Ynglŷn â

Mosaic of two fish and a basket of loaves inside Church in Tabgha, Israel2fish.co yn gwmni o ddynion a menywod, gan gynnwys ychydig o offeiriaid Catholig, dedicated to defending and explaining the Catholic faith–yn enwedig y ffydd Gatholig Rufeinig–drwy rheswm a gwirionedd.

Mae croeso i chi edrych ar ein safle Gyfan ac yn darllen neges Duw a'n dehongliadau. Yr ydych yn croeso i chi gyflwyno cwestiynau ar gyfer hefyd ein “Gofynnwch i Offeiriad” dudalen neu i gyflwyno ffefryn bregeth. Byddwn yn swydd atebion ac yn derbyn cynnwys cyn gynted ag y bo modd, ond rydym yn sefydliad gwirfoddol, ac mae gan bob aelod (o leiaf) swydd un llawn-amser.

I'r graddau y bo modd, ein neges yn groesawgar ac eciwmenaidd, heb erioed bradychu daliadau canolog Catholigiaeth. Mae mwy o debygrwydd nag gwahaniaethau rhwng gwahanol sectau Cristnogol, ac er ein bod yn dathlu tebygrwydd y rhai, byddwn hefyd yn esbonio pam rydym yn credu yr hyn rydym yn ei wneud ac ymarfer fel y gwnawn.

Rydym yn gobeithio gwneud y cyfan yn glir, Saesneg syml.

Rydym yn dewis yr enw “2pysgod” oherwydd yr ystyr ddwbl.
Photograph of relief panel at Notre Dame

Yn gyntaf, fel y Miracle y (dau) Pysgod a (pump) Torthau sy'n ymddangos ym mhob un o'r pedair Efengyl, rydym am effeithio ar gymaint o bobl ag y gallwn gyda ychydig iawn o adnoddau. Felly, fel Springsteen canu, “Rydym yn countin’ ar gwyrth.”

Ail, drwy ein anffurfiol (i'r graddau y bo modd), cadarnhaol, gynhwysol (ac, gobeithio,, ysbrydoledig) Neges, rydym yn gobeithio i ddal ychydig o bysgod, hefyd. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.