Лукийн Сайн мэдээ

Saint Luke the Evangelist by Pietro Lorenzetti
Лукийн Сайн мэдээний энэхүү хуудсанд subpages байдаг бүлгүүдэд байна. Тэдгээр нь сайхан байна “гүлмэр ихэнхдээ нялцгай биетэн” шиг 2fish.co/bible/luke/ch-1.