မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း

မဿဲ၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဤစာမျက်နှာမှ subpages ဖြစ်ကြောင်းအခန်းကြီးထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်. သူတို့ကကောင်းတဲ့များ “မျော့များတွင်” ကဲ့သို့ 2fish.co/bible/matthew/ch-1.

Saint Matthew by Alvise Vivarini