Ыйык Китепте

Инжилде жана Байыркы Келишимдеги да бардык китептер биздин суб-беттеринде көрүнөт. Ыйык Китепти чыгаруу болуп саналат Католик Коомдук энчи котормосу, бул акыркы болуп саналат, Роналд L баштапкы өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен. Conte мл, котормочу жана редактор.

New Testament

Эски Осуят