Cầu nguyện với Mẹ Maria

Image of Madonna of Humility by Gentile-da-FabrianorCó lẽ không có một khía cạnh của đức tin Công giáo rộng rãi hiểu lầm hơn lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, mà có thể xuất hiện một số Kitô hữu như một hình thức thờ ngẫu tượng.

Để hiểu đúng lòng sùng kính này, người ta phải phân biệt giữa danh dự và thờ phượng. Chỉ cần đặt, chúng tôi tôn vinh Mary và Các Thánh Hữu, nhưng tôn sùng Thiên Chúa một mình. Theo Kinh Thánh, bản chất của tôn thờ không phải là cầu nguyện, hơn nữa, nhưng chào hy sinh (xem Di cư 20:24; Malachi 1:11; và Đầu tiên Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrinthô 10:14-21, et al.). Người Công giáo cầu nguyện với các thánh, nhưng dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mình, cụ thể là Hy Tế Thánh Lễ!

Như chúng ta đã giải thích ở những nơi khác, cầu nguyện với Thánh chỉ đơn thuần là một cách để yêu cầu những người đã đi trước chúng ta cầu nguyện với chúng tôi và cho chúng tôi–cũng giống như chúng tôi yêu cầu tín hữu trên trái đất để làm.

Công giáo La Mã và Chính Thống lòng sùng kính Mẹ Maria liên quan đến hơn cầu nguyện, tuy nhiên. Gì về tình trạng cao mà người Công giáo và Chính Thống gán cho cô? Là là quyền để đề cao một con người đơn thuần?

Chúng tôi tin rằng không ai có thể có thể đề cao Mary hơn Thiên Chúa đã làm khi Ngài đã chọn cô là Mẹ của Con Ngài. Trong cảnh Tin Mừng của thăm viếng, Saint Elizabeth nói với cô ấy, “May mắn hơn mọi người nữ, và may mắn là kết quả của lòng! Và tại sao này ban cho tôi, rằng mẹ của Chúa tôi đến với tôi?” (Luke 1:41-43). Trong đó đoạn tương tự, Mary kêu lên, “Vì này, từ đó trở đi tất cả đời sẽ khen tôi diễm phúc” (1:48).

Đôi khi những người phản đối rất cao cả một cái nhìn của Mary sẽ trích dẫn các tình tiết trong Tin Mừng Thánh Luca trong đó một người phụ nữ trong đám đông gọi ra cho Chúa Giêsu, “Phước cho dạ đã mang bạn, và vú mà bạn hút!”; mà Ngài đáp, “Blesssed thay là những ai nghe Lời Thiên Chúa và giữ nó” (11:27-28). Chúng ta cần phải cẩn thận không để giải thích một câu đặc biệt của Kinh Thánh ra khỏi bối cảnh. Đối với, như chúng ta đã thấy, sự thánh thiện của Đức Maria được khẳng định ở những nơi khác trong Luke. Thực tê la, trong chaper đầu tiên của cuốn sách, Elizabeth nói về Mary, “May mắn là cô người tin rằng sẽ có thực hiện những gì Người đã nói với cô từ Chúa” (1:45). Đây là những cơ bản cùng một từ Chúa Giêsu đã dùng sau này để xác định sự thánh thiện đích thực: “May mắn thay là những ai nghe Lời Thiên Chúa và giữ nó.” Trong Luke 11:28, sau đó, Chúa đã không phủ nhận tình trạng may mắn của Mary, nhưng rõ cho chúng ta lý do thực sự cho nó: đức tin hoàn hảo của mình và vâng phục Lời Chúa.

Image of Parting from Saint John by Duccio di BuoninsegnaChúa Kitô là Đấng Trung Gian duy của chúng ta với Thiên Chúa, và Ngài kêu gọi tín đồ của Ngài để chia sẻ với Ngài trong đó hòa giải đặc biệt, đến, như Kinh Thánh nói, trở nên “công nhân viên của Thiên Chúa” như Thánh Phaolô nêu tại mình Thư Thứ Nhất gửi tín hữu Côrinthô 3:9.

Chúa Giêsu nói:, “Ai tin vào tôi cũng sẽ làm việc Ta làm; và các công trình lớn hơn các anh sẽ làm, bởi vì tôi đi về cùng Cha” (Nhà vệ sinh 14:12). Như vậy, khi nói “Vâng” Thiên Chúa vào lúc Truyền Tin, Mary đã hợp tác với Ngài trong một lớn hơn nhiều, cách thân mật hơn bất kỳ con người hay thiên thần bao giờ đã hay sẽ làm.

Khi cô đứng dưới chân Thập Giá, Chúa Giêsu nói với cô ấy, “Đàn bà, đây là con bà!”, đề cập đến các sứ đồ Giăng bên cạnh cô ấy. Và John, Chúa nói:, “Kìa, mẹ bạn!” (Nhà vệ sinh 19:26-27).

Nó là đặc biệt mà Chúa Giêsu đầu tiên hỏi Mary để chăm sóc John, cho rằng John là một người lớn hoàn toàn có khả năng chăm sóc cho bản thân. Nó chỉ là hợp lý để giải thích Chúa Giêsu’ từ để Mary và John một cách thiêng liêng, thấy rằng Đức Maria đã được giao phó cho là Mẹ thiêng liêng của John, ai với tư cách “các môn đệ yêu dấu” đại diện tất cả các tín đồ của Chúa Kitô. Thật trùng hợp, các Sách Khải Huyền, được viết bởi John, khẳng định Maria là Mẹ của tất cả các Kitô hữu, nói, “Sau đó, con rồng đã tức giận với người phụ nữ, và đi ra để làm cho chiến với phần còn lại của con mình, về những người giữ các điều răn của Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu” (12:17).

Song le, mặc dù tất cả các ưu đãi đặc biệt của Đức Chúa Trời đã chứng kiến ​​ban cho Mary, cô chỉ còn sinh vật và tôi tớ Ngài như bản thân cô một cách khiêm nhường xưng trong kinh Magnificat, bài thánh ca của cô khen ngợi cho Đấng Toàn Năng:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, và tinh thần của tôi hân hoan trong Thiên Chúa Đấng Cứu Độ của tôi, vì Ngài đã coi bất động thấp của người hầu gái của mình. Vì này, từ đó trở đi tất cả đời sẽ khen tôi diễm phúc; vì kẻ hay Toàn Năng đã làm những điều tuyệt vời đối với tôi, và thánh thiện là tên của mình.” (Luke 1:46-49)