privacy

Our privacy policy is simple: we’re won’t share any information that you reveal or send unless your communication is criminal (or particularly annoying). In those cases, we’ll share your information and visit data with the proper authorities.

Our mission is to serve and evangelize our faith and defend it through reason. Doing anything with your private information would be against that faith and our purpose.

Daily Readings Email Signup

Registrearje te ûntfangen de katolike tsjerke fan Daily Mass Readings. Jo e-mailadres is feilich by ús. Wy sille net brûke it foar eltse oar doel, ek sille wy distribuearjen. Wy sille allinne stjoere it Evangeelje en lêzen(s) eltse dei. God segent dy!
  • Selektearje jo taal boppe. Wy fan doel te foegjen in funksje dy't translates it deistige lêzings - fia automatyske Google Oersetting - oan de taal fan jo kar.
  • Dit fjild is foar falidaasje doelen en moatte wurde lofts net feroare.