ch 5 John

John 5

5:1 Piştî van tiştan, bû rojeke cejnê ya Cihûyan hebû, û Îsa hilkişiya Orşelîmê.
5:2 Niha li Orşelîmê Pool ji delîlên e, ku di Hebrew de wek Cihê Mercy zanîn; wê pênc rewaqan.
5:3 Li kêleka wan eywanan de komeke mezin a nexweşan, kor, şeht, û hişk, li benda ji bo tevgera ji avê.
5:4 Niha di demên an milyaketekî Xudan * dê nav hewzê daket, û bi vî awayî di avê de şewitî. Û kî pêşî nav hewzê daket, piştî ku motion ji avê, ew ji her tiştê ku nexweş qenc bû wî de pêk.
5:5 Û zilamek hebû li wê derê hene, Piştî ku di nexweşiya xwe de ji bo sî û heşt salan ve.
5:6 Paşan, Gava ku Îsa dîtibûn ku wî li ser sifrê, û dema ku fêm kir ku ew ji bo demeke dirêj ketim bû, Îsa ji wî re got:, "Ma tu dixwazî ​​sax bibî?"
5:7 The invalid jê re got:: "Mirze, Ez tu kesî tune ne ji bo min bixe hewzê, ku gava av hatiye bager dîtin. Ji bo ku ez diçim, din dakeve pêşiya min. "
5:8 Îsa ji wî re got:, "Lihevderketin, bigirin, rabe nivînên xwe, û rêve here. "
5:9 Û di cih de mirov sax bû. Û ew girt, rabe nivînên xwe û meşiyan. Niha ev roj Şemî bû.
5:10 Ji ber vê yekê, Cihûyan ji bo yê ku qenc bûbû re gotin:: "Ev roja Şemiyê ye. Ev durist e ji bona we bi xwe rabe nivînên xwe de ne. "
5:11 Wî li wan vegerand, "Yê ku ji min re qenc, wî ji min re got:, 'Take rabe nivînên û rêve here.' "
5:12 Ji ber vê yekê, ew ji wî pirsî:, "Kî ku yekî e, ku ji te re got:, 'Doşeka xwe rake û rêve?' "
5:13 Lê yê ku tenduristiyê hatibû dayîn bi xwe nizanibû ew kî ye,. Ji bo ku Îsa ew ji elaletê kom li wê derê bûbû.
5:14 Paşan, Îsa ew li Perestgehê * dît, û wî ji wî re got:: "Va ye, hûn qenc bûme. Ma ne ji bo guneh zêdetir, wekî din tiştekî hê xerabtir neyê serê te. "
5:15 Ev mirov çû, û ew ji Cihûyan re ku ew Îsa ye ragihand ku wî tenduristiyê daye.
5:16 Ji ber vê, Cihûyan ji wan tengahî dida Îsa, ji bo ku wî ev tişt di roja Şemiyê de çi.
5:17 Lê Îsa bersîva wan da:, "Heta niha, Bavê min jî dixebite, û ez jî dixebitim. "
5:18 û bi vî awayî, ji ber vê, Serekên Cihûyan li kuştina wî digeriyan hê bêtir da. Ji bo bi tenê ma ew roja Şemiyê xera dikin, lê wî got, ku Yezdan bavê wî bû, û xwe bi Xwedê re wekhev.
5:19 Hingê Îsa bersîv da û ji wan re got:: "Amîn, amen, Ez ji we re dibêjim, Kurê e nikare tiştekî ji ber xwe ne, lê tenê tiştên ku ew, wî Bav dîtiye kirina. Bo çi ew nizane, tevî vê ku bi ya Kur bikim, wesan.
5:20 Çimkî Bav ji Kur hez dike, û wî ew nîşan dide hemû tiştên ku ew bi xwe jî nizane. Û tiştên hê mezintir nîşanî wî bide, wusa ku hûn wê gelo.
5:21 Çimkî çawa ku Bav dikare miriyan rake û jiyanê dide, da jî ku bi ya Kur bide jiyan ew bezîna.
5:22 Çimkî yên ku Bav nade kesî dadbar nakim. Lê belê, ew hemû desthilatiya dîwankirinê daye Kur,
5:23 da ku hemû dikarin ji Kur re hurmetê, Çawa ku ew qedirê Bavê. Yê ku ji Kur re hurmetê ne, , ji Bavê ku ew şandiye re jî hurmetê nake.
5:24 Amîn, amen, Ez ji we re dibêjim, yê ku guhê xwe dide gotinên min, û baweriyê bi wî yê ku ez şandime, jiyana wî ya herheyî, û ew nayê dîwankirin herin ne, lê belê ew ji mirinê gihîştiye jiyanê derbas.
5:25 Amîn, amen, Ez ji we re dibêjim, ku wext tê, û ew e niha, Mirî wê dengê Kurê * Xwedê bibihîzin; û yên ku bibihîzin wê bijîn.
5:26 Çimkî çawa ku Bav serkaniya jiyanê ye, da jî hatiye ew ku Kur jî serkaniya jiyanê bi xwe.
5:27 Û ew hatiye wî desthilatî ji bo temamkirina dîwankirinê jî da. Çimkî ew Kurê * Mirov e.
5:28 Ma ne be li vê yekê şaş. , Çimkî ew wext tê ku hemû kesên di goran de wê dengê Kurê * Xwedê bibihîzin.
5:29 Û yên ku qencî kirine, wê ji derve ji bo vejîna jiyanê here. Lê belê, bi rastî, yên ku xerabî kirine, wê ji bo dîwanbûnê rabin herin.
5:30 Ez im nikarin tiştekî ji ber xwe ne. Wek ku ez dibihîzim, da, ez dîwana. Û dîwana min e, çawa. Çimkî ez ne li daxwaza xwe digerin, ne, lê daxwaza wî yê ku ez şandime.
5:31 If I offer testimony about myself, my testimony is not true.
5:32 There is another who offers testimony about me, and I know that the testimony which he offers about me is true.
5:33 You sent to John, and he offered testimony to the truth.
5:34 But I do not accept testimony from man. Di ber, I say these things, da ku hûn xilas bibin.
5:35 He was a burning and shining light. So you were willing, at the time, to exult in his light.
5:36 But I hold a greater testimony than that of John. For the works which the Father has given to me, so that I may complete them, these works themselves that I do, offer testimony about me: that the Father has sent me.
5:37 And the Father who has sent me has himself offered testimony about me. And you have never heard his voice, nor have you beheld his appearance.
5:38 And you do not have his word abiding in you. For the one whom he sent, the same you would not believe.
5:39 Study the Scriptures. For you think that in them you have eternal life. And yet they also offer testimony about me.
5:40 And you are not willing to come to me, so that you may have life.
5:41 I do not accept glory from men.
5:42 But I know you, that you do not have the love of God within you.
5:43 I have come in the name of my Father, and you do not accept me. If another will arrive in his own name, him you will accept.
5:44 How are you able to believe, you who accept glory from one another and yet do not seek the glory that is from God alone?
5:45 Do not consider that I might accuse you with the Father. There is one who accuses you, Mûsa, in whom you hope.
5:46 For if you were believing in Moses, perhaps you would believe in me also. For he wrote about me.
5:47 But if you do not believe by his writings, how will you believe by my words?"