Ch 3 John

John 3

3:1 Now there was a man among the Pharisees, named Nicodemus, a leader of the Jews.
3:2 He went to Jesus at night, og han sa til ham: "Rabbi, we know that you have arrived as a teacher from God. For no one would be able to accomplish these signs, which you accomplish, unless God were with him.”
3:3 Jesus svarte og sa til ham, "Amen, amen, Jeg sier til deg, unless one has been reborn anew, he is not able to see the kingdom of God.”
3:4 Nicodemus said to him: “How could a man be born when he is old? Sikkert, he cannot enter a second time into his mother’s womb to be reborn?"
3:5 Jesus svarte: "Amen, amen, Jeg sier til deg, unless one has been reborn by water and the Holy Spirit, he is not able to enter into the kingdom of God.
3:6 What is born of the flesh is flesh, and what is born of the Spirit is spirit.
3:7 You should not be amazed that I said to you: You must be born anew.
3:8 The Spirit inspires where he wills. And you hear his voice, but you do not know where he comes from, or where he is going. So it is with all who are born of the Spirit.”
3:9 Nicodemus responded and said to him, “How are these things able to be accomplished?"
3:10 Jesus svarte og sa til ham: “You are a teacher in Israel, and you are ignorant of these things?
3:11 Amen, amen, Jeg sier til deg, that we speak about what we know, and we testify about what we have seen. But you do not accept our testimony.
3:12 If I have spoken to you about earthly things, and you have not believed, then how will you believe, if I will speak to you about heavenly things?
3:13 Og ingen har steget opp til himmelen, bortsett fra den ene som er steget ned fra himmelen: Menneskesønnen, som er i himmelen.
3:14 Og akkurat som Moses løftet opp slangen i ørkenen, så også må Menneskesønnen bli løftet opp,
3:15 slik at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt,, men ha evig liv.
3:16 For så har Gud elsket verden at han gav sin enbårne Sønn, slik at alle som tror på ham, skal ikke gå fortapt, men ha evig liv.
3:17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden, for å dømme verden, men for at verden kan bli frelst ved ham.
3:18 Whoever believes in him is not judged. But whoever does not believe is already judged, because he does not believe in the name of the only-begotten Son of God.
3:19 And this is the judgment: that the Light has come into the world, and men loved darkness more than light. For their works were evil.
3:20 For everyone who does evil hates the Light and does not go toward the Light, so that his works may not be corrected.
3:21 But whoever acts in truth goes toward the Light, so that his works may be manifested, because they have been accomplished in God.”
3:22 Etter disse tingene, Jesus og hans disipler gikk inn i landet av Judea. Og han bodde der sammen med dem og døpte.
3:23 Nå Johannes også døpte, på Aenon nær Salim, fordi det var mye vann i stedet. Og de var ankommer og blir døpt.
3:24 For Johannes var ennå ikke kastet i fengsel.
3:25 Deretter oppsto en tvist mellom Johannes 'disipler og jødene, om rensing.
3:26 Og de gikk til Johannes og sa til ham: "Rabbi, den som var sammen med deg over Jordan, om hvem du tilbudt vitnesbyrd: skue, han døper, og alle kommer til ham.”
3:27 John svarte og sa: “En mann er ikke i stand til å motta noe, med mindre det er gitt ham fra himmelen.
3:28 Du selv har vitnesbyrd for meg at jeg sa, ‘Jeg er ikke Messias,’Men at jeg er utsendt foran ham.
3:29 Han som har bruden, han er brudgom. Men venn av brudgommen, som står og hører på ham, gleder glede i stemmen til brudgommen. Og så, dette, min glede, er oppfylt.
3:30 Han skal vokse, mens jeg skal avta.
3:31 He who comes from above, is above everything. He who is from below, is of the earth, and he speaks about the earth. He who comes from heaven is above everything.
3:32 And what he has seen and heard, about this he testifies. And no one accepts his testimony.
3:33 Whoever has accepted his testimony has certified that God is truthful.
3:34 For he whom God has sent speaks the words of God. For God does not give the Spirit by measure.
3:35 The Father loves the Son, and he has given everything into his hand.
3:36 Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever is unbelieving toward the Son shall not see life; instead the wrath of God remains upon him.”