မာကု၏ဧဝံဂေလိတရားကို

မာကု၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဤစာမျက်နှာမှ subpages ဖြစ်ကြောင်းအခန်းကြီးထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်. သူတို့ကကောင်းတဲ့များ “မျော့များတွင်” ကဲ့သို့ 2fish.co/bible/mark/ch-1.
Saint Mark the Evangelist by Pietro Lorenzetti