बाइबल

नयाँ नियममा र पुरानो नियमको दुवै को सबै पुस्तकहरू हाम्रो उप-पृष्ठ देखा. बाइबल को संस्करण छ क्याथोलिक सार्वजनिक डोमेन संस्करण, जो एक हाल छ, रोनाल्ड एल द्वारा मूल संस्करण. Conte को जूनियर, यस अनुवादक र सम्पादक.

नयाँ नियमको

पुरानो नियमका