Библи

Шинэ Гэрээ болон Хуучин гэрээний аль алиных нь бүх ном нь манай дэд хуудсан дээр гарч ирэх. Библийн хувилбар юм Католик шашны Олон нийтийн домэйн хувилбар, нь саяхан юм, Рональд л гэхэд анхны хувилбар. Янданг Бага, орчуулагч, редактор.

Шинэ Гэрээ

Хуучин Гэрээ