ch 10 Delîl

Delîl 10

10:1 Û rabû ser xwe û, ew ji wê derê nav herêma Cihûstanê ji aliyê Urdunê çû. û dîsa, nav elaletê de li ber wî hatin ba hev. Û wek ku Îsa ji bo çalkirinê bû ji bo ku ez, dîsa ew hîn.
10:2 û nêzîkî, Fêrisiyan * ji wî pirsî:, ceribandina wî: "Ma ji bo ku yekî bi dûrkirina jina wî?"
10:3 Lê di bersiva, Îsa ji wan re got:, "Çi Mûsa we şîretan li?"
10:4 Û wan got:, "Mûsa destûr bo nivîsandina a bill jinberdanê û ji wê dûrkirina da."
10:5 Lê belê Îsa bersîv da û got:: "Ev, ji ber serhişkiya dilê te ew bû ku ew ku gu- ji we re nivîsî.
10:6 Lê ji destpêka afirandinê de, Xwedê ew nêr û mê afirandin.
10:7 Ji ber vê, mêr wê li pişt dê û bavê xwe bihêle, û ewê ji bo jina xwe qahîm bike.
10:8 Û van herdu jî wê di bedena be. û bi vî awayî, ew niha ne, bi du, lê bedenek.
10:9 Ji ber vê yekê, tiştên ku Xwedê bi hev re tevlî hatiye, bila tu kes, veqetîne. "
10:10 û dîsa, di malê de, şagirtên wî bi wî re li ser heman tiştî pirsî:.
10:11 Û wî ji wan re got:: "Kî dixe jina wî, û yeke din, li hember wê zînayê.
10:12 Û eger jin Dastana mêrê wê, û yekî din e, ew zînayê dike. "
10:13 Û ew anîn ba wî de zarokên biçûk, da ku ew destê xwe deyne ser. Îcar şagirtan li yên ku ew anîn şîret.
10:14 Lê dema ku Îsa ev yek dît,, wî rahişt xeyda, û wî ji wan re got:: "Destûrê bide yên ku bên ba min, û ji wan re qedexe ne. Ji bo yên wek van li ser Padîşahiya Xwedê ye.
10:15 Bi rastî ez ji we re dibêjim,, kî ku Padîşahiya Xwedê wek zarokekê qebûl neke,, ne, wê bikevinê. "
10:16 Û hembêza xwe ji wan, û destên xwe danîn ser wan, wî ew pîroz.
10:17 Û gava ku ew di rê de çû, yekî, bi bez xwe û li ser çokan li ber wî, ji wî pirsî:, "Mamoste baş, ez çi bikim, da ku ez jiyana herheyî bi ewle?"
10:18 Lê Îsa ji wî re got:, "Çima ji min re qenc? Tu kes qenc tune ji bilî Xwedê yek e.
10:19 Hûn dizanin ku ji şertên: "Zînayê neke. Nekuje. Diziyê neke. Ma şahidiya derewîn dipeyivin ne. Neyên xapandin. Qedrê dê û bavê xwe. "
10:20 Lê di bersiva, Îsa ji wî re got:, "Mamoste, van hemû min ji xortaniya xwe ve pêk anîne. "
10:21 Hingê Îsa, behîtmayî li wî, wî hez dikir, û wî ji wî re got:: "Yek tişt kêm e ji bo we. Çûyin, bifiroşe çi tiştê te heye, û li belengazan, û paşê jî hûn wê li ezmanan xezîna te. û bê, pê min were."
10:22 Lê belê, ew çû Elif, tiliyên wî gelek bi peyva xemgîn. Çimkî wî gelek milkê wî hebû.
10:23 û Îsa, li dora xwe, ji şagirtên xwe re got:, "Çiqas zehmet e ku yên dewlemend bikevin Padîşahiya Xwedê!"
10:24 Û Şagirt li van gotinên xwe ew şaş bûn. lê Îsa, bersiva dîsa, ji wan re got:: "Kurên Little, çawa zehmet e ku ji bo wan kesên ku li pere ewle ji bo bikevin Padîşahiya Xwedê!
10:25 Ev hêsantir e ji bo derbasbûna devê ya di rêya qula derziyê re derbas, ji bo yên dewlemend bikevin Padîşahiya Xwedê. "
10:26 Ew gelek şaş man ku hê bêtir, got: di nav xwe de, "Kî, paşan, dikare xilas bibe?"
10:27 û Îsa, behîtmayî li wan, re got:: "Ba mirovan ev nabe e; lê ne bi Xwedê. Ji bo bi Xwedê her tişt dibe. "
10:28 And Peter began to say to him, "Va ye, we have left all things and have followed you.”
10:29 di bersiva, Jesus said: "Bi rastî ez ji we re dibêjim,, There is no one who has left behind house, or brothers, or sisters, or father, or mother, or children, or land, for my sake and for the Gospel,
10:30 who will not receive one hundred times as much, now in this time: houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and land, with persecutions, and in the future age eternal life.
10:31 But many of the first shall be last, and the last shall be first.”
10:32 Now they were on the way ascending to Jerusalem. And Jesus went ahead of them, and they were astonished. And those following him were afraid. û dîsa, taking aside the twelve, he began to tell them what was about to happen to him.
10:33 “For behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of man will be handed over to the leaders of the priests, and to the scribes, and the elders. And they will condemn him to death, and they will hand him over to the Gentiles.
10:34 And they will mock him, and spit on him, and scourge him, and put him to death. And on the third day, he will rise again.”
10:35 And James and John, kurên Zebedî, drew near to him, gotinên pêşîyan, "Mamoste, we wish that whatever we will ask, you would do for us.”
10:36 But he said to them, “What do you want me to do for you?"
10:37 Û wan got:, “Grant to us that we may sit, one at your right and the other at your left, in your glory.”
10:38 But Jesus said to them: “You do not know what you are asking. Are you able to drink from the chalice from which I drink, or to be baptized with the baptism with which I am to be baptized?"
10:39 Lê belê ew ji wî re got:, “We can.” Then Jesus said to them: “Indeed, you shall drink from the chalice, from which I drink; and you shall be baptized with the baptism, with which I am to be baptized.
10:40 But to sit at my right, or at my left, is not mine to give to you, but it is for those for whom it has been prepared.”
10:41 And the ten, upon hearing this, began to be indignant toward James and John.
10:42 lê Îsa, calling them, ji wan re got:: “You know that those who seem to be leaders among the Gentiles dominate them, and their leaders exercise authority over them.
10:43 But it is not to be this way among you. Di ber, whoever would become greater shall be your minister;
10:44 and whoever will be first among you shall be the servant of all.
10:45 Wiha, jî, the Son of man has not come so that they would minister to him, but so that he would minister and would give his life as a redemption for many.”
10:46 And they went to Jericho. And as he was setting out from Jericho with his disciples and a very numerous multitude, Bartimaeus, the son of Timaeus, a blind man, sat begging beside the way.
10:47 And when he had heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and to say, “Jesus, Kurê * Dawid, take pity on me.”
10:48 And many admonished him to be quiet. But he cried out all the more, “Son of David, take pity on me.”
10:49 û Îsa, standing still, instructed him to be called. And they called the blind man, ku ji wî re: “Be at peace. Çêbûn. He is calling you.”
10:50 And casting aside his garment, he leapt up and went to him.
10:51 Û di bersiva, Îsa ji wî re got:, "Çi dixwazin, that I should do for you?” And the blind man said to him, "Mamoste, that I may see.”
10:52 Then Jesus said to him, "Çûyin, your faith has made you whole.” And immediately he saw, and he followed him on the way.