy họ và Benjamin cùng, ông chỉ thị cho người quản lý của nhà mình, nói: “Dẫn những người đàn ông vào nhà, và giết nạn nhân, và chuẩn bị một bữa tiệc, vì họ sẽ được ăn với tôi vào buổi trưa.”
43:17 Ông đã làm những gì ông đã được lệnh phải làm, và ông đã làm những người đàn ông vào nhà.
43:18 Với chỗ ấy, được sợ, họ nói với nhau: “Bởi vì số tiền, mà chúng tôi thực hiện lại lần đầu tiên trong bao tải của chúng tôi, chúng tôi đã đưa vào, do đó ông có thể mở ra một cáo buộc sai sự thật chống lại chúng tôi, và bằng bạo lực chinh phục cả hai chúng tôi và lừa chúng ta làm nô lệ.”
43:19 Vì lý do này, tiếp cận người quản lý của ngôi nhà tại cửa của mình,
43:20 họ nói rằng: “Chúng tôi cầu xin bạn, Chúa tể, nghe chúng tôi. Chúng tôi đi xuống một lần trước để mua thức ăn.
43:21 Và sau khi mua nó, khi chúng tôi đến nhà trọ, chúng tôi mở bao tải của chúng tôi và tìm thấy tiền trong miệng của bao tải, mà chúng tôi hiện đã tiến hành trở lại trong cùng một lượng.
43:22 Nhưng chúng tôi cũng đã mang lại bạc khác, để chúng tôi có thể mua những thứ đó là cần thiết đối với chúng tôi. Nó không phải là về lương tâm của chúng tôi đã đặt nó trong túi của chúng tôi.”
43:23 Nhưng anh trả lời: “Bình an cho các bạn. Đừng sợ. Thần của bạn, và Thiên Chúa của cha của bạn, đã cho bạn những kho báu trong bao tải của bạn. Đối với số tiền mà bạn đã cung cấp cho tôi, Tôi giữ nó như một thử nghiệm.”Và ông dẫn Simeon với họ.
43:24 Và đã dẫn họ vào nhà, ông đã đưa nước, và họ rửa chân cho họ, và ông đã cho thức ăn gia súc để lừa họ.
43:25 Nhưng họ cũng đã chuẩn bị những món quà, cho đến khi Joseph vào lúc giữa trưa. Vì họ đã nghe nói rằng họ sẽ ăn bánh mì có.
43:26 Và như vậy Joseph bước vào nhà mình, và họ đề nghị anh những món quà, giữ chúng trong tay. Và họ tôn kính nghiêng trên mặt đất.
43:27 Nhưng anh, nhẹ nhàng chào hỏi họ một lần nữa, hỏi họ, nói: "Là cha của bạn, ông già về người mà bạn đã nói chuyện với tôi, có sức khỏe tốt? Là ông vẫn còn sống?"
43:28 Và họ đã trả lời: “Đầy tớ của bạn, Cha của chúng ta, là an toàn; ông vẫn còn sống.”Và cúi, họ tôn kính ông.
43:29 Sau đó Joseph, ngước mắt lên, thấy Benjamin, anh trai của tử cung cùng, và ông nói, “Đây có phải là em trai của bạn, về người mà bạn đã nói chuyện với tôi?" Và một lần nữa, anh ta đã nói, “Xin Thiên Chúa từ bi đối với bạn, con trai của tôi."
43:30 Và ông vội vã ra, vì trái tim anh đã được chuyển qua người anh trai, và nước mắt chảy ra. Và đi vào buồng của mình, ông khóc.
43:31 Và khi ông đã rửa sạch khuôn mặt của mình, sắp ra một lần nữa, anh tự sáng tác, và ông nói, “Đặt ra bánh mì.”
43:32 Và khi nó được đặt ra, riêng cho Joseph, và riêng cho anh em của mình, tương tự như vậy riêng cho người Ai Cập, người ăn cùng một lúc, (cho nó là trái pháp luật cho người Ai Cập để ăn với Do Thái, và họ xem xét ăn mồi khác theo cách này là xúc phạm)
43:33 họ ngồi trước mặt mình, các con đầu lòng theo quyền thừa kế của mình, và người trẻ nhất theo tình trạng của mình trong cuộc sống. Và họ tự hỏi cực kỳ,
43:34 lấy phần mà họ nhận được từ anh. Và phần lớn hơn đi đến Benjamin, nhiều đến nỗi nó vượt quá năm phần. Và họ đã uống và trở nên say xỉn cùng với anh ta.

Sáng thế ký 44

44:1 Giô-sép chỉ thị cho người quản lý của nhà mình, nói: “Điền bao của họ với hạt, càng nhiều càng tốt họ có thể giữ. Và đặt tiền mỗi một ở phía trên cùng của bao.
44:2 Nhưng đặt bát bạc của tôi, và giá đến nỗi đã ban cho lúa mì, trong miệng của bao của người trẻ nhất.”Và như vậy nó đã được thực hiện.
44:3 Và khi buổi sáng phát sinh, họ đã được gửi đi với con lừa của họ.
44:4 Và bây giờ họ đã rời khỏi thành phố và đã đặt ra một khoảng cách ngắn. Sau đó Joseph, gửi cho người quản lý của nhà mình, nói: “Hãy đứng dậy và theo đuổi những người đàn ông. Và khi bạn đã vượt qua chúng, nói: ‘Tại sao có bạn quay trở lại cái ác cho tốt?
44:5 Cái chén mà bạn đã bị đánh cắp, nó là từ mà uống chúa tôi, và trong đó ông được quen với việc phân biệt dấu hiệu. Bạn đã làm một điều rất tội lỗi.”
44:6 Ông đã làm như ông đã được lệnh. Và đã vượt qua chúng, ông đã nói chuyện với họ theo thứ tự.
44:7 Và họ trả lời: “Tại sao chúa của chúng tôi nói theo cách này, như thể tôi tớ của mình đã phạm một hành động đáng xấu hổ như vậy?
44:8 Tiền, mà chúng tôi tìm thấy ở phía trên của bao tải của chúng tôi, chúng tôi tiến lại cho bạn đến từ xứ sở Canaan. Vì vậy, theo cách gì nó làm theo mà chúng ta sẽ ăn cắp, từ ngôi nhà của chúa tể của bạn, vàng hoặc bạc?
44:9 Cho dù tôi tớ Chúa sẽ được tìm thấy để có những gì bạn tìm kiếm, ông có thể chết, và chúng tôi sẽ là tôi tớ của chúa tôi.”
44:10 Và ông nói với họ:: “Let it be theo phán quyết của bạn. Với bất cứ ai mà nó sẽ được tìm thấy, để cho anh ta sẽ làm đầy tớ của tôi, nhưng bạn sẽ không hề hấn gì.”
44:11 Và như vậy, họ nhanh chóng đặt bao tải của họ bị ném xuống đất, và mỗi người đã được mở.
44:12 Và khi ông đã tìm kiếm, bắt đầu với người lớn tuổi nhất, tất cả các cách để người trẻ nhất, ông tìm thấy chiếc cốc trong bao của Benjamin.
44:13 Nhưng họ, xé áo mình và gánh nặng lừa của họ một lần nữa, quay trở lại thị trấn.
44:14 và Giu-đa, đầu tiên giữa các anh em của mình, nhập vào Joseph (vì anh vẫn chưa rời khỏi nơi này) và họ cùng nhau tất cả rơi xuống trước mặt Ngài xuống đất.
44:15 Và ông nói với họ:: “Tại sao bạn sẽ chọn để hành động theo cách này? bạn có thể là ngu dốt mà không có ai như tôi trong sự hiểu biết các dấu hiệu sành điệu?"
44:16 Và Giu-đa nói với anh ấy, “Những gì chúng ta có thể trả lời cho chúa tôi? Và những gì chúng ta có thể nói, hoặc tuyên bố một cách công bằng? Thiên Chúa đã phát hiện ra sự gian ác của tôi tớ Chúa. Xem, chúng ta đều trở nên tôi mọi chúa tôi, cả hai chúng tôi, và ông mà cốc đã được tìm thấy.”
44:17 Joseph trả lời: “Viễn được nó từ tôi rằng tôi nên hành động theo cách này. Ai đã đánh cắp chiếc cốc, ông trở nên tôi tớ của tôi. Nhưng bạn có thể đi miễn phí với cha của anh.”
44:18 sau đó, Giu-đa, tiếp cận gần gũi hơn, tự tin nói: "Tôi xin bạn, chúa tôi, hãy để tôi tớ Chúa nói một từ trong tai của bạn, và đừng tức giận với tôi tớ của mình. Đối với bạn bên cạnh Pharaoh.
44:19 chúa tôi, bạn hỏi tôi tớ của mình trước: ‘Bạn có một người cha hay một người anh em?'
44:20 Và chúng tôi đã trả lời bạn, chúa tôi: ‘Có cha của chúng tôi, một ông già, và một cậu bé, người được sinh ra trong tuổi già của mình. anh trai của tử cung cùng của ông đã qua đời, và ông một mình còn lại với mẹ và cha, người thật sự yêu anh ấy dịu dàng.’
44:21 Và bạn nói với đầy tớ của bạn, ‘Mang nó đến ta, và tôi sẽ đặt mắt của tôi về anh ta.’
44:22 Chúng tôi đề nghị với chúa tôi: ‘Cậu bé không thể lìa cha. Vì nếu ông gửi ông đi, ông muốn. '
44:23 Và bạn nói với đầy tớ của bạn: ‘Trừ khi em út của mình đến với bạn, bạn sẽ không nhìn thấy mặt tôi nữa.’
44:24 Vì thế, khi chúng tôi đã đi đến kẻ tôi tớ Chúa Cha của chúng tôi, chúng tôi giải thích với ông tất cả những gì chúa tôi đã nói chuyện.
44:25 Và cha của chúng tôi nói: ‘Return và mua chúng ta một chút bột mì.’
44:26 Và chúng tôi đã nói với anh ấy: ‘Chúng ta không thể đi. Nếu em út của chúng tôi xuống với chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt ra cùng. Nếu không thì, vắng mặt, chúng tôi không dám nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông ‘.
44:27 Mà ông trả lời: ‘Bạn biết rằng vợ tôi đã hoài thai hai lần bởi tôi.
44:28 Một đi ra ngoài, và bạn nói, “Một con thú ăn thịt ông.” Và kể từ đó, ông đã không xuất hiện.
44:29 Nếu bạn lấy cái này cũng, và bất cứ điều gì xảy ra với anh trên đường, bạn sẽ dẫn sợi lông màu xám của tôi xuống với nỗi đau đến ngôi mộ.’
44:30 Vì thế, nếu tôi đã có thể đi cùng tôi tớ của mình, Cha của chúng ta, với cậu bé không có mặt, (mặc dù cuộc sống của mình phụ thuộc vào cuộc sống của anh ấy)
44:31 và nếu anh ta đã thấy rằng ông không phải là với chúng tôi, ông sẽ chết, và tôi tớ Chúa sẽ dẫn sợi lông màu xám của mình xuống với nỗi buồn đến ngôi mộ.
44:32 Hãy để tôi được tớ rất riêng của bạn, cho tôi chấp nhận một này vào niềm tin của tôi, và tôi đã hứa, nói: ‘Trừ khi tôi dẫn anh trở lại, Tôi sẽ kết tội một phạm tội cùng cha tôi cho mọi thời đại ‘.
44:33 Và vì vậy tôi, tôi tớ của bạn, sẽ vẫn ở vị trí của cậu bé, trong chức vụ để chúa tôi, và sau đó để cậu bé đi lên với anh em của mình.
44:34 Đối với tôi không thể trở về cha tôi mà không có cậu bé, kẻo tôi xuất hiện như là một nhân chứng cho những tai họa mà sẽ đàn áp cha tôi.”

Sáng thế ký 45

45:1 Joseph đã không thể kiềm chế bản thân được nữa, đứng trước rất nhiều. Vì thế, anh chỉ muốn cho mọi người đi ra ngoài, và đó không xa lạ gì nên là một trong họ khi họ nhận ra nhau.
45:2 Và tâng lên giọng với khóc, mà người Ai Cập nghe, cùng với toàn bộ ngôi nhà của Pharaoh.
45:3 Và ông nói với anh em của mình: “Tôi Joseph. Là cha tôi vẫn còn sống?”Anh em của ông đã không thể đáp ứng, bị sợ hãi bởi một nỗi sợ hãi rất lớn.
45:4 Và ông nói với họ nhẹ, “Tiếp cận về phía tôi.” Và khi họ đã tiếp cận gần đó, anh ta đã nói: “Tôi Joseph, anh của bạn, mà bạn bán sang Ai Cập.
45:5 Đừng sợ, và để cho nó không có vẻ để bạn trở thành một khó khăn mà bạn bán cho tôi vào những khu vực này. Đối với Thiên Chúa gửi cho tôi trước khi bạn vào Ai Cập cho sự cứu rỗi của bạn.
45:6 Đối với nó là hai năm kể từ khi nạn đói bắt đầu trở nên thuận đất, và năm năm nữa vẫn, trong đó có thể có không còn cày cấy, cũng không gặt hái.
45:7 Và Thiên Chúa đã gửi cho tôi trước, để bạn có thể được bảo tồn trên đất, và do đó bạn sẽ có thể để có thức ăn để sống.
45:8 Tôi đã được gửi ở đây, không bởi luật sư của bạn, nhưng do ý muốn của Thiên Chúa. Ông đã gây ra cho tôi trở nên giống như một người cha để Pharaoh, và trở thành chúa tể của toàn bộ ngôi nhà của mình, cũng như thống đốc khắp cả xứ Ai Cập.
45:9 Vội, và đi lên đến cha tôi, và nói với anh ta: ‘Con trai của Joseph lệnh này: Thiên Chúa đã làm cho tôi trở thành chúa tể của toàn bộ đất của Ai Cập. Đi xuống với tôi, không chậm trễ,
45:10 và bạn sẽ sống trong xứ Gô-sen. Và bạn sẽ có bên cạnh tôi, quý vị và con trai của mình và các con trai của con trai của bạn, cừu và đàn của bạn, và tất cả những gì bạn đang sở hữu.
45:11 Và ở đó tôi sẽ đồng cỏ bạn, (cho vẫn còn năm năm đói kém còn lại) kẻo cả quý vị và hư mất ngôi nhà của bạn, cùng với tất cả những gì bạn đang sở hữu.
45:12 Kìa, đôi mắt của bạn và con mắt của anh tôi Benjamin có thể thấy rằng nó được miệng tôi nói chuyện với bạn.
45:13 Bạn sẽ báo cáo với cha tôi về tất cả vinh quang của tôi, và về tất cả những gì bạn đã thấy ở Ai Cập. Vội, và đưa ông ta đối với tôi “.
45:14 Và sau đó rơi trên cổ của anh trai Benjamin, anh ôm anh và khóc. và tương tự như vậy, Benjamin khóc cùng lúc trên cổ mình.
45:15 Và Joseph hôn tất cả các anh em của mình, và ông đã khóc trên mỗi người. Sau đây, họ đã khuyến khích để nói chuyện với anh ấy.
45:16 Và nó đã nghe lỏm, và những tin tức lan truyền bằng lời khắp tòa án của nhà vua. Các anh em của Giuse đã đến, và Pharaoh được gladdened cùng với tất cả gia đình.
45:17 Và ông nói với Joseph rằng ông nên chỉ huy anh em của mình, nói: “‘Gánh nặng con thú của bạn, và đi vào đất Canaan,
45:18 và lấy từ đó cha và kindred của bạn, và đến với tôi. Và tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả những điều tốt đẹp của Ai Cập, để bạn có thể ăn từ tủy của đất.’”
45:19 “Và thậm chí bạn có thể hướng dẫn họ đưa toa xe đến từ xứ sở Ai Cập, để vận chuyển những người nhỏ bé của họ cũng như những người vợ của họ. và nói: ‘Hãy cha của bạn, và đến một cách nhanh chóng, sớm nhất có thể.
45:20 Bạn không cần phải từ bỏ bất cứ điều gì từ gia đình của bạn, cho tất cả sự phong phú của Ai Cập sẽ là của bạn.’”
45:21 Các con trai của Israel đã làm giống như họ đã ra lệnh. Và Joseph cho họ toa xe, theo sự chỉ huy của Pharaoh, và các quy định cho cuộc hành trình.
45:22 Tương tự như vậy, ông ra lệnh cho hai áo choàng cho mỗi người trong số họ được đưa. Tuy nhiên, thực sự, Benjamin ông đã ba trăm miếng bạc cùng với năm của áo choàng tốt nhất.
45:23 Và anh gửi cũng giống như nhiều tiền và quần áo cho cha mình, thêm cũng mười con lừa đực, nào đó để vận chuyển tất cả sự phong phú của Ai Cập, và như nhiều lừa nữ, chở lúa mì và bánh mì cho cuộc hành trình.
45:24 Do đó ông đã gửi đi anh em của mình, và khi họ đặt ra, ông nói, “Đừng trở thành giận dữ trên đường đi.”
45:25 Và họ lên ra khỏi Ai Cập, và họ đã tới vùng đất của Canaan, cho cha mình Jacob.
45:26 Và họ đã báo cáo với anh, nói: “Con trai của bạn Joseph còn sống, và ông là người cai trị khắp cả xứ Ai Cập. Khi Jacob nghe này, ông được khuấy lên, như thể từ một giấc ngủ sâu, nhưng ông không tin họ.
45:27 Ngược lại, họ giải thích toàn bộ vật chất trong trật tự. Và khi ông đã nhìn thấy các toa xe, và tất cả những gì ông đã gửi, tinh thần của ông hồi sinh,
45:28 và ông nói: “Nó là đủ cho tôi, nếu con trai tôi Joseph vẫn còn sống. Tôi sẽ đi thăm nó trước khi tôi chết.”

Sáng thế ký 46

46:1 và Israel, đặt ra với tất cả những gì anh có, đến các Vâng của Oath. Và hy sinh nạn nhân đó để Thiên Chúa của cha ông Isaac,
46:2 ông nghe ông, bởi một tầm nhìn trong đêm, gọi ông, và nói với anh ấy: “Jacob, Jacob.”Và ông đã trả lời ông, "Nầy, tôi đây."
46:3 Thiên Chúa nói với ông: “Ta là Thiên Chúa mạnh mẽ nhất của cha. Đừng sợ. Rơi vào Ai Cập, cho đó ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn.
46:4 Tôi sẽ đi xuống với bạn đến nơi đó, và tôi sẽ dẫn bạn trở lại từ đó, trở về. Cũng thế, Joseph sẽ đặt tay lên đôi mắt của bạn.
46:5 Sau đó, Jacob đã tăng lên từ Vâng của Oath. Và con trai của ông đã đưa ông, với những người thân và những người vợ nhỏ của họ, trong toa xe mà Pharaoh đã gửi đến mang ông già,
46:6 cùng với tất cả những gì ông sở hữu trong đất Canaan. Và ông đến Ai Cập với tất cả con cái của mình:
46:7 con trai và cháu trai của ông, con gái của ông và tất cả các thế hệ con cháu mình cùng.
46:8 Bây giờ đây là những tên các con trai của Israel, người tham gia vào Ai Cập, ông với đứa con của ông. Các con đầu lòng là Reuben.
46:9 Các con trai của Ru-bên: Hanoch và Pallu, và Hết-rôn và carmi.
46:10 Các con trai của Simeon: Jemuel và Jamin và Ohad, và Jachin và Zohar, và Shaul, con trai của một người phụ nữ Canaan.
46:11 Các con trai của Levi: Gershon và Kê-hát, và Mơrari.
46:12 Các con trai của Giu-đa: Là và Onan, và Sê-la, và Perez và Zêrakh. Bây giờ Er và Onan chết trong đất Canaan. Và con trai được sinh ra để Perez: Hết-rôn và Hamul.
46:13 Các con trai của sa-ca: Tola và Puvah, và Gióp và Shimron.
46:14 Các con trai của Sa-bu: Sered và Elon và Jahleel.
46:15 Đây là những con trai của Leah, người mà cô mang, cùng với con gái mình Dinah, ở Mesopotamia của Syria. Tất cả các linh hồn của con trai bà và con gái là ba mươi ba.
46:16 Các con trai của Gát: Ziphion và Haggi, và Shuni và Ezbon, và Eri và Arodi, và Areli.
46:17 Các con trai của A-se: Dim-na và Jesua, và Jessui và Beriah, và cũng có chị họ Sarah. Các con trai của Beria: Heber và Malchiel.
46:18 Đây là những con trai của Zilpah, mà Laban đã cung cấp cho con gái Leah. Và những cô sanh cho Gia-cốp: mười sáu linh hồn.
46:19 Các con trai của Rachel, vợ của Jacob: Joseph và Benjamin.
46:20 Và con trai được sinh ra với Giuse trong đất Ai Cập, mà Asenath, con gái của Potiphera, linh mục của Heliopolis, khoan cho anh ta: Ma-và Ephraim.
46:21 Các con trai của Benjamin: Bela và Becher, và Ashbel và Gera, và Naaman và EHI, và Rosh và Moppim, và Huppim và Ard.
46:22 Đây là những con trai của Rachel, người mà cô đã sanh cho Gia-cốp: tất cả các linh hồn đều mười bốn.
46:23 Các con trai của Dan: Hushim.
46:24 Các con trai của Nép-ta-: Jahzeel và Guni, và Jezer và Shillem.
46:25 Đây là những con trai của Bila, mà Laban đã cung cấp cho con gái Rachel, và những cô sanh cho Gia-cốp: tất cả những linh hồn bảy.
46:26 Tất cả các linh hồn những người đã đi vào Ai Cập với Jacob và những người đi ra từ đùi, bên cạnh đó các bà vợ của con trai mình, là sáu mươi sáu.
46:27 Bây giờ con trai của Joseph, người được sinh ra với anh ta trong đất Ai Cập, là hai linh hồn. Tất cả các linh hồn của nhà Gia-cốp, người đã đi vào Ai Cập, là bảy mươi.
46:28 Sau đó, ông gửi Giu-đa trước mình, Giô-sép, để báo cáo với anh, và do đó ông sẽ gặp anh ấy ở Goshen.
46:29 Và khi ông đã đến đó, Joseph khai thác xe ngựa của mình, và ông đã đi đến gặp cha mình tại cùng một vị trí. Và nhìn thấy anh ấy, ông ngã trên cổ anh, và, trong bối cảnh Embraces, ông khóc.
46:30 Và người cha nói với Joseph, “Bây giờ tôi sẽ chết hạnh phúc, bởi vì tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của bạn, và tôi để lại cho bạn đằng sau còn sống.”
46:31 Và ông nói với anh em của mình và cho tất cả các ngôi nhà của cha mình: “Tôi sẽ đi lên và báo cáo Pharaoh, và tôi sẽ nói với anh ta: ‘Anh em của tôi, và nhà cha tôi, những người trong đất Canaan, đã đến với tôi.
46:32 Và những người đáng kính là mục sư của cừu, và họ có nhiệm vụ nuôi dưỡng đàn chiên. gia súc của họ, và đàn gia súc, và tất cả những gì họ có thể giữ, họ đã mang lại với họ ‘.
46:33 Và khi anh ấy sẽ gọi cho bạn và sẽ nói, 'Công việc của bạn là gì?'
46:34 Bạn sẽ trả lời, ‘Đầy tớ của bạn là mục sư danh dự, từ giai đoạn phôi thai của chúng tôi thậm chí đến thời điểm hiện tại, cả hai chúng tôi và tổ phụ chúng ta.’Bây giờ bạn sẽ nói điều này để bạn có thể sống trong xứ Gô-sen, vì người Ai Cập ghét tất cả các chủ chăn cừu.”

Sáng thế ký 47

47:1 Và như vậy Joseph nhập và báo cáo cho Pharaoh, nói: “Cha và anh em của tôi, cừu, bò của họ, và tất cả mọi thứ mà họ sở hữu, đã đến từ đất Canaan. Và kìa, họ đứng cùng nhau trong xứ Gô-sen.”
47:2 Tương tự như vậy, anh đứng trước mặt nhà vua năm người đàn ông, cuối cùng của anh em của mình.
47:3 Và ông hỏi họ, “Những gì bạn có cho công việc?”Họ trả lời: “Đầy tớ của bạn là mục sư của cừu, cả hai chúng tôi và tổ phụ chúng ta.
47:4 Chúng tôi đã đến trú ngụ trong xứ mình, vì không có cỏ cho bầy tôi tớ Chúa, nạn đói là rất đau thương trong đất Canaan. Và chúng tôi kiến ​​nghị với bạn rằng bạn có thể yêu cầu chúng tôi, công chức của bạn, được trong xứ Gô-sen.”
47:5 Và vì vậy nhà vua nói với Joseph: “Cha và anh em của bạn đã đến với bạn.
47:6 Vùng đất của Ai Cập là trong tầm nhìn của bạn. Làm cho chúng sống ở nơi tốt nhất, và cung cấp cho họ các xứ Gô-sen. Và nếu bạn biết có được người đàn ông siêng năng trong đó, bổ nhiệm này như thợ cả trên gia súc của tôi “.
47:7 Sau đây, Joseph đưa vào cha mình cho nhà vua, và anh đứng anh ấy trong tầm nhìn của mình. Ông ban phước cho ông,
47:8 và ông hỏi ông: “Có bao nhiêu là những ngày của năm của cuộc đời bạn?"
47:9 Anh ấy đã phản hồi, “Những ngày lưu trú của tôi là một trăm ba mươi năm, ít và không xứng đáng, và họ không đạt được ngay cả với những ngày của kiều ngụ của những người cha của tôi.”
47:10 Và chúc phước cho vua, ông đi ra ngoài.
47:11 Quả thật, Joseph cho cha và anh em của mình một vật sở hữu ở Ai Cập, ở nơi tốt nhất của đất, trong Rameses, như Pharaoh đã hướng dẫn.
47:12 Và ông cho chúng, cùng với tất cả nhà của cha mình, cung cấp phần thức ăn cho mỗi người.
47:13 Đối với trên phạm vi toàn thế giới đã có một thiếu bánh, và một nạn đói đã bị áp bức đất, hầu hết tất cả Ai Cập và Canaan,
47:14 từ đó ông tập hợp lại với nhau tất cả số tiền cho các hạt mà họ mua, và ông mất nó vào kho bạc của nhà vua.
47:15 Và khi người mua đã hết tiền, tất cả Ai Cập đến với Giuse, nói: “Hãy cho chúng tôi bánh mì. Tại sao chúng tôi phải chết trong tầm nhìn của bạn, thiếu tiền?"
47:16 Và ông trả lời với họ: “Mang cho tôi gia súc của bạn, và tôi sẽ cung cấp cho thực phẩm để bạn trao đổi với họ, nếu bạn không có tiền.”
47:17 Và khi họ đã đưa họ, ông cho họ thức ăn cho ngựa, và cừu, và bò, và lừa. Và ông duy trì chúng trong năm đó để đổi lấy cho gia súc của họ.
47:18 Tương tự như vậy, họ đến năm thứ hai, và họ nói với ông:: “Chúng tôi sẽ không che giấu từ chúa tể của chúng tôi rằng tiền của chúng tôi là ra đi; tương tự như vậy súc vật chúng tôi đã mất hết. Không phải là bạn không biết rằng chúng tôi không còn gì nhưng cơ thể chúng ta và đất của chúng tôi.
47:19 Vì thế, tại sao bạn nên xem chúng chết? Cả hai chúng tôi và đất của chúng tôi sẽ là của bạn. Mua chúng ta vào tình trạng nô lệ của hoàng gia, nhưng cung cấp hạt giống, kẻo bởi người hấp hối tắt của những người tu luyện đất được giảm đến một nơi hoang dã.”
47:20 Vì thế, Joseph đã mua tất cả các vùng đất của Ai Cập, mỗi người bán tài sản của mình vì tầm quan trọng của nạn đói. Và ông bị nó để Pharaoh,
47:21 cùng với tất cả người dân, từ biên giới mới nhất của Ai Cập, thậm chí để giới hạn xa nhất của nó,
47:22 ngoại trừ vùng đất của các linh mục, vốn đã được giao cho họ bởi nhà vua. Để những cũng là một phần của thực phẩm được cung cấp ra khỏi kho công cộng, và, vì lý do này, họ không bắt buộc phải bán tài sản của họ.
47:23 Vì thế, Joseph nói với mọi người: "Vì thế, như bạn phân biệt, cả quý vị và các vùng đất của bạn được sở hữu bởi Pharaoh; lấy giống và gieo ruộng,
47:24 để bạn có thể có hạt. Một phần thứ năm, bạn sẽ cung cấp cho nhà vua; còn lại bốn tôi cho phép để bạn, như hạt giống và làm thức ăn cho gia đình và con cái của bạn.
47:25 Và họ trả lời: “Sức khỏe của chúng tôi là trong tay của bạn; chỉ cho phép chúa của chúng tôi trông vui lòng cho chúng ta, và chúng tôi sẽ phục sự vua cách vui vẻ.”
47:26 Từ thời điểm đó, thậm chí cho đến ngày nay, trong toàn bộ đất của Ai Cập, phần thứ năm được chuyển cho các vua, và nó đã trở thành như một đạo luật, ngoại trừ trong vùng đất của các linh mục, mà đã thoát khỏi tình trạng này.
47:27 Và như vậy, Israel sống ở Ai Cập, đó là, trong xứ Gô-sen, và ông sở hữu nó. Và anh nâng tỷ và được nhân với cực.
47:28 Và ông đã sống ở đó mười bảy năm. Và tất cả các ngày của đời mình mà thông qua là 147 năm.
47:29 Và khi ông thấy rõ rằng ngày mất của ông đã được tiếp cận, ông gọi con trai ông Joseph, và ông nói với ông:: “Nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, đặt tay lên đùi của tôi. Và bạn sẽ chỉ cho tôi lòng thương xót và sự thật, không để chôn tôi ở Ai Cập.
47:30 Nhưng tôi phải ngủ với cha của tôi, và bạn sẽ mang tôi ra khỏi vùng đất này và chôn tôi trong ngôi mộ của tổ tiên của tôi.”Và Joseph đã trả lời ông, “Tôi sẽ làm những gì bạn đã đặt hàng.”
47:31 Và ông nói, “Sau đó, thề nó cho tôi.” Và như ông đã chửi thề, Israel yêu mến Thiên Chúa, chuyển sang người đứng đầu nơi an nghỉ của mình.

Sáng thế ký 48

48:1 Sau những điều này đã được thực hiện, nó đã được báo cáo Joseph rằng cha mình bị ốm. Và dùng hai con trai của ông Ma-và Ephraim, ông đã đi trực tiếp với anh ấy.
48:2 Người ta đến nói với ông già, "Nầy, con trai của bạn Joseph đang đến với bạn.”Và được củng cố, ông ngồi dậy trên giường.
48:3 Và khi ông đã bước vào với anh ấy, anh ta đã nói: “Thiên Chúa Toàn Năng đã xuất hiện với tôi tại Luz, mà là ở đất Canaan, và ông ban phước cho tôi.
48:4 Và ông nói: ‘Tôi sẽ gia tăng và nhân bạn, và tôi sẽ làm cho bạn có ảnh hưởng trong nhân dân. Và tôi sẽ cung cấp cho vùng đất này cho bạn, và để con bạn sau khi bạn, như một sở hữu vĩnh cửu.’
48:5 Vì thế, hai con trai của mình, người đã sanh cho con trong vùng đất của Ai Cập trước khi tôi đến đây để bạn, sẽ là của tôi. Ephraim và Ma-sẽ được xử lý bởi tôi giống như Reuben và Simeon.
48:6 Nhưng thời gian còn lại, mà bạn sẽ thụ thai sau khi họ, sẽ là của bạn, và họ sẽ được gọi bằng cái tên của anh em họ trong tài sản của họ.
48:7 Đôi vơi tôi, khi tôi đến từ Mesopotamia, Rachel chết trong đất Canaan trên hành trình rất, và nó là mùa xuân. Và tôi bước vào Ephrath và chôn mình bên cạnh con đường của Ephrath, mà theo một tên khác được gọi là Bethlehem.”
48:8 Sau đó,, nhìn thấy con trai mình, ông nói với ông:: "Những người này là ai?"
48:9 Anh ấy đã phản hồi, “Họ là những người con trai của tôi, người mà Thiên Chúa đã ban cho tôi như một món quà ở nơi này.”“Mang cho tôi," anh ta đã nói, “Vì vậy mà tôi có thể ban phước cho họ.”
48:10 Đối với đôi mắt của Israel đã được che khuất bởi lý do tuổi tác tuyệt vời của mình, và anh không thể nhìn thấy rõ ràng. Và khi họ được đặt lên chống lại ông, anh hôn và chấp nhận họ.
48:11 Và anh ta nói với con trai: “Tôi đã không bị lừa ra khỏi nhìn thấy bạn. Ngoài ra, Thiên Chúa đã cho tôi thấy con cái của mình.”
48:12 Và khi Joseph đã lấy chúng từ đùi của cha mình, ông tôn kính nghiêng trên mặt đất.
48:13 Và ông đặt Ephraim trên phải của mình, đó là, về phía tay trái của Israel. Tuy nhiên, thực sự Ma-là trên trái của mình, cụ thể là, về phía tay phải của cha mình. Và ông đặt cả hai lên chống lại ông.
48:14 Và anh ấy, mở rộng bàn tay phải, đặt nó trên đầu của Ephraim, em trai, nhưng mặt trái là trên đầu của Ma-, ai là người cao tuổi, để bàn tay của ông đã vượt qua.
48:15 Và Jacob ban phước cho con trai của Joseph, và ông nói: "Thần, trong có cảnh cha Abraham và Isaac tôi đi, Thiên Chúa, Đấng pastured tôi từ khi còn nhỏ cho đến ngày nay,
48:16 Thiên thần, người đã cứu tôi khỏi mọi điều xấu xa: ban phước cho những chàng trai. Và để tên tôi được gọi lên chúng, và cũng là tên của cha tôi, Abraham và Isaac. Và họ có thể làm tăng thành vô số trên trái đất.”
48:17 nhưng Joseph, thấy rằng cha mình đã đặt bàn tay phải trên đầu của Ephraim, mất nó nghiêm. Và nắm tay cha mình, ông đã cố gắng để nhấc nó ra khỏi đầu Ephraim và chuyển nó vào đầu của Ma-.
48:18 Và ông nói với cha mình: “Nó không nên đã trở thành hiện thực theo cách này, cha. Đối với cái này là con đầu lòng. Đặt tay phải lên khỏi đầu mình.”
48:19 nhưng từ chối, anh ta đã nói: "Tôi biết, con trai của tôi, tôi biết. Và cái này nữa, thật, sẽ là một trong những người dân và sẽ được nhân. Nhưng em trai của mình sẽ lớn hơn anh. Và con cháu của ông sẽ tăng giữa các quốc gia.”
48:20 Và ông ban phước cho họ vào thời điểm đó, nói: "Ở bạn, Israel sẽ được phước, và nó sẽ được nói: ‘Nguyện xin Thiên Chúa đối xử với bạn như Ephraim, và như na-se.’” Và ông thành lập Ephraim trước Ma-.
48:21 Và anh ta nói với con trai ông Joseph: "Xem, Tôi đang hấp hối, và Thiên Chúa sẽ ở cùng bạn, và ông sẽ dẫn bạn trở lại vùng đất của tổ phụ các ngươi.
48:22 Tôi cung cấp cho bạn một phần ngoài của anh em bạn, mà tôi mất từ ​​tay của Amorite với thanh kiếm của tôi và cung của tôi “.

Sáng thế ký 49

49:1 Sau đó, Jacob gọi là con trai của ông, và ông nói với họ:: "Tập hợp lại với nhau, vì vậy mà tôi có thể thông báo những gì sẽ xảy ra với bạn trong những ngày cuối cùng.
49:2 Tập hợp lại với nhau và lắng nghe, O con trai của Jacob. Nghe Israel, bố của bạn.
49:3 Reuben, con đầu lòng của tôi, bạn là sức mạnh và là sự khởi đầu của nỗi buồn của tôi: đầu tiên trong quà tặng, lớn hơn trong chính quyền.
49:4 Bạn đang được đổ ra như nước, bạn có thể không tăng. Đối với bạn trèo lên giường của cha của bạn, và bạn đã làm ô uế nơi an nghỉ của mình.
49:5 Anh em nhà Simeon và Levi: tàu của sự gian ác tiến hành chiến tranh.
49:6 Chớ để linh hồn tôi đi bởi luật sư của họ, cũng không vinh quang của tôi được trong cuộc họp của họ. Vì trong cơn giận dữ của họ, họ đã giết chết một người đàn ông, và họ tự sẽ làm suy yếu họ một bức tường.
49:7 Đáng nguyền rủa thay cơn giận dữ của họ, vì đó là bướng bỉnh, và sự phẫn nộ của họ, bởi vì nó là khắc nghiệt. Tôi sẽ chia chúng trong Jacob, Ta sẽ làm tan chúng trong Israel.
49:8 Giu-đa, anh em của bạn sẽ khen ngợi bạn. Bàn tay của bạn sẽ được ở cổ của kẻ thù của bạn; các con trai của cha bạn sẽ kính bạn.
49:9 Giu-đa là một con sư tử trẻ. Bạn đã lên đến con mồi, con trai của tôi. Trong khi nghỉ ngơi, bạn đã nằm như sư tử. Và cũng giống như một con sư tử cái, người sẽ đánh thức anh?
49:10 Các vương trượng từ Giu-đa và các nhà lãnh đạo từ đùi của mình sẽ không bị lấy đi, cho đến khi ông đã được gửi đến sẽ, và anh sẽ là kỳ vọng của dân ngoại.
49:11 Buộc lừa con trẻ của mình vào vườn nho, và con lừa, O con trai tôi, để cây nho, anh sẽ rửa chiếc áo choàng của mình trong rượu vang, và áo choàng của mình trong máu của nho.
49:12 Đôi mắt anh đẹp hơn rượu, và răng mình trắng hơn sữa.
49:13 Sa-bu sẽ sống ở các bờ biển và các tiền đồn của tàu, đạt như xa như Sidon.
49:14 Sa-ca sẽ là một con lừa mạnh mẽ, ngả giữa biên giới.
49:15 Ông thấy rằng phần còn lại sẽ là tốt, và rằng đất was excellent. Và do đó, ông cúi xuống vai anh để thực hiện, và ông trở thành một người hầu dưới tri ân.
49:16 Dan sẽ phán xét người dân của mình giống như bất kỳ bộ tộc khác ở Israel.
49:17 Hãy Dan là một con rắn trong đường, một viper trong đường dẫn, cắn móng ngựa, để cho kẻ cỡi phải có thể rơi ngược.
49:18 Tôi sẽ chờ đợi cho sự cứu rỗi của bạn, o Chúa.
49:19 cái kềm, được thắt lưng, sẽ chiến đấu trước anh. Và bản thân ông sẽ được thắt lưng lạc hậu.
49:20 Asher: bánh mì của ông sẽ được chất béo, và ông sẽ cung cấp các món ngon để các vua.
49:21 Nép-ta-là con nai đã sai, cung cấp lời của vẻ đẹp hùng hồn.
49:22 Joseph là một người con trai đang phát triển, một đứa con trai đang phát triển và trang nghiêm để nhìn; các con gái chạy qua lại trên tường.
49:23 Nhưng những người tổ chức phi tiêu, kích động anh ấy, và họ tranh với anh ta, và họ ghen tị ông.
49:24 bow mình ngồi trong sức mạnh, và các ban nhạc của cánh tay và bàn tay của ông đã được thả lỏng bởi bàn tay của những hùng mạnh một trong những Jacob. Từ đó ông đã đi ra như một mục sư, đá Israel.
49:25 Thiên Chúa của cha của bạn sẽ được giúp đỡ của bạn, và Đấng Toàn Năng sẽ ban phước cho bạn với các phước lành của thiên đàng trên, với các phước lành của vực thẳm đó nằm bên dưới, với các phước lành của vú và tử cung.
49:26 Các phước lành của cha bạn được củng cố bởi các phước lành của cha ông, cho đến khi mong muốn của những ngọn đồi của vĩnh cửu sẽ đến. Xin cho họ được ở phần đầu của Joseph, và tại hội nghị thượng đỉnh của Nazarite, giữa các anh em của mình.
49:27 Benjamin là một con sói đang cồn cào, vào buổi sáng, ông sẽ ăn con mồi, và vào buổi tối anh sẽ chia của cướp.”
49:28 Tất cả đều là mười hai chi tộc Israel. Những điều cha của họ đã nói chuyện với họ, và ông may mắn mỗi một phước lành thích hợp của họ.
49:29 Và anh hướng dẫn chúng, nói: “Tôi đang tụ tập để dân ta. Bury tôi với cha tôi trong hang đôi, đó là trong lĩnh vực Ép-rôn, người Hê-tít,
49:30 ngược lại Mamre, trong đất Canaan, mà Abraham đã mua, cùng với lĩnh vực của mình, từ Ép-rôn, người Hê-tít, như một vật sở hữu cho chôn cất.
49:31 Có người ta chôn người, với vợ Sarah.”Và có Isaac được chôn cất với vợ Rebekah. Ngoài ra còn Leah còn nằm bảo quản.
49:32 Và sau khi đã hoàn thành các lệnh này mà anh hướng dẫn con trai của ông, ông đã vẽ đôi chân của mình lên giường, và ông đã qua đời. Và ông đã thu thập được để người dân của mình.

Sáng thế ký 50

50:1 người đàn ông chay tịnh, nhận ra điều này, sấp mặt xuống của cha mình, khóc lóc và hôn anh.
50:2 Và ông chỉ thị cho các bác sĩ cho tôi tớ Ngài để ướp cha mình với chất thơm.
50:3 Và trong khi họ đã hoàn thành đơn đặt hàng của mình, bốn mươi ngày qua. Đối với điều này là phương pháp ướp xác chết. Và Ai Cập đã khóc cho anh ta cho bảy mươi ngày.
50:4 Và khi thời gian cho tang đã được hoàn thành, Joseph đã nói chuyện với gia đình của Pharaoh: “Nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, nói chuyện với tai của Pharaoh.
50:5 Đối với cha tôi khiến tôi thề, nói: 'Xem, Tôi đang hấp hối. Bạn sẽ chôn tôi trong ngôi mộ của tôi mà tôi đào cho bản thân mình trong đất Canaan.’Vì vậy, Tôi sẽ đi lên và chôn cha tôi, và sau đó quay trở lại.”
50:6 Và Pharaoh nói với anh ấy, “Đi lên chôn cha của bạn, cũng giống như ông làm bạn thề.”
50:7 Vì vậy, khi anh ta lên, tất cả các trưởng lão của nhà Pharaoh đã đi với anh ta, cùng với tất cả các tộc trưởng trong đất Ai Cập,
50:8 và nhà Giô-sép với anh em của mình, ngoại trừ những người nhỏ bé của họ và đàn và cũng là đàn, mà họ bỏ lại phía sau trong xứ Gô-sen.
50:9 Tương tự như vậy, ông đã có trong xe công ty và người cưỡi ngựa của mình. Và nó đã trở thành một đám đông mà không kiềm chế.
50:10 Và họ đến vị trí đập của A-tát, mà nằm ngoài Jordan. Ở đó, họ đã trải qua bảy đầy đủ ngày kỷ niệm những nghi thức tang lễ với một bài ca thương tuyệt vời và mãnh liệt.
50:11 Và khi các cư dân của vùng đất Canaan đã nhìn thấy điều này, họ nói rằng, “Đây là một bài ca thương tuyệt vời cho người Ai Cập.” Và vì lý do này, tên chỗ đó là, “Các than vãn của Ai Cập.”
50:12 Và như vậy, con trai của Jacob đã làm giống như ông đã chỉ thị cho họ.
50:13 Và mang anh ta vào đất Canaan, người ta chôn người trong hang đôi, mà Abraham đã mua cùng với lĩnh vực của mình, từ Ép-rôn, người Hê-tít, như một vật sở hữu cho chôn cất, ngược lại Mamre.
50:14 Và Joseph trở thành Ai Cập với anh em của mình và tất cả những người trong công ty của ông, đã chôn cha mình.
50:15 Bây giờ ông đã chết, anh em của mình là sợ, và họ nói với nhau: “Có lẽ bây giờ anh có thể nhớ những chấn thương mà anh phải chịu đựng và bù lại chúng tôi cho tất cả các ác mà chúng tôi đã làm cho anh ta.”
50:16 Vì vậy, họ đã gửi một tin nhắn đến anh, nói: “Cha của bạn hướng dẫn chúng tôi trước khi chết,
50:17 rằng chúng ta nên nói những lời này với bạn từ anh ấy: ‘Tôi cầu xin bạn để quên đi sự gian ác của anh em mình, và tội lỗi và ác ý rằng họ thực hành chống lại bạn.’Tương tự như vậy, chúng tôi kiến ​​nghị bạn để giải phóng tôi tớ của Thiên Chúa của cha của bạn khỏi sự gian ác này.”Nghe này, Joseph khóc.
50:18 Và anh em của ông đã đi với anh. Và reverencing phủ phục trên mặt đất, họ nói rằng, “Chúng tôi là những đầy tớ của mình.”
50:19 Và ông trả lời họ: "Đừng sợ. Có phải chúng ta có thể cưỡng lại ý muốn của Thiên Chúa?
50:20 Bạn nghĩ ra ác chống lại tôi. Nhưng Thiên Chúa biến nó thành tốt, để ông có thể đề cao tôi, cũng giống như bạn hiện nay phân biệt, và để ông có thể đem lại sự cứu rỗi của nhiều dân tộc.
50:21 Đừng sợ. Tôi sẽ đồng cỏ bạn và con trẻ.”Và ông an ủi họ, và ông đã nói chuyện nhẹ nhàng và leniently.
50:22 Và ông đã sống ở Ai Cập với tất cả nhà của cha mình; và ông đã sống sót cho một trăm mười năm. Và ông thấy con trai của Ephraim đến thế hệ thứ ba. Tương tự như vậy, con trai của Ma-ki, con trai của Ma-, được sinh ra vào đầu gối Giuse.
50:23 Sau khi những điều này xảy ra, ông nói với anh em của mình: “Thiên Chúa sẽ đến thăm bạn sau khi cái chết của tôi, và ông sẽ làm cho bạn lên từ vùng đất này vào xứ mà Ngài đã thề với Abraham, Isaac, và Jacob.”
50:24 Và khi ông đã làm cho họ thề và đã nói, “Thiên Chúa sẽ đến thăm bạn; thực hiện xương của tôi với bạn từ nơi này,"
50:25 anh ấy đã chết, đã hoàn thành một trăm mười năm của cuộc đời mình. Và khi đã được ướp với chất thơm, ông đã đưa tới trong một chiếc quan tài ở Ai Cập.