Жохан жазған Ізгі хабар

Saint John the Evangelist by Pietro Lorenzetti
Жохан жазған ізгі хабардың осы бетке беттер болып табылады тарауларда пайда. Олар жақсы бар “Slugs” сияқты 2fish.co/bible/john/ch-1